dodatki mieszkaniowe

Katarzyna Klukowska

Dali "becikowe", zabiorą dodatek mieszkaniowy

Dali "becikowe", zabiorą dodatek mieszkaniowy

"Becikowe" wlicza się do dochodu, od którego liczy się dodatek mieszkaniowy - uznało Ministerstwo Transportu i Budownictwa. To fatalna wiadomość dla ubogich rodzin. Przez becikowe mogą stracić szansę na dopłatę do komornego.

Gminy muszą płacić dodatki mieszkaniowe

- Przepisy nakładające na gminy obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy, są zgodne z ustawą zasadniczą - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Rozporządzenie ograniczające dodatek mieszkaniowy jest niekonstytucyjne

Rozporządzenie ograniczające podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego do 90 proc. poniesionych wydatków jest niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Uznał także za niekonstytucyjne przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na podstawie których zostało wydane to rozporządzenie.

PiS: Na drożyznę zmniejszenie akcyzy i dodatki mieszkaniowe

"Nasze propozycje idą w dwóch kierunkach. Pierwsza dotyczy zmniejszenia zapisanych w ustawie maksymalnych stawek akcyzowych na energię elektryczną, gaz, paliwa, (...); druga dotyczy dodatków dla emerytów i rencistów, a także dodatków mieszkaniowych i pomocy społecznej" - powiedziała w

NIK: zmniejsza się liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych

złożonych wniosków. Na ponad 13 tysięcy przeprowadzonych wywiadów rozbieżności między deklaracjami a stanem faktycznym stwierdzono w 506 przypadkach (4 proc.) i we wszystkich przypadkach odmówiono przyznania dodatku. Celem wprowadzenia dodatków mieszkaniowych była pomoc osobom o najniższych dochodach

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Żeby się o niego starać, trzeba mieć niski dochód (nie więcej niż 703,22 zł na osobę w rodzinie i 984,51 zł na osobę samotną) i odpowiednio małe mieszkanie. Jak małe? Osobie samotnej przysługuje 35 mkw., a np. rodzinie pięcioosobowej 65 mkw. Dodatek przyznaje się raz na sześć miesięcy. Należy się

Wykup mieszkań a dodatki. Radni podarowali pół roku

Wykup mieszkań a dodatki. Radni podarowali pół roku

wakacjami radni wydłużyli ten czas do pięciu lat, a przy okazji dołożyli do tej grupy pobierających dodatki mieszkaniowe. Nie przewidzieli też okresu przejściowego. To oznaczało: brałeś dodatek, musisz odczekać pięć lat, by wykupić z bonifikatą mieszkanie. W tej sytuacji urzędnicy zaczęli weryfikować

"Becikowe" na mieszkanie?

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od dochodu. Jest formą pomocy państwa osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznawany jest na podstawie kilku kryteriów, m.in.: powierzchni mieszkania, wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania i

Samorząd daje, państwo zabiera

zł czynszu. Dlatego wystąpiłem do gminy o dodatek mieszkaniowy - kontynuuje niepełnosprawny. - Spełniłem wszystkie wyśrubowane kryteria. Dostałem go na swoje nieszczęście. Wydział lokalowy na warszawskim Mokotowie poinformował ośrodek pomocy społecznej o przyznaniu panu Władysławowi 179 zł na

Dla kogo pomoc w spłacie rat

Dla kogo pomoc w spłacie rat

liczyć. W dodatku ze słów Boniego wynika, że pod uwagę nie będzie brany dochód gospodarstwa domowego, które otrzyma pomoc. - Rząd chciałby również, aby posiadacz kredytu, mimo utraty pracy, spłacał część swoich zobowiązań - podkreślił Boni. Darowizna czy pożyczka? Zdecydowanie ta druga. Resort pracy już

Markowski musi oddać 138 tys. zł

Lider bydgoskiego PiS przez ostatnie sześć lat pobierał co miesiąc 2 tys. zł dopłaty do mieszkania wynajmowanego w Warszawie. Dostawał je jako poseł spoza stolicy dzięki fikcyjnemu meldunkowi w Bydgoszczy. Przekręt ujawniła tydzień temu "Gazeta". Po naszej publikacji premier Jarosław Kacz

Megaosiedle Dom Development za 700 mln zł: 2 tys. mieszkań, własna stacja kolejowa

Megaosiedle Dom Development za 700 mln zł: 2 tys. mieszkań, własna stacja kolejowa

Osiedle Wilno powstanie na warszawskim Targówku, około kilometra od północno-wschodnich granic miasta. Ten rejon przez lata zarezerwowany był na przemysł, dopiero od czterech lat obowiązuje plan zagospodarowania dopuszczający zabudowę mieszkaniową. - Pod budowę osiedli miasto przeznacza około 50

"Odpowiedź komendanta to agitacja polityczna" [WIDEO]

wypłacenia zaległych dodatków - ocenia Duda. Szef NSZZ policjantów zapowiada, że związek wezwie komendanta do rokowań w trybie ustawy o sporach zbiorowych. Zamierza dać mu czas do najbliższego poniedziałku. W uchwale z 9 września NSZZ policjantów zażądał wypłaty do 15 września zaległych dodatków do pensji

MF: opłata od decyzji ws. dodatku energetycznego będzie zwracana

rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej przewiduje, że opłata ta nie będzie pobierana od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Zwolnienie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do końca br. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii

MF: decyzje ws. dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej napisano, że od 1 stycznia 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją

MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego

skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot. W tym celu trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został

MF chce zwolnić dodatek energetyczny z podatku dochodowego

decyzją w sprawie dodatku energetycznego, otrzymają pieniądze. Aby dostać zwrot trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony

Wkrótce projekt noweli ws. zwolnienia dodatku energetycznego z podatku

, których budżet domowy jest bardzo niski, a więc korzystają ze wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego" - powiedział poseł PSL. Dodał, że w gąszczu regulacji zapomniano, iż te osoby korzystając z przysługującego im dodatku energetycznego, który obecnie wynosi 15 zł miesięcznie, muszą zgłosić się do

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

socjalnych. Ponadto projekt umożliwia pobieranie dodatku mieszkaniowego osobie, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ale zawarła umowę o spłacie zadłużenia. W projekcie podwyższono też kryterium kwalifikujące do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu z dodatków mogłyby korzystać

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

pobieranie dodatku mieszkaniowego osobie, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ale zawarła umowę o spłacie zadłużenia. W projekcie podwyższono też kryterium kwalifikujące do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu z dodatków mogłyby korzystać gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkanie w

Białystok. Pomoc społeczna - w jednym miejscu

swoich spraw. Ze wsparcia MOPR korzysta ponad 10 tys. rodzin. Dlatego w nowym budynku będą pracować działy, które najczęściej odwiedzają białostoczanie. To m.in. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz opieki zastępczej. Od

Konwencja PiS: wsparcie państwa dla rodzin i pracowników

miałoby służyć m.in. wprowadzenie dodatku rodzinnego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od kryterium dochodowego. "To poważna zmiana systemowa. Mówimy wyraźnie: polityka rodzinna to nie jest polityka socjalna - to polityka wsparcia i pomocy kierowana i adresowana do

Zachodniopomorskie.W Świnoujściu opłaty w górę; Szczecin i Koszalin bez zmian

stawka czynszu w takich lokalach wynosiła 6,99 zł za metr kwadratowy - dodał rzecznik. Jak przypomniał Karelus, najemcy mieszkań komunalnych na czas nieokreślony mogą starać się o obniżkę czynszu. Mają na nią szanse ci, którzy nie zalegają z opłatami, ale mimo niskich dochodów nie przysługuje im dodatek

Zmierzch spółdzielni mieszkaniowych? Czas na wspólnoty

likwidację spółdzielni mieszkaniowych. Zamiast nich powstaną wspólnoty mieszkaniowe. Na temat tego, czy ta zmiana wyjdzie wszystkim na dobre zdania są podzielone. Chodzi m.in. o remonty, dodatki mieszkaniowe i wysokość czynszów. Jest szansa, że przepisy wejdą w życie jeszcze w sierpniu. Projekt popierają

Stolica. Ikonowicz i Guział: trzeba pomóc lokatorom mieszkań ogrzewanych prądem

kosztowałoby to miasto maksymalnie 10 mln zł rocznie. Pytana o te propozycje wicerzecznik stołecznego ratusza Agnieszka Kłąb powiedziała dziennikarzom, że lokatorzy mieszkań komunalnych, których nie stać na płacenie rachunków, mogą starać się o dodatki mieszkaniowe. Mogą też liczyć na zamianę mieszkania na

Gomułka: postulaty wyborcze PiS i PO to koszt 50 mld zł rocznie

podatku i program dofinansowania dla rodzin - 500 zł na każde dziecko. Z kolei premier Ewa Kopacz zapowiadała wzrost płacy minimalnej, walkę z umowami "śmieciowymi", budżety obywatelskie na każdym szczeblu samorządu oraz zmiany w programach mieszkaniowych. "Wydaje mi się, że te propozycje

W.Brytania.Kolejne ograniczenie świadczeń dla imigrantów

do dodatku rodzinnego na dzieci, rodzinnych ulg podatkowych, dodatku mieszkaniowego i zasiłku dla bezrobotnych. Ten ostatni będą mogli pobierać przez 6 miesięcy po utracie zatrudnienia, a dłużej tylko wtedy, jeśli udowodnią, że mają realną szansę znalezienia pracy. Osoby zarabiające poniżej 150

Chcą 600 tysięcy złotych za działkę dla pięciu metrów chodnika

To już kolejny list w sprawie niedokończonego pięciometrowego odcinka chodnika. Chodzi o fragment, który ma połączyć chodnik od ul. Nowosądeckiej ze schodami, które prowadzą na parking przy centrum handlowym, gdzie znajduje się m.in. dyskont spożywczy. Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa nie

Władza jedną ręką daje pieniądze emerytom, a drugą zabiera

, emerycki dodatek tylko nam zaszkodził - skarży się mąż pani Teresy. Szydło z worka wyszło w październiku, kiedy Kamińscy poszli do gminy z podaniem o dodatek mieszkaniowy. Urzędnik szybko się doliczył, że ich dochód wzrósł. Zamiast dotychczasowych 123 zł dopłaty do komornego miesięcznie przyznał Kamińskim

Obama dotrzymuje słowa. Miliard dolarów na wzmocnienie wojska w Europie Wschodniej

transferu do USA podejrzanych o terroryzm więźniów z bazy wojskowej w Guantanamo Bay na Kubie, co utrudni Obamie realizację obietnicy zamknięcia tego owianego złą sławą więzienia. Podwyżka pensji, obniżka dodatków Ponadto Kongres zmniejszył nieznacznie dodatki mieszkaniowe, a także współfinansowanie kosztów

Ile będzie zarabiać Donald Tusk? Sprawdzamy zarobki przewodniczącego Rady Europejskiej

przewodniczącego RE, gdy zostanie nim Donald Tusk, może się jeszcze zmienić zależnie od budżetu Unii Europejskiej. Do pensji podstawowej należy doliczyć dodatek mieszkaniowy. Przewodniczącemu RE nie przysługuje jednak prywatna rezydencja. Taką ideę, wraz z ideą posiadania prywatnego odrzutowca, odrzucono podczas

500 zł na dziecko i cofnięcie reformy emerytalnej. Co dokładnie obiecał Andrzej Duda? [PUNKTY]

. wyborców. 1. Cofnięcie reformy emerytalnej, dodatki dla dzieci Duda zapowiedział cofnięcie reformy emerytalnej podnoszącej wiek emerytalny do 67. roku życia. Oznaczałoby to, że kobiety przechodziłyby na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni - w wieku 65 lat. Zwycięzca wyborów opowiadał się też za

Nowa siedziba ratusza. Od b. radnego PO za prawie 5 mln

nie są może oblegane przez petentów, to mieszkaniowy już tak. Zajmuje się on np. lokalami socjalnymi czy dodatkami do czynszów. Tam też trzeba osobiście złożyć dokumenty, jeśli chce się wynająć mieszkanie w blokach TBS. Właśnie "poprawa warunków przyjęć mieszkańców" jest powodem przenosin

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

zasiłku pielęgnacyjnego. Przypomniała, że zasiłek ten nie był podnoszony od 9 lat. Zaznaczyła, że ani ona, ani wielu rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Przed protestem MPiPS poinformowało, że w ubiegłym roku rząd przeznaczył na wsparcie osób

Zyskowniejsza likwidacja książeczek mieszkaniowych

Od kwietnia rozszerzona zostanie bowiem lista wydatków remontowych, które przy likwidacji książeczki mieszkaniowej uprawniają do wypłaty specjalnego dodatku, tzw. premii gwarancyjnej. Średnio wynosi ona około 6 tys. zł. Premię będzie można otrzymać przy remontach lokali i domków jednorodzinnych

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani celowego. Dorośli niepełnosprawni też są ważni Wcześniej na Al. Ujazdowskich pojawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele spotkali się też z wiceministrami Elżbietą Seredyn i Jarosławem Dudą

Podlaskie. Ok. 70 mln zł na e-administrację w 130 samorządach

przebywają poza miastem, czy długo pracują. Ocenił, że dzięki e-usługom będzie można np. załatwić formalności związane z dodatkiem energetycznym, dodatkiem mieszkaniowym, decyzją środowiskową, zgłoszeniem inwestycji, wydaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem informacji z planów zagospodarowania

Zadziwiające wyniki kontroli NIK. Kobiety zarabiają nawet 30 procent mniej od mężczyzn

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zarabia (razem z dodatkami) 17,9 proc. mniej niż mężczyzna kierownik. W przypadku kierowników zakładów różnica ta wyniosła nawet 29,5 proc. - Ale tu porównywano kierowniczkę Zakładu Usług Komunalnych, która kieruje pracą sześciu osób, z

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

rozwiązaniem nie jest jednorazowa pomoc, np. becikowe, czy płatny urlop dla ojca, ale działania długofalowe: wyższe zarobki (twierdzi tak 61 proc. Polaków), systematyczne dodatki do pensji za każde dziecko (45 proc.), stabilizacja na rynku pracy (44 proc.) oraz systemowe ułatwienia dla pracujących matek (34

Andrzej Duda

program PiS - odbędą się w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego. Priorytetowe dziedziny programu PiS przyjętego w połowie lutego na kongresie w Warszawie to: zdrowie, praca i rodzina. Duda przybliżył część dotyczącą wsparcia rodziny. PiS chce m. in. wprowadzić comiesięczny dodatek na dzieci dla

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Wcześniej przed kancelarią premiera zjawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele złożyli w KPRM swoje żądania, spotkali się też z wiceministrami pracy i polityki społecznej Elżbietą Seredyn i Jarosławem Dudą. Ta

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Przed protestem MPiPS poinformowało, że w ubiegłym roku rząd przeznaczył na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 14 mld zł. Resort zamieścił na swych stronach internetowych przegląd udogodnień dla

Senat: becikowe wyłączone z dochodu

Reguluje to nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjęta przez Sejm 17 lutego 2006 roku. Ma ona obowiązywać z mocą wsteczną od 31 grudnia 2005 roku. We wtorek ustawę poparło siedmiu senatorów Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, nikt się nie wstrzymał od głosu; nikt też nie był

Olsztyn. Debata Małkowski - Grzymowicz - bez pytań o seksaferę

z prawdą". "Faktycznie stawki za czynsze wzrosły z 2,80 zł do 5,90 zł za metr kwadratowy, ale wprowadzono obniżki dla najsłabszych. Tysiąc rodzin korzysta z obniżek 50, 40 i 30 procentowych. Otrzymują także dodatki mieszkaniowe więc w rezultacie najbardziej potrzebujący płacą za czynsz

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

12.02. Warszawa (PAP) - Polacy chcą mieć dzieci, ale by ich zachęcić do ich posiadania, potrzeba działań długofalowych: wyższych zarobków, stałych dodatków do dzieci, stabilizacji pracy i ułatwień dla pracujących matek - wynika z zaprezentowanego w czwartek badania. Odnosząc się do wyników badania

Mieszkania w TBS-ach będzie można wykupić

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W dotychczasowym kształcie nie daje ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt. Decyzja o

Becikowe to nie dochód

: jednorazowej zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. W lutym Sejm znowelizował ustawę o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którą zwiększenie dochodu o becikowe nie spowoduje utraty dodatku mieszkaniowego. Od stycznia

Sposób uwłaszczenia spółdzielców to populizm

W dodatku populizmem bardzo groźnym dla finansów publicznych. PO i PiS posunęły się za daleko. Czytaj tekst: Tani wykup mieszkań spółdzielczych nie zostanie zniesiony Obawiam się fali pozwów spółdzielni, które w sądach będą domagać się odszkodowania od skarbu państwa. Niektóre spółdzielnie już na

Michał Boruczkowski strzela do PO, SLD i Ryszarda Grobelnego. Dziwna gra na stronie radnego PiS z Poznania

warunkiem, że gitara będzie stałym wyposażeniem siedziby radnych. W 2007 r. Boruczkowski zostaje przewodniczącym całego Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania. Czym przekonał delegatów? - Zrobił dobre wrażenie. Wydawało się, że taki młody facet, w dodatku prawnik, wniesie coś nowego - wspomina

Białystok - Program gospodarowania mieszkaniami komunalnymi

ok. 8,1 tys. mieszkań. W Białymstoku ok. 2,5 tys. osób dostaje dodatki mieszkaniowe. W 2009 roku pomoc gminy w formie wypłat tych dodatków ma wynosić 4,7 mln zł, w 2010 roku 6,3 mln zł. Na remonty w 2009 roku ZMK dzięki podwyżkom chciałby wydać 19 mln zł, a w 2008 roku było to ok. 10 mln zł

Nie płacisz za czynsz? Trafisz do Krajowego Rejestru Długów

- Najwyższe zadłużenie to 38 tys. złotych, najmniejsze to 1056 zł. To są dłużnicy sprawdzeni, którzy mogą płacić a nie płacą. My rozumiemy tych, którzy nie mają, co do garnka włożyć, ale dla nich jest system pomocy, m. in. dodatki mieszkaniowe. No niestety w sytuacji, gdy ktoś może płacić, to

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

. Kontrolowane spółki zajmowały się m.in. sprzedażą paliw, gazu LPG, papierosów, piwa i słodyczy na stacjach benzynowych, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi czy badaniem rynku opinii publicznej. Ich przychody ogółem z działalności komercyjnej stanowiły od 10 do ponad 80 proc. Np. Miejski Zakład Komunikacji

Mieszkań więcej niż kupujących. Ceny mogą jeszcze spaść

Czytaj też: Sejm przyjął ustawę o ochronie klientów deweloperów W drugim kwartale banki udzieliły ok. 62,2 tysięcy kredytów mieszkaniowych, czyli o ponad 8 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku - podał w środę Związek Banków Polskich (ZBP). Jest to m.in. zasługą rządowego

"Puls Biznesu": Przybędzie zagrożonych kredytów mieszkaniowych

zdezaktualizuje? - docieka gazeta. "PB" przyznaje, że już pierwsze półrocze 2008 r. mogło lekko niepokoić. Nie poprawiła się spłacalność kredytów mieszkaniowych. Pojawiły się w dodatku problemy z kredytami złotówkowymi. Gazeta prognozuje, że drugie półrocze br. - z powodu kryzysu na światowych rynkach

W.Brytania.Imigranci z UE na celowniku Camerona

Dopiero po przepracowaniu czterech lat imigranci mogliby ubiegać się o ulgi podatkowe dla mało zarabiających, ulgę rodzinną na dzieci, zapomogę mieszkaniową i zakwaterowanie socjalne. Nie otrzymywaliby też dodatku rodzinnego na dzieci, jeśli nie mieszkałyby one z nimi w W. Brytanii. Cameron

Propozycje ekspertów PiS: Karta Drobnego Przedsiębiorcy i deregulacja

byliby objęci preferencyjną stawką podatkową w wysokości 3,5 proc. Politycy PiS, jak wynika z prezentacji zawartych w broszurze programowej, obiecują wprowadzenie dodatku rodzinnego w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin o niskich dochodach już na

Co się zmieniło w mieszkaniówce od PRL-u?

uzyskane na podstawie spisu powszechnego z 2002 r. wykazały, że z tym problemem boryka się już "tylko" 6,5 mln osób zajmujących 1,8 mln mieszkań (16 proc. wszystkich). Jednak najpewniej także w następnych latach systematycznie poprawiały się podstawowe wskaźniki pokazujące warunki mieszkaniowe

Urzędnik do prezydenta: Gdzie podwyżka, mam iść do pomocy społecznej...

, który dziś zarabia ok. 12 tys. zł, swoją kadencję rozpoczął w 2010 r. od... podwyżki. - Przyznali mi ją radni. I od tego czasu też nie dostałem żadnej podwyżki, nagród, dodatków - odpowiada Kubicki. Kubicki: Niech powiedzą, komu zabrać Związkowców prezydent zaprosił na spotkanie. Wpisanie podwyżek do

Kielce. Samorząd chce pomagać zagrożonym eksmisją

, że ludzie nie płacą czynszu jest przeważnie spowodowane brakiem pracy albo nałogami w rodzinie. Uczestnicy programu skorzystają m.in. z porad prawnych i psychologicznych, uzyskają także pomoc w staraniach o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu. Zostaną skierowane do prac społecznie użytecznych

Dzieci niedługo cieszyły się śniegiem. Lokatorzy nocą zasypali piaskiem górkę

, jest jedynym takim miejscem w tej części miasta. - W okolicy za bardzo nie ma innych miejsc, w których dzieci zimą mogłyby się bawić. Na dodatek ta górka jest pod oknami bloku, dzieci są cały czas pod okiem rodziców - tłumaczy mama jednego z dzieci. Spółdzielnia nie ma z tym nic wspólnego Zadzwoniliśmy

Państwo dopłaci do remontów i ociepleń

wartości wkładu na książeczce wraz z premią. Więcej o książeczkach mieszkaniowych w naszym dzisiejszym dodatku "Gazeta Dom"

Ksiądz planował postawić hospicjum, przedszkole i amfiteatr, a sprzedał grunt pod centrum handlowe

jedynie 410 tys. zł, a na dodatek na prośbę księdza zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego, tak by dopuszczał funkcję komercyjną w tym miejscu. Ksiądz w liście martwił się, że bez zmiany planu kupcy zażądają zwrotu zadatku, a on będzie musiał zaniechać budowy świątyni. Miasto początkowo

Hiszpańscy parlamentarzyści zgodzili się na zmniejszenie uposażeń

uposażenie przedstawiciela Izby Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, wynosi ok. 70 tys. euro. Parlamentarzyści spoza Madrytu mogą również liczyć na dodatki mieszkaniowe. W konsekwencji swojej decyzji prawodawcy podzielą los pracowników służby cywilnej z hiszpańskich ministerstw, których

Wykup mieszkań przez lokatorów TBS nie do przyjęcia?

lokatorom żadnych nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt.. Więcej kontrowersji wywołuje projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bo dotyczy ponad 3 mln rodzin. PO chce, by mogły one wybrać, czy chcą być nadal w

Czynsze nie wzrosną, będzie mniej na remonty

bardzo by nie odczuli, bo dostają osłonowe dodatki mieszkaniowe i obniżki opłat, a ci, którym wiedzie się dobrze, nawet po wzroście stawek i tak płaciliby znacznie mniej niż na wolnym rynku. Nieoficjalnie wielu polityków mówiło mi wczoraj, że czynsze można było bez wielkiej szkody dla nikogo lekko

Rząd chce uwolnić najem

przez trzy lata od momentu wejścia w życie ustawy będą mogli wystąpić do gminy o dodatek mieszkaniowy. Przy czym tego typu pomoc byłaby co rok zmniejszana o jedną czwartą.Z myślą o starszych osobach, które mogą mieć problem z utrzymaniem mieszkania, Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę o tzw

Rząd przygotowuje program wsparcia budownictwa

90.), był "Nowy ład mieszkaniowy" ministra budownictwa Andrzeja Bratkowskiego. Wprawdzie w 1997 r. powstał kolejny program (gdy ministrem był Sławomir Najnigier), ale nie doczekał się on realizacji. Nowicki zauważa, że PiS, który zapowiadał budowę 3 mln mieszkań, praktycznie nic nie zrobił

Ukraińscy studenci proszą premier Kopacz o pomoc finansową. "Jest nam naprawdę trudno"

podpisały petycję do premier Ewy Kopacz. Dokument to prośba o finansowe wsparcie dla Ukraińców studiujących w Polsce, w formie np. stypendiów, dodatków mieszkaniowych, zapomóg. Petycję wymyślili studenci z Rzeszowa, ale jest pod nią już kilka tysięcy podpisów ukraińskich studentów m.in. z uczelni w

Nowy gabinet Donalda Tuska nie rzuca na kolana. Pierwszy dzień prezydenta UE w Brukseli

różnić się od zarobków van Rompuy'a, zależnie od budżetu Unii Europejskiej. Do pensji podstawowej należy też doliczyć dodatek mieszkaniowy. Przewodniczącemu RE nie przysługuje jednak prywatna rezydencja. Taką ideę, wraz z ideą posiadania prywatnego odrzutowca, odrzucono podczas obrad nad zarobkami

"PB ": Przybędzie zagrożonych kredytów mieszkaniowych

duża, wkrótce się zdezaktualizuje? - docieka gazeta."PB" przyznaje, że już pierwsze półrocze 2008 r. mogło lekko niepokoić. Nie poprawiła się spłacalność kredytów mieszkaniowych. Pojawiły się w dodatku problemy z kredytami złotówkowymi.Gazeta prognozuje, że drugie półrocze br. - z powodu

'Podnoszenie czynszów komunalnych w hotelu SPA jest niesmaczne'

, przewodnicząca klubu radnych Szczecin dla Pokoleń (klub prezydenta Piotra Krzystka) Wyjazd radnych i urzędników był jak najbardziej uzasadniony. Radni i urzędnicy nie odrywani od obowiązków mogli w pełni poświęcić się tematowi polityki mieszkaniowej. Pyta pani, po co ten wyjazd, skoro nie od razu dało się błędy

ZBP: Mniej Polaków bierze kredyty mieszkaniowe

Jak wyjaśnia Pietraszkiewicz, do lipca zaciągnięto kredyty na kwotę o 15 procent wyższą niż przed rokiem, ale jest to wzrost mniejszy niż w poprzednich latach. W dodatku ilość spłacanych kredytów mieszkaniowych zmniejszyła się do lipca o 20 tysięcy, co oznacza, że wiele osób spłaciło swój kredyt

Nie płacisz, dostaniesz lokatora

dodatek mieszkaniowy, który i tak do nas nie trafia. Taka postawa demotywuje osoby, które regulują opłaty na bieżąco. Tym działaniem chcemy również pokazać, że jesteśmy w stanie coś z dłużnikami zrobić. I to w świetle prawa. Bo mieszkanie socjalne może mieć kuchnię i toaletę na korytarzu. Jeśli w

Dobry początek roku w budownictwie mieszkaniowym

Motorem napędowym budownictwa mieszkaniowego są firmy deweloperskie, które w ciągu dwóch miesięcy tego roku oddały do użytku ponad 9,4 tys. nowych mieszkań. To aż o blisko 73 proc. więcej niż rok wcześniej. W dodatku według najnowszych danych GUS tylko w styczniu deweloperzy uzyskali pozwolenia na

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

Kaczyński na spotkaniu wyborczym PiS: ważna jest mobilizacja

Płocka wprowadzi m.in. ulgi w podatku od nieruchomości, wsparcie dla nowych podmiotów i inwestorów, przywróci nauczycielom dodatek motywacyjny. "Bycie prezydentem Płocka to wielkie wyzwanie i jeszcze większa odpowiedzialność. Obiecuję, że z całych moich sil będę odpowiedzialny za nas wszystkich"

Kaczyński na spotkaniu wyborczym PiS: ważna jest mobilizacja

nieruchomości, wsparcie dla nowych podmiotów i inwestorów, przywróci nauczycielom dodatek motywacyjny. "Bycie prezydentem Płocka to wielkie wyzwanie i jeszcze większa odpowiedzialność. Obiecuję, że z całych moich sil będę odpowiedzialny za nas wszystkich" - zadeklarował. Poseł PiS, szef płockich

"Rz": Polskie firmy meblarskie nad przepaścią

państwach starej Unii Europejskiej. To właśnie tam polska branża meblarska eksportuje prawie 90 procent wyrobów. Na dodatek polskie meblarstwo dobija zapaść na rynku budownictwa mieszkaniowego. Krajowy rynek mebli nakręcają bowiem wyłącznie nabywcy nowych mieszkań. Więcej na ten temat - w "

Mieszkania na własność czy na wynajem? Do czego dopłaci państwo

Do końca czerwca rząd ma przedstawić Sejmowi nową strategię. Od dawna domagają się jej eksperci branżowi. Przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego Roman Nowicki przypomina, że jedynym programem, który został wdrożony (w połowie lat 90.), był "Nowy ład mieszkaniowy" ministra

Dla kogo mieszkanie od gminy?

. Po drugie, najuboższych chroni dodatek mieszkaniowy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby gminy nie dopłacały do tych, którym się nieźle powodzi. Do tej grupy rząd zalicza właścicieli mieszkań i domów. Często jest to olbrzymi majątek, który mogą oni spieniężyć, aby kupić mniejsze, tańsze w utrzymaniu lokum

Single z dopłatą czy bez? Trwa spór w rządzie

"Rodzina na swoim" znalazła się w planie przyszłotygodniowego posiedzenia rządu. Oznacza to, że pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego (budżet dopłaca przez osiem lat mniej więcej połowę odsetek) zniknie od 2012 r. Natomiast najpewniej już od kwietnia zaczną obowiązywać

Przyszła wiosna, będą eksmisje. Nie tylko ze squotów

takie osoby do noclegowni. I tam będą czekać na pomieszczenie tymczasowe. Umowę na takie pomieszczenie gmina może podpisać najwyżej na sześć miesięcy. Co będzie dalej? - Będzie przybywać bezdomnych - uważają działacze KOL. - Na dodatek osoby, które samowolnie zajęły mieszkania, mogą trafić wprost na

RPA: Milion osób strajkuje, pomimo nakazu sądu

przez Ministra Zdrowia "mordercami". Strajkujący domagają się prawie 9 procentowej podwyżki płac (dwukrotność stopy inflacji), oraz 137 dolarów comiesięcznego dodatku mieszkaniowego.

Co z mieszkaniem dla wdowy po zabitym Nigeryjczyku

O sprawie pisaliśmy w październiku. Monika Pacak-Itoya opowiadała o dramatycznej sytuacji, w której jej rodzina znalazła się po śmierci jej jedynego żywiciela w maju zeszłego roku. Teraz żyje z pomocy społecznej, mieszka kątem u bliskich. Jesienią panią Monikę odwiedziła komisja mieszkaniowa z

Etaty w wojsku rozchwytywane

mieszkaniowy 750 zł na rękę. Do tego dodatki mundurowe, dobry socjal. Jeśli szeregowy awansuje później na stopień co najmniej podoficerski, to po 15 latach może przejść już na emeryturę.Najwięcej miejsc pracy było w Szczecinie. 12. Brygada Zmechanizowana dostała limit 200 miejsc do zapełnienia do końca tego

Sami swoi na publicznym: Księstwo Głogowskie PiS

dodatku mieszkaniowego, ale to niczego nie zmienia. Pensję i tak wypłaca mu przecież klub, który należy do miasta - mówi Danuta Bartkowiak, dziennikarka "Głosu Głogowa". Nam Sadowski nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy nie widzi nic zdrożnego w tym, że wynajmuje własne mieszkanie trenerowi

Więcej konkurencji między deweloperami, spadną ceny

15 proc. więcej niż w roku ubiegłym (38,7 mld zł). Właśnie na tych kredytach banki zarabiają najwięcej. W dodatku Komisja Nadzoru Finansowego podała, że wskaźnik niespłacanych kredytów mieszkaniowych wynosił pod koniec września 2009 r. zaledwie 1,4 proc.Jak w tej sytuacji zachowają się ceny mieszkań

Płot odciął drogę mieszkańcom. Sprawa w prokuraturze

Mieszkaniowa "Wola" nie chce uznać wspólnoty mieszkaniowej z ul. Budy 7, która zawiązała się w 2008 r. - Na zebraniu założycielskim nie było notariusza i nie udało się zebrać 50 proc. głosów za wyborem zarządu. Później ciułano je metodą "kapciową", chodząc od drzwi do drzwi, a to niezgodne

TVP się broni: raport NIK jest nierzetelny

przez NIK, błędnej interpretacji przepisów.Nieprawidłowości, do których przyznaje się TVP, to m.in. wypłata dodatku mieszkaniowego dla dyrektor TVP Łódź bez przedstawienia umowy najmu, nieprawidłowe dysponowanie samochodami służbowymi m.in. w TVP Gdańsk, czy nieprawidłowości przy umowie z zewnętrzną

Straż miejska bezprawnie wlepia mandaty za legalne picie pod chmurką

autorska. Bo opolska policja, która za picie pod chmurką też wystawia mandaty i to na dodatek na podstawie tych samych przepisów, ma na ten temat daleko inne zdanie. - Nie można utożsamiać miejsca publicznego z miejscem objętym zakazem, o którym mówi ustawa. To, że jakieś miejsce jest ogólnodostępne, nie

MOPS chce wychować tatę

Od kiedy przed dwoma laty matka dzieci poszła w świat, Dybus sam opiekuje się Anią i Kacprem. Od 2006 roku rodzina korzysta z dodatków mieszkaniowych i pomocy MOPS-u. W tym czasie mężczyzna pracował przez 36 miesięcy, ale dochód Dybusa jest obecnie bardzo niski: 880,32 zł miesięcznie, w tym 500 zł

USA.Wzrosła rozpiętość między zamożnością białych a Murzynów i Latynosów

zaczął się od krachu na rynku mieszkaniowym, drastycznie spadły ceny domów - w dodatku w większym stopniu domów posiadanych przez mniejszości rasowo-etniczne. Część Amerykanów - zwłaszcza czarnych i Latynosów - straciło w ogóle swoje domy, zabierane przez banki za niespłacone długi hipoteczne. Wartość

Anarchiści plus PiS równa się głupi projekt

samosądu".- Białystok też zaproponował progi dochodowe, gwarantując dopłaty najuboższym i zwiększając o połowę wypłaty dodatków mieszkaniowych - kontynuował Lisicki. - Z obniżek skorzystało zaledwie 36,5 proc. mieszkańców. Reszta sobie z tą podwyżką poradziła. Co więcej, wcześniej do białostockiego

3 złote i 54 grosze zasiłku

PFRON-u i Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących. - Pani, ludzie gorzej żyją - usłyszała. Załamała się. - Ale ktoś powiedział, że urząd miasta mnie nie zostawi na pastwę losu - opowiada. Złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy. Dostała 15 złotych i 24 grosze. Większa część kwoty wpływa od razu do

Ulgi podatkowe służą najbogatszym

; dodatki do zasiłku - odpowiednio 44 i 3 proc.; (dodatki mieszkaniowe - 46 i 4 proc., pozostała pomoc pieniężna i materialna - 49 i 4 proc.; świadczenia pielęgnacyjne - 40 i 3 proc. - Trudno uznać owe 3-4 proc. trafiające do najbogatszych za realny problem pomocy społecznej - mówi dr Tyrowicz.

Skąd pieniądze na mieszkania? Ze sprzedaży mieszkań

sprzedażą zostanie objęta prawdopodobnie jedna czwarta z ponad 92 tys. wybudowanych lokali (połowa TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych zdecyduje się na sprzedaż, a w nich połowa lokatorów zdecyduje się na wykup). Przypomnijmy jednak, że obecna ustawa nie daje lokatorom żadnych nadziei na własność, mimo że

Samotną matkę z trójką dzieci chcą eksmitować z mieszkania

pomocy w takich przypadkach są inne organizacje, a nie wspólnota mieszkaniowa - mówi Kędryna. - Popieram też stanowisko właściciela mieszkania, to jest gminy Płock, że stara się porządkować sprawy związane z eksmisjami. Nie może być tak, żeby inni płacili czynsz za osoby, które z choroby dziecka uczyniły

Państwo skończy z dopłatami do mieszkań, ale sfinansuje najem

Obecnie budżet dopłaca do kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Rodzina na swoim". Z tej formy pomocy skorzystało już ponad 100 tys. rodzin. Ponadto fiskus zwraca m.in. inwestorom budującym domy jednorodzinne część podatku VAT za materiały budowlane. Odzyskują oni w ten sposób nawet

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów