chiny na ksi昕ycu

dt, AP

Chiny wysy砤j na Ksi昕yc sw骿 pierwszy l眃ownik

Chiny wysy砤j na Ksi昕yc sw骿 pierwszy l眃ownik

Przed ko馽em roku Chiny wy秎 na Ksi昕yc 砤zik. Zostanie dostarczony na satelit przez pierwszy chi駍ki bezza硂gowy l眃ownik The Chang'e 3. zik b阣zie sterowany przez radio. Ma wykonywa zdj阠ia powierzchni Ksi昕yca i pobiera pr骲ki do test體.

Chiny d笨 do podboju kosmosu. Chc zbudowa baz na Ksi昕ycu

Rz眃 wyda pierwszy oficjalny dokument, w kt髍ym zapowiada plan pi阠ioletni, kt髍y sprawi, 縠 Chiny stan si 秝iatow pot阦 w kosmosie. To priorytet dzia砤lno禼i narodowej agencji kosmicznej. Chi馽zykom marzy si za硂縠nie bazy kosmicznej na Ksi昕ycu. Prawie 40 lat po tym, jak badania na satelicie przerwali Amerykanie - wskazuje brytyjski dziennik "Guardian".

Rosja i Chiny walcz o energi z Ksi昕yca

Rosja i Chiny ruszaj do wy禼igu o przej阠ie na Ksi昕ycu zasob體 helu-3. To gaz, kt髍y mo縠 si sta g丑wnym 紃骴砮m czystej energii, kiedy za kilkadziesi眛 lat wyczerpi si zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego.

"Pier禼ie ognia". Niesamowite widowisko na niebie

"Pier禼ie ognia". Niesamowite widowisko na niebie

Chiny wys砤硑 sw骿 pierwszy pr骲nik w kierunku Ksi昕yca

lokalnego (12. czasu polskiego). Pr骲nik o masie ponad dw骳h ton ma wej舵 na orbit wok蟪ksi昕ycow 5 listopada, by pod koniec tego miesi眂a wys砤 na Ziemi pierwsze zdj阠ia.Wed硊g chi駍kich plan體, kolejnym etapem podboju Ksi昕yca b阣zie wys砤nie oko硂 2012 roku na jego powierzchni automatycznego pojazdu

Chiny wystrzeli硑 sond ''zwiadowcz'' na Ksi昕yc

Chiny wystrzeli硑 sond ''zwiadowcz'' na Ksi昕yc

Sonda zosta砤 wyniesiona w kosmos z kosmodromu Xichang w po硊dniowo-zachodnich Chinach (prowincja Sichuan) za pomoc trzystopniowej rakiety Long March 3C. Start transmitowa砤 na 縴wo chi駍ka pa駍twowa telewizja CCTV. 1 pa糳ziernika to 秝i阾o narodowe w Chinach (rocznica wprowadzenia rz眃體

Kolejny sukces Chin. Wystrzeli硑 sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

Kolejny sukces Chin. Wystrzeli硑 sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

misja, o nazwie Chang'e-3, to kolejny etap ambitnego programu kosmicznego Chin. Ma on na swym koncie dwa spektakularne sukcesy - misje sondy Chang'e-1, wystrzelonej w 2007 r. i sondy Chang'e-2, wystrzelonej w 2010, kt髍e umo縧iwi硑 dokonanie szczeg蟪owych obserwacji Ksi昕yca z orbity. Chcesz na bie勘co

USA/ Szef NASA: Chi馽zycy zd笨 na Ksi昕yc przed powrotem tam Amerykan體

Szef ameryka駍kiej agencji kosmicznej powiedzia to w czwartek na przes硊chaniach przed Komisj ds. Nauki i Technologii Izby Reprezentant體. O秝iadczy on, 縠 Chiny s w stanie w ci眊u najbli縮zych dziesi阠iu lat wys砤 na Ksi昕yc kosmonaut體, kt髍zy wyl眃uj tam i powr骳 na Ziemi, podobnie jak

Chiny i Rosja wy秎 bezza硂gow misj w kierunku Marsa

Jak podaje dziennik "China Daily", porozumienie w sprawie wsp髄nej eksploracji Marsa by硂 jednym z serii porozumie, podpisanych w Moskwie w poniedzia砮k, pierwszego dnia wizyty w Rosji prezydenta Chin Hu Jintao. Maj眂a trwa 10-11 miesi阠y misja mia砤by rozpocz辨 si w pa糳zierniku 2009

Chi駍ki 硊nochod

W Szanghaju pokazano prototyp 砤zika, jaki Chiny chc wys砤 za pi赕 lat na Ksi昕yc W Szanghaju pokazano prototyp 砤zika, jaki Chiny chc wys砤 za pi赕 lat na Ksi昕yc. Przypomina ameryka駍kie 砤ziki marsja駍kie - ma sze舵 k蟪, 1,5 metra wysoko禼i, wa縴 200 kg (na Ziemi). R罂ni si od nich

Chi駍ki plan podboju Kosmosu

Chiny przygotowa硑 ju roz硂縪ny na dwie pi阠iolatki harmonogram eksploracji Ksi昕yca. W przysz硑m roku w Pa駍twie odka zostanie wystrzelona sonda, kt髍a przeleci obok Ksi昕yca. W 2012 r. wystrzelona zostanie chi駍ka sonda, kt髍a 砤godnie wyl眃uje na Ksi昕ycu, a pi赕 lat p蠹niej kolejna chi駍ka

Chi馽zycy og硂sili, kiedy polec na Ksi昕yc

Chi馽zycy og硂sili, kiedy polec na Ksi昕yc

Chiny chc wys砤 pierwszego tajkonaut na Ksi昕yc w 2017 roku. Zamierzaj zatem ubiec Amerykan體, kt髍zy niedawno og硂sili plany powrotu na Srebrny Glob w 2018 roku Chi馽zycy ju dwukrotnie latali w kosmos, ostatnio w pa糳zierniku tego roku. Dw骳h astronaut體, kt髍zy miesi眂 temu wznie秎i si

Chi駍ki wielki skok w kosmos

Chiny wy秎 cz硂wieka na Ksi昕yc w ci眊u najbli縮zych 15 lat - przewiduje Huang Chunping, jeden z mened縠r體 chi駍kiego programu kosmicznego. Chi駍ki plan zak砤da najpierw wys砤nie sondy, kt髍a przeleci ko硂 ziemskiego satelity jeszcze w tym roku, potem mi阫kie l眃owanie bezza硂gowego statku w

Rocznica ataku na WTC, rewolucyjne badania, protest Femen [ZDJ蔆IA TYGODNIA]

Rocznica ataku na WTC, rewolucyjne badania, protest Femen [ZDJ蔆IA TYGODNIA]

spowodowania 秏ierci Steenkamp. M昕czyzna przebrany za klauna podczas castingu do pracy w filmowym parku rozrywki w Poczdamie. Zakuty w kajdanki k硊sownik kuca przy zabitych przez siebie 硊skowcach w Guangzhou w Chinach. Wed硊g lokalnych medi體 czterech m昕czyzn jest podejrzanych o nielegalny handel 

Om體ienie LVI copi眛kowego quizu wiedzy

Om體ienie LVI copi眛kowego quizu wiedzy

Polub profil quizu na Facebooku.Masz ciekawe pytanie do quizu? Wy秎ij mi na e-maila: quizwiedzy@gazeta.pl1. W 1969 r. pierwszymi lud糾i, kt髍zy stan阬i na Ksi昕ycu (nie licz眂 pana Twardowskiego) byli: Neil Armstrong i Edwin E. "Buzz" Aldrin.2. Grafen to odmiana w阦la. Jego atomy s

ONZ. Nie strzela do satelit體

Rosja i Chiny zaproponowa硑 na forum ONZ nowy traktat, kt髍y ma zakaza u縴cia broni w przestrzeni kosmicznej. Propozycj ujawni wczoraj szef rosyjskiego MSZ Siergiej wrow. W styczniu Chiny przeprowadzi硑 test rakiety, kt髍a mog砤 zestrzeliwa satelity; tak縠 USA prowadz badania nad podobn

I ju po cz甓ciowym za鎚ieniu. Ca砶owite dopiero w 2135 roku

I ju po cz甓ciowym za鎚ieniu. Ca砶owite dopiero w 2135 roku

Kosmiczny spektakl nad Warszaw盋a砶owicie zas硂ni阾e przez Ksi昕yc S硂馽e mog dzisiaj obejrze mieszka馽y p蟪nocnej Kanady, Grenlandii, Nowej Ziemi, P蟪wyspu Jamal, Uralu, zachodniej Syberii, pogranicza Mongolii i Chin oraz Chin odkowych.Za鎚ienie S硂馽a ma miejsce wtedy, gdy S硂馽e, Ksi昕yc i

Chiny wy秎 w tym roku sond na Marsa. Pomog im Rosjanie

Chiny wy秎 w tym roku sond na Marsa. Pomog im Rosjanie

ca砶owicie w砤snymi si砤mi.Wcze秐iej Chiny rozpocz瓿y badania Ksi昕yca. Aktualnie na orbicie wok蟪 Ksi昕yca znajduje si sonda Chang'e 2, nast阷czyni sondy Chang'e 1. Na rok 2013 planowana jest trzecia z serii sond ksi昕ycowych: Chang'e 3, kt髍a ma wyl眃owa na powierzchni Srebrnego Globu.Chiny mog te

Chi馽zycy si chwal. R阠znie po潮czyli dwa statki kosmiczne [ZDJ蔆IA]

Chi馽zycy si chwal. R阠znie po潮czyli dwa statki kosmiczne [ZDJ蔆IA]

. Chiny zdobywaj kosmos Chiny w przyspieszonym tempie rozwijaj sw骿 program kosmiczny. Pr骳z lot體 oko硂ziemskich i budowy stacji maj w planach misj na Ksi昕yc i na Marsa. Planowane jest tak縠 stworzenie nowego systemu satelit體 telekomunikacyjnych oraz meteorologicznych, a tak縠 rozw骿 w砤snego

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

nich przyj阾y. "Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ele nie postrzegamy tego negatywnie" - powiedzia砤 dyrektor program體 kosmicznych w niemiecki ministerstwie gospodarki Helge Engelhard. Nad wys砤niem misji na Ksi昕yc w celu eksploatacji ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny

Chiny zdobywaj Srebrny Glob

Pierwszy chi駍ki ksi昕ycowy pr骲nik wystrzelono w 秗od z kosmodromu Xichang na po硊dniu Chin. Nazwano go Chang'e-1 od bogini, kt髍a w chi駍kiej mitologii zamieszkiwa砤 Ksi昕yc. 5 listopada ma wej舵 na orbit wok蟪ksi昕ycow i przez rok transmitowa stamt眃 zdj阠ia oraz dane naukowe. Misja Chang'e

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

. "Czerwony" Ksi昕yc po ca砶owitym za鎚ieniu widziany zza diabelskiego m硑na na nabrze縰 w Santa Monica w Kalifornii, 08.11.2014 r. Kobiety z twarzami pomalowanymi na wz髍 popularnej meksyka駍kiej bohaterki "Catriny" bior udzia w pr骲ie pobicia rekordu Guinnessa na najwi阫sze

Korea P硁./ Kim Dzong Il osobi禼ie odwiedzi ambasad Chin

Informacja o takiej bezprecedensowej wizycie Kima zosta砤 odebrana przez obserwator體 jako gest, maj眂y prowadzi do poprawy stosunk體 Korei P蟪nocnej z Chinami, napi阾ych od czasu ubieg硂rocznych p蟪nocnokorea駍kich pr骲 rakietowych i testu j眃rowego. W czasie niedzielnej wizyty w chi駍kiej

Chi駍ki astronauta na kosmicznym spacerze: " Pozdrawiam chi駍ki nar骴"

kraju; tamtejsi eksperci chc bowiem nied硊go zbudowa na orbicie w砤sn stacj kosmiczn oraz wys砤 astronaut體 na ksi昕yc. Pi赕 lat temu Chiny sta硑 si trzecim po USA i Rosji pa駍twem, kt髍e prowadzi program za硂gowych lot體 kosmicznych.W 2005 r. w kosmosie przebywa砤 druga, dwuosobowa chi駍ka misja

Za鎚ienie s硂馽a widziane z Polski

, Chinach, Mongolii oraz na P蟪wyspie Jamal i Uralu.Najbli縮ze cz甓ciowe za鎚ienie s硂馽a z Polski b阣ziemy mogli ogl眃a w 2015 roku, a dok砤dnie 20 marca. Z kolei ca砶owite za鎚ienie s硂馽a b阣ziemy mogli zobaczy w 2135 roku!

W pi眛ek zobaczymy za鎚ienie S硂馽a

, zachodniej Syberii, pogranicza Mongolii i Chin oraz Chin odkowych. W Polsce za鎚ienie b阣zie zjawiskiem cz甓ciowym, z najmniejsz faz (na poziomie 28 proc.) w Polsce po硊dniowej i najwi阫sz (38 proc.) w Polsce p蟪nocnej. W Warszawie faza ta wyniesie 34.5 proc. i tam zjawisko rozpocznie si o godzinie 10

Chiny zamierzaj wystrzeli stacj orbitaln

trzecie pa駍two na 秝iecie po Rosji i USA, swojego kosmonaut. W ci眊u 15 lat Chiny zamierzaj wys砤 na Ksi昕yc pojazd za硂gowy.

Pierwsza misja ksi昕ycowa rozpocz阾a

na pok砤dzie 11 instrument體 naukowych i wa縴 oko硂 1400 kilogram體. Jej misja na orbicie Ksi昕yca potrwa dwa lata.Rozwijaj眂 ambicje zwi眤ane z badaniem Kosmosu, Indie id w 秎ad swego azjatyckiego rywala - Chin. Rozpocz阠ie misji Chandrayaan-1, kt髍a ma przygotowa nast阷ne ekspedycje, 秝i阾uje si

Chi馽zycy ju w kosmosie

r. - po潮cz ze sob dwa modu硑 orbitalne, 縠by stworzy ma砮 kosmiczne laboratorium. Potem przyjdzie czas na du勘 stacj orbitaln, a niekt髍zy eksperci s眃z, 縠 ostatecznym celem jest lot na Ksi昕yc.- To demonstracja technicznej wirtuozerii. Chiny chc pokaza 秝iatu, 縠 nikomu nie ust阷uj - tak

Mao wci笨 dobry w 70 proc.

kolan" - napisa kto na stronach internetowego mauzoleum, kt髍e otwarto przed rocznic. Ale to Mao zarz眃zi m.in. Wielki Skok Naprz骴 (1958-62) i nakaza budowa na wsiach prymitywne dymarki do wytopu stali, licz眂, 縠 Chiny dogoni w ten spos骲 Angli i prze禼ign USA. To wtedy wprowadzi

W 秗od najd硊縮ze za鎚ienie S硂馽a w XXI wieku

ca砶owitego przebiega przez Indie, Nepal, Bangladesz, Birm, Chiny, Morze Chi駍kie, po硊dniow Japoni i Ocean Spokojny. Fazy cz甓ciowego za鎚ienia b阣zie mo縩a podziwia z ca砮j po硊dniowo-wschodniej Azji i du縠j cz甓ci Oceanu Spokojnego.Za鎚ienie rozpocznie si 22 lipca o godzinie 2:53 naszego czasu w

Obama i Dalajlama wypowiadaj si w filmie "Polacy w oczach 秝iata"

pojazdu ko硂wego LRV (Lunar Roving Vehicle), u縴wanego przez astronaut體 programu Apollo do przemieszczania si po powierzchni Ksi昕yca, a zam體ionego przez NASA. Wykonania pojazdu, na podstawie projekt體 zespo硊 konstruktor體 kierowanego przez Bekkera, podj瓿y si wsp髄nie General Motors i Boeing

Taikonauci marz teraz o Ksi昕ycu

niewiele wiadomo opr骳z tego, 縠 Chiny rozwijaj systemy broni antysatelitarnej. Nieoficjalnie m體i si r體nie, 縠 Pekin chcia砨y zatkn辨 czerwon flag na Ksi昕ycu zanim zjawi si tam Amerykanie, a wi阠 przed rokiem 2020.

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny, Rosja i Indie. Wed硊g szacunk體, na ziemskim satelicie znajduj si z硂縜 helu-3 rz阣u milion體 ton; 25 ton starczy硂by na zaspokojenie potrzeb energetycznych USA i Europy na kilka lat - pisze agencja France Presse.

Chiny wystrzel satelit, kt髍y zbada atmosfer Marsa

bada atmosfer Marsa, po czym wyl眃uje na powierzchni jednego z ksi昕yc體 tej planety - Phobosie.W 2003 roku Chiny sta硑 si trzecim - po USA i Zwi眤ku Radzieckim pa駍twem, kt髍e dzi阫i rakiecie w砤snej produkcji wys砤硂 w Kosmos za硂gow misj. W najbli縮zych latach Chiny zamierzaj umie禼i na

Chiny i Rosja wkr髏ce wybior si razem na Marsa

tempie 10 proc. rocznie). Pa駍two odka mo縠 te zaoferowa ca砮 rzesze taniej si硑 roboczej. W 2003 roku Chiny wys砤硑 swojego obywatela w kosmos, w planach maj te l眃owanie taikonauty na Ksi昕ycu. 痚by konkurenci nie poczuli si zbyt pewnie, w styczniu Waszyngton z砤ja Pekin za test rakiety

Chiny wystrzeli硑 nigeryjskiego satelit

Chiny umie禼i硑 w poniedzia砮k na orbicie nigeryjskiego satelit komunikacyjnego - poinformowa砤 oficjalna chi駍ka agencja prasowa Xinhua. Nowy satelita ma si przyczyni do powstania 150 000 miejsc pracy w Afryce. Dzi阫i niemu mieszka馽y najbiedniejszych region體 Nigerii uzyskaj tak縠 dost阷 do

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

kosmicznych w niemiecki ministerstwie gospodarki Helge Engelhard. Nad wys砤niem misji na Ksi昕yc w celu eksploatacji ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny, Rosja i Indie. Wed硊g szacunk體, na ziemskim satelicie znajduj si z硂縜 helu-3 rz阣u milion體 ton; 25 ton starczy硂by na zaspokojenie

Ameryka wed硊g Obamy

- stwierdzi Obama, przyznaj眂, 縠 w niekt髍ych dziedzinach Ameryka da砤 si wyprzedzi. To w Chinach jest obecnie najszybszy komputer 秝iata, to Chiny buduj na pot阦 nowoczesne lotniska i ekspresow kolej. - Rewolucja technologiczna zmieni砤 秝iat. Ameryka te musi si zmieni - m體i prezydent. - Min瓿y

Chiny: wielkie plany podboju kosmosu

sondy kosmicznej w kierunku Ksi昕yca w 2012. Mia砤by ona wyl眃owa na powierzchni i po pi阠iu latach powr骳i z pr骲kami ksi昕ycowego gruntu. Pekin rozwa縜 wystrzelenie za硂gi kosmicznej w celu wyl眃owania na Srebrnym Globie. Mia硂by si to odby oko硂 2017.Chiny maj ju za sob udan pr骲 broni

Korea P硁.: Kim Dzong Il osobi禼ie odwiedzi ambasad Chin

ujawnia jednak jego tre禼i. Po raz ostatni Kim odwiedzi ambasad ChRL w Phenianie w lipcu 2001 roku. Zdaniem p蟪nocnokorea駍kiej agencji, powodem wizyty by硂 obchodzone w Korei i Chinach "ludowe 秝i阾o" - 秝i阾o pierwszej pe硁i Ksi昕yca po Ksi昕ycowym Nowym Roku. Obserwatorzy przede wszystkim

Chi馽zycy marz o kosmosie

Czy chi駍kie zapowiedzi wypraw na Ksi昕yc i Marsa to zwyk砤 propaganda, czy powa縩a zapowied nowego wy禼igu o pierwsze駍two w kosmosie? Jeste秏y gotowi bada Ksi昕yc wsp髄nie z Chinami - og硂si niedawno Anatolij Perminow, szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Uwa縜 on, 縠 stosowna umowa

Wielki krok ludzko禼i?

przed laty? Po pierwsze, USA dzisiaj si z nikim nie 禼iga, cho poprzedni szef NASA Michael Griffin, pr骲uj眂 rozpaczliwie uratowa bud縠t agencji, straszy, 縠 jak tak dalej p骿dzie, to ameryka駍kich astronaut體 na Ksi昕ycu powitaj Chi馽zycy. Ale cho Chiny dokona硑 imponuj眂ych post阷體, wys砤硑

Frankfurt po chi駍ku

roku Chiny. W oficjalnej delegacji zabrak硂 wielu niewygodnych nazwisk, a cz甓 pisarzy w og髄e nie dosta砤 zezwolenia na przyjazd. W organizowanej przez Pen Club dyskusji o literaturze i w砤dzy, na kt髍 przyszli秏y, wezm udzia emigrant z Londynu Ma Yian i 縴j眂a w Pekinie nieprawomy秎na pisarka

Chiny wystrzel w poniedzia砮k sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

- Misja Chang'e-3 wystartuje 2 grudnia o godz. 1.30 (18.30 1 grudnia czasu polskiego) z bazy Xichang w prowincji Sichuan (Syczuan) - precyzuje CCTV. Po wej禼iu na orbit wok蟪 Ksi昕yca od modu硊 orbitalnego ma oddzieli si l眃ownik z kierowanym zdalnie pojazdem ksi昕ycowym nazwanym "Jaspisowy

Radwa駍ka z kontuzj. Do Pekinu si zagoi - m體i mened縠r

Polka polecia砤 do Chin. W Pekinie wyl眃uje dzi, tu po po硊dniu. Na olimpiadzie zagra zar體no w singlu, jak i w deblu, w parze z Mart Domachowsk. Pierwsze mecze turnieju zostan rozegrane ju 10 sierpnia. - Konfucjusz powiedzia, 縠 je秎i chce si trafi w drzewo, trzeba celowa w ksi昕yc. Dlatego

Jak mistrz feng shui walczy z korupcj

Mistrz sztuki feng shui - harmonijnego projektowania przestrzeni - zosta zatrudniony przez s眃 w po硊dniowych Chinach, by wyeliminowa z硑 los, jaki zacz阾o 潮czy z siedzib tego s眃u, odk眃 jego trzech s阣zi體 skazano za korupcj. Wed硊g mistrza z Hongkongu wszystkiemu winne jest "z砮

Dla Gazety o igrzyskach: Ochojska, Nurowski, Bublewicz, Kozie, Onyszkiewicz

przedsi陊zi阠ie finansowe. Oczywi禼ie by硂by wspaniale, gdyby 秝iat pokaza, 縠 prawa cz硂wieka s wa縩iejsze ni pieni眃z. Ale patrz眂 realnie - nie powinno zabrakn辨 nacisk體 na rz眃 Chin. Polityk體, dyplomat體 i zwyk硑ch ludzi. Ka縟y z nas mo縠 przecie podpisa petycj do chi駍kiego rz眃u. Niestety, na razie

Mi阣zynarodowa olimpiada astronomiczna w Chorzowie i Katowicach

przechodni proporzec, kt髍y wcze秐iej nale縜 do Chin - ostatniego z gospodarzy tej naukowej imprezy. "Nie mia砮m jeszcze okazji przyjrze si wszystkim obiektom, ale p髃i co z rozm體 i z obserwacji wynika, 縠 wszystko przebiega zgodnie z planem. Polska ma du縠 do秝iadczenie w organizacji olimpiad

Na Marsa w 2035 roku

" na tym polu.Krytycy przypominaj, 縠 Chiny, Rosja, a nawet Indie i Brazylia maj ambitne programy kosmiczne. Zwracaj te uwag, 縠 firmy prywatne, kt髍ym zamierza si przekaza zadanie budowy nowych statk體 kosmicznych, dopiero startuj i nie maj odpowiedniego do秝iadczenia.Przeciw likwidacji

35. rocznica l眃owania na Ksi昕ycu

. Chocia by砤 za darmo, zrezygnowa z niej Zwi眤ek Radziecki, a nast阷nego dnia moskiewska "Prawda" zamie禼i砤 jedynie kr髏k notatk na ten temat. Pogr笨one w rewolucji kulturalnej Chiny w og髄e nie poinformowa硑 o l眃owaniu i spacerze po powierzchni Ksi昕yca. Ironi losu jest fakt, 縠 wielu

Klimat mamy jeden

. I podzia硊 nowego cennego bogactwa naturalnego - bilion體 ton dwutlenku w阦la, kt髍e mo縠my wyemitowa, zanim zrobi si piekielnie gor眂o. Bogate kraje ch阾nie rozwodz si nad arytmetyk - 縠 nie znajdziemy rozwi眤ania, dop髃i rozwijaj眂e si giganty, takie jak Chiny, nie podejm bardziej

Za鎚ienie s硂馽a nad Azj. Zdj阠ia Alertowicz體

utrudni砤 pogoda; w 秗od chmury pokrywa硑 wi阫sz cz甓 obszar體 Indii.Znikaj眂 tarcz s硂neczn mo縩a b阣zie r體nie zobaczy w Nepalu, Birmie, Bangladeszu, Bhutanie, Chinach i japo駍kiej wyspie Riukiu.

NASA ci昕ko ranna

縪ny. Poznali si siedem lat temu w Chinach, gdzie byli razem w sk砤dzie ameryka駍kiej delegacji parlamentarno-rz眃owej. Nast阷nego roku, kiedy Kelly si rozwi骴, znowu si spotkali i zaprzyja糿ili na wsp髄nej wspinaczce w Wielkim Kanionie. Od tej pory byli blisko. On towarzyszy jej podczas kampanii

Nowy plan kosmiczny Obamy: na Marsa oko硂 2035 r.

Ziemi, ostrzegali w li禼ie otwartym, 縠 USA grozi utrata pierwsze駍twa w podboju Kosmosu i "drugorz阣na pozycja" na tym polu.Krytycy przypominaj, 縠 Chiny, Rosja, a nawet Indie i Brazylia maj ambitne programy kosmiczne. Zwracaj te uwag, 縠 firmy prywatne, kt髍ym zamierza si przekaza

Indie wy秎 w kosmos misj za硂gow?

spad砤 do Zatoki Bengalskiej. Indie sta硑 si tym samym sz髎tym krajem 秝iata, kt髍y - obok USA, Francji, Rosji, Chin i Japonii - mo縠 wys砤 w kosmos swoich astronaut體. Na razie szczeg蟪owe plany dotycz眂e takiego lotu nie s znane, wiadomo jednak, 縠 w przysz硑m roku Indie chc wys砤 bezza硂gow

Chi馽zycy wr骳ili z kosmosu - za dwa lata chc lecie znowu

niemal dok砤dnie dwa lata temu. Tym samym Chiny sta硑 si trzecim krajem na 秝iecie, kt髍y potrafi wys砤 cz硂wieka w kosmos. Teraz zapowiadaj r體nie budow w砤snej stacji orbitalnej oraz wys砤nie cz硂wieka na Ksi昕yc.

Mistrz feng shui pomaga walczy z korupcj

Mistrz starej chi駍kiej sztuki feng shui - harmonijnego projektowania przestrzeni - zosta zatrudniony przez s眃 w po硊dniowych Chinach, by wyeliminowa z硑 los, jaki zacz阾o 潮czy z siedzib tego s眃u, odk眃 jego trzech s阣zi體 skazano za korupcj - pisze w poniedzia砮k chi駍ka prasa. Wed硊g

Chinki lec w kosmos

liczy w tej chwili 21 os骲. Wszyscy to wojskowi piloci, ale co wi阠ej wiadomo tylko o tych, kt髍zy ju w blasku telewizyjnych fleszy polecieli w kosmos. Odk眃 Chiny w 2003 r. do潮czy硑 do grona mocarstw zdolnych do wys砤nia cz硂wieka na orbit, ich apetyt na kosmos stale ro秐ie. Warto podkre秎i, 縠 od

Harry Potter i Wielki Marketing

Dzi w nocy polska premiera si骴mego tomu s硑nnej serii J.K. Rowling. Tytu to ostatecznie "Harry Potter i Insygnia ierci", cho mo縠 trafniejszy by砨y "Harry Potter i Wielki Marketing". "Na w眘kiej, sk眕anej w blasku ksi昕yca drodze, pojawili si znik眃 dwaj m昕czy糿i

Papier wiecznie 縴wy

"New Scientist" opisa jaki czas temu perypetie pracownik體 NASA, kt髍zy pr骲owali odzyska zdj阠ia Ksi昕yca wykonane w latach 60. przez ameryka駍k sond i przechowywane na ta秏ach magnetycznych zapakowanych w plastik i metalowe puszki. Najpierw musieli zrekonstruowa urz眃zenie, kt髍e

R2 leci w kosmos

Robonauta, oczywi禼ie wyposa縪ny w nogi lub ko砤, b阣zie wtedy sta u boku astronaut體. Nie planuje si, 縠 ich zast眕i.Wierny druhNa razie jednak ameryka駍ki program kosmiczny, ci眊le najbardziej imponuj眂y mimo wielkich ambicji Chin, Indii, Rosji i Unii Europejskiej, znalaz si na zakr阠ie i do podboju

Chiny wystrzeli硑 satelit ksi昕ycowego

Chi駍ka rakieta D硊gi Marsz 3A wynios砤 w pi眛ek w kosmos satelit Change-2. W ci眊u najbli縮zych pi阠iu dni satelita wejdzie na orbit Ksi昕yca. Change-2 zbiera informacje dla Change-3, kt髍y w 2013 r. ma na Ksi昕ycu wyl眃owa, by cztery lata p蠹niej wr骳i na Ziemi z pr骲kami ska

Chi馽zycy w kosmosie!

teraz bohaterem narodowym, a Pa駍two odka - trzecim mocarstwem kosmicznym. Jego nast阷cy, piloci Nie i Fei b阣 orbitowa przez pi赕 dni, przeprowadzaj眂 eksperymenty naukowe i testuj眂 sprz阾. Wyprawa jest wyra糿ym sygna砮m, 縠 ambitny program kosmiczny Chin (obejmuj眂y m.in. plany przemys硂wej

Media: "Kaczory ukrad硑 ksi昕yc"

Chc 縠by pu禼ili to w TV! - pisze Kate-gun na Forum Gazeta.pl. Chodzi o film Jana Batorego z 1962 roku "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc" na podstawie ksi笨ki Kornela Makuszy駍kiego, w kt髍ym zagra砤 para psotliwych bli糿iak體. Tymi bli糿iakami byli urodzeni w 1949 roku Jaros砤w i Lech

Pajechali! - czyli kosmos zdobyty

polecie i wr骳i. To technicznie mo縧iwe. Ale to musi by po潮czony wysi砮k Rosji, USA, Chin, Europy, Indii - przekonuje konstruktor. Tylko czy ludzka ciekawo舵 秝iata, solidarne d笨enie do nowych cel體 mo縠 okaza si motorem post阷u r體nie skutecznym, jak rywalizacja pa駍tw i ustroj體, kt髍a

Burza wynios砤 paralotniark na wysoko舵 9 tys. m

jak astronauta wracaj眂y z Ksi昕yca - wspomina砤. Uda硂 jej si sprowadzi paralotni na ziemi. Wyl眃owa砤 40 mil od miejsca startu. W szpitalu sp阣zi砤 tylko godzin, mia砤 lekkie odmro縠nia - podaje portal telegraph.co.uk. Ta sama burza spowodowa砤 秏ier zawodnika z Chin, He Zongpin. M昕czyzn

2009. Co nas czeka w nauce

zjawisk astronomicznych, najd硊縮ze za鎚ienie w tym wieku (ponad 6-minutowe), widoczne w Indiach, Chinach i Japonii. Wcze秐iej, 26 stycznia, nast眕i obr眂zkowe za鎚ienie S硂馽a, ale 縠by je zobaczy, trzeba wybra si na Wyspy Kokosowe, Sumatr, Jaw, Borneo lub Celebes.13 SIERPNIA: przypada maksymalne

Rekordowe przem體ienie Obamy o stanie pa駍twa: przede wszystkim inwestycje

W trwaj眂ym rekordowo d硊go - ponad godzin - przem體ieniu Obama roztoczy wizj reform, kt髍e maj zagwarantowa konkurencyjno舵 gospodarki wobec wyzwania ze strony Chin i innych wschodz眂ych 秝iatowych pot阦.Opr骳z propozycji nowych wydatk體 rz眃owych na ten cel, zgodnych z dotychczasowym

Pier禼ienie bez Nibelung體

Belgii, Holandii i Irlandii, by przy ko馽u wyl眃owa w XIX-wiecznych Chinach i zrelacjonowa zar體no agoni cesarstwa, jak i 秝iatowy triumf narodzonego w pa駍twie 秗odka przemys硊 jedwabnego. Cho Sebald zaludnia sw opowie舵 dziesi眛kami postaci czy mo縠 w砤秐ie dlatego, 縠 縜dnej z nich nie daje

Benedykt XVI: cz硂wiek potrzebuje Zbawiciela

syn體 Abrahama" konflikt izraelsko-palesty駍ki obr骳i 秝i阾e miejsca chrze禼ijan w archeologiczne ruiny. Niepok骿, obawy i przestrogi dominowa硑 w 秝i眛ecznym przes砤niu papie縜, kt髍y pyta: "Czy potrzebny jest jeszcze Zbawiciel cz硂wiekowi, kt髍y dotar na Ksi昕yc i na Marsa i szykuje si

ier S硂馽a nam niestraszna

w潮czyli si r體nie Polacy. "Centrum dowodzenia" znajduje si na Uniwersytecie Iowa, a obserwatoria - w Europie, Izraelu, Chinach, Korei, USA, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chile.V391 Pegasi by砤 na celowniku astronom體 od 2000 r. Obserwacjami kierowa Roberto Silvotti, astronom z

Rok 2006 za granic (chronologia)

Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8.Irak - Przed irackim trybuna砮m w Bagdadzie

Rok 2006 za granic

przewodnicz眂ej niemieckiego Zwi眤ku Wyp阣zonych Eriki Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8

Bara駍ki, Marecki, Piotr

to by砤 Skandynawia lub Chiny. 痽cie jego bohater體 nic nie "znaczy", niczemu nie "s硊縴", nie nale縴 do spo砮cze駍twa, nie jest cz甓ci narodowego dramatu. Jest poszczeg髄ne. A zarazem wtapia si w jaki powszechny wz髍, odwieczny porz眃ek, w kt髍ym - marzy re縴ser - "mo縩a

Zatrzyma funfli Beenhakkera

, Trynidad i Tobago, Grenad, Antigu i Barbud, Botswan, Australi, Now Kaledoni, Fid縤, Nepal, Tonga, Tanzani, Wyspy i阾ego Tomasza i Ksi昕yca, Ghan, Nepal, Chiny, Iran (m硂dzie矿wk), Zimbabwe, Mauritius oraz Rwand. Nigdzie nie przetrwa d硊縠j ni rok. W 1981 roku ustanowi rekord nie do pobicia

Indyjska sonda wyl眃owa砤 na Ksi昕ycu

Japonii i Chinom, kt髍e maj ju satelity wok蟪 Ksi昕yca.Indie my秎 o podboju kosmosu od strony biznesowej. W kwietniu wys砤硑 na orbit 10 satelit體. Planuj te za硂gow misj kosmiczn i wys砤nie sondy na Marsa w ci眊u czterech lat.

Lolita po korea駍ku

cz甓ci korea駍kiego p蟪wyspu i dopiero nabiera rozp阣u w Chinach. Konflikcie, bez kt髍ego nie by硂by zaskakuj眂o 秝ietnego kina wsp蟪czesnej Korei i samego Kim Ki-duka.

Chiny/ Powstanie chi駍ki pojazd ksi昕ycowy

Nowy pojazd, nad kt髍ego konstrukcj trwaj prace ju od czterech lat, korzysta砨y z nap阣u atomowego. Mia砨y sze舵 k蟪, wysoko舵 p蟪tora metra i wag dwustu kilogram體. Pojazd testowany jest na specjalnym poligonie w szanghajskim instytucie in縴nieryjnym, zajmuj眂ym si sprawami badania kosmosu

Wenecja: Woody Allen ust眕i Chi馽zykom

mieczy" w re縴serii hongko駍kiego mistrza kina kung-fu Tsui Harka. Przypuszczenia, 縠 nowy dyrektor weneckiego festiwalu Marco Mueller, orientalista dyplomowany w Pekinie, obr骳i festiwal w stron Azji, sprawdzi硑 si. W konkursie g丑wnym - Chiny, Japonia, Korea P砫. (m.in. nowy film tw髍cy "

Planeta Guliwera

nowych osiedli". Xiaolu, 30-letnia patriotka dawnych Chin swojego dzieci駍twa pokazuje "betonow rewolucj" w ironicznych obrazach utrzymanych w stylu agitek "rewolucji kulturalnej". Sama na razie mieszka w Londynie. Wr骳i do Chin, ale najpierw chce "odkry siebie"

Jak mistrz feng shui pomaga w walce z korupcj

Niew砤禼iwe feng shui mia硂 trzy przyczyny: wschodnie wej禼ie wychodzi硂 na kamienny komin przypominaj眂y stoj眂 tablic nagrobn, schody liczy硑 jedena禼ie stopni (liczba przynosz眂a pecha), a zachodnia strona budynku mia砤 nadmiar elementu "ying", wi眤anego z kobieco禼i, ch硂dem

, , czyli chi駍ki alfabet olimpijski

otwarcia, a potem przemieszcza si mi阣zy obiektami dostojnie i oci昕ale, otulony kawalkad limuzyn i t硊mem ochroniarzy. Od W砤dimira Putina us硑sza, 縠 Rosjanie pozazdro禼ili Chinom rozg硂su i przy okazji startu igrzysk najechali na Gruzj. I 秝iat prawie zapomnia o Tybecie, Ujgurach czy Falun Gong

Si砤 czwartej w砤dzy

o tym legenda (jak s硑szymy w filmie, niekt髍zy z nich nawet troch zaci眊aj). Pilot Char砤mow po swoim dramatycznym powrocie na Ziemi przep硑n背 Pacyfik, przeszed piechot ca砮 Chiny i zosta zamkni阾y w zak砤dzie psychiatrycznym w mie禼ie Czyta. Wyst阷owa potem w cyrku w Uljanowsku jako

Wa縩iejsze wydarzenia naukowe w 2006 roku

Hildebrand za przek砤d pracy Davida J. Browna "Mosty. Trzy tysi眂e lat zmaga z natur". 24.5 - Przedstawiciele UE, Chin, Indii, Japonii, Korei P砫. i Rosji podpisali w Brukseli porozumienie o budowie pod Marsyli, na po硊dniu Francji, pierwszego na 秝iecie reaktora termoj眃rowego ITER. Szacuje

Susid: Boj si tych swoich obraz體

. Saula Steinberga. Ok砤dk z jego rysunkiem wydanego u nas w latach 80. tomiku Franka O'Hary zapami阾a砮m na zawsze. To by widok z okna w Nowym Jorku, kt髍y przechodzi stopniowo w map 秝iata. Najpierw jest 9 ulica, potem 10 ulica, Hudson River, Jersey, Washington DC, Kansas City, a wreszcie Chiny

Zidentyfikowane Obiekty Lataj眂e

, bo te ma pr昕n kultur s.f., o czym mo縩a si przekona ostatnio, ogl眃aj眂 w polskich kinach filmy z przegl眃u Mexico Fantastico. Dwa najludniejsze kraje 秝iata - Chiny i Indie - nie mog si fantastycznym dorobkiem pochwali. Na szcz甓cie dla ufolog體 ten stan rzeczy w砤秐ie si zmienia, bo

Chiny: 13 rannych w starciach artyst體 ulicznych z policj

W砤dze miasta zakaza硑 wykonywania ta馽體 "z powod體 bezpiecze駍twa", gdy w centrum, gdzie zwykle si odbywa硑, prowadzono remont. Powo硑wano si tak縠 na to, 縠 ognie sztuczne, kt髍ych pokaz towarzyszy ta馽om, s zagro縠niem dla bezpiecze駍twa.Kilkudziesi阠iu artyst體 zebra硂 si przed

Rok 2006 na 秝iecie

Zwi眤ku Wyp阣zonych Eriki Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8.Irak - Przed

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Azjatycki wy禼ig kosmiczny

latach 2007 i 2010 Chiny wystrzeli硑 dwie sondy ksi昕ycowe w ramach programu Chang’e. W 2013 r. umieszczono na Ksi昕ycu w ramach misji Chang'e 3 samobie縩y pojazd Yutu na wz髍 ameryka駍kich 砤zik體 marsja駍kich, natomiast w dalszej perspektywie, na razie nieokre秎onej, m體i si o l眃owaniu ludzi

Li Bai

by wiersz jueju, kt髍ych zachowa硂 si ok. 160. Jednym z jego najs硑nniejszych wierszy jest "Samotna uczta przy ksi昕ycu" (???? , pinyin: Yu? Xi? D Zhu), przet硊maczona na polski przez Jerzego Lobmanaw: Jerzy Lobman, Chiny poprzez wieki, 1962, Warszawa: "Ksi笨ka i Wiedza", (Biblioteczka popularnonaukowa

Wies砤w Kota駍ki

), w: Przegl眃 Orientalistyczny, 2(38), Warszawa 1961, s. 141-158; wsp蟪autor Ry?ch? Stanis砤w Umeda - szkic biograficzny, w: Przegl眃 Orientalistyczny, 3(43), Warszawa 1962, s. 275-288. Chiny a Japonia, w: Chiny, 4, s. 14-15; oraz w: Chiny, 5, Warszawa 1963, s. 16-21. Klucz do "Wr髏 Piekie", w: Kontynenty, 5

Eksploracja kosmosu

– sztucznego satelity Sputnik 1 4 pa糳ziernika 1957, i l眃owanie pierwszego cz硂wieka na Ksi昕ycu 21 lipca 1969 r. w ameryka駍kiej misji Apollo 11, s cz阺to okre秎ane jako granice tego pierwszego okresu. Wiele wa縩ych cel體 zosta硂 osi眊ni阾ych przez Zwi眤ek Radziecki jako pierwszy, jak umieszczanie

Korabl-Sputnik 2

, mo縠 mie w zanadrzu jakie sensacyjne wie禼i z radzieckiego programu kosmicznego. M體iono o za硂gowym locie balistycznym lub mi阫kim l眃owaniu na Ksi昕ycu. Lot Sputnika 5 mia miejsce w ostatnim dniu Kongresu i wywar du縠 wra縠nie na zebranych. Szczeg蟪y lotu by硑 praktycznie nieznane

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdj阠ia - chiny na ksi昕ycu