dignitas personae

zaw, PAP

Hołówka o in vitro: to dogmatyzm

Hołówka o in vitro: to dogmatyzm

- Tego rodzaju stanowisko uważam za zdecydowanie dogmatyczne - powiedział o watykańskiej instrukcji "Dignitas personae", potępiającej metodę in vitro, prof. Jacek Hołówka, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Obama u papieża

Benedykt XVI podarował wczoraj prezydentowi Barackowi Obamie dwa osobiście podpisane teksty - deklarację "Dignitas personae", która jest protestem Kościoła przeciw nadużyciom bioetycznym, oraz swą encyklikę społeczną krytykującą grzechy globalizacji.

Bioetyczny zespół Episkopatu rozpoczął pracę

11 ekspertów ma monitorować współczesne zagadnienia bioetyczne i przygotowywać stanowiska dla Episkopatu. W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym opracowano regulamin i dyskutowano o instrukcji "Dignitas personae".

Nowa instrukcja bioetyczna z Watykanu

Nowa instrukcja bioetyczna z Watykanu

- Niegodziwe są techniki zastępujące akt małżeński - powiedział na ks. prof. Wojciech Gołosa omawiając watykańską instrukcję. Kościół odrzuca technikę in-vitro z powodu jej niezgodności z powołaniem bożym. Instrukcja określą ją wręcz jako metodę ludzkopodobną. Według Watykanu życie powinno być przek

Biskupi zadzwonią do posłów ws. in vitro

Biskupi zadzwonią do posłów ws. in vitro

;Dignitas personae". W opinii polskich biskupów, tylko radykalny projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Contra in vitro" był idealny. Teraz popierają projekt posła Bolesława Piechy z PiS, najbardziej radykalny z pozostałych w grze - pisze "Gazeta Wyborcza".

O. Norkowski: "tak" dla rozwoju nauki, jeśli szanuje się ludzką godność

Kościół zawsze akceptuje to, co jest autentycznie dobre - podkreśla warszawski dominikanin. Instrukcja "Dignitas personae" stanowi uszczegółowienie wydanej przed 21 laty instrukcji "Donum vitae" - powiedział o. Norkowski. Przypomina, że motywem sprzeciwu Kościoła wobec

Obama: Ograniczę liczbę aborcji w USA

Obama: Ograniczę liczbę aborcji w USA

geście - podarował Obamie opublikowany w zeszłym roku dokument Kongregacji Nauki Wiary "Dignitas personae" na temat bioetyki, w którym powtarza się sprzeciw Kościoła wobec aborcji i badań nad komórkami macierzystymi.

Abp Nycz: Kościół będzie zawsze mówił "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro"

Abp Nycz: Kościół będzie zawsze mówił "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro"

niezbywalnej godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zawsze będzie mówił nie - aborcji, eutanazji, zapłodnieniu in vitro czy eksperymentom na ludzkich embrionach - napisał metropolita warszawski.Odniósł się do ogłoszonej niedawno przez Watykan instrukcji "Dignitas personae"

Abp Życiński: Nie rańmy tych, którzy wybrali in vitro

Abp Życiński: Nie rańmy tych, którzy wybrali in vitro

wszystkich zastrzeżeń etycznych wobec tej metody. - Musimy mieć świadomość, że jakiekolwiek by się wprowadziło rozwiązania (dotyczące ochrony embrionów) pozostaje jeszcze ten wątek, obecny w "Dignitas personae", najnowszym dokumencie Stolicy Apostolskiej, gdzie się podkreśla, że dziecko ma być

Kościół będzie oceniał moralno-etycznie

Kościół będzie oceniał moralno-etycznie

tłem dla dokumentu "Dignitas personae" , poświęconego bioetyce. Watykan sprzeciwił się w nim stosowaniu metody in vitro, tworzeniu zarodków i klonowaniu ludzi.Według ks. Klocha Kościół ma wiele do powiedzenia w kwestii etycznej oceny zagadnień bioetycznych. - O ile Kościół nie ingeruje w

Chrześcijanie mogą zgodzić się na in vitro?

Chrześcijanie mogą zgodzić się na in vitro?

potępia in vitro bez żadnych wyjątków, co w grudniu potwierdził Watykan. Wedle instrukcji Dignitas Personae in vitro jest "etycznie nie do przyjęcia". Polscy biskupi nie szczędzą ostrej krytyki, odkąd w rządzie pojawił się pomysł refundacji sztucznego zapłodnienia z budżetu państwa. Rada

Biskupi grożą: albo in vitro, albo komunia

Biskupi grożą: albo in vitro, albo komunia

, żeby nie odrzucali projektu "Contra in vitro". W 2008r. Benedykt XVI w instrukcji "Dignitas personae" napisał, że "Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego". W marcu tego roku Zespół Ekspertów

In vitro Halo, tu biskup

In vitro Halo, tu biskup

vitro jest potępiane przez Kościół katolicki: potwierdził to Benedykt XVI w ogłoszonej w 2008 r. deklaracji "Dignitas personae". Polscy biskupi zaangażowali się w ostrą krytykę in vitro, gdy rząd PO-PSL rzucił pomysł refundacji sztucznego zapłodnienia przez państwo. Dwa lata temu Rada

Abp Henryk Hoser: Kościół nie brał udziału w ludobójstwie

Abp Henryk Hoser: Kościół nie brał udziału w ludobójstwie

powiedział bł. Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae", czy też to, co znajdujemy w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary: "Donum vitae" czy "Dignitas personae". W "Newsweeku" przypomniano też przysięgę Hipokratesa: "Chorym nieść pomoc, przeciwdziałać cierpieniu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Dignitas Personae

Dignitas Personae – instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych związanych z obroną życia nienarodzonego, wydana 8 września 2008 przez Kongregację Nauki Wiary.Jej treść jest w ciągłości z poprzednimi dokumentami Kościoła: Donum vitae, Evangelium vitae, Veritatis splendor. Podkreśla

Donum vitae

(aby nie formułować wyraźnego stwierdzenia natury filozoficznej) lecz zwraca uwagę na fakt, że istnieje ścisłe powiązanie między wymiarem ontologicznym a specyficzną wartością każdej istoty ludzkiejInstrukcja "Dignitas personae", n.5 - www.vatican.va.W 2008 roku została wydana instrukcja Dignitas Personae

Katolicka etyka seksualna

: prawda i znaczenie. Wskazania do wychowania w rodzinie. (Papieska Rada ds. Rodziny. 8.12.1995) Instrukcja Dignitas personae – dotycząca niektórych problemów bioetycznych, (Kongregacja Nauki Wiary, 12 grudnia 2008)Tekst dokumentu: Dignitas personae. Podstawowe normyEtyka katolicka naucza, że osąd

Antykoncepcja

wchodzi w zakres grzechu aborcji. Należy zwrócić uwagę, że Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, w przypadku spowodowania śmierci embrionu przewidują karę ekskomuniki[1] – Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, str. 13[2

Zapłodnienie pozaustrojowe

. Adhort. apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981), 28: AAS 74 (1982), 114.; ; Por. . Sprzeciw wobec "in vitro" z obydwu powyższych powodów wyrażał Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae.Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Dignitas personae (łac. Godność osoby, 8.09.2008 r.) zwróciła uwagę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.