certyfikat systemu

Vadim Makarenko

Widzowie mogą zaskarżyć reklamę

Widzowie mogą zaskarżyć reklamę

Agencje reklamowe, media oraz reklamodawcy próbują uruchomić nowy system samoregulacji wzorowany na rozwiązaniach brytyjskich. Czy kupowanie certyfikatów będzie skuteczne?

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak proponuje wprowadzenie certyfikatów jakości pracy dla placówek opiekujących się dziećmi. Według niego poprawi to standardy opieki, wyznaczy kierunek zmian w funkcjonowaniu placówek.

Polskie gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrocie

Towarowa Giełda Energii uruchomiła w poniedziałek Rejestr Gwarancji Pochodzenia, który umożliwia obrót polskimi gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). Gwarancje mają być kolejnym instrumentem wsparcia dla OZE.

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

na naprowadzanie przy pomocy własnych urządzeń - radaru precyzyjnego podejścia. Chwilę potem nastąpiła katastrofa.Zdaniem rzecznika sił powietrznych, awaria systemu ILS nie miała wpływu na katastrofę. System ten pomaga w precyzyjnym podejściu do lądowania w warunkach ograniczonej widoczności, ale w

Rzepak na biopaliwa musi być certyfikowany

uwagę, iż decydującym kryterium wyboru podmiotu skupowego przez zakład przetwórczy będzie stosowny certyfikat. Stowarzyszenie wyjaśnia, że indywidualny rolnik jest objęty systemem weryfikacji względem kryteriów zrównoważonego rozwoju i jego przystąpienie do systemu certyfikacji jest uproszczone do

Ekolodzy skarżą się do KE na współspalanie biomasy z węglem

tego wsparcia wyniosła 6,8 mld zł, natomiast zysk na poziomie 5 mld zł jest "mocno przeszacowany". Zdaniem Marcina Stoczkiewicza z Client Earth, nawet zakładając, że polski system "zielonych certyfikatów" jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i mógłby zostać notyfikowany, to w zakresie

Cztery obszary działań w projekcie ustawy o efektywności energetycznej

jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością; wprowadzenie systemu wspierania efektywności (tu projekt praktycznie powiela działające od 2013 r. rozwiązanie oparte na tzw. białych certyfikatach i rezerwuje odpowiednie fundusze); określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego. W

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

system FSC działa. Jesteśmy odpowiedzialni za lasy, w których pozyskujemy drewno jak i za ludzi, którzy w nich pracują. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie". Rzeczniczka dodała też, że IKEA traktuje sprawę cofnięcia certyfikatu za "tymczasową". Podkreśliła, że Swedwood wycofał się

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37 artykułów z różnymi rodzajami znaków. W sumie w

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

gwarancji jakości, bo produkcja oznaczonych wyrobów jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

Przyspieszenie prac nad projektami ustaw, "które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem", zleciła w środę premier Ewa Kopacz. "Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek

Kopacz zleciła przygotowanie informacji dot. sytuacji w górnictwie

prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek, a pierwsze czytanie (w komisji) odbędzie się na

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło testy systemu informatycznego

poprawioną wersję systemu. Jeszcze w środę dokończymy testy funkcjonalne dla delegatur" - mówił PAP. "Będzie następna wersja kalkulatora obwodowego, na bieżąco poprawiane są też wydruki. Ulepszane są także pliki definicyjne, zawierające warunki poprawności. We wtorek okazało się, że w kilku

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają

Nowe przepisy mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych

posiadające odpowiednie certyfikaty. Firmy i przedsiębiorcy będą musieli prowadzić okresowe kontrole szczelności urządzeń wykorzystujących takie substancje. W projekcie ustawy wskazuje się m.in., że firmy wprowadzające na polski rynek urządzenia wykorzystujące f-gazy lub SZWO będą musiały na nich umieszczać

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych ma ruszyć na początku 2015 r.

płatnego parkowania). Prócz tego Karta ma identyfikować mieszkańca i być nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego. ŚKUP ma też dać korzyści usługodawcom, m.in. organizatorowi komunikacji. Dzięki technologiom lokalizacji satelitarnej oraz transmisji i analizy informacji, system dostarczy np

"N.Y.T.": Hakerzy z Chin włamali się do bazy danych pracowników federalnych USA. Nie wiadomo, jak głęboko się dostali

"N.Y.T.": Hakerzy z Chin włamali się do bazy danych pracowników federalnych USA. Nie wiadomo, jak głęboko się dostali

dostępu do informacji niejawnych. Osoba ubiegająca się o ten certyfikat umieszcza w systemie m.in. dane swoich kontaktów za granicą, poprzednich miejsc pracy czy informacji stricte prywatnych, jak np. to, czy zażywają narkotyki. Ile szkód narobili hakerzy? Zanim władze zorientowały się w sytuacji i

Rząd: lepsza kontrola i nadzór ws. nazw produktów zarejestrowanych

Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych ma trzy znaki. Znak chronionej nazwy pochodzenia dotyczący produktów, których wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru - mają m.in. oscypek, bryndza podhalańska, karp zatorski. Chronione oznaczenie geograficzne mogą otrzymać

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu. Dzięki nowelizacji tworzenie takich funduszy ma być prostsze. Zdaniem rządu powinno to przyciągnąć do Polski dodatkowy kapitał lokowany za

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

certyfikatami. Nasuwa się pytanie o wiarygodność obowiązującego w Polsce systemu certyfikacji - oświadczył Aleksiejenko. Przedstawiciel Rossielchoznadzoru zauważył, że choć pretensje dotyczą określonej grupy produktów rolnych, to jednak na porządku dziennym może stanąć problem zaufania do całego systemu

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

informatycznych dla KRUS-u. Firma - według gazety - wygrała w ramach konsorcjum z Asseco Poland przetarg wart 60 mln zł. Certyfikaty zabezpieczeń używane też przez PKW? Tygodnik poinformował, że w 2013 r. Unizeto podpisało umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wartość zamówienia miała wynieść

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE

energii świadectwami pochodzenia - "zielonymi certyfikatami", które można sprzedać na giełdzie. Zamiast tego, od 2016 r. ma obowiązywać system aukcyjny - rząd wyznaczy potrzebną ilość "zielonej energii" do realizacji np. celów klimatyczych, określi jej cenę maksymalną (tzw

UE chroni cebularz lubelski. Koniec handlu podróbkami?

Franaszek, dyrektor departamentu promocji w urzędzie marszałkowskim. Prezes stowarzyszenia PPCL Mariola Zubrzycka wyjaśnia, że każda z piekarni, która chce oferować cebularz lubelski, będzie musiała dostać certyfikat. - Cebularz musi mieć określoną wielkość. Do jego wypieku mają być używane produkty

Kalinowski: tworzenie miejsc pracy wyzwaniem dla samorządów

powinny mieć dalej sięgającą wizję niż tylko cztery lata najbliższej kadencji. "Warunkiem koniecznym rozwoju województwa lubelskiego jest efektywne wykorzystanie środków europejskich, ale w tej kadencji trzeba będzie wypracować mechanizmy i system, jak tą całą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy i

Krajowa Rada Drobiarstwa: system jakości QAFP stał się rozpoznawalny

; prowadzona była na polskim i niemieckim rynku. Była częściowo finansowana ze środków UE. Całkowity budżet tego przedsięwzięcia wynosiła 4 mln euro. Krajowa Rada Drobiarstwa zrzesza 60 firm, z czego 19 posiada certyfikat QAFP. Systemem tym objęta jest tuszka i elementy z kurczaka, pierś indyka, oraz tuszka i

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

, które mają zawierać w swoich sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach certyfikacji. Według Senatu

Sejm. Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac

Poselski projekt zmian w kodeksie spółek handlowych przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z o.o., a spółka

MG: Projekt ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z

W środę sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw "węglowych"

gospodarki Tomasz Tomczykiewicz poinformował z kolei w czwartek, że projekty zostały przygotowane przez rząd we współpracy z posłami, a trafiły do Sejmu jako poselskie, gdyż ta ścieżka jest szybsza. Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje wprowadzenie dla

Pojedziemy pociągiem 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Za rok

może zatrzymać pociąg. Koniec testów. Czas na certyfikaty i świadectwa z urzędów... Testy działania systemu na odcinku CMK między Grodziskiem Mazowieckim a Olszamowicami odbyły się na początku listopada 2012 r., a w październiku ubiegłego roku pociąg prowadzony przez należącą do PKP Intercity

Piechociński: rozporządzenie ws. procedur bezpieczeństwa w kopalniach wymaga konsultacji

Chcemy racjonalnie dokończyć te prace zgodnie z kalendarzem legislacyjnym. Nie może być tak, że jak po wypadku dużo się mówi o bezpieczeństwie, to strategiczny, 400-stronicowy dokument będzie napisany szybciej. Mamy najlepszy system ratownictwa i najbardziej szczelny system bezpieczeństwa. Ale

Sejmowa komisja za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli o biopaliwach

, które mają zawierać w swoich sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach certyfikacji. Według Senatu

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Jak tłumaczył PAP sprawozdawca komisji Stanisław Iwan (PO), chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach

Kraje przeciwne limitom emisji CO2 dla lotnictwa

za darmo 85 proc. potrzebnych certyfikatów. Kwota ta będzie malała stopniowo do 82 proc. w 2020 r. Komisja ocenia wartość tych certyfikatów na 20 mld euro. Tym samym lotnictwo dołączy do 11 tys. fabryk i elektrowni, które objęte były już wcześniej systemem handlu emisjami wartym 100 mld dol.

Eksperci: za kłopoty PKW nie odpowiada prawo zamówień publicznych

Państwowa Komisja Wyborcza boryka się z kłopotami z systemem informatycznym od niedzieli - dnia głosowania w wyborach samorządowych. Wystąpiły m.in. problemy z logowaniem do systemu oraz drukowaniem protokołów z niektórych komisji obwodowych. W związku z tym w poniedziałek wieczorem część komisji

Górnicy zakończyli protest w Braniewie ws. importu węgla z Rosji

oznacza to szybką ścieżkę legislacyjną w sprawie ustawowego wprowadzenia koncesji na handel węglem i wdrożenia systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem, czego się domagali. Szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik powiedział PAP, że górnicy nie odwołują natomiast

We wtorek w Sejmie o elektronicznych deklaracjach podatkowych

administracji podatkowej oraz ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych. Dodano, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych

Od 2009 domy będą musiały mieć klasę energetyczną.

Certyfikaty mają określać orientacyjne zużycie energii dla domów. Każda nieruchomość otrzyma klasę energetyczną. System będzie działał podobnie jak w przypadku sprzętu AGD. Klasa A będzie oznaczać najniższe zużycie prądu. Zdaniem gazety system certyfikatów wpłynie na ceny mieszkań. Te z najniższą

MIR: będzie centralny rejestr kwalifikacji pracowników

informację o jego kwalifikacjach, uzyskanych podczas szkolenia" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Do rejestru zostaną wpisane kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także stopniowo włączane będą te zdobywane np. poprzez szkolenia. Zakres

Rząd chce wymusić oszczędzanie energii certyfikatami

sprawności w wytwarzaniu energii oraz ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji. Firmy, które nie zdobędą odpowiedniej liczby certyfikatów, będą je mogły dokupić na towarowej giełdzie energetycznej. Projekt ustawy wprowadzającej "białe certyfikaty" ma być gotowy do września, a nowy system

Wręczenie nagród X edycji konkursu European Language Label

Certyfikaty wręczyli w środę minister edukacji Katarzyna Hall i p.o. dyrektor generalny ds. tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej Rytis Martikonis. Uroczystość wręczenia certyfikatów towarzyszyła rozpoczętej w środę w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiej dwudniowej konferencji

Kopacz zleciła przygotowanie informacji dot. sytuacji w górnictwie

został powołany w kwietniu 2014 r. "Premier Ewa Kopacz zwróciła się także do Sejmu z prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy

Kopacz zleciła przygotowanie informacji dot. sytuacji w górnictwie

został powołany w kwietniu 2014 r. "Premier Ewa Kopacz zwróciła się także do Sejmu z prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy

Małopolska: groźna bakteria w mięsie z Czech i Słowacji

przypadku mięsa było 15,8 tony, w drugim przypadku 17,348 tony. Część tego drobiu została zatrzymana w chłodni składowej, a część jest wycofywana z rynku w Polsce i za granicą, w ramach unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpieczniej Żywności i Paszach RASFF - wyjaśnił Ankiewicz. Według niego na

Miedwiediew w Sewastopolu obiecuje podwyżki. I nakazuje rosyjskim instytucjom wysłać pracowników na urlopy na Krym

będą realizowane stopniowo, aż zostanie osiągnięty poziom rosyjskiej średniej krajowej. Podwyżki czekają też służby mundurowe. Dodatkowo rosyjski rząd na swoim oficjalnym koncie na Twitterze zapowiada, że w tym roku 19 tys. absolwentów szkół na Krymie otrzyma rosyjskie certyfikaty, choć uczyć się

Odzyskają pieniądze? Rekordzista powierzył Amber Gold aż 3,2 mln zł...

Z informacji "GW" wynika, że 67 osób wykupiło w Amber Gold certyfikaty warte pół miliona. Natomiast kwoty powyżej 15 tysięcy euro - te, które są monitorowane w systemie bankowym - ulokowało w Amber Gold ponad 1100 osób. Czy klienci parabanku zdołają coś odzyskać? Według szacunków

Polacy stworzyli nową Enigmę

kryptografii krzywych eliptycznych. Prace nad systemem trwały wiele lat w podziemiach Wojskowej Akademii Technicznej, do których wstęp mają tylko osoby z certyfikatami poświadczenia bezpieczeństwa.Cytowani przez gazetę eksperci wysoko oceniają ten system jako skuteczny, szybki, efektywny i w pełni kontrolowany

Tylko 23 baców z unijnym certyfikatem na oscypki

Unii Europejskiej funkcjonuje system służący ochronie i promocji tradycyjnych produktów regionalnych. Można je rejestrować w trzech kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Tradycyjny oscypek, zgodnie z certyfikatem, może być

Przygotował przetarg dla ministerstwa i wziął w nim udział. Wygra?

dziesięcioma certyfikatami. Wszystkie certyfikaty wymagane do stanowiska architekta systemu posiada Paweł D.Jedna z firm startujących w przetargu przyznała "Rzeczpospolitej", że negocjowała z nim ewentualną współpracę przy ministerialnym kontrakcie.[FILM] Królestwo zdechłych myszy. Tak żyje się w

Premier przyjął dymisję gen. Skrzypczaka. Wiceszef MON: Jestem obiektem niesprawiedliwych ataków

, porządkując system pozyskiwania uzbrojenia oraz tworząc nową jakość w relacjach MON-polski przemysł obronny" - napisał Siemoniak. Podkreślił, że przy "zasadniczym udziale" Skrzypczaka powstał Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. "Wyrażam nadzieję, że wszystkie

Komorowski: lokalne produkty szansą na rozwój regionu

różnych towarów - będących markami regionalnymi, czyli wizytówką regionu - z ułatwieniami" - powiedział Komorowski. Dodał, że pobudzanie różnego rodzaju wytwórczości lokalnej przyczynia się nie tylko do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu, ale i staje się "cząstką systemu

Komisja: w projekcie o ozusowaniu umów brak ograniczeń dot. ciągłego zatrudniania

zamierza przygotować dezyderat w tej sprawie. Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformowało PAP, że "oskładkowanie umów zleceń to zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulacje dotyczące pracowników tymczasowych znajdują się w ustawie o zatrudnianiu

Górnicy żądają ograniczenia "nieuczciwego importu węgla z Rosji"

, wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem, a także ograniczenie importu węgla o niskich parametrach jakościowych, którego cena w dodatku wcale nie jest konkurencyjna w stosunku do ceny surowca wydobywanego w polskich kopalniach". Górnicy chcą także "wprowadzenia w polskim

Górnicy żądają ograniczenia "nieuczciwego importu węgla z Rosji"

węglem, wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem, a także ograniczenie importu węgla o niskich parametrach jakościowych, którego cena w dodatku wcale nie jest konkurencyjna w stosunku do ceny surowca wydobywanego w polskich kopalniach". Górnicy chcą także "wprowadzenia

''NDz'': rządowe tupolewy z systemami zamontowanymi bez zgody producenta

doświadczalnych. Przygotowuje się więc i zatwierdza taki program. Potem wykonuje się loty - tłumaczy w "Naszym Dzienniku" Aleksander Akimienkow.Dopełnieniem formalności jest podpisanie protokołów i wydanie certyfikatu na nową wersję.- Nie wystarczy położyć amerykańską instrukcję (do systemów FMS i TAWS

Certyfikat zamiast licencji dla pośredników?

Tymczasem dostałem dziś list od Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, w którym alarmuje ono, że Ministerstwo Gospodarki właśnie zmieniło zdanie - chce zastąpić licencję certyfikatem. Na czym polega różnica? W przypadku certyfikatu, który miałaby wydać "jednostka

MON: CBA zbada, czy list Skrzypczaka naruszał przepisy

Obronnych". MON zapewniło, że "list nie zawierał wskazania konkretnego przyszłego producenta systemu BSL dla Polski" i nie wpłynął na proces pozyskania bezzałogowców. "Działania pozyskania sprzętu są przejrzyste" - W oficjalnej korespondencji MON z zasady nie wymienia nazw

Tupolew do dyspozycji komisji najwcześniej w przyszłym tygodniu

Samolot miał zepsuty wyświetlacz w kokpicie, który przekazywał pilotom m.in. informacje z systemu TAWS (ostrzegającego o zbytnim zbliżaniu się do ziemi). Usterka jest już usunięta, ale Siły Powietrzne mają wykonać jeszcze dwa loty testowe tupolewa. Pierwszy - weryfikacyjny i drugi przed nadaniem mu

Instrumenty finansowe kolejnym etapem rozwoju Towarowej Giełdy Energii

uruchomić kontrakty futures na gaz, a potem na zielone certyfikaty (świadectwa pochodzenia energii z OZE) - również rozliczane pieniężnie, a nie towarem" - powiedział. Rozliczaniem transakcji na TGE zajmuje się Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), która gwarantuje bezpieczeństwo swoim członkom

"Na luksus Północy pracują niewolnicy z Południa"

" Jak unikać kupowania produktów, które zostały wyprodukowane w skandalicznych warunkach? Najprościej szukać metek certyfikatem Fair Trade. - To najbardziej znany certyfikat, ale jest ich więcej. Kupując taki produkt, ostateczny klient ma pewnego rodzaju gwarancję, że osoba, która to wyprodukowała

Rząd da pół mld zł na "orliki kultury"

bibliotekami, internetyzacja bibliotek, szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji, a także modernizacja i rozbudowa bibliotek. Program zakłada wprowadzenie systemu certyfikującego - biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać "Certyfikat

GDOŚ: Szkolenia przez internet o obszarach chronionych Natura 2000

Szkolenie polega na zapoznaniu się w internecie na stronie e-natura2000.pl z informacjami dotyczącymi tego unijnego systemu ochrony przyrody. Kończy się testem, którego zaliczenie daje prawo do certyfikatu GDOŚ o znajomości tych zagadnień. Pierwsze z przygotowanych przez GDOŚ szkoleń dostępnych na

ISO dla krakowskiego magistratu

Urząd Miasta Krakowa ma od wczoraj certyfikat ISO 9001:2000. Ma być zarządzany według jasnych i przejrzystych dla wszystkich procedur. Zgodność magistrackiego zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000 potwierdził przedstawiciel firmy certyfikującej TÜV Rheinland Polska. Wczoraj dokument

Sosnowiec: oddział ratunkowy szpitala zamknięty

systemu zasilania oddziału gazami medycznymi pojawiły się w nocy z czwartku na piątek. W piątek dyrekcja szpitala zaczęła informować służby kryzysowe i okoliczne placówki o związanym z tym wstrzymaniu przyjęć do tamtejszego SOR - od poniedziałku. W poniedziałek przyjęcia wstrzymano.- Chodzi o to, żeby

Koalicja przeciwko zielonym certyfikatom

wprowadzenie jednolitego schematu "zielonych certyfikatów" zniszczy obecne różne systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej.Polski rząd boi się też, że jeśli będą istniały paneuropejskie "zielone certyfikaty", to bardzo bogate kraje będą mogły sobie pozwolić na wykupienie całej

Rosja tropi przemyt kanadyjskiego mięsa

certyfikaty, na podstawie których importowano mięso z Kanady. 582 certyfikaty, które wywołały podejrzenia, zostały przesłane do Kanady do sprawdzenia. Okazało się, że 493 z nich były fałszywe. Siergiej Dankwert przypuszcza, że wykryto kanał przemytu mięsa - prawdopodobnie z Chin. Szef rosyjskiej służby

Współpracowniczka izraelskich firm zbrojeniowych zawiadamia prokuraturę w sprawie gen. Waldemara Skrzypczaka

miesięcy przed spotkaniem. Generał pod lupą SKW Podczas gdy wiceszef MON informował służby o rzekomym szantażu, sam znajdował się w kręgu szczególnych zainteresowań kontrwywiadu. We wrześniu generałowi odmówiono certyfikatu pozwalającego na dostęp do informacji niejawnych po kilku miesiącach weryfikacji

Mitt Romney

najlepsze wyniki, przyciąganie i nagradzanie dobrych nauczycieli, wyeliminowanie niepotrzebnych certyfikatów, które zniechęcają nowych nauczycieli, przekazanie rodzicom większej kontroli nad edukacją ich dzieci, wzmocnienie i uproszczenie systemu pomocy finansowej dla studentów, współpraca z sektorem

Pierwsza deklaracja PIT podpisana e-podpisem z komórki

Jarosław Bauc wystąpił jako doradca zarządu spółki MobiTrust, która opracowała technologię do składania tzw. bezpiecznego e-podpisu przez komórkę. Zamiast całego tradycyjnego zestawu do e-podpisu (karta z tzw. certyfikatem kwalifikowanym, oprogramowanie i czytnik) wystarczy zwykła komórka ze

Gronkiewicz-Waltz: sesja Rady Warszawy dot. prywatyzacji SPEC-u nie będzie tajna

Stołeczna "Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że w debacie nad prywatyzacją SPEC, która odbędzie się 25 sierpnia, będą mogły wziąć udział jedynie osoby z "certyfikatem dostępu". "Nikt takiej decyzji nie podjął" - powiedziała w piątek Gronkiewicz-Waltz. "Wczoraj

Macierewicz: 208 zawiadomień do prokuratury ws. certyfikatów

związku ze złymi działaniami pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych w WSI. To początek tej grupy zawiadomień, będzie ich dużo więcej - zaznaczył Macierewicz. Wyjaśnił, że chodzi o nieprawidłowości w całym systemie wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przez WSI. "Ten system należy nazwać

"Lodówki będą same robić zakupy, miasta przyszłości diametralnie zmienią nasze życie". Szef Hitachi o innowacjach, Polsce i... magnetowidach

przekonać ludzi, by to zaakceptowali, zaczęli używać, i po trzecie - musimy zdobyć na te przedmioty certyfikaty, by udowodnić, że są one bezpieczne. Pracujemy nad internetem przedmiotów - chociażby nad systemem obsługi pociągów. Nasz jest wielokrotnie skuteczniejszy i bezpieczniejszy niż dotychczasowe

Rosja/ Rosyjscy eksperci fitosanitarni zaczynają audyt w Polsce

Jej rzecznik Aleksiej Aleksiejenko przekazał, że po sprawdzeniu systemu kontroli fitosanitarnej w Polsce, rosyjscy inspektorzy mogą też odwiedzić kilka przedsiębiorstw, eksportujących swe produkty do Rosji. Według Aleksiejenki, rosyjski audyt fitosanitarny w Polsce potrwa dwa tygodnie. Wcześniej w

Kolejne banki ostrzegają przed wirusem Zeus

- podkreśla Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku. I wylicza: - Przede wszystkim nie wolno nikomu ujawniać haseł i kodów niezbędnych do logowania. Należy pamiętać, że system mBanku nigdy nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych oraz danych dotyczących numeru telefonu oraz

ISO w muzeum narodowym. Pozostaje ocena etyczna

. Współpracowaliśmy już przy wprowadzeniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta w Sandomierzu - nie ukrywa Kotowski. A także, gdy był on wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie.Nie widzi w tym nic niestosownego. - W kraju tylko kilka placówek muzealnych ma certyfikat. Chyba tylko w jednym przypadku przy

Ochrona danych osobowych problematyczną kwestią dla negocjacji UE-USA

uznano, że państwo nie zapewnia odpowiednio wysokich standardów ich ochrony. Firmy przystępują do programu dobrowolnie, a certyfikat oznacza, że gwarantują "unijny" poziom ochrony danych osobowych. Po ujawnieniu pod koniec 2013 roku przez Edwarda Snowdena rewelacji na temat szpiegowania

Minister zdrowia: Będą nowe leki i likwidacja centrali NFZ

się nowe leki, wśród nich omalizumab dla pacjentów z ciężką postacią astmy oraz degarelix dla chorych na raka prostaty. Będzie też octan glatirameru dla pacjentów dotkniętych stwardnieniem rozsianym, u których często pojawiają się rzuty choroby.Minister zapowiedział też pięcioetapową reformą systemu

Jak trafiono generała Noska. Kulisy dymisji szefa Kontrwywiadu Wojskowego

na to nie zareagował, choć ma w malborskiej jednostce swoich ludzi. Sprawa może mieć reperkusje międzynarodowe. Jaki tam wywiad Stacjonujące w Malborku samoloty myśliwskie Mig-29 należą do systemu obrony przestrzeni powietrznej NATO w północno-wschodniej części Europy. Latają nie tylko nad Polską

Doświadczony egipski esbek szuka pracy

) pracował w Systemie Śledczym Służby Bezpieczeństwa. Zajmował się tam "pracą przeciwko ekstremistycznym elementom religijnym oraz wszelkiego rodzaju grupom". Co ciekawe - Ramzy zajmował się też tam czymś, co opisuje jako "współpraca z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ w sprawach dotyczących

Pozytywne testy nowoczesnego systemu gaśniczego

Testy polskiego systemu gaśniczego Telesto przeprowadzano w środę wieczorem w Fabryce Urządzeń Mgłowych w Suchedniowie, bo tam od roku jest on produkowany. - Jego skuteczność to zasługa specjalnej głowicy wyrzucającej mgłę pod ciśnieniem. Powstaje ona w strumieniu powietrza rozpędzonego do

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

grzewczych różne firmy, ale i odbiorcy indywidualni, którzy nie mają dostępu do systemu przesyłowego gazu ziemnego - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. "Do tej pory dostarczaliśmy gaz skroplony do stacji klienta, a teraz wybudowaliśmy pierwsza własną stację. To element strategii firmy

Nowy portal ZUS - sprawdzimy stan konta i wyliczymy emeryturę

celu rejestracji konta ZUS przydzieli użytkownikom indywidualne login i hasło. Płatnicy składek przy logowaniu do systemu będą mogli korzystać z certyfikatu kwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego lub loginu z platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Mobilny e-podpis - albo rewolucja, albo klęska

Zamiast karty z tzw. certyfikatem kwalifikowanym, czytnika karty oraz aplikacji do zainstalowania w komputerze - tak wygląda "klasyczny" zestaw do bezpiecznego e-podpisu - wystarczy zwykła komórka ze specjalną kartą SIM. To na nią wgrany będzie certyfikat i niezbędne oprogramowanie. I już

Niebezpieczny sprzęt zagraża życiu górników

kopalń elementy systemów zraszania kombajnów mogą nie spełniać norm przeciwwybuchowych. Jak to możliwe? Niektóre części mają certyfikaty dopuszczające je do pracy w przemyślne... chemicznym, czyli certyfikaty drugiej kategorii. - Tam też co prawda występuje metan, ale nie ma już występującego jedynie w

Kudrycka objeżdża uczelnie

(potwierdzonych specjalnym certyfikatem), zaznaczyła, że chce z nimi połączyć możliwość zajmowania określonych stanowisk na uczelni. Wprowadzenie systemu nie będzie oznaczało, iż w szybkim tempie uprawnienia promotorskie otrzymają naukowcy, którzy nie byli w stanie zrobić habilitacji. Minister zapowiedziała, że

Gowin o uwolnieniu zawodów: Korporacje bronią wpływów

państwo nie powinno ograniczać wolności obywatelskich. Zwrócił uwagę, że jednym z takich ograniczeń jest lista zawodów regulowanych przez różnego typu korporacyjne ograniczenia, dyplomy i certyfikaty. Przypomniał, że w Polsce jest ich najwięcej w Europie, bo aż 365, przy średniej europejskiej 153.Kilka

Śledczy szukają przyczyny. Kombajny do kontroli

systemów chłodzenia mogą nie spełniać norm przeciwwybuchowych, bo mają certyfikaty do pracy w przemyślne chemicznym (tam też występuje metan, ale nie ma groźnego pyłu węglowego). - Musimy wykluczyć wszystkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracujących pod ziemią górników - mówi Edyta

Polacy wysłali przez internet 5,5 mln deklaracji podatkowych

potwierdzenie jej wysłania. System od razu też zweryfikuje poprawność wypełnienia deklaracji. Wychwyci błędy formalne, matematyczne. Jak przy e-PIT-ach. Do złożenia deklaracji akcyzowej przez internet potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Oczywiście podatnicy będą mogli korzystać z certyfikatów

MobiTrust startuje z e-podpisem w komórce

telefon przyjdzie żądanie złożenia podpisu elektronicznego. Wtedy należy wstukać w komórce PIN (inny niż do jej uruchomienia). To wystarczy.Aby w ten sposób złożyć e-podpis, trzeba mieć w komórce specjalną kartę SIM z odpowiednim oprogramowaniem i tzw. certyfikatem kwalifikowanym (potwierdzającym

UE/ Od piątku bardziej humanitarne zasady przewozu zwierząt rzeźnych

transporcie krajowym jak i między krajami Unii. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pojazdy, którymi będą przewożone zwierzęta, będą musiały być wyposażone m.in. w mechaniczną wentylację, system monitorowania temperatury oraz zbiorniki wody. Bardziej rygorystyczne zasady mają obowiązywać podczas przewozu młodych

Streżyńska: Prawo pozwala karać operatorów, ale nie chroni dobrze klientów

Przemysław Poznański, Tomasz Grynkiewicz: - Czy decyzja UKE o nałożeniu kary daje klientom operatora możliwość domagania się odszkodowania? Anna Streżyńska, prezes UKE: - Niestety, nie. Konsumenci nie mogą iść do sądu na podstawie naszej decyzji. Pod tym względem system ochrony konsumentów wymaga

Estonia karze rosyjskiego szpiega w NATO

Herman Simm odpowiadał za bezpieczeństwo systemów informacyjnych w estońskim ministerstwie obrony w latach 2001-06 i miał dostęp do tajnych dokumentów Estonii i NATO. Potem został doradcą ministra obrony i do aresztowania we wrześniu 2008 r. posługiwał się certyfikatem dostępu do poufnych

Hala sportowa, której prawie nie trzeba ogrzewać

Co to takiego? W największym skrócie, jest to bardzo dobrze izolowany budynek z odpowiednim systemem wentylacyjnym, który pozwala na wymianę zużytego powietrza z wnętrza niemal bez utraty ciepła. Wyjątkową energooszczędność gwarantuje również otwarcie budynku na południe, co zapewnia doświetlenie

Rosja grozi Litwie embargiem na produkty pochodzenia roślinnego (opis)

wyhodowanych w Polsce i że możliwe jest wprowadzenie ograniczeń z powodu niezadowalającego stanu systemu kontroli bezpieczeństwa (produktów pochodzenia roślinnego) na Litwie" - oświadczył Dankwert. Według rosyjskiego nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego, w przeznaczonej na rynek Petersburga partii

Nie mogą znaleźć ludzi do pracy. "Kryzys od nas odchodzi"

Ruszkiewicz. - Kusimy m.in. prywatną opieką medyczną, świetną atmosferą pracy. W zeszłym roku zdobyliśmy certyfikat "Great Place to Work". I to procentuje, zachęca ludzi z różnych zakątków Polski do pracy u nas. Największy bydgoski gracz na rynku IT - Alcatel-Lucent też nie zawsze z powodzeniem

Urzędnicy boją się e-podpisu

Trzy miliony osób w województwie śląskim mogłoby już załatwiać wiele spraw za pomocą darmowych podpisów elektronicznych. Problem w tym, że urzędnicy nie chcą ich wydawać. Od ponad miesiąca w województwie śląskim działa Śląski System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP

Komórkowy e-podpis - system jest prawie gotowy

System, nad którym pracuje MobiTrust - spółka z poznańskiej grupy technologiczno-marketingowej One-2-One - ma pozwalać na składanie podpisu elektronicznego za pomocą telefonu komórkowego. Jądrem takiego systemu ma być karta SIM w komórce, która prócz swych standardowych funkcji pełniłaby dodatkowo

Mali Polacy dobrze się uczą i to pomaga uczniom brytyjskim - prasa o wynikach nowych badań

Kilkanaście dni temu państwowa placówka badawcza Economic and Social Research Council (ESRC) ogłosiła, że rodzice dzieci z krajów Europy Wschodniej są rozczarowani poziomem brytyjskich szkół. Według badaczy niektórzy twierdzili nawet, że tamtejszy system oświaty nie stwarza warunków do pełnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

VPN Tracker

Popularny klient VPN dla systemu Mac OS X pozwalający ustanowić szyfrowane (bezpieczne) połączenie pomiędzy komputerem a serwerem. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie odczytać danych wysyłanych za pomocą zwykłego łącza internetowego. Narzędzie jest przydatne w pracy zdalnej oraz przy rozproszonych

POLARIS

serwisów komputerowych, a nawet analizą finansowa. System klasy CRM to tylko jeden ze sposobów, w jaki można wykorzystać potencjał tego oprogramowania.

Producent POLARIS uzyskał certyfikat partnera korporacji Microsoft dzięki doskonałej integracji pakietu POLARIS z produktami MS

Lynis

Lynis to niewielka i bezpłatna aplikacja, która służy do sprawdzania systemów uniksopodobnych.

Lynis przeprowadza testy badające dostępność metod uwierzytelniania, konta użytkowników bez haseł, czy też zaporę oraz sprawdzających aktualność certyfikatów SSL i

Enhanced Mitigation Experience Toolkit

całą masę różnego rodzaju narzędzi, pozwalających na generowanie osłon, które to z kolei mają za zadanie uprzykrzyć próby ataków na aplikacje.

Dzięki Enhanced Mitigation Experience Toolkit możemy określać i modyfikować ustawienia, dotyczące zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz

Wtyczka e-Deklaracje

>

Wtyczka e-Deklaracje pozwala na składanie zeznania PIT-37 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik

Certyfikat Microsoft

obsługi stacji roboczych oraz systemów operacyjnych Microsoft Windows. Certyfikat został wycofany przez firmę Microsoft z powodu pojawienia się systemu Vista, lecz jest nadal wspierany. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)Certyfikat ?MCSA stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie

Europejski Certyfikat Bankowca

Europejski Certyfikat Bankowca, ECB (z ang. European Foundation Certificate in Banking, EFCB).Celem Europejskiego Certyfikatu Bankowca jest stworzenie systemu akredytacji, która umożliwia uznanie i zaakceptowanie narodowych, zawodowych kwalifikacji bankowych na poziomie odpowiadającym wymogom

Certyfikat zgodności Unii Celnej

można zamienić certyfikat zgodności UC?Ustawodawstwo celne przewiduje możliwość zamiany procedury otrzymania pojedynczego certyfikatu zgodności Unii Celnej na otrzymanie dokumentu na pozwolenie rejestracyjnego w ramach krajowego systemu certyfikacji, działającego na terytorium kraju Unii. Rożnica pomiędzy

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi - dokument, który zawiera stwierdzenie zgodności z przepisami technicznymi na terytorium Federacji Rosyjskiej.http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadectwo_celne_dotycz%C4%85ce_granicy_rosyjskiej TP certyfikat - świadectwo zgodności przepisów

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymiJ. Łunarski

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.