dłużników alimentacyjnych

PAP

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

Likwidacja egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej - takie zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych proponuje MPiPS. Przygotowane zmiany przepisów mają usprawnić odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

TK: zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - konstytucyjne

Przepis dotyczący zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodny z konstytucją i wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą proporcjonalności - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

TK: Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego jest konstytucyjne

Przepis dotyczący zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodny z konstytucją i wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą proporcjonalności - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.

TK: zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego konstytucyjne

12.02. Warszawa (PAP) - Przepis dotyczący zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodny z konstytucją i wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą proporcjonalności - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zajmował się wnioskiem prokuratora generalnego dotyczącym

Dłużnicy alimentacyjni mogą być wpisywani do rejestrów długów

Zgodnie z ustawą przywracającą Fundusz Alimentacyjny, od 1 października dłużnicy alimentacyjni mogą być wpisywani do rejestru długów. W Polsce działają trzy rejestry długów, są podmiotami prywatnymi. Przy powołaniu Funduszu Alimentacyjnego wzmocniono przepisy dot. egzekucji alimentów - niska

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Organizacje: odbieranie prawa jazdy, rejestry dłużników to metody na "alimenciarzy"

Średnia wysokość alimentów zasądzanych przez polskie sądy to - jak szacują organizacje pozarządowe - ok. 500 zł, a skuteczność ich egzekucji wynosi ok. 12,5-13 proc. Są to pieniądze na utrzymanie dziecka, w Polsce sądy rzadko przyznają alimenty byłemu małżonkowi. "Dłużnicy alimentacyjni

MPiPS oraz MS planują zmiany dotyczące egzekwowania alimentów

. Jeśli ktoś uchyla się od płacenia, dochodzi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych i działań komornika. Jest on zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika, a także jego miejsca zamieszkania, czasem musi skorzystać z pomocy policji. Gdy zaległości

Rząd: będą zmiany w ustawie dotyczącej funduszu alimentacyjnego

dotyczące m.in. ustalania sytuacji dłużnika oraz obliczania dochodu na potrzeby obu ustaw, czyli ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nowe regulacje mają wejść w życie w drugiej połowie 2014 r. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które nie

Rząd zajmie się założeniami do nowelizacji ustawy dot. alimentów

Projekt założeń do nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projektowane zmiany mają przede wszystkim uprościć procedury dotyczące egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych

Dłużnikom nie można zabierać prawa jazdy

sędziom Trybunału Konstytucyjnego, chciał wiedzieć, czy możliwość odebrania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym nie oznacza podwójnego karania za ten sam czyn.Uchylanie się od płacenia alimentów jest bowiem ścigane również z kodeksu karnego. Pytanie sądu zawierało również sugestię, że zatrzymanie prawa

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Więcej pieniędzy na alimenty, za długi wpis do KRD

, którzy wychowują dzieci z poprzedniego związku w drugim małżeństwie lub w konkubinacie. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Długów, co oznacza, że nie będą mogli brać kredytów i trudniej im będzie kupować na raty. Ponadto, osoby, które niepłacenie na dzieci tłumaczą brakiem

Samotne matki chcą Funduszu Alimentacyjnego

Samotne matki chcą Funduszu Alimentacyjnego

kwietnia 2004 r. funduszu. Teraz miałyby nim dysponować gminy. Pieniądze na alimenty przekazywałby gminom budżet państwa. Dostawałyby je rodziny, w których dochód nie przekracza 600 zł na osobę. Znaczną część środków w funduszu stanowiłyby pieniądze ściągnięte od dłużników. Stary fundusz miał z tym ogromne

Będą ściągać alimenty od partnera dłużnika?

Będą ściągać alimenty od partnera dłużnika?

ustanawiającej rozdzielność majątkową. Projektodawcy w uzasadnieniu wskazują, że jest to odpowiedź na "patologiczną zaradność dłużników alimentacyjnych". Według proponowanych rozwiązań, z pomocy Funduszu będą mogły korzystać osoby, które mają kłopot z wyegzekwowaniem od drugiego z rodziców alimentów, a

Przy alimentach konkubina jest jak żona?

mieszkającą. Chyba że ta osoba udowodni, że to wyłącznie jej własność. - Ma to dotknąć tych, którzy unikają utrzymywania dzieci, a majątki przepisują - tłumaczy Tomasz Latos (PiS), szef podkomisji ds. funduszu alimentacyjnego. Pomysł, żeby zabierać na alimenty majątek nie tylko niepłacącego rodzica, ale też

Gdy chodzi o alimenty, konkubina jest jak żona?

, bo wprowadzono niższy próg dochodowy. A kto się łapał na dodatek, też tracił, bo bez względu na zasądzone alimenty dostawał 170 zł. Od kwietnia 2005 r. obowiązuje tzw. zaliczka alimentacyjna - od 170 do 300 zł dla samotnych z dochodem do 583 zł na osobę. Matki zjednoczyły się w komitecie na rzecz

Za alimenty będą ścigani jak dłużnicy

do sierpnia 2005 r. - korzystała z dodatku dla samotnych. Teraz - po 1 września, gdy weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - gmina przekazuje jej po 170 zł na dziecko. Żeby dostawać te pieniądze, żona pana Romana musiała dostać od komornika

Kara za niepłacenie alimentów? Utrata prawa jazdy

Kara za niepłacenie alimentów? Utrata prawa jazdy

- Najwięcej wniosków w tej sprawie miały gminy z woj. łódzkiego (770), mazowieckiego (664) oraz śląskiego (631). Jednak w porównaniu z 2007 rokiem liczba wniosków spadła o blisko 40 proc."- czytamy w "GP".Zdaniem gmin jest to spowodowane tym, że wielu dłużników, prawo jazdy ma już

Fuszara: świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez kryterium dochodowego

, państwo powinno poszukiwać rozwiązań, jak skłonić dłużnika alimentacyjnego do płacenia świadczeń a nie zawężać krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu; ma "moralny obowiązek" pomóc tym osobom. Fuszara zwróciła się również do prokuratora generalnego o informacje statystyczne związane ze

RPD: trzeba skuteczniej egzekwować alimenty

staje się wierzycielem dłużnika alimentacyjnego - można także rozważyć odstąpienie od kryterium dochodowego" - napisał Michalak. Głos w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego niedawno zabrała pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara, która uważa, że świadczenia te

Komornicy: niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna

spłatą zobowiązań, o których dowiedziała się już po rozstaniu z mężem" - podkreśla Janus. Jak dodaje, alimenty są szczególnym przypadkiem postępowania egzekucyjnego. Przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrąceniu podlega 60 proc. wynagrodzenia dłużnika, a przy egzekucji świadczeń

NIK: ściągalność zaliczek alimentacyjnych - tylko 0,5 proc.

"Sytuacja jest tragiczna i wymaga podjęcia radykalnych działań" - powiedział wiceprezes NIK Józef Górny. Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Czesława Rudzka- Lorentz przypomniała, że ściągalność alimentów w ostatnim okresie istnienia funduszu Alimentacyjnego wynosiła 11 proc

BIG InfoMonitor: długi młodych Polaków wynoszą prawie 357 mln zł

zakresie wynoszą ponad 133 mln zł. "Następne w kolejności to zobowiązania wynikające z niezapłaconych rachunków za usługi telekomunikacyjne równe blisko 123 mln zł. Coraz częściej gromadzone przez młodych zaległości dotyczą alimentów" - czytamy. Dodano, że dłużnicy alimentacyjni, których wiek

Rząd przyjął założenia do projektu noweli o świadczeniach rodzinnych

Centralna Baza Beneficjentów (umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych).(PAP)

Kierowca niepłacący alimentów może stracić prawo jazdy

Łotewski fundusz alimentacyjny skarżył się, że coraz więcej rodziców odmawia płacenia alimentów. Poprosił więc Zarząd Bezpieczeństwa Drogowego, który jest odpowiedzialny za badanie stanu technicznego wozów, by ten odmawiał obowiązkowych przeglądów samochodów kierowcom, którzy nie płacą na swoje

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

przy ogłaszaniu upadłości jest sporządzenie wniosku do sądu, który trzeba dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji był dłużnik, zaciągając zobowiązania, czyli jak wyglądały widoki na spłatę" - powiedział PAP Michał Hajduk, adwokat specjalizujący się w postępowaniach upadłościowych i autor

Rząd debatuje m.in. nad darmowym podręcznikiem

przyszłości MSP planuje prace nad wprowadzeniem Grupy na giełdę. Ministrowie zajmą się także założeniami do nowelizacji ustawy dot. alimentów, zgodnie z którymi należności od dłużników alimentacyjnych ma egzekwować komornik. Obecnie postępowanie przebiega dwutorowo - w trybie sądowym i administracyjnym

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

W 2009 r. TK uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy

NIK: Przez opieszałość urzędników wszyscy płacimy alimenty

złotych, a odzyskano niewiele ponad 12 procent tej kwoty. NIK twierdzi, że jest tak źle, bo urzędnicy działają opieszale. Według kontrolerów wywiady alimentacyjne - ustalanie majątku i miejsca zatrudnienia dłużnika - są przeprowadzane z opóźnieniem, a czasem wcale. NIK wytyka też, że z opóźnieniem

Sejm wznowił obrady

Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przewiduje on m.in., że dłużnikom alimentacyjnym, którzy uchylają się od swoich zobowiązań dłużej niż przez sześć miesięcy, będzie mogło być odbierane prawo jazdy

Płatek: Po co zakładać mafię, skoro wystarczy zostać komornikiem?

. Po to, by ten nie mógł unikać spłaty długu przepisując majątek na inne osoby. Tym razem jednak komornik nie miał żadnego dowodu, że ciągnik był użytkowany przez dłużnika. "Nie może być tak, że nie ma dowodów. Sytuacja rolnika, któremu bez uprawdopodobnienia zabierają sprzęt, dodatkowo w

Miliony nowych informacji o dłużnikach

; Beata Mirska - Piworowicz ma nadzieję, że nowa sytuacja wpłynie motywująco na rodziców nie płacących alimentów. - Przez wiele lat dłużnik alimentacyjny w Polsce nie był traktowany jak każdy inny dłużnik, nie był dopisywany do rejestrów i to, że miał dług tak naprawdę nikogo nie obchodziło. To narzędzie

Alimenciarze do Krajowego Rejestru Długów

W czwartek Urząd Miejski Wrocławia podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. W październiku weszła w życie ustawa, która zezwala na umieszczenie tam danych osób, które nie płacą alimentów co najmniej od sześciu miesięcy. Marcin Urban, skarbnik Wrocławia: - Mamy aż 6100 dłużników alimentacyjnych

Grabowska: W przyszłym roku łatwiejsza egzekucja alimentów w UE

, m.in. do Wielkiej Brytanii.Głównym celem proponowanego rozporządzenia jest zatem usunięcie przeszkód prawnych uniemożliwiających dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od osoby zamieszkującej w innym państwie członkowskim UE."Chcielibyśmy, aby żaden dłużnik alimentacyjny w Europie nie czuł się

Prawo jazdy odbierane za niepłacenie alimentów

zaliczkę alimentacyjną wyniosły 770 milionów złotych. Dłużnicy spłacili z tego 27 milionów. Jak czytamy w artykule, zanim gmina złoży wniosek o odebranie prawa jazdy, pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad. Jeśli nie może on oddać pieniędzy z powodu braku pracy, zostaje zobowiązany do

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

2004 roku i poselskiego z 2007 roku. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2004 roku wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z Funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty

Posłowie za nowelą ustawy dot. m.in. Funduszu Alimentacyjnego

też jest pełnoletnie i ma własne dziecko. Planowana nowelizacja określa też, że przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych będzie zadaniem zleconym gminie w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Posłowie zgodnie

Pozwy o alimenty z Anglii. Po polskiej fali emigracji coraz więcej takich spraw. Większość ciągnie się latami

dłużnika za pośrednictwem różnych zagranicznych agend. - Dziś rzeczywiście zdecydowanie zwiększyła się liczba spraw, które są fizycznie prowadzone - dodaje Stec-Szewczyk. Kobiety idą do sądu m.in. dlatego, że są do tego obligowane przez MOPR. Jeśli chcą pobierać świadczenia alimentacyjne (wypłacane przez

Sejm za przywróceniem Funduszu Alimentacyjnego

. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty - zamiast dodatku, zaliczkę alimentacyjną. Obecnie zaliczka alimentacyjna wypłacana jest w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów, gdy dochód na osobę nie przekracza

Jak zgodzić się na płacenie 95 tys. zł alimentów miesięcznie i na tym zyskać

prawnicy.O co chodzi? Kodeks cywilny mówi, że z zajętego majątku dłużnika w pierwszej kolejności spłaca się alimenty, a dopiero potem pozostałych wierzycieli.Alimenty większe niż u gwiazd show-biznesuA było tak. Dwa lata temu Władysław W., mając 6 mln zł długu, przypomina sobie o dwójce nieślubnych dzieci

PiS walczy o głosy "alimenciar"

- mówił nam wczoraj Tomasz Latos (PiS). Skąd taki pośpiech? - To ze względu na wybory. Lepszego klimatu do uchwalenia tej ustawy już nie będzie. Platforma była przeciwna przywróceniu Funduszu Alimentacyjnego i podejrzewam, że jeśli wygra wybory, ustawy nie da się już przegłosować - tłumaczy Latos. Projekt

Jesienią wraca fundusz alimentacyjny

uzyskac alimenty trzeba udowodnić, że były partner nie płaci na dziecko. Stosowne dokumenty wydaje komornik, ale czasami potrzeba nawet kilku miesięcy na sprawdzenie źródeł dochodu i stanu majątkowego dłużników. Polskie prawo nakłada na państwo obowiązek alimentacyjny, jeśli jeden z rodziców uchyla się

RPD zadowolona z ustawy o funduszu alimentacyjnym

PAP.Zdaniem RPD, ustawa jest sprawiedliwa, gdyż przyznaje świadczenia zarówno rodzinom pełnym, jak i niepełnym. Głównym kryterium jest bezskuteczność egzekucji alimentów. Jak napisano w oświadczeniu, obowiązująca dotychczas ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

2008 r.Fundusz Alimentacyjny, z którego korzystało ok. 530 tys. osób, został zlikwidowany 1 maja 2004 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wywołało to wiele protestów kobiet i doprowadziło do skierowania jeszcze w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy

Pierwszy taki projekt: do roboty za alimenty

Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Będzie sprzątał i remontował pomieszczenia na stadionach, najpierw na miejskim, a później przy ul. Nehringa.Gmina Szczecin ma już ok. 3 tys. dłużników alimentacyjnych. Rocznie płaci na ich dzieci ponad 12 mln zł (pieniądze pochodzą z budżetu państwa

Sędzia pomogła uciec przed długami. Wierzyciel wściekły

... dzieci Władysława W. Powód? Kodeks cywilny mówi, że z zajętego majątku dłużnika w pierwszej kolejności spłaca się alimenty, a dopiero potem pozostałych wierzycieli. Jak do tego doszło? Dwa lata temu, mając już 6 mln zł długu, Władysław W. przypomniał sobie o dwójce nieślubnych dzieci. Z ich matką zawarł

Czy PiS przywróci Fundusz Alimentacyjny?

Matki spokojnie czekały na ruch rządu. Ale kilka tygodni temu dowiedziały się, że Ministerstwo Polityki Społecznej planuje zmiany w ustawie o dłużnikach alimentacyjnych, co ich zdaniem byłoby tylko poprawianiem złego prawa. Napisały list do ministra Kazimierza Michałkiewicza i spotkały się z nim

Walczą o alimenty

Protestowały przeciw rządowemu projektowi ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, rozpatrywanemu przez Sejm. Domagały się, by posłowie zajęli się obywatelskim projektem ustawy przywracającej fundusz alimentacyjny. - Jesteśmy gotowe walczyć. Od tego, jaką wersję ustawy przyjmie Sejm

Alimenicarz rekordzista musi zapłacić 243 tys.

umorzony. Korzysta też gmina, która w ten sposób ma szansę odzyskać wyłożone za alimenciarza pieniądze.Przez pierwsze 3 miesiące funkcjonowania rejestrów Szczecin ściągnął z dłużników 480 tys. zł, podczas gdy za cały 2007 r. udało mu się odzyskać zaledwie 259 tys. zł. A zaległości niepłacących rodziców idą

Samotne matki zmienią uchwałę alimentacyjną?

- podkreśliła. Obywatelski projekt ustawy powstał przy współpracy komitetu oraz biura rzecznika. Projekt przewiduje m.in. wzmocnienie egzekucji alimentów przez stworzenie rejestru dłużników alimentacyjnych oraz obowiązek przedstawienia przez komornika sprawozdania co pół roku przed prezesem sądu, który

"Życie Warszawy": Koalicja przywraca Fundusz Alimentacyjny

prawo do alimentów również w dorosłym życiu tak długo, aż ich rodzic, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, będzie żył (teraz dostają pieniądze tylko do 24. roku życia i to pod warunkiem, że się uczą). Posłowie chcą też uprzykrzyć życie dłużnikom. Powstanie ogólnopolski rejestr osób zalegających z

TK: odmawianie zaliczki alimentacyjnej - niezgodne z konstytucją

dotyczyła matek, które po rozwodzie zawarły kolejne małżeństwa lub pozostawały w konkubinacie z innymi mężczyznami. Gdy egzekucja alimentów od ojców dzieci okazywała się bezskuteczna, występowały o zaliczkę alimentacyjną - świadczenie wypłacane z budżetu państwa, za które następnie ścigano dłużnika - ojca

Z zaliczką alimentacyjną do trybunału

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, to najlepiej, jeśli wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Właśnie przygotowujemy pytanie do trybunału - tłumaczy sędzia Wiesław Morys, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Gliwicach. Przyznaje, że do sądu wpływa dużo takich spraw

Jak starać się o alimenty

o wypłacie zaliczki alimentacyjnej, gminni urzędnicy poproszą urząd pracy o pomoc w znalezieniu pracy twojemu mężowi. Może być skierowany do prac publicznych. Jeśli jednak to nie poskutkuje, można wytoczyć proces najbliższej rodzinie dłużnika, np. rodzicom. To też zadanie gminy, bo to ona dysponuje

Kobieta zaradna bezradna wobec TVP

Iwaniec znana jest od 2003 r., gdy stanęła na czele komitetu samotnych rodziców walczącego o powrót Funduszu Alimentacyjnego. Usiłowała doprowadzić do powstania przepisów, które będą ścigać dłużników alimentacyjnych, bo sama od lat nie dostaje pieniędzy od ojca swoich dzieci. Wychowuje sama dwóch

Alimenciarki znowu protestują

rodziny oraz do sprawiedliwości i praw człowieka. Schowany do szuflady czeka na swoją kolej, która najprawdopodobniej nie nastąpi w tej kadencji Sejmu. Tymczasem rząd stworzył własny projekt "ustawy o dłużnikach alimentacyjnych". Nad nim prace toczą się błyskawicznie - trafił już do komisji

ZUS udostępni nasze dane komornikom przez internet

ułatwi poszukiwanie źródeł dochodów dłużników między innymi w tak ważnych sprawach, jak dochodzenie świadczeń na rzecz wierzycielek alimentacyjnych" - poinformował wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Andrzej Kulągowski. Zobacz co piszą polskie media

Nie tylko dla samotnych matek

utrzymane, bo we wrześniu wejdzie w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, w której także są przepisy dotyczące zasiłków dla samotnie wychowujących. - Z dzisiejszego uzasadnienia Trybunału wnioskuję, że także te przepisy mogą być uznane za niezgodne z konstytucją, bo oparte są na

PiS obiecuje powrót funduszu alimentacyjnego

Deklaracje padły podczas spotkania późnym wieczorem w piątek, na które matki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny zaprosili posłowie PiS Tomasz Latos i Tadeusz Cymański. Latos jest przewodniczącym sejmowej podkomisji ds. rozpatrzenia projektu obywatelskiego

Albo alimenty, albo prawo jazdy

. Pokrzywdzony rodzic nie zostaje bez pomocy, bo dostaje od gminy tzw. zaliczkę alimentacyjną. W ubiegłym roku z takich zaliczek korzystało aż 184,4 tys. rodzin, w tym w województwie łódzkim 13,8 tys. Średnia zaliczka wynosi 200 zł miesięcznie. Gmina płaci, ale ma prawo ubiegać się o zwrot od dłużnika. "

SKOK nie odpuszcza. Ściganie synów za długi ojca

2004 r. płacił Państwowy Fundusz Alimentacyjny. - Nie pracował, na sprawy alimentacyjne nigdy się nie zgłaszał - wspomina byłego męża. Bezrobotny bierze pożyczkę W 2005 r. w częstochowskim oddziale SKOK Stefczyka Piotr Opara wziął 10 tys. zł pożyczki. Na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu

Dzieci na to patrzą a urzędnicy mają czas

instytucja, wiedząc gdzie dłużnik alimentacyjny mieszka, nie uczyniła jednak nic, by wyegzekwować od Roberta S. pieniądze. A zgodnie z prawem ściganie osoby, która uchyla się od płacenia, następuje nie tylko na wniosek pokrzywdzonego, ale i organu opieki społecznej lub właściwej instytucji (np. policji). A

Ruszają wypłaty zaliczek alimentacyjnych

Krajowej Rady Komorniczej, radzi gminom, by przekazywały do izb komorniczych lub bezpośrednio do rewirów uwagi dotyczące dokumentacji. Tak, by unikać powielania błędów. Co się zmieniło Wrzesień to pierwszy miesiąc obowiązywania nowej ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników

Partia Leppera bierze resort pracy

dzieci, tworzyć sieć wiejskich przedszkoli i ścigać dłużników alimentacyjnych. Odejdę, gdyby to się okazało niemożliwe. Jestem jednak przekonana, że miałam i mam silne poparcie premiera i braci Kaczyńskich - mówi nam wiceminister Kluzik. I natychmiast dodaje: - Swoich poglądów nie zmienię nawet o

Dorn procesuje się z Kaczyńskim... o alimenty

podkreśla, że Dorn płaci alimenty i nigdy z nimi nie zalegał, o czym "pozwany wiedział z rozmów z powodem". Mecenas Dorna przyznaje zaś, że wystąpił on o obniżenie alimentów - wobec faktu, że ponownie się ożenił i ma małe dziecko oraz wobec "dużych obciążeń alimentacyjnych i kredytowych"

Reforma systemu pomocy rodzinom

kontrowersyjna propozycja dotyczy Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie wypłacane są z niego świadczenia dla rodzin, które nie są w stanie ściągnąć alimentów (i spełniają kryteria dochodowe). Wysokość świadczenia jest równa wysokości nieściągniętych, a zasądzonych alimentów. Min. Banach uważa, że to niesprawiedliwe

Unijne dopłaty dla rolników, czy komorników?

dostawcami, bankami, ze zobowiązaniami alimentacyjnymi? Nie mówmy o skandalu, tylko o ogromnym problemie społecznym. Interesu wierzycieli nie da się pogodzić z interesem rolników, którzy nie chcą lub nie mają z czego oddawać swoich długów - mówi komornik. - Właśnie piszę informację do Agencji, że nie

Burza wokół ustawy o komornikach

wniosek dłużników decydowały o ewentualnym zmniejszeniu wysokości obciążających ich kosztów egzekucji. Dziś wynoszą one aż 15 proc. egzekwowanej kwoty. Zabiegał o to w Senacie dyrektor szpitala w Wałbrzychu Roman Szełemej. Mówił, że od zadłużonych placówek służby zdrowia komornicy inkasują dziesiątki

Są zadłużeni na ponad 20 milionów złotych. Tracą na tym dzieci

Miasto podjęło więc radykalne kroki i zgodnie z ustawą przekaże listę niepłacących do Centralnej Ewidencji Dłużników. Trafią tam ci, którzy alimentów nie płacą od ponad pół roku. - Nie płacą na dzieci i ukrywają swoje dochody czy rzeczy, które stanowią jakąś wartość - mówi Anna Łepik, zastępca

Oceniamy lubuskich posłów

usług. Statystyki sejmowe: wypowiedzi - 8 (głównie o nasiennictwie); interpelacji - 185 (np. o wprowadzeniu paszportów biometrycznych, prawie antyspamowym, subwencji dla rodzin zastępczych w powiecie sulęcińskim); zapytań - 14 (np. o dłużników alimentacyjnych); pytań - 0; oświadczeń - 0. Bogusław Wontor

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, dłużników alimentacyjnych, którzy zalegają z płatnością za okres powyżej 12 miesięcy. Wpis na wniosek wierzycielaNa wniosek

Fundusz Alimentacyjny

Alimentacyjnego w nieco zmienionej formie nastąpiła w październiku 2008 r. mocą ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (). Nowa ustawa uchyliła dotychczasową ustawę z 22 kwietnia 2005 () o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.