chiny na ksi昕ycu

dt, AP

Chiny wysy砤j na Ksi昕yc sw骿 pierwszy l眃ownik

Chiny wysy砤j na Ksi昕yc sw骿 pierwszy l眃ownik

Przed ko馽em roku Chiny wy秎 na Ksi昕yc 砤zik. Zostanie dostarczony na satelit przez pierwszy chi駍ki bezza硂gowy l眃ownik The Chang'e 3. zik b阣zie sterowany przez radio. Ma wykonywa zdj阠ia powierzchni Ksi昕yca i pobiera pr骲ki do test體.

Chiny d笨 do podboju kosmosu. Chc zbudowa baz na Ksi昕ycu

Rz眃 wyda pierwszy oficjalny dokument, w kt髍ym zapowiada plan pi阠ioletni, kt髍y sprawi, 縠 Chiny stan si 秝iatow pot阦 w kosmosie. To priorytet dzia砤lno禼i narodowej agencji kosmicznej. Chi馽zykom marzy si za硂縠nie bazy kosmicznej na Ksi昕ycu. Prawie 40 lat po tym, jak badania na satelicie przerwali Amerykanie - wskazuje brytyjski dziennik "Guardian".

Rosja i Chiny walcz o energi z Ksi昕yca

Rosja i Chiny ruszaj do wy禼igu o przej阠ie na Ksi昕ycu zasob體 helu-3. To gaz, kt髍y mo縠 si sta g丑wnym 紃骴砮m czystej energii, kiedy za kilkadziesi眛 lat wyczerpi si zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego.

"Pier禼ie ognia". Niesamowite widowisko na niebie

"Pier禼ie ognia". Niesamowite widowisko na niebie

Chiny wys砤硑 sw骿 pierwszy pr骲nik w kierunku Ksi昕yca

lokalnego (12. czasu polskiego). Pr骲nik o masie ponad dw骳h ton ma wej舵 na orbit wok蟪ksi昕ycow 5 listopada, by pod koniec tego miesi眂a wys砤 na Ziemi pierwsze zdj阠ia.Wed硊g chi駍kich plan體, kolejnym etapem podboju Ksi昕yca b阣zie wys砤nie oko硂 2012 roku na jego powierzchni automatycznego pojazdu

Chiny wystrzeli硑 sond ''zwiadowcz'' na Ksi昕yc

Chiny wystrzeli硑 sond ''zwiadowcz'' na Ksi昕yc

Sonda zosta砤 wyniesiona w kosmos z kosmodromu Xichang w po硊dniowo-zachodnich Chinach (prowincja Sichuan) za pomoc trzystopniowej rakiety Long March 3C. Start transmitowa砤 na 縴wo chi駍ka pa駍twowa telewizja CCTV. 1 pa糳ziernika to 秝i阾o narodowe w Chinach (rocznica wprowadzenia rz眃體

Kolejny sukces Chin. Wystrzeli硑 sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

Kolejny sukces Chin. Wystrzeli硑 sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

misja, o nazwie Chang'e-3, to kolejny etap ambitnego programu kosmicznego Chin. Ma on na swym koncie dwa spektakularne sukcesy - misje sondy Chang'e-1, wystrzelonej w 2007 r. i sondy Chang'e-2, wystrzelonej w 2010, kt髍e umo縧iwi硑 dokonanie szczeg蟪owych obserwacji Ksi昕yca z orbity. Chcesz na bie勘co

USA/ Szef NASA: Chi馽zycy zd笨 na Ksi昕yc przed powrotem tam Amerykan體

Szef ameryka駍kiej agencji kosmicznej powiedzia to w czwartek na przes硊chaniach przed Komisj ds. Nauki i Technologii Izby Reprezentant體. O秝iadczy on, 縠 Chiny s w stanie w ci眊u najbli縮zych dziesi阠iu lat wys砤 na Ksi昕yc kosmonaut體, kt髍zy wyl眃uj tam i powr骳 na Ziemi, podobnie jak

Chiny i Rosja wy秎 bezza硂gow misj w kierunku Marsa

Jak podaje dziennik "China Daily", porozumienie w sprawie wsp髄nej eksploracji Marsa by硂 jednym z serii porozumie, podpisanych w Moskwie w poniedzia砮k, pierwszego dnia wizyty w Rosji prezydenta Chin Hu Jintao. Maj眂a trwa 10-11 miesi阠y misja mia砤by rozpocz辨 si w pa糳zierniku 2009

Chi駍ki 硊nochod

W Szanghaju pokazano prototyp 砤zika, jaki Chiny chc wys砤 za pi赕 lat na Ksi昕yc. Przypomina ameryka駍kie 砤ziki marsja駍kie - ma sze舵 k蟪, 1,5 metra wysoko禼i, wa縴 200 kg (na Ziemi). R罂ni si od nich elektrycznym zasilaniem - chi駍cy in縴nierowie chc go wyposa縴 w j眃rowy generator pr眃u

Chi駍ki plan podboju Kosmosu

Chiny przygotowa硑 ju roz硂縪ny na dwie pi阠iolatki harmonogram eksploracji Ksi昕yca. W przysz硑m roku w Pa駍twie odka zostanie wystrzelona sonda, kt髍a przeleci obok Ksi昕yca. W 2012 r. wystrzelona zostanie chi駍ka sonda, kt髍a 砤godnie wyl眃uje na Ksi昕ycu, a pi赕 lat p蠹niej kolejna chi駍ka

Chi馽zycy og硂sili, kiedy polec na Ksi昕yc

Ksi昕ycu chi駍ki projekt zak砤da tak縠 dok砤dne zbadanie powierzchni ziemskiego satelity, a przede wszystkim poszukiwanie izotopu helu-3, doskona砮go paliwa j眃rowego. Wielu uczonych wierzy, 縠 na Ksi昕ycu jest wystarczaj眂o du縪 tego pierwiastka, by zapewni Ziemi energi na setki lat.

Chi駍ki wielki skok w kosmos

astronautami na pok砤dzie, a tak縠 pierwszy spacer w otwartej przestrzeni kosmicznej.

Rocznica ataku na WTC, rewolucyjne badania, protest Femen [ZDJ蔆IA TYGODNIA]

Rocznica ataku na WTC, rewolucyjne badania, protest Femen [ZDJ蔆IA TYGODNIA]

spowodowania 秏ierci Steenkamp. M昕czyzna przebrany za klauna podczas castingu do pracy w filmowym parku rozrywki w Poczdamie. Zakuty w kajdanki k硊sownik kuca przy zabitych przez siebie 硊skowcach w Guangzhou w Chinach. Wed硊g lokalnych medi體 czterech m昕czyzn jest podejrzanych o nielegalny handel 

ONZ. Nie strzela do satelit體

Rosja i Chiny zaproponowa硑 na forum ONZ nowy traktat, kt髍y ma zakaza u縴cia broni w przestrzeni kosmicznej. Propozycj ujawni wczoraj szef rosyjskiego MSZ Siergiej wrow. W styczniu Chiny przeprowadzi硑 test rakiety, kt髍a mog砤 zestrzeliwa satelity; tak縠 USA prowadz badania nad podobn

Om體ienie LVI copi眛kowego quizu wiedzy

Om體ienie LVI copi眛kowego quizu wiedzy

Polub profil quizu na Facebooku.Masz ciekawe pytanie do quizu? Wy秎ij mi na e-maila: quizwiedzy@gazeta.pl1. W 1969 r. pierwszymi lud糾i, kt髍zy stan阬i na Ksi昕ycu (nie licz眂 pana Twardowskiego) byli: Neil Armstrong i Edwin E. "Buzz" Aldrin.2. Grafen to odmiana w阦la. Jego atomy s

I ju po cz甓ciowym za鎚ieniu. Ca砶owite dopiero w 2135 roku

I ju po cz甓ciowym za鎚ieniu. Ca砶owite dopiero w 2135 roku

Kosmiczny spektakl nad Warszaw Ca砶owicie zas硂ni阾e przez Ksi昕yc S硂馽e mog dzisiaj obejrze mieszka馽y p蟪nocnej Kanady, Grenlandii, Nowej Ziemi, P蟪wyspu Jamal, Uralu, zachodniej Syberii, pogranicza Mongolii i Chin oraz Chin odkowych. Za鎚ienie S硂馽a ma miejsce wtedy, gdy S硂馽e, Ksi昕yc

Chiny wystrzeli硑 nigeryjskiego satelit

Satelita wystrzelony zosta z Centrum Kosmicznego w Xiczang, w Syczuanie. Chiny po raz pierwszy w tak kompleksowy spos骲 udost阷ni硑 innemu pa駍twu satelit i system s硊勘cy umieszczeniu go na orbicie. Nigeryjski satelita zosta wyprodukowany w Chinach. Na orbit wynios砤 go tak縠 chi駍ka rakieta

Chiny wy秎 w tym roku sond na Marsa. Pomog im Rosjanie

Chiny wy秎 w tym roku sond na Marsa. Pomog im Rosjanie

ca砶owicie w砤snymi si砤mi.Wcze秐iej Chiny rozpocz瓿y badania Ksi昕yca. Aktualnie na orbicie wok蟪 Ksi昕yca znajduje si sonda Chang'e 2, nast阷czyni sondy Chang'e 1. Na rok 2013 planowana jest trzecia z serii sond ksi昕ycowych: Chang'e 3, kt髍a ma wyl眃owa na powierzchni Srebrnego Globu.Chiny mog te

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

nich przyj阾y. "Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ele nie postrzegamy tego negatywnie" - powiedzia砤 dyrektor program體 kosmicznych w niemiecki ministerstwie gospodarki Helge Engelhard. Nad wys砤niem misji na Ksi昕yc w celu eksploatacji ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny

Chiny zdobywaj Srebrny Glob

Pierwszy chi駍ki ksi昕ycowy pr骲nik wystrzelono w 秗od z kosmodromu Xichang na po硊dniu Chin. Nazwano go Chang'e-1 od bogini, kt髍a w chi駍kiej mitologii zamieszkiwa砤 Ksi昕yc. 5 listopada ma wej舵 na orbit wok蟪ksi昕ycow i przez rok transmitowa stamt眃 zdj阠ia oraz dane naukowe. Misja Chang'e

Chi馽zycy si chwal. R阠znie po潮czyli dwa statki kosmiczne [ZDJ蔆IA]

Chi馽zycy si chwal. R阠znie po潮czyli dwa statki kosmiczne [ZDJ蔆IA]

. Chiny zdobywaj kosmos Chiny w przyspieszonym tempie rozwijaj sw骿 program kosmiczny. Pr骳z lot體 oko硂ziemskich i budowy stacji maj w planach misj na Ksi昕yc i na Marsa. Planowane jest tak縠 stworzenie nowego systemu satelit體 telekomunikacyjnych oraz meteorologicznych, a tak縠 rozw骿 w砤snego

Korea P硁./ Kim Dzong Il osobi禼ie odwiedzi ambasad Chin

Informacja o takiej bezprecedensowej wizycie Kima zosta砤 odebrana przez obserwator體 jako gest, maj眂y prowadzi do poprawy stosunk體 Korei P蟪nocnej z Chinami, napi阾ych od czasu ubieg硂rocznych p蟪nocnokorea駍kich pr骲 rakietowych i testu j眃rowego. W czasie niedzielnej wizyty w chi駍kiej

W pi眛ek zobaczymy za鎚ienie S硂馽a

W pi眛ek zobaczymy za鎚ienie S硂馽a

, zachodniej Syberii, pogranicza Mongolii i Chin oraz Chin odkowych. W Polsce za鎚ienie b阣zie zjawiskiem cz甓ciowym, z najmniejsz faz (na poziomie 28 proc.) w Polsce po硊dniowej i najwi阫sz (38 proc.) w Polsce p蟪nocnej. W Warszawie faza ta wyniesie 34.5 proc. i tam zjawisko rozpocznie si o godzinie

Chi駍ki astronauta na kosmicznym spacerze: " Pozdrawiam chi駍ki nar骴"

kraju; tamtejsi eksperci chc bowiem nied硊go zbudowa na orbicie w砤sn stacj kosmiczn oraz wys砤 astronaut體 na ksi昕yc. Pi赕 lat temu Chiny sta硑 si trzecim po USA i Rosji pa駍twem, kt髍e prowadzi program za硂gowych lot體 kosmicznych.W 2005 r. w kosmosie przebywa砤 druga, dwuosobowa chi駍ka misja

Chiny i Rosja wkr髏ce wybior si razem na Marsa

. W 2003 roku Chiny wys砤硑 swojego obywatela w kosmos, w planach maj te l眃owanie taikonauty na Ksi昕ycu. 痚by konkurenci nie poczuli si zbyt pewnie, w styczniu Waszyngton z砤ja Pekin za test rakiety niszcz眂ej satelity. Test uda si doskonale, stary chi駍ki satelita poszed z dymem, ale jego

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

. "Czerwony" Ksi昕yc po ca砶owitym za鎚ieniu widziany zza diabelskiego m硑na na nabrze縰 w Santa Monica w Kalifornii, 08.11.2014 r. Kobiety z twarzami pomalowanymi na wz髍 popularnej meksyka駍kiej bohaterki "Catriny" bior udzia w pr骲ie pobicia rekordu Guinnessa na najwi阫sze

Chiny zamierzaj wystrzeli stacj orbitaln

trzecie pa駍two na 秝iecie po Rosji i USA, swojego kosmonaut. W ci眊u 15 lat Chiny zamierzaj wys砤 na Ksi昕yc pojazd za硂gowy.

Pierwsza misja ksi昕ycowa rozpocz阾a

na pok砤dzie 11 instrument體 naukowych i wa縴 oko硂 1400 kilogram體. Jej misja na orbicie Ksi昕yca potrwa dwa lata.Rozwijaj眂 ambicje zwi眤ane z badaniem Kosmosu, Indie id w 秎ad swego azjatyckiego rywala - Chin. Rozpocz阠ie misji Chandrayaan-1, kt髍a ma przygotowa nast阷ne ekspedycje, 秝i阾uje si

Za鎚ienie s硂馽a widziane z Polski

, Chinach, Mongolii oraz na P蟪wyspie Jamal i Uralu. Najbli縮ze cz甓ciowe za鎚ienie s硂馽a z Polski b阣ziemy mogli ogl眃a w 2015 roku, a dok砤dnie 20 marca. Z kolei ca砶owite za鎚ienie s硂馽a b阣ziemy mogli zobaczy w 2135 roku!

Chiny: wielkie plany podboju kosmosu

sondy kosmicznej w kierunku Ksi昕yca w 2012. Mia砤by ona wyl眃owa na powierzchni i po pi阠iu latach powr骳i z pr骲kami ksi昕ycowego gruntu. Pekin rozwa縜 wystrzelenie za硂gi kosmicznej w celu wyl眃owania na Srebrnym Globie. Mia硂by si to odby oko硂 2017. Chiny maj ju za sob udan pr骲 broni

W 秗od najd硊縮ze za鎚ienie S硂馽a w XXI wieku

ca砶owitego przebiega przez Indie, Nepal, Bangladesz, Birm, Chiny, Morze Chi駍kie, po硊dniow Japoni i Ocean Spokojny. Fazy cz甓ciowego za鎚ienia b阣zie mo縩a podziwia z ca砮j po硊dniowo-wschodniej Azji i du縠j cz甓ci Oceanu Spokojnego.Za鎚ienie rozpocznie si 22 lipca o godzinie 2:53 naszego czasu w

Chi馽zycy ju w kosmosie

r. - po潮cz ze sob dwa modu硑 orbitalne, 縠by stworzy ma砮 kosmiczne laboratorium. Potem przyjdzie czas na du勘 stacj orbitaln, a niekt髍zy eksperci s眃z, 縠 ostatecznym celem jest lot na Ksi昕yc.- To demonstracja technicznej wirtuozerii. Chiny chc pokaza 秝iatu, 縠 nikomu nie ust阷uj - tak

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

nich przyj阾y. "Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ele nie postrzegamy tego negatywnie" - powiedzia砤 dyrektor program體 kosmicznych w niemiecki ministerstwie gospodarki Helge Engelhard. Nad wys砤niem misji na Ksi昕yc w celu eksploatacji ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny

Mao wci笨 dobry w 70 proc.

kolan" - napisa kto na stronach internetowego mauzoleum, kt髍e otwarto przed rocznic. Ale to Mao zarz眃zi m.in. Wielki Skok Naprz骴 (1958-62) i nakaza budowa na wsiach prymitywne dymarki do wytopu stali, licz眂, 縠 Chiny dogoni w ten spos骲 Angli i prze禼ign USA. To wtedy wprowadzi

Za鎚ienie tysi眂lecia

Najlepsze warunki do podziwiania za鎚ienia b阣 mieli obserwatorzy w 秗odkowej Afryce, na Oceanie Indyjskim, Cejlonie, w Birmie i po硊dniowych Chinach (za鎚ienie zako馽zy si na wybrze縰 Morza 硉ego, na p蟪noc od Szanghaju). - Maksimum za鎚ienia wyst眕i 15 stycznia o godzinie 8.06 naszego czasu

B阣 si t硊maczy

"Palec, kt髍y wskazuje ksi昕yc" - pod takim tytu砮m Olga Tokarczuk (jedna z najcz甓ciej przek砤danych wsp蟪czesnych polskich pisarek) wyg硂si wyk砤d z okazji inauguracji imprezy. Do Krakowa przyje縟縜j t硊macze nie tylko z Europy, ale te Wysp Zielonego Przyl眃ka, Chin, Kuby czy Syrii

Chi馽zycy marz o kosmosie

. Chi馽zycy zapowiadaj, 縠 wyposa縪ny w chi駍kie urz眃zenia pr骲nik przywiezie tak縠 "ziemi" z samego Marsa. Od dw骳h lat Chiny pracuj nad w砤snym programem bada Ksi昕yca. W przysz硑m roku planuj wys砤nie na orbit wok蟪 niego sondy Cheng'e, a trzy lata p蠹niej - l眃ownika. Przed 2020 r. chc

Niemcy zamierzaj wys砤 misj na Ksi昕yc

ksi昕ycowych z丑 helu-3 pracuj m.in. USA, Chiny, Rosja i Indie. Wed硊g szacunk體, na ziemskim satelicie znajduj si z硂縜 helu-3 rz阣u milion體 ton; 25 ton starczy硂by na zaspokojenie potrzeb energetycznych USA i Europy na kilka lat - pisze agencja France Presse.

Korea P硁.: Kim Dzong Il osobi禼ie odwiedzi ambasad Chin

Informacja o takiej bezprecedensowej wizycie Kima zosta砤 odebrana przez obserwator體 jako gest, maj眂y prowadzi do poprawy stosunk體 Korei P蟪nocnej z Chinami, napi阾ych od czasu ubieg硂rocznych p蟪nocnokorea駍kich pr骲 rakietowych i testu j眃rowego. W czasie niedzielnej wizyty w chi駍kiej

Taikonauci marz teraz o Ksi昕ycu

niewiele wiadomo opr骳z tego, 縠 Chiny rozwijaj systemy broni antysatelitarnej. Nieoficjalnie m體i si r體nie, 縠 Pekin chcia砨y zatkn辨 czerwon flag na Ksi昕ycu zanim zjawi si tam Amerykanie, a wi阠 przed rokiem 2020.

Za tymi z pozoru zwyczajnymi zdj阠iami kryj si niezwyk砮 historie. Zwyci陑cy Sony World Photography Awards

zachowanych w秗骴 etnicznych mniejszo禼i zachodnich Chin. Powy縠j drugie zdj阠ie przedstawiaj眂e ludzi z plemienia Yi z Chin. Prezentowali秏y wcze秐iej galerie finalist體 konkursu Sony World Photography Awards 2015 oraz zwyci陑c體 w niekt髍ych pomniejszych kategoriach, a tak縠 zwyci陑c體 z ubieg砮go

Obama i Dalajlama wypowiadaj si w filmie "Polacy w oczach 秝iata"

pojazdu ko硂wego LRV (Lunar Roving Vehicle), u縴wanego przez astronaut體 programu Apollo do przemieszczania si po powierzchni Ksi昕yca, a zam體ionego przez NASA. Wykonania pojazdu, na podstawie projekt體 zespo硊 konstruktor體 kierowanego przez Bekkera, podj瓿y si wsp髄nie General Motors i Boeing

Indie wy秎 w kosmos misj za硂gow?

Indyjska agencja kosmiczna poinformowa砤, 縠 zgodnie z planem po jedenastu dniach na orbicie, kapsu砤 przeznaczona dla zespo硊 astronaut體 spad砤 do Zatoki Bengalskiej. Indie sta硑 si tym samym sz髎tym krajem 秝iata, kt髍y - obok USA, Francji, Rosji, Chin i Japonii - mo縠 wys砤 w kosmos swoich

Chiny wystrzel satelit, kt髍y zbada atmosfer Marsa

bada atmosfer Marsa, po czym wyl眃uje na powierzchni jednego z ksi昕yc體 tej planety - Phobosie.W 2003 roku Chiny sta硑 si trzecim - po USA i Zwi眤ku Radzieckim pa駍twem, kt髍e dzi阫i rakiecie w砤snej produkcji wys砤硂 w Kosmos za硂gow misj. W najbli縮zych latach Chiny zamierzaj umie禼i na

Chiny: W 秗od - drugi za硂gowy lot kosmiczny

Rakieta no秐a z kapsu潮 Shenzhou VI zostanie wystrzelona z chi駍kiego centrum kosmicznego w Jiuquan na pustyni Gobi na p蟪nocnym zachodzie Chin - potwierdza agencja Xinhua. Dwuosobowa za硂ga zosta砤 wybrana z sze禼iu kandydat體, przeszkolonych do lotu w kosmos. Mimo braku formalnych zapowiedzi

Wielki krok ludzko禼i?

przed laty? Po pierwsze, USA dzisiaj si z nikim nie 禼iga, cho poprzedni szef NASA Michael Griffin, pr骲uj眂 rozpaczliwie uratowa bud縠t agencji, straszy, 縠 jak tak dalej p骿dzie, to ameryka駍kich astronaut體 na Ksi昕ycu powitaj Chi馽zycy. Ale cho Chiny dokona硑 imponuj眂ych post阷體, wys砤硑

Ameryka wed硊g Obamy

- stwierdzi Obama, przyznaj眂, 縠 w niekt髍ych dziedzinach Ameryka da砤 si wyprzedzi. To w Chinach jest obecnie najszybszy komputer 秝iata, to Chiny buduj na pot阦 nowoczesne lotniska i ekspresow kolej. - Rewolucja technologiczna zmieni砤 秝iat. Ameryka te musi si zmieni - m體i prezydent. - Min瓿y

Chi馽zycy w kosmosie!

, przeprowadzaj眂 eksperymenty naukowe i testuj眂 sprz阾. Wyprawa jest wyra糿ym sygna砮m, 縠 ambitny program kosmiczny Chin (obejmuj眂y m.in. plany przemys硂wej eksploatacji Ksi昕yca) nale縴 traktowa serio. Podejrzewa si, 縠 "Boski Okr阾" pe硁i r體nie cele wywiadowcze. Chi馽zycy pr骲uj nadrobi

Chinki lec w kosmos

liczy w tej chwili 21 os骲. Wszyscy to wojskowi piloci, ale co wi阠ej wiadomo tylko o tych, kt髍zy ju w blasku telewizyjnych fleszy polecieli w kosmos. Odk眃 Chiny w 2003 r. do潮czy硑 do grona mocarstw zdolnych do wys砤nia cz硂wieka na orbit, ich apetyt na kosmos stale ro秐ie. Warto podkre秎i, 縠

Chi馽zycy wr骳ili z kosmosu - za dwa lata chc lecie znowu

misji za硂gowych. Jego celem by硂 zbudowanie statku kosmicznego - poinformowa przedstawiciel agencji Tang Xianming. Pierwszy za硂gowy lot chi駍kiego kosmonauty odby si niemal dok砤dnie dwa lata temu. Tym samym Chiny sta硑 si trzecim krajem na 秝iecie, kt髍y potrafi wys砤 cz硂wieka w kosmos. Teraz

35. rocznica l眃owania na Ksi昕ycu

medium - telewizji. Obejrza硂 j p蟪 miliarda os骲 na ca硑m 秝iecie, tak縠 Polsce. Chocia by砤 za darmo, zrezygnowa z niej Zwi眤ek Radziecki, a nast阷nego dnia moskiewska "Prawda" zamie禼i砤 jedynie kr髏k notatk na ten temat. Pogr笨one w rewolucji kulturalnej Chiny w og髄e nie poinformowa硑

Frankfurt po chi駍ku

roku Chiny. W oficjalnej delegacji zabrak硂 wielu niewygodnych nazwisk, a cz甓 pisarzy w og髄e nie dosta砤 zezwolenia na przyjazd. W organizowanej przez Pen Club dyskusji o literaturze i w砤dzy, na kt髍 przyszli秏y, wezm udzia emigrant z Londynu Ma Yian i 縴j眂a w Pekinie nieprawomy秎na pisarka

Mistrz feng shui pomaga walczy z korupcj

schodk體, a przy zachodnim wej禼iu postawiono dwa kamienne lwy, kt髍e chroni budynek przed nadmiarem "ying" - pisze prasa. Chiny, kt髍e w ostatnich latach staraj si walczy z przepowiadaniem przysz硂禼i i wr罂bami, za krzewienie zabobon體 i zaprzeczenie ducha naukowego uznaj tak縠 feng shui

Burza wynios砤 paralotniark na wysoko舵 9 tys. m

wracaj眂y z Ksi昕yca - wspomina砤. Uda硂 jej si sprowadzi paralotni na ziemi. Wyl眃owa砤 40 mil od miejsca startu. W szpitalu sp阣zi砤 tylko godzin, mia砤 lekkie odmro縠nia - podaje portal telegraph.co.uk. Ta sama burza spowodowa砤 秏ier zawodnika z Chin, He Zongpin. M昕czyzn zabi brak tlenu i niska

Radwa駍ka z kontuzj. Do Pekinu si zagoi - m體i mened縠r

Polka polecia砤 do Chin. W Pekinie wyl眃uje dzi, tu po po硊dniu. Na olimpiadzie zagra zar體no w singlu, jak i w deblu, w parze z Mart Domachowsk. Pierwsze mecze turnieju zostan rozegrane ju 10 sierpnia. - Konfucjusz powiedzia, 縠 je秎i chce si trafi w drzewo, trzeba celowa w ksi昕yc. Dlatego

Dla Gazety o igrzyskach: Ochojska, Nurowski, Bublewicz, Kozie, Onyszkiewicz

przedsi陊zi阠ie finansowe. Oczywi禼ie by硂by wspaniale, gdyby 秝iat pokaza, 縠 prawa cz硂wieka s wa縩iejsze ni pieni眃z. Ale patrz眂 realnie - nie powinno zabrakn辨 nacisk體 na rz眃 Chin. Polityk體, dyplomat體 i zwyk硑ch ludzi. Ka縟y z nas mo縠 przecie podpisa petycj do chi駍kiego rz眃u. Niestety, na razie

Na Marsa w 2035 roku

" na tym polu.Krytycy przypominaj, 縠 Chiny, Rosja, a nawet Indie i Brazylia maj ambitne programy kosmiczne. Zwracaj te uwag, 縠 firmy prywatne, kt髍ym zamierza si przekaza zadanie budowy nowych statk體 kosmicznych, dopiero startuj i nie maj odpowiedniego do秝iadczenia.Przeciw likwidacji

Obama do narodu: Zmusimy BP do zap砤cenia za szkody

si klimatu, oraz alternatywnych wobec ropy 紃骴e energii. Przyznaj眂, 縠 w USA istnieje op髍 przeciw temu, por體na wizj "zielonej gospodarki" do programu lot體 na Ksi昕yc, kt髍ego realizacja - jak przypomnia - te wymaga砤 podobnej odwagi wyobra糿i i wizji. Jako pozytywny przyk砤d

Za鎚ienie s硂馽a nad Azj. Zdj阠ia Alertowicz體

utrudni砤 pogoda; w 秗od chmury pokrywa硑 wi阫sz cz甓 obszar體 Indii.Znikaj眂 tarcz s硂neczn mo縩a b阣zie r體nie zobaczy w Nepalu, Birmie, Bangladeszu, Bhutanie, Chinach i japo駍kiej wyspie Riukiu.

Mi阣zynarodowa olimpiada astronomiczna w Chorzowie i Katowicach

przechodni proporzec, kt髍y wcze秐iej nale縜 do Chin - ostatniego z gospodarzy tej naukowej imprezy. "Nie mia砮m jeszcze okazji przyjrze si wszystkim obiektom, ale p髃i co z rozm體 i z obserwacji wynika, 縠 wszystko przebiega zgodnie z planem. Polska ma du縠 do秝iadczenie w organizacji olimpiad

Nowy plan kosmiczny Obamy: na Marsa oko硂 2035 r.

Ziemi, ostrzegali w li禼ie otwartym, 縠 USA grozi utrata pierwsze駍twa w podboju Kosmosu i "drugorz阣na pozycja" na tym polu.Krytycy przypominaj, 縠 Chiny, Rosja, a nawet Indie i Brazylia maj ambitne programy kosmiczne. Zwracaj te uwag, 縠 firmy prywatne, kt髍ym zamierza si przekaza

Chiny wystrzel w poniedzia砮k sond ksi昕ycow z l眃ownikiem

- Misja Chang'e-3 wystartuje 2 grudnia o godz. 1.30 (18.30 1 grudnia czasu polskiego) z bazy Xichang w prowincji Sichuan (Syczuan) - precyzuje CCTV. Po wej禼iu na orbit wok蟪 Ksi昕yca od modu硊 orbitalnego ma oddzieli si l眃ownik z kierowanym zdalnie pojazdem ksi昕ycowym nazwanym "Jaspisowy

Klimat mamy jeden

. I podzia硊 nowego cennego bogactwa naturalnego - bilion體 ton dwutlenku w阦la, kt髍e mo縠my wyemitowa, zanim zrobi si piekielnie gor眂o. Bogate kraje ch阾nie rozwodz si nad arytmetyk - 縠 nie znajdziemy rozwi眤ania, dop髃i rozwijaj眂e si giganty, takie jak Chiny, nie podejm bardziej

NASA ci昕ko ranna

縪ny. Poznali si siedem lat temu w Chinach, gdzie byli razem w sk砤dzie ameryka駍kiej delegacji parlamentarno-rz眃owej. Nast阷nego roku, kiedy Kelly si rozwi骴, znowu si spotkali i zaprzyja糿ili na wsp髄nej wspinaczce w Wielkim Kanionie. Od tej pory byli blisko. On towarzyszy jej podczas kampanii

Zobacz sobie kosmos

techniki malarskie na przyk砤dzie zjawisk astronomicznych i dowiedzie si, dlaczego S硂馽e inspirowa硂 artyst體. Niebia駍kie atrakcje Wraz z uruchomieniem obserwatorium s硂necznego rusza wielki konkurs dla klient體 Solarisa. Nagrodami g丑wnymi s: pi赕 wycieczek do Chin po潮czonych z

Harry Potter i Wielki Marketing

Dzi w nocy polska premiera si骴mego tomu s硑nnej serii J.K. Rowling. Tytu to ostatecznie "Harry Potter i Insygnia ierci", cho mo縠 trafniejszy by砨y "Harry Potter i Wielki Marketing". "Na w眘kiej, sk眕anej w blasku ksi昕yca drodze, pojawili si znik眃 dwaj m昕czy糿i

Benedykt XVI: cz硂wiek potrzebuje Zbawiciela

przestrogi dominowa硑 w 秝i眛ecznym przes砤niu papie縜, kt髍y pyta: "Czy potrzebny jest jeszcze Zbawiciel cz硂wiekowi, kt髍y dotar na Ksi昕yc i na Marsa i szykuje si do podboju wszech秝iata; cz硂wiekowi, dla kt髍ego nie maj granic tajemnice natury i kt髍emu udaje si odszyfrowa nawet cudowne kody

Papier wiecznie 縴wy

"New Scientist" opisa jaki czas temu perypetie pracownik體 NASA, kt髍zy pr骲owali odzyska zdj阠ia Ksi昕yca wykonane w latach 60. przez ameryka駍k sond i przechowywane na ta秏ach magnetycznych zapakowanych w plastik i metalowe puszki. Najpierw musieli zrekonstruowa urz眃zenie, kt髍e

Moje 20 lat - ekskluzywny, znaczy polski

udziela bratniej pomocy Afganistanowi... Jad z siostr do brata na przysi阦. Przysi阦a ma by w niedziel, 13 grudnia. Jest rok 1989. W Chinach jeden cz硂wiek, trzymaj眂y w r阫ach siatki z zakupami, zatrzymuje kolumn czo砱體. 4 czerwca 1989 roku u秏iechni阾a Joanna Szczepkowska

Chiny wystrzeli硑 satelit ksi昕ycowego

Chi駍ka rakieta D硊gi Marsz 3A wynios砤 w pi眛ek w kosmos satelit Change-2. W ci眊u najbli縮zych pi阠iu dni satelita wejdzie na orbit Ksi昕yca. Change-2 zbiera informacje dla Change-3, kt髍y w 2013 r. ma na Ksi昕ycu wyl眃owa, by cztery lata p蠹niej wr骳i na Ziemi z pr骲kami ska

Chiny. Wielki po縜r w tybeta駍kim starym mie禼ie Dukezong

Ogie wybuch w nocy i rozprzestrzeni si szybko w秗骴 starej drewnianej zabudowy. Po縜r szala przez ponad dziewi赕 godzin; w jego t硊mieniu bra硂 udzia ponad tysi眂 stra縜k體 i ochotnik體. Straty oszacowano na ponad 100 mln juan體 (ok. 12 mln euro). Dukezong, po硂縪ne w malowniczym regionie

Inna opowie舵 wigilijna: pi赕 historii o 秝i阾ach z dala od rodzinnego domu

bud縠tem faktycznie trudno ich unikn辨, je秎i chce si koniecznie gdzie wyjecha. Na szcz甓cie s kraje, gdzie nikt o naszych 秝i阾ach nic nie wie i dlatego ze znajomymi oszcz阣zamy i od kilku lat stawiamy zawsze na Azj. Ostatnio okres 秝i眛eczny postanowili秏y sp阣zi w Chinach, zaplanowali秏y podr罂

Media: "Kaczory ukrad硑 ksi昕yc"

Chc 縠by pu禼ili to w TV! - pisze Kate-gun na Forum Gazeta.pl. Chodzi o film Jana Batorego z 1962 roku "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc" na podstawie ksi笨ki Kornela Makuszy駍kiego, w kt髍ym zagra砤 para psotliwych bli糿iak體. Tymi bli糿iakami byli urodzeni w 1949 roku Jaros砤w i Lech

R2 leci w kosmos

Robonauta, oczywi禼ie wyposa縪ny w nogi lub ko砤, b阣zie wtedy sta u boku astronaut體. Nie planuje si, 縠 ich zast眕i.Wierny druhNa razie jednak ameryka駍ki program kosmiczny, ci眊le najbardziej imponuj眂y mimo wielkich ambicji Chin, Indii, Rosji i Unii Europejskiej, znalaz si na zakr阠ie i do podboju

Pajechali! - czyli kosmos zdobyty

polecie i wr骳i. To technicznie mo縧iwe. Ale to musi by po潮czony wysi砮k Rosji, USA, Chin, Europy, Indii - przekonuje konstruktor. Tylko czy ludzka ciekawo舵 秝iata, solidarne d笨enie do nowych cel體 mo縠 okaza si motorem post阷u r體nie skutecznym, jak rywalizacja pa駍tw i ustroj體, kt髍a

2009. Co nas czeka w nauce

zjawisk astronomicznych, najd硊縮ze za鎚ienie w tym wieku (ponad 6-minutowe), widoczne w Indiach, Chinach i Japonii. Wcze秐iej, 26 stycznia, nast眕i obr眂zkowe za鎚ienie S硂馽a, ale 縠by je zobaczy, trzeba wybra si na Wyspy Kokosowe, Sumatr, Jaw, Borneo lub Celebes.13 SIERPNIA: przypada maksymalne

Rekordowe przem體ienie Obamy o stanie pa駍twa: przede wszystkim inwestycje

W trwaj眂ym rekordowo d硊go - ponad godzin - przem體ieniu Obama roztoczy wizj reform, kt髍e maj zagwarantowa konkurencyjno舵 gospodarki wobec wyzwania ze strony Chin i innych wschodz眂ych 秝iatowych pot阦.Opr骳z propozycji nowych wydatk體 rz眃owych na ten cel, zgodnych z dotychczasowym

Planeta Guliwera

;hutongi". "Kiedy moi rodacy siadali po pracy na podw髍eczkach swoich dom體. Dzi nie ma podw髍ek. Ludzie ucz si ta馽zy tango i rumb na ulicach nowych osiedli". Xiaolu, 30-letnia patriotka dawnych Chin swojego dzieci駍twa pokazuje "betonow rewolucj" w ironicznych obrazach

Lolita po korea駍ku

Europie - mi阣zy rodzim tradycj a przybywaj眂 zza m髍z zmian (nowoczesno禼i). Konflikcie, kt髍y ju zaczarowa Japoni, w砤秐ie dokonuje si w po硊dniowej cz甓ci korea駍kiego p蟪wyspu i dopiero nabiera rozp阣u w Chinach. Konflikcie, bez kt髍ego nie by硂by zaskakuj眂o 秝ietnego kina wsp蟪czesnej Korei

Pier禼ienie bez Nibelung體

Belgii, Holandii i Irlandii, by przy ko馽u wyl眃owa w XIX-wiecznych Chinach i zrelacjonowa zar體no agoni cesarstwa, jak i 秝iatowy triumf narodzonego w pa駍twie 秗odka przemys硊 jedwabnego. Cho Sebald zaludnia sw opowie舵 dziesi眛kami postaci czy mo縠 w砤秐ie dlatego, 縠 縜dnej z nich nie daje

Wenecja: Woody Allen ust眕i Chi馽zykom

, orientalista dyplomowany w Pekinie, obr骳i festiwal w stron Azji, sprawdzi硑 si. W konkursie g丑wnym - Chiny, Japonia, Korea P砫. (m.in. nowy film tw髍cy "Oldboya" Park Chan-wooka "Sympatia dla Pani Zemsty"). Dla kinoman體 - wielka retrospektywa pt. "Tajna historia kina azjatyckiego

Chiny. Zatrzymano podejrzan o spowodowanie po縜ru w zabytkowym mie禼ie

podejrzewaj, 縠 aby przyci眊n辨 turyst體, w砤dze chcia硑 jak najszybciej odremontowa stare miasto. Dosz硂 do uchybie i niedostatecznie rozwini阾o system przeciwpo縜rowy. W 2001 roku okr阦, w kt髍ym le縴 miasto, zmieni nazw z Gyaitang Zong na Shangri-La, licz眂 na to, 縠 nazwa nawi眤uj眂a do fikcyjnej

ier S硂馽a nam niestraszna

w潮czyli si r體nie Polacy. "Centrum dowodzenia" znajduje si na Uniwersytecie Iowa, a obserwatoria - w Europie, Izraelu, Chinach, Korei, USA, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chile.V391 Pegasi by砤 na celowniku astronom體 od 2000 r. Obserwacjami kierowa Roberto Silvotti, astronom z

Rok 2006 za granic (chronologia)

Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8.Irak - Przed irackim trybuna砮m w Bagdadzie

Rok 2006 za granic

przewodnicz眂ej niemieckiego Zwi眤ku Wyp阣zonych Eriki Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8

Bara駍ki, Marecki, Piotr

to by砤 Skandynawia lub Chiny. 痽cie jego bohater體 nic nie "znaczy", niczemu nie "s硊縴", nie nale縴 do spo砮cze駍twa, nie jest cz甓ci narodowego dramatu. Jest poszczeg髄ne. A zarazem wtapia si w jaki powszechny wz髍, odwieczny porz眃ek, w kt髍ym - marzy re縴ser - "mo縩a

Zatrzyma funfli Beenhakkera

, Trynidad i Tobago, Grenad, Antigu i Barbud, Botswan, Australi, Now Kaledoni, Fid縤, Nepal, Tonga, Tanzani, Wyspy i阾ego Tomasza i Ksi昕yca, Ghan, Nepal, Chiny, Iran (m硂dzie矿wk), Zimbabwe, Mauritius oraz Rwand. Nigdzie nie przetrwa d硊縠j ni rok. W 1981 roku ustanowi rekord nie do pobicia

Prosty cz硂wiek, z zawodu dalajlama

inny cz硂wiek. Bo w zwi眤ku z og髄no秝iatow dzia砤lno禼i Dalajlamy pojawi硂 si mn髎two kontrowersji. Na przyk砤d: Rz眃 Chi駍kiej Republiki Ludowej oskar縜 "klik Dalajlamy" o nawo硑wanie do oderwania Tybetu od Chin, a tak縠 sprowokowanie zamieszek w Tybecie w marcu 2008 roku. Krytykuje

Si砤 czwartej w砤dzy

rakieta, wracaj眂 z Ksi昕yca, spad砤 na terenie Chile, gdzie do dzi w秗骴 Indian kr笨y o tym legenda (jak s硑szymy w filmie, niekt髍zy z nich nawet troch zaci眊aj). Pilot Char砤mow po swoim dramatycznym powrocie na Ziemi przep硑n背 Pacyfik, przeszed piechot ca砮 Chiny i zosta zamkni阾y w zak砤dzie

Rudow硂sy

blask 矿硉y cz硂wiek, 秝iat硂舵 za, kt髍 rozsiewa, przenika砤 do mego 硂na, a kiedy mnie opuszcza, wype硓a po promieniu s硂馽a lub ksi昕yca na podobie駍two 矿硉ego psa". By to niezbity dow骴 na boskie pochodzenie jej trzech syn體 i jednocze秐ie rodu Czyngis-chana, ale ju trze紈o patrz眂y

Indyjska sonda wyl眃owa砤 na Ksi昕ycu

Japonii i Chinom, kt髍e maj ju satelity wok蟪 Ksi昕yca.Indie my秎 o podboju kosmosu od strony biznesowej. W kwietniu wys砤硑 na orbit 10 satelit體. Planuj te za硂gow misj kosmiczn i wys砤nie sondy na Marsa w ci眊u czterech lat.

Wa縩iejsze wydarzenia naukowe w 2006 roku

. Jerzego Kury硂wicza dla t硊maczy ksi笨ek naukowych zosta Maciej Hildebrand za przek砤d pracy Davida J. Browna "Mosty. Trzy tysi眂e lat zmaga z natur". 24.5 - Przedstawiciele UE, Chin, Indii, Japonii, Korei P砫. i Rosji podpisali w Brukseli porozumienie o budowie pod Marsyli, na po硊dniu

Susid: Boj si tych swoich obraz體

10 ulica, Hudson River, Jersey, Washington DC, Kansas City, a wreszcie Chiny, Japonia i Syberia. Mam upodobanie do plakatu Rodczenki i Okien Rosta, lubi komiks, bok - ludowe rosyjskie historyjki obrazkowe z napisami - i polsk makatk. Ale obraz jest czym innym ni plakat. Plakat to kwestia

Chiny/ Powstanie chi駍ki pojazd ksi昕ycowy

Nowy pojazd, nad kt髍ego konstrukcj trwaj prace ju od czterech lat, korzysta砨y z nap阣u atomowego. Mia砨y sze舵 k蟪, wysoko舵 p蟪tora metra i wag dwustu kilogram體. Pojazd testowany jest na specjalnym poligonie w szanghajskim instytucie in縴nieryjnym, zajmuj眂ym si sprawami badania kosmosu

Zidentyfikowane Obiekty Lataj眂e

., o czym mo縩a si przekona ostatnio, ogl眃aj眂 w polskich kinach filmy z przegl眃u Mexico Fantastico. Dwa najludniejsze kraje 秝iata - Chiny i Indie - nie mog si fantastycznym dorobkiem pochwali. Na szcz甓cie dla ufolog體 ten stan rzeczy w砤秐ie si zmienia, bo ostatnio powstaj tam pierwsze

Jak mistrz feng shui pomaga w walce z korupcj

Niew砤禼iwe feng shui mia硂 trzy przyczyny: wschodnie wej禼ie wychodzi硂 na kamienny komin przypominaj眂y stoj眂 tablic nagrobn, schody liczy硑 jedena禼ie stopni (liczba przynosz眂a pecha), a zachodnia strona budynku mia砤 nadmiar elementu "ying", wi眤anego z kobieco禼i, ch硂dem

, , czyli chi駍ki alfabet olimpijski

najpierw delektowa si ceremoni otwarcia, a potem przemieszcza si mi阣zy obiektami dostojnie i oci昕ale, otulony kawalkad limuzyn i t硊mem ochroniarzy. Od W砤dimira Putina us硑sza, 縠 Rosjanie pozazdro禼ili Chinom rozg硂su i przy okazji startu igrzysk najechali na Gruzj. I 秝iat prawie zapomnia o

Jak mistrz feng shui walczy z korupcj

Wed硊g mistrza z Hongkongu wszystkiemu winne jest "z砮 feng shui". Niew砤禼iwe feng shui mia硂 trzy przyczyny: wschodnie wej禼ie wychodzi硂 na kamienny komin przypominaj眂y stoj眂 tablic nagrobn, schody liczy硑 jedena禼ie stopni (liczba przynosz眂a pecha), a zachodnia strona budynku

Rok 2006 na 秝iecie

przewodnicz眂ej niemieckiego Zwi眤ku Wyp阣zonych Eriki Steinbach. 11.8.ONZ - Rada Bezpiecze駍twa przyj瓿a rezolucj w sprawie ca砶owitego przerwania ognia w Libanie. 14 sierpnia rozejm wszed w 縴cie. 15.8.Chiny - Tajfun Saomai, kt髍y nawiedzi po硊dniowo-wschodnie Chiny, spowodowa 秏ier ponad 440 os骲. 20.8

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體