dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Arkadiusz Kuglarz

Wielkie pieniądze na biznesowy start

Wielkie pieniądze na biznesowy start

Już ponad półtora tysiąca osób otrzymało w województwie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wkrótce pojawi się szansa na dofinansowania sięgające nawet 80 tys. zł

ARiMR: w grudniu nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym

Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym - poinformował w środę na konferencji prasowej prezes ARiMR Andrzej Gross.

Podkarpackie. 8 mln zł m.in. na kursy dla zwalnianych pracowników firm

8 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty, które pomogą m.in. przekwalifikować się pracownikom firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki.

Łódzkie.70 mln zł dotacji na aktywizację młodych bezrobotnych

niezarejestrowanych w urzędach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) podpisał umowy z 22 powiatowymi urzędami pracy w Łódzkiem i przekazał im blisko 70 mln zł na różne formy wsparcia, m.in. staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, prace interwencyjne, a także bony: szkoleniowe, na zasiedlenie

Kielce. Sto miejsc pracy w zakładzie przy parku technologicznym

na działalność gospodarczą. Jak mówił Mazurkiewicz, to parcele o powierzchni od pięciu do ośmiu tys. metrów kw. "W przyszłym miesiącu chcemy rozpocząć sprzedaż dwóch kolejnych nieruchomości. W tej chwili prowadzimy rozmowy z dwoma kolejnymi potencjalnymi inwestorami, którzy mogli by je nabyć

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

zagospodarowanie w nowym miejscu. Uczestnik będzie mógł też otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie ponad 20 tys. zł. DWUP podał, że w 2015 r. rozdysponuje w sumie 92,8 mln zł w ramach POWER na wsparcie prawie 8 tys. młodych osób z Dolnego Śląska. Według statystyk na koniec

Łódź. 15 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych

odpowiedni sprzęt, jak i na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzysta z nich 45 pracodawców i 45 niepełnosprawnych, otwierających własną działalność. Wiceprezydent zwrócił też uwagę, że oprócz wspomnianych 15 mln zł miasto spodziewa się kolejnych 2,5 mln zł w ramach programu "Aktywny samorząd

Podlaskie. Ponad 100 mln zł z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem

pracy w Sejnach Lucyna Tomczyk powiedziała PAP, że pieniądze, którymi dysponuje urząd, trafią m.in. na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku na takie dotacje jest 400 tys. zł z funduszy europejskich (w ramach już realizowanego projektu "Aktywny bezrobotny") i 60 tys. z

Łódź. Magistrat oferuje bezrobotnym pomoc w otwarciu własnej firmy

50 osób. Szkolenia obejmowały doradztwo zawodowe, w tym zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej" - wyjaśnił. Trela zaznaczył, że przyznane dofinansowania posłużyły uczestnikom szkoleń do uruchomienia własnych firm. "Osoby te otrzymały wsparcie na rozpoczęcie i

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

Kapitał Ludzki z UE dofinansowano rozpoczęcie blisko 6 tys. biznesów. Jedna dotacja wynosiła 40 tys. zł. Dotacje na działalność gospodarczą przyznawał m.in. urząd marszałkowski. W swoich konkursach dzielił 73,8 mln zł na dotacje na działalność gospodarczą połączoną ze szkoleniami. Od 2008 r. w projektach

MIR: są wytyczne ws. wydawania pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia"

średnie przedsiębiorstwa". Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na koniec sierpnia, a do wzięcia będzie 80 mln zł. Każdy projekt może liczyć na wsparcie w wysokości do 7 mln zł. Jak mówiła wcześniej PAP Wendel, dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów

Łódzkie. 629 mln euro ma otrzymać Łódzkie z EFS w latach 2014-20

pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej; unijne dofinansowanie otrzymało 148 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. Ponad 428 mln zł z PO KL w Łódzkiem przeznaczono na integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu, a 511 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw i pracowników oraz

Śląskie. Nabór wniosków do konkursu Śląskiego Funduszu Filmowego

, konkursowy - zakłada poddanie wniosków merytorycznej ocenie ekspertów. Ich akceptacja może przekładać się na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kosztów budżetu filmowego. Jako drugą ścieżkę uruchomiono w tym roku tzw. crowdfunding. Chodzi tu o publiczną zbiórkę pieniędzy organizowaną przez producentów

Świętokrzyskie. Ruszył program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich

, lokalnych rynków pracy i osób widniejących w ich rejestrach zaproponowały własną formułę działań, stąd te formy wsparcia będą się różniły" - wyjaśnił Lulek. Wśród instrumentów, jakie znalazły się w programie są m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże umożliwiające zdobycie

Sejmik Woj. Śląskiego wspiera przedsiębiorczość

bezzwrotne dotacje o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Ponadto dzięki wsparciu w wysokości 393 mln zł działalność gospodarczą rozpoczęło prawie 18 tys. podmiotów. "Powinniśmy zmieniać mentalność Europejczyków, musimy rozwijać ducha przedsiębiorczości. Jeszcze nie jest tak jak w północnej Ameryce, a

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także refundowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej przez pracodawcę" - dodał. WUP podał, że na realizację działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych do 25. roku życia minister

Ponad 19 mln zł dofinansowania dla Nowego Teatru w Warszawie

, a także wprowadzenie innowacji w działalności teatru i wykorzystanie zrewitalizowanej infrastruktury. Całkowite koszty kwalifikowane to 22,4 mln zł, dofinansowanie wynosi 19,1 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2015 r.

MEN: 100 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych nauczycieli

MEN: 100 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych nauczycieli

Pieniądze będą przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Możliwe będzie m.in. dofinansowanie wynikające z zatrudnienia u nowego pracodawcy. Subsydiowanie miejsc pracy

Bezrobotni z Mazur mogą nauczyć się ginących zawodów

prowadzenie pracowni rękodzieła artystycznego i ubieganie się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy. Będą też mogli prowadzić pokazy rzemiosła w domach kultury i ośrodkach terapii zajęciowej, a także sprzedawać swoje wyroby na kiermaszach sztuki ludowej. Jak poinformowała

Konkurs MSZ na projekty polonijne; oferty - do 4 grudnia

grudnia. "Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych projektów skierowanych do Polonii i Polaków mieszkających za granicą w obszarach tematycznych i terytorialnych określonych w regulaminie konkursu" - podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Tomasz

MRiRW: w tym roku ruszy kolejnych 8 działań z PROW 2014-2020

lokalnych strategii rozwoju(LSR) poprzez aktywizację mieszkańców wsi przewidywana pomoc nie będzie mogła przekroczyć 300 tys. zł; na wsparcie na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - do 500 tys. zł., a na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 100 tys. zł. W ramach LSR premiowane będą projekty

MIR: firmy powalczą o 110 mln zł z programu "Polska Wschodnia"

dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. Przewidziano dwa etapy wsparcia: na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji, co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz na

SKO rozstrzygnęło spór o wysokość podatku dla lotniska w Szymanach

podatkowe. Gmina uznała, że spółka powinna zapłacić za 2013 rok podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku stawka za metr kwadratowy wynosi 79 groszy, a cała kwota podatku do zapłacenia miała wynieść 1,5 mln zł. Aby nie przepadła unijna dotacja na budowę

Wrocławska Inicjatywa Obywatelska ma kandydata na prezydenta miasta

mają służyć zabawie i rozrywce". Dlatego oprócz hasła wyborczego "Wrocław zasługuje na więcej" KWW Wrocławska Inicjatywa Obywatelska przedstawiła też konkretny program, w którym postuluje m.in. dokończenie rozpoczętych inwestycji komunikacyjnych oraz budowę trzech obwodnic miasta. Z

Pomorskie. Ogłoszenie o naborze projektów dla bezrobotnej młodzieży

nowe umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców" - tłumaczy. Poszukującym pracy będą proponowane np. staże, szkolenia i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z planowanych działań będą mogły skorzystać osoby do 29 roku życia, bezrobotne, bierne

Spór o wysokość podatku od nieruchomości dla lotniska w Szymanach

479 tys. zł. To stawka za tak zwane grunty pozostałe. Złożyła taką deklarację do gminy Szczytno. Ta nie zgodziła się z wyliczeniem spółki i wszczęła podstępowanie podatkowe. Gmina uznała, że spółka powinna zapłacić za 2013 rok podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Biblioteka będzie przy Sportowej

  Starania o pieniądze na bibliotekę trwają w Pruszczu od początku 2013 r. Wtedy gmina rozpoczęła pisanie wniosku i przygotowywanie dokumentacji technicznej do udziału w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego rozwoju infrastruktury bibliotecznej. Wniosek

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

założyło własną działalność gospodarczą, w tym ponad trzy tysiące założyło przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, czyli firmy nastawione na komercjalizację wiedzy i technologii, które powstały na uczelniach i ośrodkach badawczych. Ponadto ze środków programu sfinansowano 332 stypendia dla doktorantów

Łódzkie. 54 mln zł z UE m.in. na przedszkola i szkolenia pracowników

zawodzie, bezzwrotne wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę), czy też jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł dla osoby, która rozpocznie pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

przedsiębiorczości, mieszczących się w różnych miastach i miejscowościach regionu. Podpisano z nimi umowy o łącznej wartości ponad 160 mln zł, z czego unijne dofinansowanie na ich utworzenie lub rozbudowę wyniosło 90 mln zł. Z danych Departamentu wynika, że 14 z tych instytucji już prowadzi działalność, a 11

Wrocław. W 2015 r. zakończy się remont Pawilonu Czterech Kopuł

Jak poinformował w środę podczas konferencji prasowej zastępca dyrektora ds. administracyjno - gospodarczych Muzeum Narodowego we Wrocławiu Tadeusz Nesterowicz, do tej pory zostało zrealizowanych 35 proc. prac budowlanych związanych z remontem obiektu, który rozpoczął sie w maju ubiegłego roku

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 51 mld zł

rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił wiceminister. Na dofinansowanie unijne z EFS w starej perspektywie mogło liczyć 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie

Śląskie i Małopolskie przyspieszają prace nad programem reindustrializacji

stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem umowy), jak również preferencyjnych pożyczek dla byłych pracowników restrukturyzowanych branż na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Propozycje działań dla rozwoju woj. małopolskiego, zwłaszcza Małopolski Zachodniej, przedstawił

Częstochowa. 289 zwolnionych skorzystało z programu "Pomoc dla hutników"

programowania obrabiarek CNC, obsługi koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. C i D; 55 osób zatrudnionych zostało na refundowanych stanowiskach pracy m.in. w zawodzie tokarza, frezera, ślusarza oraz stanowiskach do obsługi linii technologicznych. 37 osób uzyskało dofinansowanie do podjęcia własnej działalności

Reformy, lepszy dostęp do kultury i inwestycje - cele MKiDN w 2014 r.

Bieńkowska przypomniała, że bieżący rok to okres rozpoczęcia następnej perspektywy finansowej UE (na lata 2014-20). "Jesteśmy jedynym krajem, który (...) przekonał Komisję Europejską do przekazania nam naprawdę dużych pieniędzy na sektor kultury w ramach przyszłych programów unijnych. To będzie w sumie

Art_Inkubator zbudowany! Zobacz, jak wygląda [ZDJĘCIA]

przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć i rozwinąć swoją działalność gospodarczą. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi: - To miejsce będzie niedługo tętniło życiem. Pozwoli realizować marzenia i plany w zakresie kultury, sztuki i przemysłów kreatywnych. W Art_Inkubatorze powstało dwanaście biur, cztery galerie i dwie

ZNP: program aktywizacji bezrobotnych nauczycieli nie ruszył

procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie. Pieniądze miały być przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Możliwe będzie m.in. dofinansowanie wynikające z

Sukces jest dzięki ludziom

czy poręczenie.Od początku działania punktów konsultacyjnych zostały uruchomione 32 pożyczki oraz udzielonych zostało 78 poręczeń jako zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź doposażenie na stworzenie stanowiska pracy.A "Działaj Lokalnie"? - Kolejny raz bierzemy

Emigranci dostaną szansę na biznes w Małopolsce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską obejmuje szkolenia i pomoc doradczą dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także bezpośrednią pomoc finansową w postaci comiesięcznego dofinansowania w wysokości 800 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania

Niepełnosprawni już stoją w kolejce po dofinansowanie

Chodzi o pieniądze, które osoby niepełnosprawne mogą otrzymać w ramach dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu ortopedycznego i na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Nie wiadomo jeszcze ile w tym roku będzie do podziału, ale jak informuje dyrekcja MOPS (instytucja

Dolnośląskie. Volkswagen uruchomił produkcję silników trzeciej generacji

są jeszcze tylko dwie fabryki, które produkują podobnej klasy napędy - w Niemczech i na Węgrzech" - dodał Rostkowski. Spółka Volkswagen Motor Polska rozpoczęła działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 1998 r. Zatrudnia ponad 1200 pracowników, z których prawie tysiąc pracuje na

Koalicja i opozycja popierają projekt ws. ochrony miejsc pracy

-16 zarezerwowano do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ma zostać skierowana do szerokiego kręgu firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie. Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników

Plany MG dot. wsparcia przedsiębiorczości w nowym unijnym budżecie

uzupełniony przez własne programy resortu: Lepsze Regulacje oraz Politykę Nowej Szansy. Ten ostatni zakłada pomoc przedsiębiorcom w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i umożliwienie ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej tym, którzy ponieśli porażkę. Ministerstwo gospodarki podkreśliło, że jego

Rozpoczęły się konsultacje planu naprawczego KW

górniczą. Musimy wspólnie zrobić wszystko, żeby ten wyznaczony cel zrealizować" - dodał Taras. Jak podaje spółka, plan naprawczy zakłada pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki - co ma w praktyce odbyć się poprzez sprzedaż kilku kopalń - i wdrożenie programów

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

działa obecnie 15,3 tys. firm, w Elblągu 8,4 tys. Jak powiedział PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Szczepkowski, rocznie 4 tys. osób na Warmii i Mazurach decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wykorzystując przy tym wsparcie unijne, jednak połowa tych firm nie działa dłużej

Karpiński: program dot. górnictwa trudny, ambitny, ale realistyczny

działalność gospodarczą (...) ma być spółką rentowną" - zaznaczył. Dopowiedział, że w jego przekonaniu planowane przez rząd wobec górnictwa działania można nazwać "humanitarną restrukturyzacją" i że są one objęte "bardzo bogatym programem osłonowym" oraz że "praktycznie żaden

Senatorowie nie zgłosili poprawek do zmian w działalności urzędów pracy

. Nowelizacja daje też nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych - m.in. grant na telepracę, bon stażowy czy bon na zasiedlenie. Będzie też można uzyskać świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej. Powstanie

ZNP: program aktywizacji bezrobotnych nauczycieli nie ruszył

adaptacyjnych w regionie". Pieniądze miały być przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Możliwe będzie m.in. dofinansowanie wynikające z zatrudnienia u nowego pracodawcy

Łódzkie. Mniej niż 140 tys. bezrobotnych - pierwszy raz od końca 2011 r.

skorzystało w Łódzkiem ze staży, dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej czy szkoleń. Kaczorowski przypomniał, że w maju weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma m.in. dostosować działania urzędów pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych

"GP": Podatek od unijnej dotacji

Bezrobotni mogą spodziewać się dofinansowania w wysokości nawet 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności, szkolenia i doradztwo. Jak podała "Gazeta Prawna", przyszli przedsiębiorcy będą musieli zapłacić od tej kwoty podatek. Dotacje bowiem trafią najpierw do pośredników, którzy

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

Taras próbował wdrażać plan naprawczy zakładający m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów i pozyskanie środków na dofinansowanie działalności spółki - co miało odbyć się poprzez sprzedaż kopalń i emisję euroobligacji

Miliony dla podlaskich firm

nowego przedsięwzięcia, sfinansowanie rozwoju firmy (ekspansja - nowe rynki, nowe produkty), dofinansowanie firmy (problemy finansowe powstałe w wyniku błędnych decyzji lub czynników zewnętrznych) - wylicza Jolanta Wawrzeniuk z PFRR. Od rozpoczęcia swojej działalności (sierpień 2002 rok) do końca

Pranie z zewnątrz czyli dotacji dla żony posła cd.

fundusze starało się 400 przedsiębiorców, w tym firmy od lat działające na rynku, dostało 99 z nich. Pralnia Pałysów jest tylko na papierze, zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Wczoraj ujawniliśmy także, że promesę na udzielenie kredytu potrzebnego do budowy firmy Teresa Pałys otrzymała od

Śląskie. Grudniowy wzrost bezrobocia mniejszy niż w poprzednich latach

, staże, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego czy refundację kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Również w tym roku urzędy pracy

Mniej kasy na rehabilitację niepełnosprawnych

zatrudniają osób niepełnosprawnych, były w ubiegłym roku mniejsze od zakładanych. - Prawdopodobnie wiele firm dotknął kryzys gospodarczy, dlatego nie płacą tzw. podatku na PFRON - tłumaczy Tomasz Leleno, rzecznik PFRON. Tylko cztery osoby w tym roku dostaną dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Unia dała pieniądze, w regionie powstało ponad 8 tys. miejsc pracy

rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości 40 tys. zł każda), które rozdzielał Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku, w regionie powstało blisko 4 tys. miejsc pracy, z czego 228 w 2012 roku - poinformował PAP wicedyrektor WUP Hubert Ostapowicz. Głównie rozwijała się dzięki temu działalność

Złodziej aut nie pójdzie siedzieć. Dostał unijną dotację

złodzieja, ale - Sąd uznał, że nie ma potrzeby na zastosowanie żadnego środka zapobiegawczego, ponieważ policja dysponuje bardzo rozległym materiałem dowodowym. W uzasadnieniu sąd dodał też, że Rafał R. dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej i rozpoczął działalność gospodarczą - otworzył warsztat, w

Kaczyński: władza zabiera obywatelom prawo do pracy

, dofinansowania, jak również utrzymania miejsc pracy nie zrobił pan nic" - mówił Piecha pod adresem premiera. Podczas rozpoczętego w środę w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tusk zapowiedział, że rząd będzie robił wszystko, aby potrzeba rehabilitacji polskiego węgla i budowania prawdziwej

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

ANWIL Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen zakończył pięcioletni program inwestycji obniżających zużycie energii i zmniejszających wpływ jej działalności na środowisko. Łącznie na przedsięwzięcia w ramach projektu spółka przeznaczyła ok. 40 mln zł. "Dbałość o środowisko jest jednym z

Lubuskie nie stawia na turystykę, bo...

współgrać z celami postawionymi w strategii. - Najważniejszy jest rozwój gospodarczy województwa. Naszym celem jest stworzenie najlepszych w Polsce warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki strategii chcemy osiągnąć lepsze wskaźniki rozwoju ekonomicznego, co przełoży się na poprawę warunków

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie

Co nowego? Założeniem nowego systemu dopłat jest promocja rolników, którzy prowadzą swoją działalność proekologicznie oraz pomoc w rozwoju małych i średnich gospodarstw tak, by stały się przedsiębiorstwami produkującymi żywność do handlu, zamiast jedynie na własne potrzeby. Płatności będą

ARiMR wkrótce podpisze umowy na wsparcie inwestycji w gospodarstwach

ARiMR otrzyma akredytację na kolejne działania: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" (przetwórstwo produktów rolnych), na wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność poza rolnictwem oraz na ułatwianie startu młodym rolnikom. Na wsparcie działalności

Miało być wsparcie z UE. Są puste biura

Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości. W najgorszej sytuacji są bezrobotni. - Żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej musieli się wyrejestrować - tłumaczy Andrzej Łuc. - Nie mają pieniędzy, stracili ubezpieczenie, a muszą teraz pokrywać składki ZUS i pozostałe koszty

PSL: niech CBA i prokuratura zbadają zarzuty wobec rzeszowskiego samorządu

prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Rzecznik Stronnictwa Krzysztof Kosiński powiedział w piątek na konferencji prasowej, że z publikacji prasowych wynika, iż dwaj wicedyrektorzy podlegli zarządowi województwa prywatnie prowadzili działalność gospodarczą

Premier Kopacz i 9 ministrów dziś we Wrocławiu [RELACJA NA ŻYWO]

-Wschodniej, które też rywalizują o tę inwestycję. Piechociński zapowiedział też, że na najbliższym posiedzeniu przedstawi rządowi projekt nowego prawa działalności gospodarczej. Minister zainaugurował również otwarcie naboru wniosków do programu unijnego wsparcia inwestycji na badania i rozwój. Firmy będą

Walka o unijną kasę: koczują od dziewięciu dni

osób. Kolejka stoi po dotacje z Unii Europejskiej dla prowadzących działalność gospodarczą i mających pomysł na tzw. e-usługi. Dotacja wynosi od 20 tys. do nawet 1 mln zł. Kryteria są proste. - To musi być innowacyjny pomysł na działalność w sieci. Taki, który coś wnosi do gospodarki. Prosty do

Polkowice: Jest pomysł, będzie biznes

. Szkolenia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca. Pięć najlepszych pomysłów na własną firmę dostanie dofinansowanie. Do wzięcia jest nawet 40 tys. zł, ale wysokość dotacji będzie zależeć od potrzeb związanych z inwestycją. Szans na uzyskanie pieniędzy nie mają osoby, które prowadziły działalność

Droga przez Kleosin. Łopaty poszły w ruch

na rozwój choćby działalności gospodarczej przy trasie. A trasa ma wyglądać następująco. Zacznie się jeszcze w Białymstoku, około 200 metrów przed wiaduktem nad torami do Bielska Podlaskiego i Czeremchy. Zakończy za mostkiem na rzeczce Horodniance. W sumie to 2300 metrów, do tego dwa wiadukty nad

Mieszkańcy pytali kandydatów na burmistrza o przyszłość Świecia. Ludzie chcieli wiedzieć, jak zwycięzca wyborów polepszy ich życie. Co z usprawnieniem ruchu i parkingami.

będą w każdorocznym budżecie pieniądze na dofinansowanie działalności poszczególnych stowarzyszeń, klubów i organizacji. Ponadto organizacjom pożytku publicznego będziemy jak dotychczas udostępniać lokale, w których mają swoje siedziby. Czy widzicie możliwość, żeby w szkołach podlegających gminie

Programy unijne, na które można składać wnioski w listopadzie

Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - dofinansowania na tworzenie i rozwój infrastruktury (przeznaczającej powierzchnię dla przedsiębiorstw) wspierającej innowacje, np. parki naukowo - technologiczne, inkubatory

Co trzeci właściciel małej firmy nie wie, kto jest ministrem gospodarki

pytanie, czy gdyby mieli taką możliwość, zrezygnowaliby dla niego z własnego biznesu i wybrali pracę na etacie, 57 proc. odpowiedziało "nie". A aż 92 proc. przedsiębiorców samodzielnie zadecydowało o założeniu biznesu. 4 proc. otwarcie własnej działalności gospodarczej zasugerował pracodawca. A

NBP raz dofinansował Fundację "Amicus Europae"

przekazywał dofinansowanie na działalność charytatywną oraz badania naukowe organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych od początku lat 90-tych na podstawie zarządzenia prezesa NBP z 30 października 1990 roku. Zarządzenie zostało zmienione w lipcu 1995 roku i od tego czasu, zgodnie z zaleceniami NIK, NBP

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

przelicznika - prawie 500 mln zł. Z tego blisko 98,2 mln zł to pieniądze na wsparcie przygotowania terenów pod inwestycje. W ramach konkursu PARP będzie udzielała dofinansowania na realizację projektów, które mogą przyczynić się do poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju

Ostrowska: Coraz więcej bezrobotnych zakłada własne firmy

ministra pracy przeznaczone zostało 220 mln zł, a ponieważ wpływa bardzo dużo wniosków o pomoc finansową na samozatrudnienie i tworzenie własnych firm, to środki są i będą przesuwane właśnie na ten cel". Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 18,6 tys. zł i jest zmienna

O przyszłości gminy... rozmawialiśmy z kandydatami na burmistrza Świecia

związana była z działalnością w NSZZ "Solidarność". Po 1990 roku znalazłem się w samorządzie terytorialnym gminy Świecie. Wtedy ówcześni radni powierzyli mi funkcję burmistrza miasta. Moja działalność pozazawodowa związana jest ze współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie

Sawicki: we wrześniu wniosek do KE o przesunięcia środków w ramach PROW

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Ministerstwo chce m.in. aby więcej środków trafiło na renty strukturalne dla rolników, inwestycje wodne (np. zbiorniki retencyjne) oraz dofinansowanie zmiany profilu działalności w kierunku nierolniczym. Zmiany w PROW na

Komercyjna politechnika

wiedzę, jak rozpocząć działalność gospodarczą, sprawnie prowadzić firmę i gdzie starać się o dofinansowanie na działalność innowacyjną. Zdaniem organizatorów szkoleń to przyniesie wiele korzyści. - Pozyskiwanie środków na prowadzenie prac badawczych, zdobycie nowych doświadczeń, pracę z innymi

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

uczestnikami projektu przez kilka miesięcy uczył się, jak założyć własną działalność gospodarczą, rozliczać się z podatku, promować swój biznes i utrzymać się na rynku. Finałem projektu miało być otworzenie własnej firmy. Kamil napisał biznesplan, chciał uruchomić w Zielonej Górze pracownię wizażu

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

uczestnikami projektu przez kilka miesięcy uczył się, jak założyć własną działalność gospodarczą, rozliczać się z podatku, promować swój biznes i utrzymać się na rynku. Finałem projektu miało być otworzenie własnej firmy. Kamil napisał biznesplan, chciał uruchomić w Zielonej Górze pracownię wizażu

ARR: Od 2009 r. ruszy program pomocy dla b.plantatorów buraków cukrowych

. produkcja biopaliw) na bazie likwidowanych cukrowni. Podmioty, które chcą np. rozpocząć produkcję energii ze źródeł odnawialnych, mogą liczyć na 50 proc. dofinansowania. Wszystkie działania z KPR mają być wprowadzone najpóźniej do 30 września 2010 roku - poinformowała ARR. Program ten będzie wdrażany w

Cała Unia Europejska buduje stolicę

dotąd miasto w tych dziedzinach robiło za mało - uważa dyrektor Olszewski. Ostatni sukces to Centrum Przedsiębiorczości, które zajmie opustoszały budynek przy Smolnej 6, w parku tuż pod skarpą. Każdy, kto chce rozpocząć własną działalność gospodarczą, tam uzyska wsparcie. Podobna placówka powstanie na

Unijna dotacja na pralnię żony posła PSL

. Najwyraźniej postanowił go zrealizować - mówi nam dobrze zorientowana osoba z kręgów PSL. W marcu 2008 r. na działce należącej do małżonków Teresa Pałys zarejestrowała więc działalność gospodarczą pod hasłem "pralnia wodna" i w kilka miesięcy później złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach

Koniec doszkalania bezrobotnych

jest 120 godzin, ale rozłożonych na kilka miesięcy. W ciągu ostatnich pięciu lat taki kurs dofinansowany przez urząd pracy zrobiło ponad 50 bezrobotnych. Wielu z nich pracuje w nowym zawodzie, np. założyli działalność gospodarczą lub pracują w firmach wnętrzarskich. - Bezrobotnym zamyka się szansę na

Komitet kolejkowy po unijne pieniądze

. Komputer ten stoi w budynku przy ul. Słowackiego w Fundacji Rozwoju Śląska, pełniącej na Opolszczyźnie rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. A jest tak, ponieważ na wspieranie "działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" jest do wydania ponad 135 mln zł w skali kraju i

Łódzkie. Bezrobocie rośnie, ale wolno

tys. ofert pracy. To o 12 tys. mniej niż rok wcześniej. - Duży ubytek. Pamiętajmy jednak, że w tym roku bezrobotni mogli korzystać z dofinansowania na otworzenie własnej działalności gospodarczej - zauważa dyrektor Jakubowski. - W tym czasie nowe firmy dzięki dotacjom z urzędów pracy utworzyło w

Będzie bieda w urzędach pracy

staże będą trwały minimalnie krótko. Ale poza stażami z pieniędzy na aktywne formy finansowane były m.in.: prace interwencyjne, doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia. - Mamy tak mało pieniędzy, że za dwa, trzy miesiące wypadałoby

Są unijne pieniądze, trzeba tylko po nie sięgnąć

przyczyniających się do wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Dofinansowane będą oddolne inicjatywy lokalne - nabór do 31.12.2009 r. Szczegółowe informacje na: www.pokl.dwup.pl Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Poprawianie i rozwijanie

Kielczanie chętniej wracają z emigracji

język obcy, są bardziej otwarci i przyzwyczajeni do ciężkiej pracy - ocenia Rafał Szwed, rzecznik prasowy kieleckiego MUP. Po co rejestrują się od razu po przyjeździe? - Korzystają ze szkoleń i staży, jakie oferujemy, ale największe wzięcie ma dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach w sektorze energii

do 13,6 mln zł. Spółka podała, ze rosnące przychody i wyniki to efekt m.in. połączenia ze spółką KRI w kwietniu br. i rozwoju nowej działalności na rynku obrotu gazem i energią. "Dzięki połączeniu ze spółką KRI osiągnęliśmy skalę działalności pozwalającą na sprawną realizację naszej strategii

Są pieniądze na Miłoszowską Krasnogrudę

rozpoczęcia i zakończenia projektu w celu wygenerowania grantu. To jednoznaczna informacja, dostaniemy pieniądze - cieszy się Małgorzata Sporek-Czyżewska, szefowa Fundacji Pogranicze. A pieniądze z funduszy norweskich, potrzebne na projekt są niemałe - to 1,5 mln euro, czyli 85 proc. wszystkich kosztów

Uniwersytet chce odblokować swoje inwestycje

9 mln zł. - W rezultacie mamy teraz 23 mln zł płatności - mówi rektor Józef Górniewicz. - Zamierzamy pokryć je m.in. z wpływów za opłaty od studentów zaocznych, budżetowych dotacji oraz własnej działalności gospodarczej. Uniwersytet próbuje oszczędzać na różne sposoby. Jednym z nich jest

Makowski: Most zawali się przez budżet

wydatków bieżących (czyli przeznaczonych na "funkcjonowanie" miasta) oraz ogromne wydatki na inwestycje (czyli wydatki podnoszące poziom życia torunian i rozwiązujące nierozwiązane dotychczas problemy) - i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie czający się "za płotem" kryzys gospodarczo

Wiosną na Dolnym Śląsku mniej bezrobotnych

rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Urzędy dają możliwość uzyskania nawet 18,6 tys. bezzwrotnej dotacji. Wystarczy przez rok utrzymać się na rynku. - To się sprawdza. Ludzie zaczynają kombinować, bo czują, że bez tego mogą nic nie osiągnąć. W kwietniu w Wałbrzychu z dofinansowania do działalności

Czesi i Polacy żyją za pan brat

znane nawet w ojczystych krajach osady. Sporo z nich - dzięki współpracy z sąsiadami zza granicy - znalazło jednak pomysł na wypromowanie swoich walorów czy pomoc w rozwoju gospodarczym regionu. Rudolf Opatril, radca handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce: - Pierwszy raz od wielu lat Polacy i

W UE dobrze nam czy źle?

działalność gospodarczą w Hiszpanii. Ta działalność to połączenie naszej pasji z zarabianiem pieniędzy. W Polsce sezon nurkowy, ze względu na temperaturę wody, jest bardzo krótki. Tu trwa cały rok. Nasze dzieci, już mówiące biegle po hiszpańsku, będą miały ułatwiony start. Coraz więcej Polaków osiada na Gran

Polonijne spotkania delegacji Senatu w Brazylii

, łez, ale i zwycięstw" - podkreślił. Wachowicz podziękował Senatowi za przyznanie dotacji na zbudowanie w Kurytybie siedziby Towarzystwa im. Piłsudskiego (320 tys. zł na ten rok), ale - jak zaznaczył - "złe siły" przez 5 lat blokowały dofinansowanie. "Dziś te złe siły zaatakowały

Eksperci: przepisy hamują rozwój spółdzielni socjalnych

reguł przedsiębiorstwa. Dziś prawo tego zabrania. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią, że często łatwiej zrealizować jakieś przedsięwzięcie uruchamiając działalność gospodarczą czy zakładając stowarzyszenie, choć to spółdzielnia socjalna byłaby najwłaściwszą formą działania. Innym problemem

Dolnośląskie. Pod koniec marca ruszą Mobilne Punkty Informacyjne

Mobilne Punkty Informacyjne o funduszach europejskich powstaną m.in. w Strzelinie, Świdnicy i Oleśnicy. Z ich usług będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani tematyką dotacji z Unii Europejskiej, a w szczególności osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz

Czym żyła Łódź w lipcu i sierpniu? Sprawdź co Ci umknęło

rozpocznie się natomiast przebudowa ulicy Rojnej od Szczecińskiej do Rydzowej. Przejazd ulicą Szczecińską ma zostać utrzymany. Prace - w tym etapie - nie obejmą skrzyżowania z Rydzową. - Na przebudowywanym odcinku możliwe będą jedynie docelowe wjazdy gospodarcze. Autobusy komunikacji miejskiej ominą ten

1,27 mld euro dla Wielkopolski

, czy laboratoria. O dotacje starać się mogą też kościoły, pod warunkiem, że pieniędzy nie będą chciały przeznaczać na działalność religijną, a na edukacyjną lub na pomoc społeczną (np. na dom opieki). Priorytet VI, czyli turystyka i środowisko kulturowe. W ramach tego priorytetu prawie 61,5 mln euro

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Narzedzia JZK

JZK to pakiet oprogramowania, którego moduły wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej.

JZK pozwala na wystawianie faktur, zarządzanie finansami, ewidencjonowanie zawartości magazynów, prowadzenie rejestrów VAT, administrację kadrową i wiele innych

EuroFirma Start

EuroFirma Start to program, który z pewnością ułatwi życie wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

EuroFirma Start w bezpłatnej wersji umożliwia wystawianie faktur VAT, rachunków, prowadzenie spisu produktów dostępnych w magazynie, tworzenie listy

Lefthand Pełna księgowość

komputerami pracującymi na systemie Linux i Windows, o ile zainstalowano na nich ten sam program. Lefthand Pełna księgowość przyda się szczególnie właścicielom spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich z działalnością gospodarczą i gospodarstwom rolnym.

Analityk

Excel, dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Invoicer

kasie oraz analiz.

Invoicer to darmowa aplikacja, która umożliwi Ci wystawianie faktur VAT, katalogowanie klientów i towarów oraz szereg innych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.