dodatek z tytułu urodzenia dziecka

ms

Becikowe tylko dla kobiet odwiedzających lekarzy

Becikowe tylko dla kobiet odwiedzających lekarzy

Dodatek i zapomoga z tytułu urodzenia dziecka będą przysługiwać tym matkom, które co najmniej od dziesiątego miesiąca ciąży pozostawały pod opieką lekarską - pisze Gazeta Prawna".

Senat: becikowe wyłączone z dochodu

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy, zgodnie z którą dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz pomoc w zakresie dożywiania nie będą wliczane do dochodu.

Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w biedzie

Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w biedzie lub nędzy. 132 tys. rodziców, którym w tym roku urodzi się dziecko, otrzyma z tego tytułu dodatek socjalny wypłacany najuboższym - informuje "Rzeczpospolita", powołując się na prognozy resortu pracy.

Senat: Projekt wprowadzenia dodatku z tytułu ciąży i połogu

, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym - 583 zł. Są to kryteria uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Dodatek z tytułu ciąży i połogu miałby być alternatywą do jednego z dwóch obecnie wypłacanych dodatków porodowych - tego

1000 zł becikowego dla każdego?

Dziś wsparcie po urodzeniu dziecka (500 zł) dostają tylko ci, którzy mają prawo do zasiłków rodzinnych, czyli rodziny z dochodem do 504 zł na osobę. LPR chce do tego zasiłku dodać becikowe, jednorazową zapomogę dla każdego, i to niezależnie od dochodów. - Trzeba wspierać nie tylko najbiedniejszych

PO proponuje wyższe dodatki dla rodzin wielodzietnych

PO proponuje wyższe dodatki dla rodzin wielodzietnych

więcej niż jednego dziecka. Zgodnie z Kodeksem pracy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop

Kosiniak-Kamysz: od listopada wyższe progi dochodowe

przysługują dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w

Wszystko, co musicie wiedzieć, by dostać tysiąc zł. "becikowego"

wydrukować. * Co należy wypełnić w kwestionariuszu? Na stronie 1 - dane swoje i dziecka; na stronie 2 - rubrykę dotyczącą dodatku za urodzenie dziecka; na stronie 3 - dane członków rodziny; na stronie 4 - składamy oświadczenia dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w

"Rzeczpospolita" straszy: Piekło homorodzin. W tle walka o przepisy dotyczące in vitro?

"Rzeczpospolita" straszy: Piekło homorodzin. W tle walka o przepisy dotyczące in vitro?

"Piekłem homorodzin" pokazuje też następny tekst w dodatku "Rzeczpospolitej". To rozmowa z amerykańskim prawnikiem Nikolasem Nikasem pod tytułem "In vitro z ogłoszenia", która zaczyna się od zdania: "W Polsce trwa dyskusja o regulacji zabiegów in vitro". Warto też

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata tych świadczeń ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Profesor Jamiolkowski - od koszykówki po ratowanie Krzywej Wieży w Pizie

Auschwitz Michał miał 12 lat. "Chciałem wrócić do Lwowa, ale na granicy, bo to już wtedy była Rosja, zatrzymano mnie i przetrzymywano przez kilka tygodni - zimą w obozie na otwartym powietrzu. Byłem dzieckiem, ale Rosjanie przesłuchiwali mnie z powodu mojego nazwiska - ojciec był przedwojennym

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego

Becikowe to nie dochód

: jednorazowej zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. W lutym Sejm znowelizował ustawę o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którą zwiększenie dochodu o becikowe nie spowoduje utraty dodatku mieszkaniowego. Od stycznia

W 2008 r. ok. 7,5 tys. zł. z budżetu na dziecko

bezpośredniego finansowego wspierania rodzin. m.in: dodatek z tytułu urodzenia dziecka i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jak podał Money.pl, w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły one ponad trzykrotnie. "To jednak ledwo początek publicznych wydatków na

Nowe zasady wypłat becikowego - Senat odsyła ustawę do Sejmu

Nowe zasady wypłat becikowego - Senat odsyła ustawę do Sejmu

także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł.Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie do roku od dnia narodzin dziecka.

Straciła stanowisko w Ministerstwie, bo była w ciąży?

Straciła stanowisko w Ministerstwie, bo była w ciąży?

Maria Kahlau od kwietnia br. zastępowała dyrektora departamentu odpowiedzialnego za zwalczanie dyskryminacji. Z tego tytułu dostawała również dodatek do wynagrodzenia. W sierpniu poinformowała przełożonych, że jest w ciąży. - Chwilę wcześniej trafiłam na izbę przyjęć, bo miałam silne skurcze

Proces o badania prenatalne

typu moralne wątpliwości, gdyby to chore dziecko, reprezentowane przez swoich rodziców, żądało odszkodowania za to, że w ogóle się urodziło, za to, że w wyniku zaniedbań lekarzy musi znosić cierpienia związane z życiem w upośledzeniu. W prawie żądanie takie nazywane jest roszczeniem z tytułu "

Radziecki macho i ostatni dyktator Europy. Aleksander Łukaszenka rządzi Białorusią od 20 lat [FRAGMENTY KSIĄŻKI]

Radziecki macho i ostatni dyktator Europy. Aleksander Łukaszenka rządzi Białorusią od 20 lat [FRAGMENTY KSIĄŻKI]

. Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z tej książki. Trudne dzieciństwo przyszłego prezydenta Aleksander Łukaszenka urodził się 30 sierpnia 1954 roku w obwodzie mohylewskim jako nieślubne dziecko Jekateriny Trafimauny. Nie wiadomo, kto jest jego ojcem, krążą różne wersje: żonaty kowal, który nie przyznał

"Becikowe" na mieszkanie?

średniego miesięcznego dochodu na osobę. W rodzinach, których dochód nie przekracza 504 zł na osobę, narodziny dziecka ten średni miesięczny dochód zmienią. Rodzina dostanie bowiem 2 tys. zł "becikowego", czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe" rządowe) i dodatek do

Charles Simic odebrał nagrodę im. Herberta

w Belgradzie 9 maja 1938. Jak wspominał w wywiadach, dorastanie jako dziecko w Europie rozproszonej przez wojnę bardzo ukształtowało jego światopogląd. W wywiadzie dla "Cortland Review" powiedział: "Bycie jedną z miliona wysiedlonych osób nieodwracalnie się na mnie odbiło. W dodatku

Sejm zajmie się matkami powracającymi do pracy

sprawie złożona przez Ligę Polskich Rodzin (LPR), przewidującą 2,5-roczny okres ochronny dla kobiet z dzieckiem. SLD proponuje też zwiększenie do 500 zł z 400 zł miesięcznie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Sojusz przewiduje, że roczny koszt realizacji

Charles Simic laureatem nagrody im. Herberta

wydanemu w 1992 roku tomikowi +Madonny z dorysowaną szpicbródką+ w przekładzie Stanisława Barańczaka" - mówił Gauden. Charles Simic urodził się w Belgradzie 9 maja 1938. Jak wspominał w wywiadach, dorastanie jako dziecko w Europie rozproszonej przez wojnę bardzo ukształtowało jego światopogląd. W

Pracodawcy: zmiany w kodeksie pracy zaszkodzą kobietom

wynagrodzenia za pracę, a nie - jak dotąd - kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która wynosi 420 złotych. Mordasewicz zaznaczył jednak, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić z ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Według Mordasewicza również dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Podwyżki zasiłków

. Nie zmieniłyby się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców. Bez zmian zostałyby też zaliczki alimentacyjne (w Sejmie jest projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym). Od 1 października czekałyby nas podwyżki z pomocy społecznej. Rząd

Piotruś już miesiąc nie widział matki. "To skandaliczne. Niech ktoś pójdzie po rozum do głowy..."

psychologiem, powinien wiedzieć, że dziecko potrzebuje kontaktu z osobą, z którą jest związane od urodzenia. Sam walczył o kontakty ze swoim synem. Mam nadzieje, że nie po to, by zaspokoić swoje potrzeby, tylko po to, by zaspokoić potrzebę dziecka, potrzebę posiadania obojga rodziców. Potrzebą dziecka

Dlaczego w encyklopedii o Gdańsku nie ma nic o Amber Gold i TW "Bolek"?

puścił, bo zawsze jest coś do uzupełnienia. Ale kiedyś trzeba było powiedzieć dość.Jak wyparował BakaProf. Janusz Górski miał inne dylematy - związane ze zilustrowaniem encyklopedii. Podobnie jak pozostali jest gdańszczaninem z urodzenia.- Od dziecka poznawałem uroki życia w miejscach charakterystycznych

Fundusz alimentacyjny masowo oszukiwany?

szczęście ustawa o aktach stanu cywilnego chroni takie dzieci. Wprowadza bowiem tzw. nazwisko przesłaniające - tłumaczy adwokat Piotr Kulczycki. Chodzi o to, że do aktu urodzenia dziecka w miejscu na dane ojca można wpisać popularne imię męskie i nazwisko rodowe matki. Tylko z adnotacji w rubryce "

Falka opowieść wigilijna

;Jak być kochaną" i "Szyfrach", Różewicz w "Świadectwie urodzenia". U Różewicza jest scena, gdy ukrywająca się żydowska dziewczynka czyta na głos z gazety gadzinówki komunikat: "Pan gubernator doktor Frank zwołał na Wawelu naradę dotyczącą sytuacji ludności polskiej, ze

Rodziny bez pieniędzy

sprawą zajmie się Rada Ministrów. Brakuje pieniędzy na zasiłki rodzinne i dodatki (z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania). Dochód, od

Pisma dla Polaków rosną w Szkocji jak grzyby po deszczu

;Inglisz is izi". "Głos Polski" uderza w zdecydowanie najpoważniejsze tony - drukuje m.in. wywiad z premierem Szkocji Jackiem McConnellym. Wszystkie trzy zawierają dużo informacji z życia Polaków i porady praktyczne, np. jakie zasiłki należą się w Szkocji z tytułu urodzenia dziecka. - Dobrze

Premier: deficyt 30 mld zł i dwie stawki PIT

dochodowym dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, podwyższenie zasiłków rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. "Podniesiemy dodatek z tytułu urodzenia dziecka popularnie zwany becikowym" - zadeklarował premier. Według niego, ok. 1 mln dzieci i młodzieży zostanie objętych

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

znaczenie ma tu rok urodzenia. Emerytura z ZUS po staremu Dostają ją urodzeni przed końcem 1948 r., bo - przypomnijmy - oni należą do starego systemu. Wysokość świadczeń zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania

Utracone ojczyzny, Urban, Thomas

Polski mogą rozczarować czytelnika. Lecz narodowość autora jest w tej książce równie ważna jak przekaz. Urban, choć urodzony grubo po wojnie, ma szczególny tytuł do opowiadania o polsko-niemieckich dziejach. Pochodzi z rodziny doświadczonej przesiedleniami: "Moja matka - relacjonuje - latem 1945 r

Polscy faceci to płeć społecznie porzucona

książce rozmowy o miłości, zawyrokowała, iż wyjątkową skłonność ku afektom mam w genach. W końcu miałam dziadka porywacza, on miał 32 lata, kiedy uprowadził z sierocińca dziecka moją 17-letnią wtedy babcię. Sama też uciekłam z domu z późniejszym tatą moich córek. Czego nowego dowiedziałaś się o

Vincent V. Severski - pisarz, dandys, twardziej, szpieg [WYWIAD]

wcale nie zabolał, nie miałem mieszkania, za to miałem żonę, małe dziecko i tysiąc dolarów oszczędności. Może dlatego, że choć w ciągu trzech tygodni z dużej rezydentury sztokholmskiej nie został nikt, mnie pozostawiono przez jakiś czas na stanowisku attaché prasowego. Ta praca pozwala poznać

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

1400 zł. Pracę przerwała, gdy urodziła dziecko. Nie miała wyjścia - w państwowym żłobku nie było miejsc, na prywatny (600 zł miesięcznie) nie było jej stać. Została z córeczką na urlopie wychowawczym. - Bałam się jednak, że przez przerwy w pracy grozi mi głodowa emerytura - wspomina. W ZUS usłyszała

Godzina miłosierdzia dla Patryka

- Zależało mi, żeby syn przyjął komunię z rówieśnikami - mówi matka Agata Chrzanowska. - Jakiż on może mieć grzech? Chyba tylko cierpienie. Patryk urodził się z porażeniem mózgowym i postępującym wodogłowiem. Konieczne było wszczepienie zastawki serca. Teraz ma dziesięć lat. Co rusz jeździ z

O filmach Polańskiego

ich nie chce. Atakują ich chuligani (wśród nich sam Polański - w podobnej roli jak później w "Chinatown"). Będą świadkami egzekucji kota. Nie ma dla nich miejsca w nieludzkim świecie, gdzie nawet dziecko budujące na plaży zamki z piasku ma w sobie coś absurdalnego. Sam pomysł z szafą nie był

Islamskie rekolekcje w Berlinie

;Aguirry, gniewu bożego" - to artysta nieprzewidywalny. Jest tu jednak film, który teoretycznie mógłby go zadowolić, który w dodatku zwycięża w rankingu krytyki i - last but not least - podoba się mnie: rosyjski "Jak spędziłem lato" Aleksieja Popogrebskiego, film wyczyn, zrealizowany z dwoma

Fruwając pod koszem: Zaczarowany bajek świat

Zielone tracą na wartości » O klubie z miasta Myszki Miki od początku wiadomo było, że jest w czepku urodzony. W 1992 roku wygrał numer 1 w loterii, której pierwszą nagrodą był center zdarzający się raz na sto lat - Shaquille O'Neal. A na dodatek wygrał numer 1 jeszcze rok później

Rękopis znaleziony w Syrakuzach

archiwista amator znajduje dokument, z którego wynika to, co już sugerowano, lecz nie znajdowano na to potwierdzenia: że Michelangelo Merisi zwany Caravaggiem nie urodził się wcale w Caravaggio, lecz w Mediolanie. Ale najbardziej zastanawia płodność Camilleriego, który wypuszcza powieść za powieścią, to

Bohater cudzej bajki

poczucie humoru i równie specyficzne poczucie tragizmu. Urodził się Pan w Niemczech, wychował w Szwajcarii. Jak się Pan czuje w Stanach? - Kiedy przyjechałem do Nowego Jorku, nie znałem angielskiego, w dodatku nigdy wcześniej nie mieszkałem w mieście. Pierwsze filmy kręciłem bez dialogów. Przez większość

Krwawa dziura

Kinderszenen Jarosław Marek Rymkiewicz Wydawnictwo Sic!, Warszawa Tytuł tej książki niesie w sobie napięcie podwójne - nasze skojarzenia z dzieciństwem zostaną tu bowiem skonfrontowane z doświadczeniem człowieka, który we wrześniu 1939 r. dobrze jeszcze pamiętał cztery świeczki na urodzinowym

Piłkarskie ciekawostki 2009. Jak Holandia i Hiszpania wyrównały osiągnięcie Piechniczka

, które z nieodgadnionych przyczyn mecze ignorują). Chętniej chodzą na zakupy i deklarują gotowość obfitszego wydawania na swoją ulubioną drużynę, co firmy mają dopiero zacząć wykorzystywać. W dodatku średnia wieku 300-milionowego dziś tłumu entuzjastek futbolu, dziś przekraczająca 37 lat, systematycznie

Olsztyn: bony towarowe zamiast "becikowego"

. Prezydent Olsztyna Czesław Małkowski wielokrotnie deklarował pomoc rodzinom najuboższym, w których urodziło się dziecko, ale zastrzegał, że nie będzie to uchwała "becikowa" z powodu braku podstaw prawnych do jej wprowadzenia. W Warszawie, gdzie radni zdecydowali o przyznaniu 1500-złotowej zapomogi

[DZIEŃ NA ŻYWO] Mamy ważniejsze problemy niż komfort chuliganów - Tusk rozmawiał z kibicami

:18 ''Należy zrównać prawa rodzin z osobami samotnie wychowującymi dzieci poprzez możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi itp. Korzystne byłoby wprowadzenie bonu wychowawczego. Chodzi o przyznanie rodzicom prawa wyboru między żłobkiem/przedszkolem a zorganizowaniem dziecku opieki w domu według

Kto się boi chińskiego Warhola?

Kassel (2007) dał tytuł "Fairytale", bo to rodzinne miasto braci Grimmów. "Zrobił" instalację z ludzi - zaprosił 1001 Chińczyków reprezentujących cały przekrój społeczny. O 1001 chińskich podróżach na Zachód powstało 800 godzin filmu. Ai posadził Chińczyków na 1001 krzeseł z dynastii

Expose premiera Marcinkiewicza

rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, podwyższenie zasiłków rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podniesiemy dodatek z tytułu urodzenia dziecka popularnie zwanym becikowym.W sprawie tej formy wsparcia rodziny będziemy także rozmawiać z przedstawicielami samorządów lokalnych. Za

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczne Zasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł . W 

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

zlikwidowanym Funduszu Alimentacyjnym oraz doprowadzenia do zwiększenia ściągalności alimentów. 3. Dokonanie analizy ustawy o świadczeniach rodzinnych pod katem jej efektywności i przedstawienie projektu koniecznych zmian, w tym podwyższenie dodatku z tytułu urodzenia dziecka. 4. Przekazanie do Parlamentu

Małgorzata Terlikowska: Nikogo nie potępiamy, ale uczymy dzieci, co jest normą. Norma to mama i tata [WYWIAD]

sytuacja, to oczywiście adopcja. Kiedy urodziła się Marysia, kamień nam spadł z serca. Uff, udało się. Przy drugim dziecku też były bardzo duże problemy. Nie chcieliśmy mieć jedynaczki, ale nie mieliśmy wpływu na kwestie zdrowotne. Ale udało się. A potem już było dużo łatwiej. Co mąż powiedział na rozmowę

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

, który umożliwi przełamanie kryzysu demograficznego, który nas bardzo niepokoi. Natomiast propozycje szczegółowe są dyskusyjne, ponieważ, naszym zdaniem, kobiety odraczają decyzję o urodzeniu dziecka z powodu lęku przed utratą pracy, a nie z powodów wysokości zasiłków. Gdybyśmy rozwiązali prawdziwy

Subiektywny i wybiórczy przegląd warszawskich kandydatów

ratuszu. Ale o tym, kto z tej wielkiej politycznej trójki zwycięży, decydują pojedynki na dużej scenie politycznej. Wydaje się, że przewagę ma Donald Tusk, który w telewizyjnej debacie pokonał Jarosława Kaczyńskiego. Na dodatek do głosowania na PO wezwał niekwestionowany autorytet prof. Władysław

Don Kobylański, sponsor ojca Rydzyka

kompromitował. O Janie Kobylańskim, jego biografii i majątku, krąży wiele legend. Nawet autoryzowane przez niego życiorysy różnią się między sobą i są pełne sprzeczności. Oto jedna z jego wersji. Urodził się w 1923 roku w Równem na Wołyniu. Tuż przed okupacją wraz z rodziną przeniósł się do Lublina, gdzie

Górniak znów się wspina

od dziecka. Jako 14-latka trafiła pod opiekę Elżbiety Zapendowskiej, wówczas kierującej sekcją piosenki w opolskim domu kultury, dziś jednej z najlepszych specjalistów w kształceniu głosu. Górniak w 1989 r. zadebiutowała w telewizji w programie "Śpiewać każdy może", a dzięki temu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

A Beever!

rozmaitymi owadami i innymi zwierzakami.

A Beever! oferuje naprawdę niezłą oprawę graficzną, zaś stronie audio także nie da się niczego zarzucić. Gra jest bezpłatna, zatem nadaje się dobrze zarówno na przerwę w pracy jak i dla dziecka, które przeszło wszystkie zakupione tytuły.

Akademia Umysłu JUNIOR Zima

> Akademia Umysłu JUNIOR Zima nawiązuje do tematyki związanej z zabawami na śniegu, stąd w tytule pojawia się nazwa: ZIMA.

W Akademii Umysłu JUNIOR Zima dzieci znajdą 21 oryginalnych i pomysłowych ćwiczeń, dostosowanych pod względem formy i treści do wieku dziecka, które będą miały za

TooManyTabs

TooManyTabs to dodatek do przeglądarki Chrome pozwalający na bardzo wygodne zarządzanie otwartymi kartami.

TooManyTabs pozwala na zupełnie

Forza Motorsport 5

konsolę XBOX One.

Forza Motorsport 5 oferuje oprócz masy pojazdów, tras i drobnych dodatków, przede wszystkim jeszcze więcej zabawy z naszym autem, czyli elementem, który od zawsze, oprócz znakomitej fizyki gry, dawał frajdę obcowania z tym tytułem.

To, co wynosi Forza Motorsport 5

ChromeHistoryView

ChromeHistoryView to prosta aplikacja, która wyświetla historię przeglądanych stron za pomocą przeglądarki Google Chrome.

ChromeHistoryView jest prosty w instalacji i obsłudze. Program wyświetla następujące informacje dotyczące strony: adres URL, tytuł, data