dodatek z tytułu urodzenia dziecka

ms

Becikowe tylko dla kobiet odwiedzających lekarzy

Becikowe tylko dla kobiet odwiedzających lekarzy

Dodatek i zapomoga z tytułu urodzenia dziecka będą przysługiwać tym matkom, które co najmniej od dziesiątego miesiąca ciąży pozostawały pod opieką lekarską - pisze Gazeta Prawna".

Senat: Projekt wprowadzenia dodatku z tytułu ciąży i połogu

Senat wniesie do Sejmu projekt, przewidujący wprowadzenie 160 zł dodatku z tytułu ciąży i połogu, wypłacanego przez dziewięć miesięcy. Miałoby to być świadczenie alternatywne dla jednego z dodatków z tytułu urodzenia dziecka - zdecydowali w piątek senatorowie.

Senat: becikowe wyłączone z dochodu

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy, zgodnie z którą dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz pomoc w zakresie dożywiania nie będą wliczane do dochodu.

Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w biedzie

Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w biedzie

W 2013 r. urodzi się w naszym kraju ok. 390 tys. dzieci. Blisko 35 proc. z nich przyjdzie na świat w rodzinach, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł. To poziom pozwalający zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby życiowe. Tzw. minimum egzystencji, wynosi ok. 500 zł na osobę

1000 zł becikowego dla każdego?

1000 zł becikowego dla każdego?

Becikowe dla każdego. Zapomoga 1000 zł na dziecko bez względu na dochody rodziny. Plus dla najuboższych jeszcze 500 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Nad taką propozycją LPR debatował wczoraj Sejm. Dziś głosowanie Dziś wsparcie po urodzeniu dziecka (500 zł) dostają tylko ci, którzy mają

Kosiniak-Kamysz o nowych rozwiązaniach dla rodzin

nadzieję, że zachęci to do poszukiwania pracy w tym czasie. PAP: Czy świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie ustawy? W.K.K.: Owszem, gdy np. gdy dziecko urodzi się 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy. De facto

Wszystko, co musicie wiedzieć, by dostać tysiąc zł. "becikowego"

wydrukować. * Co należy wypełnić w kwestionariuszu? Na stronie 1 - dane swoje i dziecka; na stronie 2 - rubrykę dotyczącą dodatku za urodzenie dziecka; na stronie 3 - dane członków rodziny; na stronie 4 - składamy oświadczenia dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata tych świadczeń ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której 10

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego

Becikowe to nie dochód

: jednorazowej zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. W lutym Sejm znowelizował ustawę o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którą zwiększenie dochodu o becikowe nie spowoduje utraty dodatku mieszkaniowego. Od stycznia

W 2008 r. ok. 7,5 tys. zł. z budżetu na dziecko

bezpośredniego finansowego wspierania rodzin. m.in: dodatek z tytułu urodzenia dziecka i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jak podał Money.pl, w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły one ponad trzykrotnie. "To jednak ledwo początek publicznych wydatków na

Nowe zasady wypłat becikowego - Senat odsyła ustawę do Sejmu

Nowe zasady wypłat becikowego - Senat odsyła ustawę do Sejmu

także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł.Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie do roku od dnia narodzin dziecka.

Straciła stanowisko w Ministerstwie, bo była w ciąży?

Straciła stanowisko w Ministerstwie, bo była w ciąży?

Maria Kahlau od kwietnia br. zastępowała dyrektora departamentu odpowiedzialnego za zwalczanie dyskryminacji. Z tego tytułu dostawała również dodatek do wynagrodzenia. W sierpniu poinformowała przełożonych, że jest w ciąży.- Chwilę wcześniej trafiłam na izbę przyjęć, bo miałam silne skurcze

Proces o badania prenatalne

typu moralne wątpliwości, gdyby to chore dziecko, reprezentowane przez swoich rodziców, żądało odszkodowania za to, że w ogóle się urodziło, za to, że w wyniku zaniedbań lekarzy musi znosić cierpienia związane z życiem w upośledzeniu. W prawie żądanie takie nazywane jest roszczeniem z tytułu "

Radziecki macho i ostatni dyktator Europy. Aleksander Łukaszenka rządzi Białorusią od 20 lat [FRAGMENTY KSIĄŻKI]

Radziecki macho i ostatni dyktator Europy. Aleksander Łukaszenka rządzi Białorusią od 20 lat [FRAGMENTY KSIĄŻKI]

. Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z tej książki. Trudne dzieciństwo przyszłego prezydenta Aleksander Łukaszenka urodził się 30 sierpnia 1954 roku w obwodzie mohylewskim jako nieślubne dziecko Jekateriny Trafimauny. Nie wiadomo, kto jest jego ojcem, krążą różne wersje: żonaty kowal, który nie przyznał

"Becikowe" na mieszkanie?

504 zł na osobę, narodziny dziecka ten średni miesięczny dochód zmienią. Rodzina dostanie bowiem 2 tys. zł "becikowego", czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe" rządowe) i dodatek do zasiłku rodzinnego ("becikowe" LPR-owskie). A oba te "becikowe"

Sejm zajmie się matkami powracającymi do pracy

sprawie złożona przez Ligę Polskich Rodzin (LPR), przewidującą 2,5-roczny okres ochronny dla kobiet z dzieckiem. SLD proponuje też zwiększenie do 500 zł z 400 zł miesięcznie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Sojusz przewiduje, że roczny koszt realizacji

Pracodawcy: zmiany w kodeksie pracy zaszkodzą kobietom

wynagrodzenia za pracę, a nie - jak dotąd - kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która wynosi 420 złotych. Mordasewicz zaznaczył jednak, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić z ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Według Mordasewicza również dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Piotruś już miesiąc nie widział matki. "To skandaliczne. Niech ktoś pójdzie po rozum do głowy..."

Piotruś już miesiąc nie widział matki. "To skandaliczne. Niech ktoś pójdzie po rozum do głowy..."

psychologiem, powinien wiedzieć, że dziecko potrzebuje kontaktu z osobą, z którą jest związane od urodzenia. Sam walczył o kontakty ze swoim synem. Mam nadzieje, że nie po to, by zaspokoić swoje potrzeby, tylko po to, by zaspokoić potrzebę dziecka, potrzebę posiadania obojga rodziców. Potrzebą dziecka

Podwyżki zasiłków

dziś po 50 zł na trzecie i każde następne dziecko, po podwyżce mieliby dostawać 80 zł. Do 153 zł wzrósłby także zasiłek pielęgnacyjny pobierany w gminach. Nie zmieniłyby się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców. Bez zmian

Dlaczego w encyklopedii o Gdańsku nie ma nic o Amber Gold i TW "Bolek"?

puścił, bo zawsze jest coś do uzupełnienia. Ale kiedyś trzeba było powiedzieć dość.Jak wyparował BakaProf. Janusz Górski miał inne dylematy - związane ze zilustrowaniem encyklopedii. Podobnie jak pozostali jest gdańszczaninem z urodzenia.- Od dziecka poznawałem uroki życia w miejscach charakterystycznych

Fundusz alimentacyjny masowo oszukiwany?

szczęście ustawa o aktach stanu cywilnego chroni takie dzieci. Wprowadza bowiem tzw. nazwisko przesłaniające - tłumaczy adwokat Piotr Kulczycki. Chodzi o to, że do aktu urodzenia dziecka w miejscu na dane ojca można wpisać popularne imię męskie i nazwisko rodowe matki. Tylko z adnotacji w rubryce "

Falka opowieść wigilijna

;Jak być kochaną" i "Szyfrach", Różewicz w "Świadectwie urodzenia". U Różewicza jest scena, gdy ukrywająca się żydowska dziewczynka czyta na głos z gazety gadzinówki komunikat: "Pan gubernator doktor Frank zwołał na Wawelu naradę dotyczącą sytuacji ludności polskiej, ze

Rodziny bez pieniędzy

sprawą zajmie się Rada Ministrów. Brakuje pieniędzy na zasiłki rodzinne i dodatki (z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania). Dochód, od

Pisma dla Polaków rosną w Szkocji jak grzyby po deszczu

;Inglisz is izi". "Głos Polski" uderza w zdecydowanie najpoważniejsze tony - drukuje m.in. wywiad z premierem Szkocji Jackiem McConnellym. Wszystkie trzy zawierają dużo informacji z życia Polaków i porady praktyczne, np. jakie zasiłki należą się w Szkocji z tytułu urodzenia dziecka. - Dobrze

Premier: deficyt 30 mld zł i dwie stawki PIT

dochodowym dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, podwyższenie zasiłków rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. "Podniesiemy dodatek z tytułu urodzenia dziecka popularnie zwany becikowym" - zadeklarował premier. Według niego, ok. 1 mln dzieci i młodzieży zostanie objętych

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

znaczenie ma tu rok urodzenia. Emerytura z ZUS po staremu Dostają ją urodzeni przed końcem 1948 r., bo - przypomnijmy - oni należą do starego systemu. Wysokość świadczeń zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania

Utracone ojczyzny, Urban, Thomas

Polski mogą rozczarować czytelnika. Lecz narodowość autora jest w tej książce równie ważna jak przekaz. Urban, choć urodzony grubo po wojnie, ma szczególny tytuł do opowiadania o polsko-niemieckich dziejach. Pochodzi z rodziny doświadczonej przesiedleniami: "Moja matka - relacjonuje - latem 1945 r

Polscy faceci to płeć społecznie porzucona

książce rozmowy o miłości, zawyrokowała, iż wyjątkową skłonność ku afektom mam w genach. W końcu miałam dziadka porywacza, on miał 32 lata, kiedy uprowadził z sierocińca dziecka moją 17-letnią wtedy babcię. Sama też uciekłam z domu z późniejszym tatą moich córek. Czego nowego dowiedziałaś się o

Vincent V. Severski - pisarz, dandys, twardziej, szpieg [WYWIAD]

wcale nie zabolał, nie miałem mieszkania, za to miałem żonę, małe dziecko i tysiąc dolarów oszczędności. Może dlatego, że choć w ciągu trzech tygodni z dużej rezydentury sztokholmskiej nie został nikt, mnie pozostawiono przez jakiś czas na stanowisku attaché prasowego. Ta praca pozwala poznać

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

1400 zł. Pracę przerwała, gdy urodziła dziecko. Nie miała wyjścia - w państwowym żłobku nie było miejsc, na prywatny (600 zł miesięcznie) nie było jej stać. Została z córeczką na urlopie wychowawczym. - Bałam się jednak, że przez przerwy w pracy grozi mi głodowa emerytura - wspomina. W ZUS usłyszała

Godzina miłosierdzia dla Patryka

- Zależało mi, żeby syn przyjął komunię z rówieśnikami - mówi matka Agata Chrzanowska. - Jakiż on może mieć grzech? Chyba tylko cierpienie. Patryk urodził się z porażeniem mózgowym i postępującym wodogłowiem. Konieczne było wszczepienie zastawki serca. Teraz ma dziesięć lat. Co rusz jeździ z

O filmach Polańskiego

ich nie chce. Atakują ich chuligani (wśród nich sam Polański - w podobnej roli jak później w "Chinatown"). Będą świadkami egzekucji kota. Nie ma dla nich miejsca w nieludzkim świecie, gdzie nawet dziecko budujące na plaży zamki z piasku ma w sobie coś absurdalnego. Sam pomysł z szafą nie był

Islamskie rekolekcje w Berlinie

;Aguirry, gniewu bożego" - to artysta nieprzewidywalny. Jest tu jednak film, który teoretycznie mógłby go zadowolić, który w dodatku zwycięża w rankingu krytyki i - last but not least - podoba się mnie: rosyjski "Jak spędziłem lato" Aleksieja Popogrebskiego, film wyczyn, zrealizowany z dwoma

Fruwając pod koszem: Zaczarowany bajek świat

Zielone tracą na wartości » O klubie z miasta Myszki Miki od początku wiadomo było, że jest w czepku urodzony. W 1992 roku wygrał numer 1 w loterii, której pierwszą nagrodą był center zdarzający się raz na sto lat - Shaquille O'Neal. A na dodatek wygrał numer 1 jeszcze rok później

Rękopis znaleziony w Syrakuzach

napisał i wydał przed miesiącem powieść, w której przytacza nieznany rękopis Caravaggia, a po dwóch tygodniach prawdziwy archiwista amator znajduje dokument, z którego wynika to, co już sugerowano, lecz nie znajdowano na to potwierdzenia: że Michelangelo Merisi zwany Caravaggiem nie urodził się wcale w

Bohater cudzej bajki

poczucie humoru i równie specyficzne poczucie tragizmu. Urodził się Pan w Niemczech, wychował w Szwajcarii. Jak się Pan czuje w Stanach? - Kiedy przyjechałem do Nowego Jorku, nie znałem angielskiego, w dodatku nigdy wcześniej nie mieszkałem w mieście. Pierwsze filmy kręciłem bez dialogów. Przez większość

Krwawa dziura

Kinderszenen Jarosław Marek Rymkiewicz Wydawnictwo Sic!, Warszawa Tytuł tej książki niesie w sobie napięcie podwójne - nasze skojarzenia z dzieciństwem zostaną tu bowiem skonfrontowane z doświadczeniem człowieka, który we wrześniu 1939 r. dobrze jeszcze pamiętał cztery świeczki na urodzinowym

Górniak znów się wspina

W piątek radiowa premiera piosenki Edyty Górniak. Artystka urodziła dziecko, stoczyła wojnę z dziennikarzami, zniknęła ze sceny, zakończyła współpracę z koncernem EMI. Teraz wraca - założyła własną firmę EG Production i nagrała po francusku piosenkę "Lunatique" Czy dzięki niej wróci na

Piłkarskie ciekawostki 2009. Jak Holandia i Hiszpania wyrównały osiągnięcie Piechniczka

Najładniejsza radośćSinan Bolat biegł, biegł i biegł, przemknął przez całe boisko. I nikt z kolegów nie umiał go doścignąć, choć w pogoń rzucili się wszyscy. Biegł turecki bramkarz niezgrabnie, ewidentnie nie panował nad ciałem. Chwilę wcześniej strzelił gola Alkmaarowi i dał Standardowi Liege - w

Olsztyn: bony towarowe zamiast "becikowego"

. Prezydent Olsztyna Czesław Małkowski wielokrotnie deklarował pomoc rodzinom najuboższym, w których urodziło się dziecko, ale zastrzegał, że nie będzie to uchwała "becikowa" z powodu braku podstaw prawnych do jej wprowadzenia. W Warszawie, gdzie radni zdecydowali o przyznaniu 1500-złotowej zapomogi

[DZIEŃ NA ŻYWO] Mamy ważniejsze problemy niż komfort chuliganów - Tusk rozmawiał z kibicami

tytułu piętnują cynizm polityki. Okładkowy materiał traktuje o tym, jak politycy, zarówno z PO i z PiS-u, kupczą religią. Reszta tekstów jest nieco bardziej sfokusowana: ''Szkoła BEZnadziei - jak Ministerstwo Edukacji Narodowej niszczy przyszłość naszych dzieci'', ''Casino Gdańsk - jak tworzyło się

Kto się boi chińskiego Warhola?

Kassel (2007) dał tytuł "Fairytale", bo to rodzinne miasto braci Grimmów. "Zrobił" instalację z ludzi - zaprosił 1001 Chińczyków reprezentujących cały przekrój społeczny. O 1001 chińskich podróżach na Zachód powstało 800 godzin filmu. Ai posadził Chińczyków na 1001 krzeseł z dynastii

Expose premiera Marcinkiewicza

rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, podwyższenie zasiłków rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podniesiemy dodatek z tytułu urodzenia dziecka popularnie zwanym becikowym.W sprawie tej formy wsparcia rodziny będziemy także rozmawiać z przedstawicielami samorządów lokalnych. Za

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczneZasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł. W 

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

doprowadzenia do zwiększenia ściągalności alimentów. 3. Dokonanie analizy ustawy o świadczeniach rodzinnych pod katem jej efektywności i przedstawienie projektu koniecznych zmian, w tym podwyższenie dodatku z tytułu urodzenia dziecka. 4. Przekazanie do Parlamentu ustawy o spółdzielniach socjalnych

Małgorzata Terlikowska: Nikogo nie potępiamy, ale uczymy dzieci, co jest normą. Norma to mama i tata [WYWIAD]

sytuacja, to oczywiście adopcja. Kiedy urodziła się Marysia, kamień nam spadł z serca. Uff, udało się. Przy drugim dziecku też były bardzo duże problemy. Nie chcieliśmy mieć jedynaczki, ale nie mieliśmy wpływu na kwestie zdrowotne. Ale udało się. A potem już było dużo łatwiej. Co mąż powiedział na rozmowę

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

, ponieważ, naszym zdaniem, kobiety odraczają decyzję o urodzeniu dziecka z powodu lęku przed utratą pracy, a nie z powodów wysokości zasiłków. Gdybyśmy rozwiązali prawdziwy problem, dzieci rodziłoby się więcej. 4. Realizacja społeczno-bytowych postulatów środowisk kombatanckich - Jesteśmy ogólne za opieką

Subiektywny i wybiórczy przegląd warszawskich kandydatów

ratuszu.Ale o tym, kto z tej wielkiej politycznej trójki zwycięży, decydują pojedynki na dużej scenie politycznej. Wydaje się, że przewagę ma Donald Tusk, który w telewizyjnej debacie pokonał Jarosława Kaczyńskiego. Na dodatek do głosowania na PO wezwał niekwestionowany autorytet prof. Władysław Bartoszewski

Don Kobylański, sponsor ojca Rydzyka

kompromitował. O Janie Kobylańskim, jego biografii i majątku, krąży wiele legend. Nawet autoryzowane przez niego życiorysy różnią się między sobą i są pełne sprzeczności. Oto jedna z jego wersji. Urodził się w 1923 roku w Równem na Wołyniu. Tuż przed okupacją wraz z rodziną przeniósł się do Lublina, gdzie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

A Beever!

rozmaitymi owadami i innymi zwierzakami.

A Beever! oferuje naprawdę niezłą oprawę graficzną, zaś stronie audio także nie da się niczego zarzucić. Gra jest bezpłatna, zatem nadaje się dobrze zarówno na przerwę w pracy jak i dla dziecka, które przeszło wszystkie zakupione tytuły.

Akademia Umysłu JUNIOR Zima

> Akademia Umysłu JUNIOR Zima nawiązuje do tematyki związanej z zabawami na śniegu, stąd w tytule pojawia się nazwa: ZIMA.

W Akademii Umysłu JUNIOR Zima dzieci znajdą 21 oryginalnych i pomysłowych ćwiczeń, dostosowanych pod względem formy i treści do wieku dziecka, które będą miały za

TooManyTabs

TooManyTabs to dodatek do przeglądarki Chrome pozwalający na bardzo wygodne zarządzanie otwartymi kartami.

TooManyTabs pozwala na zupełnie

Forza Motorsport 5

konsolę XBOX One.

Forza Motorsport 5 oferuje oprócz masy pojazdów, tras i drobnych dodatków, przede wszystkim jeszcze więcej zabawy z naszym autem, czyli elementem, który od zawsze, oprócz znakomitej fizyki gry, dawał frajdę obcowania z tym tytułem.

To, co wynosi Forza Motorsport 5

ChromeHistoryView

ChromeHistoryView to prosta aplikacja, która wyświetla historię przeglądanych stron za pomocą przeglądarki Google Chrome.

ChromeHistoryView jest prosty w instalacji i obsłudze. Program wyświetla następujące informacje dotyczące strony: adres URL, tytuł, data

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dzieckadodatek do zasiłku rodzinnego, przysługujący jednemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.Otrzymanie dodatku uzależnione

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (potocznie becikowe) – świadczenie rodzinne, przysługujące rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka.Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka określa ustawa

Akt urodzenia

Archiwum Państwowego w Poznaniu]] Akt urodzenia – akt stanu cywilnego stwierdzający fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono urodzenie. Stanowi on wyłączny dowód

Dodatek aktywizacyjny

– w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku

Pochodzenie dziecka

prawie pochodzenie może być stwierdzone wyłącznie w akcie stanu cywilnego, jakim jest akt urodzenia. W tym celu wykorzystywane są szczególne domniemania związane z pochodzeniem dziecka, zwłaszcza od męża matki. Ponadto pochodzenie może być ustalone bądź prawnie zmienione w wyniku: uznania dziecka przez mężczyznę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.