certyfikat systemu

PAP

Gdańsk. Certyfikaty dla firm i dla Izby Celnej w Gdyni

Gdańsk. Certyfikaty dla firm i dla Izby Celnej w Gdyni

Cztery pomorskie firmy, m.in. Lotos, odebrały certyfikaty upoważnionego przedsiębiorcy AEO przyznane przez Izbę Celną w Gdyni. Natomiast Izbie Celnej, jako pierwszej w kraju, wręczono świadectwa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i przeciwdziałania korupcji.

Polski producent smartfonów zaprezentuje w środę dwa nowe modele

Polski producent telefonów, firma myPhone, zaprezentuje w środę dwa nowe modele smartfonów z serii Hammer - 2 i 2 plus. Urządzenia będą posiadać certyfikat wytrzymałości oraz wzmocnioną obudowę; nie będą mieć jednak systemu Android.

Ekspert z Trusted Shops: najbliższy okres będzie trudny dla e-sklepów

Zapoznanie się z przepisami nowej ustawy konsumenckiej i prowadzenie dwóch systemów obsługi klienta sprawi trudności wielu e-sklepom - uważa Anna Rak z Trusted Shops, nadającego certyfikaty jakości sklepom internetowym. Radzi też, jak podołać nowym obowiązkom.

Widzowie mogą zaskarżyć reklamę

generalnego ZSRR, twierdzi, że system jest wzorowany na brytyjskim. Tam firmy reklamowe, wystawiając rachunek za swoje usługi, dopisują do niego 0,2 proc. na rzecz organizacji, która dba o przestrzeganie etycznych zasad w branży. Czy certyfikaty będą działać? - Nikt nie może dać takiej gwarancji, ale sam

Certyfikat dla studentów. Łatwiej znajdą pracę

Certyfikat dla studentów. Łatwiej znajdą pracę

Jego zdobycie poprzedziły m.in. praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach spełniających normy ISO 14000. - Honorowany i uznawany w Unii Europejskiej certyfikat dają naszym absolwentom ważny argument w szukaniu pracy - uważa prof. Marek Jóźwiak, kierownik Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

na naprowadzanie przy pomocy własnych urządzeń - radaru precyzyjnego podejścia. Chwilę potem nastąpiła katastrofa. Zdaniem rzecznika sił powietrznych, awaria systemu ILS nie miała wpływu na katastrofę. System ten pomaga w precyzyjnym podejściu do lądowania w warunkach ograniczonej widoczności, ale w

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie określają częstotliwości kontroli wojewody w placówkach opieki. RPD proponuje wprowadzenie do systemu prawnego obowiązkowego, okresowego certyfikatu jakości pracy placówki. Miałby on być systematycznie odnawiany przez niezależny organ powołany

Polskie gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrocie

. Gwarancje pochodzenia funkcjonują równolegle do praw majątkowych, tzw. kolorowych certyfikatów, które w Polsce stanowią system wsparcia dla określonych źródeł energii. Np. dla OZE są to tzw. "zielone" certyfikaty, które otrzymuje się za wyprodukowaniem w OZE określonej ilości energii. Sprzedaż

Podkomisja będzie pracować nad projektem ratującym rolnicze biogazownie

Propozycja PSL to już drugi projekt nowelizacji ustawy o OZE, której część przepisów weszła w życie w maju br. Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma też rząd, który chce zmian w zasadach wsparcia dla mikroinstalacji w systemie taryf gwarantowanych. Jak mówiła podczas środowego posiedzenia sejmowej

URE: ruszył przetarg na platformę aukcyjną OZE

system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE, bo projekty wybierane w systemie aukcyjnym przez 15 lat będą miały zapewnione stabilne wsparcie. Nowy system aukcyjny zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli

Spółka samorządowa złożyła wniosek o certyfikat dla lotniska w Szymanach

Leszek Krawczyk, uzyskanie certyfikatu to najważniejszy moment w staraniach o uruchomienie lotniska w Szymanach. "Złożenie wniosku do ULC oznacza, że jesteśmy przygotowani na uruchomienie ruchu lotniczego i czekamy na decyzję"- podkreślił. Dodał, że na lotnisku regionalnym w Szymanach

MG: konsultacje społeczne dot. pomocy publicznej dla małych OZE

oraz w Krajowym Planie Działania (KPD) w zakresie energii z OZE i są wystarczające dla zrealizowania zobowiązań zawartych w dyrektywach unijnych. Nowy system aukcyjny od początku 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli

Nowoczesny symulator do szkolenia pilotów liniowych działa w Łodzi

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał już certyfikat zatwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytku. Amerykański symulator RedBird FMX - jak wyjaśnił Bartłomiej Walas, współzałożyciel Bartolini Air - jest pierwszym certyfikowanym urządzeniem działającym na ruchomej platformie; może nie tylko

USA. Groźna luka Heartbleed, rząd zaleca czujność wobec hakerów

wykorzystać do wykradzenia cyfrowych certyfikatów i kluczy szyfrujących, służących zabezpieczaniu informacji i przechwytywać szyfrowaną łączność. Bankom, które już zabezpieczą swe systemy, zasugerowano wymianę tych certyfikatów i kluczy oraz nakłonienie następnie administratorów systemów komputerowych, a

W 2015 r. więcej możliwości zarobienia dzięki oszczędzaniu energii

ekspertów, podnoszenie efektywności energetycznej jest najlepszą i najtańszą receptą na wzrost cen energii i spadek jej dostępności, a system białych certyfikatów realizuje ten cele dobrze. Jednocześnie wskazuje się, że system przetargowy powinien być bardziej elastyczny, nawet on-line, zamiast rozpisywania

Prezydent podpisał ustawę o przedłużeniu wsparcia dla kogeneracji

mocy innych przepisów mają już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje się od

Rząd przyjął projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

. Projekt określa m.in. system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Dotyczy m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) lub substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

. jednostkowej opłaty zastępczej do 5 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. "Dzięki temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie miał większą swobodę regulowania systemu wsparcia kogeneracji, co uczyni system bardziej elastycznym. Może to przyczynić się do lepszego

PSL chce poprawić sytuację biogazowni, kolejna nowela ustawy o OZE

Propozycja PSL to już drugi projekt nowelizacji ustawy o OZE, której część przepisów weszła w życie w maju br. Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma też rząd, który chce zmian w zasadach wsparcia dla mikroinstalacji w systemie taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy

Szpital kliniczny z kolejną nagrodą. Tym razem Lew Biznesu

Szpital kliniczny z kolejną nagrodą. Tym razem Lew Biznesu

oraz systemu HACCP jednym z najefektywniejszych sposobów budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego marki. Certyfikat oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju

Korolec: propozycje KE ws. reformy ETS wymagać będą dalszych dyskusji

na kominie, by mniej przeznaczać na certyfikaty emisyjne. Jeszcze innym czynnikiem, który ma być brany pod uwagę w przyznawaniu darmowych zezwoleń, będą dane produkcyjne. KE przewiduje, że zostaną one zebrane z lat 2013-2017 i będą aktualizowane co pięć lat. Dotychczasowy system, opierający się na

Sejm przedłużył wsparcie dla kogeneracji do końca 2018 r.

pokładów węgla lub biogaz na mocy innych przepisów maja już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji

Ekolodzy skarżą się do KE na współspalanie biomasy z węglem

tego wsparcia wyniosła 6,8 mld zł, natomiast zysk na poziomie 5 mld zł jest "mocno przeszacowany". Zdaniem Marcina Stoczkiewicza z Client Earth, nawet zakładając, że polski system "zielonych certyfikatów" jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i mógłby zostać notyfikowany, to w zakresie

MF przypomina: deklaracji podatkowej nie złożymy przez ePUAP

"Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, lub danymi autoryzującymi (podpisem

Cztery obszary działań w projekcie ustawy o efektywności energetycznej

jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością; wprowadzenie systemu wspierania efektywności (tu projekt praktycznie powiela działające od 2013 r. rozwiązanie oparte na tzw. białych certyfikatach i rezerwuje odpowiednie fundusze); określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego. W

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

system FSC działa. Jesteśmy odpowiedzialni za lasy, w których pozyskujemy drewno jak i za ludzi, którzy w nich pracują. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie". Rzeczniczka dodała też, że IKEA traktuje sprawę cofnięcia certyfikatu za "tymczasową". Podkreśliła, że Swedwood wycofał się

Prezydent podpisał ustawę o ochronie warstwy ozonowej

pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony; ich stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie coraz rzadsze. Nowe przepisy będą określać system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć

Dwie poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Jednak z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wróci teraz ponownie do Sejmu. System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej 1

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Gdynia.Control Solutions projektuje linię produkcji silników Forda

certyfikaty, umożliwiające pracę na najbardziej zaawansowanych systemach i urządzeniach wykorzystywanych przez ten sektor przemysłu (m.in. ABB, KUKA czy Siemens). Kilka miesięcy temu firma zdobyła nagrodę Gryfa Gospodarczego (wyróżnienie przyznawane dynamicznie rozwijającym się, pomorskim firmom) jako

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Bez poprawek Senatu do ustawy o ochronie warstwy ozonowej

rzadsze. Nowe przepisy będą określać system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy lub SZWO, operatorów systemów przeciwpożarowych wyposażonych w te

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

wykorzystywania systemu teleinformatycznego. Ponadto nowelizacja przewiduje też dopuszczenie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r. i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów. W systemie aukcyjnym to rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów

Od 2014 r. rolników będą obowiązywały zasady integrowanej ochrony roślin

systemie integrowanym i uzyskają certyfikat mogą przez 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków

Kopacz: dzięki zwolnieniom z opłat ArcelorMittal więcej zainwestuje

miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Program przewiduje ponadto zwolnienie m.in. hutnictwa z części kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (tj. obowiązku zakupu zielonych certyfikatów oraz od 2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które stanowią element składowy kosztów

Biznes źle ocenia propozycje ws. handlu emisjami; ekolodzy: za mało restrykcji

Komisja Europejska zaprezentowała w środę pakiet przepisów, które reformują unijny system pozwoleń na emisję CO2. Przewidują one darmowe certyfikaty dla polskiej energetyki, ale w zamian za inwestycje służące zmniejszaniu zanieczyszczeń. Nowelizacja dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu

Prezydent podpisał ustawę dot. rejestracji spółek przez internet

Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z

Sejm zajmie się projektem ustawy dot. ochrony warstwy ozonowej

, firm czy instytucji publicznych, które korzystają z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających powyżej 3 kg substancji mającymi w składzie z F-gazy, czy substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO). Nowe przepisy będą określać system certyfikatów dla osób

Debata PAP o potrzebie modernizacji ciepłownictwa w Polsce

nowych kogeneracyjnych elektrociepłowni w Polsce. W branży energetycznej okres zwrotu z inwestycji wynosi nawet kilkadziesiąt lat. W ocenie branży stabilne otoczenie prawne i długookresowy system wsparcia byłby podstawą nowych inwestycji. Tymczasem system wsparcia kończy się w 2018 r. (tzw. żółte i

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

świadomość. Przykładamy szalenie dużą wagę do procesów, systemów kontroli, sposobów zarządzania. Ten certyfikat jest dla nas ewidentnym dowodem, że jesteśmy profesjonalni, robimy to rzetelnie i wiarygodnie" - powiedział. Zgodnie z informacjami MF, w Polsce wydano ponad 600 takich certyfikatów, nasz

Językowe kształcenie prawników na UwB z europejskim certyfikatem jakości

doktoranci testowali w praktyce materiały przygotowane przez autorkę podręcznika, prawników z UwB, a także native speakerów.  European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce

Prezydent podpisał nowelizację o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

wieczystoksięgowego. Na mocy tej ustawy elektroniczne postepowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym. Notariusze, komornicy oraz

Kraków. Gibała proponuje budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego

funkcjonariuszy. Gibała chce także stworzyć system współpracy taksówkarzy z policją. "Taksówkarze będą informować policyjną centralę o każdym zauważonym naruszeniu porządku i zagrożeniu bezpieczeństwa. W zamian otrzymają certyfikat "Bezpieczna taksówka" - mówił. W listopadach wyborach Gibała

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

członkowskich UE - poinformowała PAP spółka. Jak wyjaśniła w piśmie spółka, certyfikat bezpieczeństwa dzieli się na dwie części: A i B. Część A potwierdza, że przewoźnik kolejowy posiada system zarządzania bezpieczeństwem, który spełnia wszystkie wymagania przewidziane w regulacjach krajowych i przepisach Unii

Nowe ma już ISO

W ubiegłym roku Nowe otrzymało z MSWiA pieniądze (około 200 tys. zł) na wdrożenie ISO, systemu zarządzania jakością, który ogólnie rzec biorąc ma poprawić obsługę klientów w urzędzie i jego funkcjonowanie na co dzień. O przyznanie certyfikatu Nowe starało się przez cały rok, w tym czasie urzędnicy

PO proponuje przedłużenie wsparcia dla kogeneracji do końca 2018 r.

wylegitymować się odpowiednią ilością certyfikatów, płaci tzw. opłatę zastępczą. Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, zapewniającym oszczędność energii pierwotnej o ponad 10 proc. w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37 artykułów z różnymi rodzajami znaków. W sumie w

PERN i UDT będą współpracowały nad bezpieczeństwem rurociągów i zbiorników

PERN i UDT obejmuje również wspólne analizy ekspertów obu podmiotów, dotyczące niezawodności systemów automatyki zabezpieczeń, stanu technicznego urządzeń oraz instalacji, a także sporządzania raportów oraz rekomendacji w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Porozumienie zakłada też

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

gwarancji jakości, bo produkcja oznaczonych wyrobów jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

Przyspieszenie prac nad projektami ustaw, "które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem", zleciła w środę premier Ewa Kopacz. "Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W

Kopacz zleciła przygotowanie informacji dot. sytuacji w górnictwie

prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek, a pierwsze czytanie (w komisji) odbędzie się na

Sprzęt pozwalający na komunikację osobom w pozornej śpiączce - w sprzedaży

Urządzenie nosi rynkową nazwę C-Eye (skrót od określenia Consciousness Eye - oko świadomości). Opracowano je na bazie oryginalnego systemu CyberOko, stworzonego przez zespół naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Alumast może dostarczać produkty wojskom RP i krajów NATO

Dzięki certyfikatowi Alumast może startować w przetargach i dostarczać swoje produkty Siłom Zbrojnym RP oraz wojskom pozostałych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dane spółki zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz ukażą się w Natowskiej Bazie Podmiotów

Debata PAP: kogeneracja może poprawić jakość powietrza w Polsce

opłacalności realizacji poszczególnych projektów, a zatem i system wsparcia dla nich. Od roku - po kilkunastu miesiącach przerwy - wznowiono działanie ustawowego systemu wsparcia dla kogeneracji, który ma obowiązywać do końca 2018 roku. Jego podstawą są tzw. żółte i czerwone certyfikaty. Branża liczy na

Ekspert o raporcie NIK: w urzędach źle wprowadzono kontrolę efektywności

certyfikat trzeba od czasu do czasu przejść kompleksowy audyt zewnętrzny, a w systemie kontroli zarządczej nie ma takich wymogów.

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W ustawie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło testy systemu informatycznego

poprawioną wersję systemu. Jeszcze w środę dokończymy testy funkcjonalne dla delegatur" - mówił PAP. "Będzie następna wersja kalkulatora obwodowego, na bieżąco poprawiane są też wydruki. Ulepszane są także pliki definicyjne, zawierające warunki poprawności. We wtorek okazało się, że w kilku

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu. Dzięki nowelizacji tworzenie takich funduszy ma być prostsze. Zdaniem rządu powinno to przyciągnąć do Polski dodatkowy kapitał lokowany za

Eksperci: pierwsza symulacja aukcji OZE wykazała wady ustawy

mechanizmom psychologicznym oferując nierealistyczną cenę. W opinii Sekścińskiego może to prowadzić do tego, że cele na 2020 rok dot. OZE nie zostaną zrealizowane. Nowy system aukcyjny obowiązujący od początku 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z

Sejm uchwalił ustawę dot. ochrony warstwy ozonowej

, firm czy instytucji publicznych, które korzystają z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających powyżej 3 kg substancji mającymi w składzie F-gazy, czy substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO). Nowe przepisy będą określać system certyfikatów dla osób

Nowe przepisy mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych

posiadające odpowiednie certyfikaty. Firmy i przedsiębiorcy będą musieli prowadzić okresowe kontrole szczelności urządzeń wykorzystujących takie substancje. W projekcie ustawy wskazuje się m.in., że firmy wprowadzające na polski rynek urządzenia wykorzystujące f-gazy lub SZWO będą musiały na nich umieszczać

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych prawdopodobnie w połowie 2015 r.

przedsięwzięcia jest gotowa, nadal usuwane są problemy z działaniem części informatycznej. "Obecnie testujemy działanie systemu, m.in. przepływy płatności, na małej skali. Jeżeli na pięćdziesiąt autobusów coś nie tak działa dzisiaj w kilku, to przy pięciuset autobusach błędy będą w kilkudziesięciu i wówczas

Sejm. Projekt ustawy dot. ochrony warstwy ozonowej - do komisji

stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie coraz rzadsze. Jak tłumaczył Korolec, nowe prawo będzie określało system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa farmaceutycznego

Senat zaproponował do noweli dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Jedna dotyczy produktów leczniczych weterynaryjnych, druga - obowiązków związanych z tworzeniem i zarządzaniem system baz zawierających informacje o zabezpieczeniach umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikację

"N.Y.T.": Hakerzy z Chin włamali się do bazy danych pracowników federalnych USA. Nie wiadomo, jak głęboko się dostali

dostępu do informacji niejawnych. Osoba ubiegająca się o ten certyfikat umieszcza w systemie m.in. dane swoich kontaktów za granicą, poprzednich miejsc pracy czy informacji stricte prywatnych, jak np. to, czy zażywają narkotyki. Ile szkód narobili hakerzy? Zanim władze zorientowały się w sytuacji i

Rząd chce wymusić oszczędzanie energii certyfikatami

wprowadzającej "białe certyfikaty" ma być gotowy do września, a nowy system promocji oszczędzania energii ma wejść w życie już od stycznia 2009 r.

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

certyfikatami. Nasuwa się pytanie o wiarygodność obowiązującego w Polsce systemu certyfikacji - oświadczył Aleksiejenko. Przedstawiciel Rossielchoznadzoru zauważył, że choć pretensje dotyczą określonej grupy produktów rolnych, to jednak na porządku dziennym może stanąć problem zaufania do całego systemu

Grabowski: postulaty renegocjacji pakietu klimatycznego - nierealne

; - stwierdził. "Pakiet, który dotyczy podstawowego sektora, objętego systemem handlu emisjami - ETS, to wydaje mi się, że uzyskaliśmy naprawdę niezwykle korzystne rozwiązania, więc nie widzę tu ani potrzeby, ani możliwości wracania do dyskusji sprzed roku" - mówił minister. Przypomniał, że część

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych ma ruszyć na początku 2015 r.

płatnego parkowania). Prócz tego Karta ma identyfikować mieszkańca i być nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego. ŚKUP ma też dać korzyści usługodawcom, m.in. organizatorowi komunikacji. Dzięki technologiom lokalizacji satelitarnej oraz transmisji i analizy informacji, system dostarczy np

Od maja lotnisko w Modlinie z ILS drugiej kategorii

musi być przeszkolony i posiadać uprawnienia poświadczone certyfikatem. System ten umożliwia lądowania np. przy niskiej podstawie chmur albo w warunkach zamglenia. System dzieli się na trzy kategorie. W pierwszej kategorii umożliwia lądowanie samolotów w warunkach, gdy podstawa chmur jest na poziomie

Piechociński: podjęliśmy działania ws. kontroli polskiej żywności w Czechach

Chodzi o szczegółowe kontrole polskiej żywności - w tej sprawie specjalną instrukcję wydał dyrektor Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej w Czechach. Radca prawny ambasady RP w Pradze Wojciech Pobóg-Pągowski powiedział PAP, że jeśli to prawda, sprawa będzie

Wkrótce pieczywo ze znakiem jakości QAFP

System jakości QAFP, czyli Multiproduktowy System Gwarantowanej Jakości Żywności, powstał w 2008 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Obecnie dotyczy on kulinarnego mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin. UPEMI wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa

Sejm przyjął zmiany ws. inicjatywy obywatelskiej

nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami. Zgodnie z przyjętą w piątek nowelizacją, minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy z danego państwa

Lubelski cebularz czeka na unijną rejestrację

geograficzne, które ma otrzymać cebularz lubelski, to jeden z trzech znaków europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Chronione oznaczenie geograficzne mogą otrzymać produkty, których co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z

Uczestnicy debaty w PAP: rolnicy chcą przystępować do systemu jakości

ten system jest przejrzysty i rzetelny. "Nadanie certyfikatu odbywa się u producenta przez niezależną firmę" - podkreślił. Poinformował, że stowarzyszenie wspólnie z Akademią Rolniczą w Krakowie opracowało wymagania, jakie muszą spełnić producenci pieczywa w tym zakresie. "Zaostrzyliśmy

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

Weszła w życie ustawa o OZE

Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) 20 lutego br. 11 marca br. podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. Ustawa jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej podstawowa rola to nowy system wsparcia tego rodzaju energetyki. Chodzi

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

informatycznych dla KRUS-u. Firma - według gazety - wygrała w ramach konsorcjum z Asseco Poland przetarg wart 60 mln zł. Certyfikaty zabezpieczeń używane też przez PKW? Tygodnik poinformował, że w 2013 r. Unizeto podpisało umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wartość zamówienia miała wynieść

Producenci systemów obrony powietrznej i śmigłowców w Kielcach

Włoszech wojskowy certyfikat; największy światowy producent śmigłowców - Airbus Helicopters - prezentuje EC725 Caracal. Po raz pierwszy do Polski przyleciał w tym roku bojowy EC665 Tiger tego europejskiego koncernu. W lipcu MON ogłosiło zamiar przyspieszenia zakupu ok. 30 maszyn tej klasy. Prezes Airbus

Sejm: będzie można rejestrować więcej spółek przez internet

Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z

UE chroni cebularz lubelski. Koniec handlu podróbkami?

Franaszek, dyrektor departamentu promocji w urzędzie marszałkowskim. Prezes stowarzyszenia PPCL Mariola Zubrzycka wyjaśnia, że każda z piekarni, która chce oferować cebularz lubelski, będzie musiała dostać certyfikat. - Cebularz musi mieć określoną wielkość. Do jego wypieku mają być używane produkty

NFOŚiGW może zarządzać pieniędzmi z funduszu modernizacyjnego w Polsce

, czy OZE" - powiedział wiceminister. Dodał, że jego zdaniem większość środków powinna być przeznaczona na rozproszoną energetykę, np. małe biogazownie rolnicze czy energetykę prosumencką. Fundusz modernizacyjny ma pomóc dziesięciu najbiedniejszym państwom w UE, w tym Polsce, unowocześnić system

Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE

energii świadectwami pochodzenia - "zielonymi certyfikatami", które można sprzedać na giełdzie. Zamiast tego, od 2016 r. ma obowiązywać system aukcyjny - rząd wyznaczy potrzebną ilość "zielonej energii" do realizacji np. celów klimatyczych, określi jej cenę maksymalną (tzw

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w

Pojedziemy pociągiem 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Za rok

może zatrzymać pociąg. Koniec testów. Czas na certyfikaty i świadectwa z urzędów... Testy działania systemu na odcinku CMK między Grodziskiem Mazowieckim a Olszamowicami odbyły się na początku listopada 2012 r., a w październiku ubiegłego roku pociąg prowadzony przez należącą do PKP Intercity

UE proponuje strategię ws. handlu surowcami mineralnymi ze stref konfliktu

i dobrobytu w miejscach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Projekt proponuje m.in. system certyfikatów na import cyny, tantalu, wolframu i złota, dla tych firm, które chcą go importować na uczciwych zasadach do UE. Certyfikaty będą wymagać od unijnych firm, które importują takie rudy, by zachowały

Krajowa Rada Drobiarstwa: system jakości QAFP stał się rozpoznawalny

; prowadzona była na polskim i niemieckim rynku. Była częściowo finansowana ze środków UE. Całkowity budżet tego przedsięwzięcia wynosiła 4 mln euro. Krajowa Rada Drobiarstwa zrzesza 60 firm, z czego 19 posiada certyfikat QAFP. Systemem tym objęta jest tuszka i elementy z kurczaka, pierś indyka, oraz tuszka i

Kalinowski: tworzenie miejsc pracy wyzwaniem dla samorządów

powinny mieć dalej sięgającą wizję niż tylko cztery lata najbliższej kadencji. "Warunkiem koniecznym rozwoju województwa lubelskiego jest efektywne wykorzystanie środków europejskich, ale w tej kadencji trzeba będzie wypracować mechanizmy i system, jak tą całą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy i

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

, które mają zawierać w swoich sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach certyfikacji. Według Senatu

Dyspozytorzy medyczni z Ukrainy szkolili się w Krakowie

jest w Polsce rola dyspozytora medycznego w systemie ratownictwa i jak można przez telefon pomóc, tym którzy czekają na przyjazd karetki" - powiedziała PAP dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska. Dodała, że krakowskie pogotowie od dłuższego czasu współpracuje ze stroną

Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w Kpc, które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wprowadzając tam przepis

Eksperci: technologiczna rewolucja w rolnictwie to cywilizacyjna konieczność

"Do 2030 r. klasa średnia w skali globalnej podwoi się, a nawet potroi, pociąga to za sobą konieczność zwiększenia produkcji żywności o 100 proc. Już dziś potrzebujemy ogromnych inwestycji w technologie podnoszące wydajność rolnictwa - od prostych systemów pogodowych, dostępnych na smartfony w

Kraje przeciwne limitom emisji CO2 dla lotnictwa

za darmo 85 proc. potrzebnych certyfikatów. Kwota ta będzie malała stopniowo do 82 proc. w 2020 r. Komisja ocenia wartość tych certyfikatów na 20 mld euro. Tym samym lotnictwo dołączy do 11 tys. fabryk i elektrowni, które objęte były już wcześniej systemem handlu emisjami wartym 100 mld dol.

Polska energetyka potrzebuje szybko rynku mocy; to kwestia bezpieczeństwa

ilość mocy, która umożliwi pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w każdej sytuacji. Prace w tym kierunku należy przyspieszyć. W mojej ocenie musimy podjąć kluczowe decyzje w ciągu roku, jeśli chcemy, by system zaczął działać na przełomie 2017 i 2018 roku" - powiedział PAP Jan Kowalczyk

MG: Projekt ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z

Debata w PAP: Systemy jakości istnieją dlatego, że tego sobie życzy konsument

jest tak, że dopiero dany znak, certyfikat, czy system jakości gwarantują nam, że kupujemy dokładnie to, co chcemy i czego oczekujemy" - zaznaczył. Wyjaśnił, że systemy dystrybucyjne są coraz dłuższe, a zanim żywność trafi od producenta na sklepową półkę, to przechodzi przez coraz liczniejszych

Biurowiec Dominikański tuż przed otwarciem [ZDJĘCIA]

donicach, a na ścianach - bluszcz. Niedługo zainstalowana będzie kilkumetrowa rzeźba, stworzona przez artystów z ASP. We współpracy z uczelnią powstaje również system informacyjny budynku, pojawią się także malunki naścienne. Rowery i plac zabaw Dominikański zaprojektowany został zgodnie z ideą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

VPN Tracker

Popularny klient VPN dla systemu Mac OS X pozwalający ustanowić szyfrowane (bezpieczne) połączenie pomiędzy komputerem a serwerem. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie odczytać danych wysyłanych za pomocą zwykłego łącza internetowego. Narzędzie jest przydatne w pracy zdalnej oraz przy rozproszonych

POLARIS

serwisów komputerowych, a nawet analizą finansowa. System klasy CRM to tylko jeden ze sposobów, w jaki można wykorzystać potencjał tego oprogramowania.

Producent POLARIS uzyskał certyfikat partnera korporacji Microsoft dzięki doskonałej integracji pakietu POLARIS z produktami MS

Lynis

Lynis to niewielka i bezpłatna aplikacja, która służy do sprawdzania systemów uniksopodobnych.

Lynis przeprowadza testy badające dostępność metod uwierzytelniania, konta użytkowników bez haseł, czy też zaporę oraz sprawdzających aktualność certyfikatów SSL i

Wtyczka e-Deklaracje

>

Wtyczka e-Deklaracje pozwala na składanie zeznania PIT-37 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik

Enhanced Mitigation Experience Toolkit

całą masę różnego rodzaju narzędzi, pozwalających na generowanie osłon, które to z kolei mają za zadanie uprzykrzyć próby ataków na aplikacje.

Dzięki Enhanced Mitigation Experience Toolkit możemy określać i modyfikować ustawienia, dotyczące zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz