certyfikat systemu

PAP

Ekspert z Trusted Shops: najbliższy okres będzie trudny dla e-sklepów

Ekspert z Trusted Shops: najbliższy okres będzie trudny dla e-sklepów

Zapoznanie się z przepisami nowej ustawy konsumenckiej i prowadzenie dwóch systemów obsługi klienta sprawi trudności wielu e-sklepom - uważa Anna Rak z Trusted Shops, nadającego certyfikaty jakości sklepom internetowym. Radzi też, jak podołać nowym obowiązkom.

Widzowie mogą zaskarżyć reklamę

Agencje reklamowe, media oraz reklamodawcy próbują uruchomić nowy system samoregulacji wzorowany na rozwiązaniach brytyjskich. Czy kupowanie certyfikatów będzie skuteczne?

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak proponuje wprowadzenie certyfikatów jakości pracy dla placówek opiekujących się dziećmi. Według niego poprawi to standardy opieki, wyznaczy kierunek zmian w funkcjonowaniu placówek.

Polskie gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrocie

. Gwarancje pochodzenia funkcjonują równolegle do praw majątkowych, tzw. kolorowych certyfikatów, które w Polsce stanowią system wsparcia dla określonych źródeł energii. Np. dla OZE są to tzw. "zielone" certyfikaty, które otrzymuje się za wyprodukowaniem w OZE określonej ilości energii. Sprzedaż

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

na naprowadzanie przy pomocy własnych urządzeń - radaru precyzyjnego podejścia. Chwilę potem nastąpiła katastrofa.Zdaniem rzecznika sił powietrznych, awaria systemu ILS nie miała wpływu na katastrofę. System ten pomaga w precyzyjnym podejściu do lądowania w warunkach ograniczonej widoczności, ale w

W 2015 r. więcej możliwości zarobienia dzięki oszczędzaniu energii

ekspertów, podnoszenie efektywności energetycznej jest najlepszą i najtańszą receptą na wzrost cen energii i spadek jej dostępności, a system białych certyfikatów realizuje ten cele dobrze. Jednocześnie wskazuje się, że system przetargowy powinien być bardziej elastyczny, nawet on-line, zamiast rozpisywania

Rząd przyjął projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

. Projekt określa m.in. system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Dotyczy m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) lub substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO

USA. Groźna luka Heartbleed, rząd zaleca czujność wobec hakerów

wykorzystać do wykradzenia cyfrowych certyfikatów i kluczy szyfrujących, służących zabezpieczaniu informacji i przechwytywać szyfrowaną łączność. Bankom, które już zabezpieczą swe systemy, zasugerowano wymianę tych certyfikatów i kluczy oraz nakłonienie następnie administratorów systemów komputerowych, a

Prezydent podpisał ustawę o przedłużeniu wsparcia dla kogeneracji

mocy innych przepisów mają już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje się od

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

. jednostkowej opłaty zastępczej do 5 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. "Dzięki temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie miał większą swobodę regulowania systemu wsparcia kogeneracji, co uczyni system bardziej elastycznym. Może to przyczynić się do lepszego

Ekolodzy skarżą się do KE na współspalanie biomasy z węglem

tego wsparcia wyniosła 6,8 mld zł, natomiast zysk na poziomie 5 mld zł jest "mocno przeszacowany". Zdaniem Marcina Stoczkiewicza z Client Earth, nawet zakładając, że polski system "zielonych certyfikatów" jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i mógłby zostać notyfikowany, to w zakresie

MF przypomina: deklaracji podatkowej nie złożymy przez ePUAP

"Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, lub danymi autoryzującymi (podpisem

Sejm przedłużył wsparcie dla kogeneracji do końca 2018 r.

pokładów węgla lub biogaz na mocy innych przepisów maja już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji

MEN: ministrowie proszą o dodatkowe konsultacje dot. systemu kwalifikacji

nadawane przez szkoły i uczelnie oraz kwalifikacje nadawane przez firmy szkoleniowe i instytucje branżowe. Projektowany system ma być oparty na Polskiej Ramie Kwalifikacji i Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Zgodnie z projektem założeń, na świadectwach, dyplomach i certyfikatach umieszczana ma być

Cztery obszary działań w projekcie ustawy o efektywności energetycznej

jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością; wprowadzenie systemu wspierania efektywności (tu projekt praktycznie powiela działające od 2013 r. rozwiązanie oparte na tzw. białych certyfikatach i rezerwuje odpowiednie fundusze); określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego. W

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

system FSC działa. Jesteśmy odpowiedzialni za lasy, w których pozyskujemy drewno jak i za ludzi, którzy w nich pracują. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie". Rzeczniczka dodała też, że IKEA traktuje sprawę cofnięcia certyfikatu za "tymczasową". Podkreśliła, że Swedwood wycofał się

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Dwie poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Jednak z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wróci teraz ponownie do Sejmu. System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej 1

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

wykorzystywania systemu teleinformatycznego. Ponadto nowelizacja przewiduje też dopuszczenie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r. i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów. W systemie aukcyjnym to rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów

Od 2014 r. rolników będą obowiązywały zasady integrowanej ochrony roślin

systemie integrowanym i uzyskają certyfikat mogą przez 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków

Prezydent podpisał ustawę dot. rejestracji spółek przez internet

Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z

Kluzik-Rostkowska: projekt ustawy dot. kwalifikacji - do końca roku

prace nad projektem założeń nie spowodują utraty środków unijnych na rozwój systemu kształcenia przez całe życie, odpowiedziała, że "absolutnie nie dopuszczamy do sytuacji, w której możemy stracić te pieniądze". Jak mówiła: "Jesteśmy w sytuacji takiej, że do końca 2015 roku musimy mieć

Rząd za ułatwieniami w certyfikowaniu znajomości języka polskiego

-Bobińska zwraca uwagę, że wśród obcokrajowców rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego. "Wzrosła też potrzeba potwierdzenia jego znajomości. W latach 2012-2013 podwoiła się liczba osób zdających egzamin z języka polskiego - z około. tysiąca do ponad dwóch tysięcy. Obecny system certyfikacji

Prezydent podpisał nowelizację o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

wieczystoksięgowego. Na mocy tej ustawy elektroniczne postepowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym. Notariusze, komornicy oraz

Kraków. Gibała proponuje budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego

funkcjonariuszy. Gibała chce także stworzyć system współpracy taksówkarzy z policją. "Taksówkarze będą informować policyjną centralę o każdym zauważonym naruszeniu porządku i zagrożeniu bezpieczeństwa. W zamian otrzymają certyfikat "Bezpieczna taksówka" - mówił. W listopadach wyborach Gibała

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

świadomość. Przykładamy szalenie dużą wagę do procesów, systemów kontroli, sposobów zarządzania. Ten certyfikat jest dla nas ewidentnym dowodem, że jesteśmy profesjonalni, robimy to rzetelnie i wiarygodnie" - powiedział. Zgodnie z informacjami MF, w Polsce wydano ponad 600 takich certyfikatów, nasz

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

członkowskich UE - poinformowała PAP spółka. Jak wyjaśniła w piśmie spółka, certyfikat bezpieczeństwa dzieli się na dwie części: A i B. Część A potwierdza, że przewoźnik kolejowy posiada system zarządzania bezpieczeństwem, który spełnia wszystkie wymagania przewidziane w regulacjach krajowych i przepisach Unii

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37 artykułów z różnymi rodzajami znaków. W sumie w

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

gwarancji jakości, bo produkcja oznaczonych wyrobów jest kontrolowana. Unijne certyfikaty przyczyniają się do lepszej identyfikacji produktu z regionem, co poszerza możliwości promocji towaru na rynku. Polska zarejestrowała dotychczas w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 37

PO proponuje przedłużenie wsparcia dla kogeneracji do końca 2018 r.

wylegitymować się odpowiednią ilością certyfikatów, płaci tzw. opłatę zastępczą. Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, zapewniającym oszczędność energii pierwotnej o ponad 10 proc. w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

Przyspieszenie prac nad projektami ustaw, "które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem", zleciła w środę premier Ewa Kopacz. "Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W

Sprzęt pozwalający na komunikację osobom w pozornej śpiączce - w sprzedaży

Urządzenie nosi rynkową nazwę C-Eye (skrót od określenia Consciousness Eye - oko świadomości). Opracowano je na bazie oryginalnego systemu CyberOko, stworzonego przez zespół naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Kopacz zleciła przygotowanie informacji dot. sytuacji w górnictwie

prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy będą miały nadany numer w piątek, a pierwsze czytanie (w komisji) odbędzie się na

Alumast może dostarczać produkty wojskom RP i krajów NATO

Dzięki certyfikatowi Alumast może startować w przetargach i dostarczać swoje produkty Siłom Zbrojnym RP oraz wojskom pozostałych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dane spółki zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz ukażą się w Natowskiej Bazie Podmiotów

Prezydent podpisał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii

Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Jej siedziba, po senackiej poprawce, ma być w Bytomiu. Zgodnie z systemem aukcyjnym, który od 1 stycznia 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia dla energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty), inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują

BBN przeanalizuje włączenie firm ochrony do systemu bezpieczeństwa państwa

Szef BBN Stanisław Koziej spotkał się w środę w tej sprawie z przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (PO) oraz przedstawicielami zarządu Polskiej Izby Ochrony (PIO). Rozmowa dotyczyła "potencjalnego włączenia pracowników branży ochrony do systemu

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W ustawie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło testy systemu informatycznego

poprawioną wersję systemu. Jeszcze w środę dokończymy testy funkcjonalne dla delegatur" - mówił PAP. "Będzie następna wersja kalkulatora obwodowego, na bieżąco poprawiane są też wydruki. Ulepszane są także pliki definicyjne, zawierające warunki poprawności. We wtorek okazało się, że w kilku

Nowe przepisy mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych

posiadające odpowiednie certyfikaty. Firmy i przedsiębiorcy będą musieli prowadzić okresowe kontrole szczelności urządzeń wykorzystujących takie substancje. W projekcie ustawy wskazuje się m.in., że firmy wprowadzające na polski rynek urządzenia wykorzystujące f-gazy lub SZWO będą musiały na nich umieszczać

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają

Sejm. Projekt ustawy dot. ochrony warstwy ozonowej - do komisji

stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie coraz rzadsze. Jak tłumaczył Korolec, nowe prawo będzie określało system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych prawdopodobnie w połowie 2015 r.

przedsięwzięcia jest gotowa, nadal usuwane są problemy z działaniem części informatycznej. "Obecnie testujemy działanie systemu, m.in. przepływy płatności, na małej skali. Jeżeli na pięćdziesiąt autobusów coś nie tak działa dzisiaj w kilku, to przy pięciuset autobusach błędy będą w kilkudziesięciu i wówczas

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa farmaceutycznego

Senat zaproponował do noweli dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Jedna dotyczy produktów leczniczych weterynaryjnych, druga - obowiązków związanych z tworzeniem i zarządzaniem system baz zawierających informacje o zabezpieczeniach umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikację

"N.Y.T.": Hakerzy z Chin włamali się do bazy danych pracowników federalnych USA. Nie wiadomo, jak głęboko się dostali

dostępu do informacji niejawnych. Osoba ubiegająca się o ten certyfikat umieszcza w systemie m.in. dane swoich kontaktów za granicą, poprzednich miejsc pracy czy informacji stricte prywatnych, jak np. to, czy zażywają narkotyki. Ile szkód narobili hakerzy? Zanim władze zorientowały się w sytuacji i

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu. Dzięki nowelizacji tworzenie takich funduszy ma być prostsze. Zdaniem rządu powinno to przyciągnąć do Polski dodatkowy kapitał lokowany za

Piechociński: podjęliśmy działania ws. kontroli polskiej żywności w Czechach

Chodzi o szczegółowe kontrole polskiej żywności - w tej sprawie specjalną instrukcję wydał dyrektor Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej w Czechach. Radca prawny ambasady RP w Pradze Wojciech Pobóg-Pągowski powiedział PAP, że jeśli to prawda, sprawa będzie

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych ma ruszyć na początku 2015 r.

płatnego parkowania). Prócz tego Karta ma identyfikować mieszkańca i być nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego. ŚKUP ma też dać korzyści usługodawcom, m.in. organizatorowi komunikacji. Dzięki technologiom lokalizacji satelitarnej oraz transmisji i analizy informacji, system dostarczy np

Od maja lotnisko w Modlinie z ILS drugiej kategorii

musi być przeszkolony i posiadać uprawnienia poświadczone certyfikatem. System ten umożliwia lądowania np. przy niskiej podstawie chmur albo w warunkach zamglenia. System dzieli się na trzy kategorie. W pierwszej kategorii umożliwia lądowanie samolotów w warunkach, gdy podstawa chmur jest na poziomie

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

certyfikatami. Nasuwa się pytanie o wiarygodność obowiązującego w Polsce systemu certyfikacji - oświadczył Aleksiejenko. Przedstawiciel Rossielchoznadzoru zauważył, że choć pretensje dotyczą określonej grupy produktów rolnych, to jednak na porządku dziennym może stanąć problem zaufania do całego systemu

Wkrótce pieczywo ze znakiem jakości QAFP

System jakości QAFP, czyli Multiproduktowy System Gwarantowanej Jakości Żywności, powstał w 2008 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Obecnie dotyczy on kulinarnego mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin. UPEMI wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa

Sejm przyjął zmiany ws. inicjatywy obywatelskiej

nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami. Zgodnie z przyjętą w piątek nowelizacją, minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy z danego państwa

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

informatycznych dla KRUS-u. Firma - według gazety - wygrała w ramach konsorcjum z Asseco Poland przetarg wart 60 mln zł. Certyfikaty zabezpieczeń używane też przez PKW? Tygodnik poinformował, że w 2013 r. Unizeto podpisało umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wartość zamówienia miała wynieść

Lubelski cebularz czeka na unijną rejestrację

geograficzne, które ma otrzymać cebularz lubelski, to jeden z trzech znaków europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Chronione oznaczenie geograficzne mogą otrzymać produkty, których co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z

Rząd chce wymusić oszczędzanie energii certyfikatami

wprowadzającej "białe certyfikaty" ma być gotowy do września, a nowy system promocji oszczędzania energii ma wejść w życie już od stycznia 2009 r.

Sejm: będzie można rejestrować więcej spółek przez internet

Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z

Rząd o prawie konsularnym i noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych

funduszy emerytalnych, która zakłada łatwiejszy dostęp do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego. Dzięki planowanym zmianom egzaminy będą przeprowadzały np. szkoły wyższe. Dotychczas za przeprowadzanie egzaminów i przyznawanie certyfikatów poświadczających znajomość języka

Uczestnicy debaty w PAP: rolnicy chcą przystępować do systemu jakości

ten system jest przejrzysty i rzetelny. "Nadanie certyfikatu odbywa się u producenta przez niezależną firmę" - podkreślił. Poinformował, że stowarzyszenie wspólnie z Akademią Rolniczą w Krakowie opracowało wymagania, jakie muszą spełnić producenci pieczywa w tym zakresie. "Zaostrzyliśmy

Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE

energii świadectwami pochodzenia - "zielonymi certyfikatami", które można sprzedać na giełdzie. Zamiast tego, od 2016 r. ma obowiązywać system aukcyjny - rząd wyznaczy potrzebną ilość "zielonej energii" do realizacji np. celów klimatyczych, określi jej cenę maksymalną (tzw

Producenci systemów obrony powietrznej i śmigłowców w Kielcach

Włoszech wojskowy certyfikat; największy światowy producent śmigłowców - Airbus Helicopters - prezentuje EC725 Caracal. Po raz pierwszy do Polski przyleciał w tym roku bojowy EC665 Tiger tego europejskiego koncernu. W lipcu MON ogłosiło zamiar przyspieszenia zakupu ok. 30 maszyn tej klasy. Prezes Airbus

UE chroni cebularz lubelski. Koniec handlu podróbkami?

Franaszek, dyrektor departamentu promocji w urzędzie marszałkowskim. Prezes stowarzyszenia PPCL Mariola Zubrzycka wyjaśnia, że każda z piekarni, która chce oferować cebularz lubelski, będzie musiała dostać certyfikat. - Cebularz musi mieć określoną wielkość. Do jego wypieku mają być używane produkty

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w

Kalinowski: tworzenie miejsc pracy wyzwaniem dla samorządów

powinny mieć dalej sięgającą wizję niż tylko cztery lata najbliższej kadencji. "Warunkiem koniecznym rozwoju województwa lubelskiego jest efektywne wykorzystanie środków europejskich, ale w tej kadencji trzeba będzie wypracować mechanizmy i system, jak tą całą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy i

Krajowa Rada Drobiarstwa: system jakości QAFP stał się rozpoznawalny

; prowadzona była na polskim i niemieckim rynku. Była częściowo finansowana ze środków UE. Całkowity budżet tego przedsięwzięcia wynosiła 4 mln euro. Krajowa Rada Drobiarstwa zrzesza 60 firm, z czego 19 posiada certyfikat QAFP. Systemem tym objęta jest tuszka i elementy z kurczaka, pierś indyka, oraz tuszka i

Dyspozytorzy medyczni z Ukrainy szkolili się w Krakowie

jest w Polsce rola dyspozytora medycznego w systemie ratownictwa i jak można przez telefon pomóc, tym którzy czekają na przyjazd karetki" - powiedziała PAP dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska. Dodała, że krakowskie pogotowie od dłuższego czasu współpracuje ze stroną

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

, które mają zawierać w swoich sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach certyfikacji. Według Senatu

UE proponuje strategię ws. handlu surowcami mineralnymi ze stref konfliktu

i dobrobytu w miejscach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Projekt proponuje m.in. system certyfikatów na import cyny, tantalu, wolframu i złota, dla tych firm, które chcą go importować na uczciwych zasadach do UE. Certyfikaty będą wymagać od unijnych firm, które importują takie rudy, by zachowały

Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w Kpc, które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wprowadzając tam przepis

Sejm. Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac

Poselski projekt zmian w kodeksie spółek handlowych przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z o.o., a spółka

Pojedziemy pociągiem 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Za rok

może zatrzymać pociąg. Koniec testów. Czas na certyfikaty i świadectwa z urzędów... Testy działania systemu na odcinku CMK między Grodziskiem Mazowieckim a Olszamowicami odbyły się na początku listopada 2012 r., a w październiku ubiegłego roku pociąg prowadzony przez należącą do PKP Intercity

MG: Projekt ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z

Rossielchoznadzor: udaremniono przemyt szpiku wieprzowego z Polski

Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego przypomniała, że import mięsa wieprzowego z Polski jest zakazany w związku z "niekorzystną sytuacją" z afrykańskim pomorem świń (ASF). Rossielchoznadzor wyraził zaniepokojenie z powodu tego, że "funkcjonujący w Polsce system kontroli

Debata w PAP: Systemy jakości istnieją dlatego, że tego sobie życzy konsument

jest tak, że dopiero dany znak, certyfikat, czy system jakości gwarantują nam, że kupujemy dokładnie to, co chcemy i czego oczekujemy" - zaznaczył. Wyjaśnił, że systemy dystrybucyjne są coraz dłuższe, a zanim żywność trafi od producenta na sklepową półkę, to przechodzi przez coraz liczniejszych

Polska energetyka w UE pod znakiem prywatyzacji, liberalizacji i klimatu

kwestii kolejną furtkę, umożliwiając działalność prosumencką z prawem do półrocznych rozliczeń bilansowych. "Nie widać tego jeszcze, ale z wolna rośnie znaczenie efektywności energetycznej. Choć wprowadzony system białych certyfikatów jest jeszcze zbyt toporny. Np. aukcje powinny być internetowe i

Prezydent podpisał ustawę o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

odrębna ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ustawa stanowi, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy z danego państwa członkowskiego) ma

W środę sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw "węglowych"

gospodarki Tomasz Tomczykiewicz poinformował z kolei w czwartek, że projekty zostały przygotowane przez rząd we współpracy z posłami, a trafiły do Sejmu jako poselskie, gdyż ta ścieżka jest szybsza. Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje wprowadzenie dla

Kraje przeciwne limitom emisji CO2 dla lotnictwa

za darmo 85 proc. potrzebnych certyfikatów. Kwota ta będzie malała stopniowo do 82 proc. w 2020 r. Komisja ocenia wartość tych certyfikatów na 20 mld euro. Tym samym lotnictwo dołączy do 11 tys. fabryk i elektrowni, które objęte były już wcześniej systemem handlu emisjami wartym 100 mld dol.

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej trafi do prezydenta

parlamentarnych nad rządowym projektem nowelizacji, zdecydowano, by poświęcona im była odrębna ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ustawa stanowi, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o

RPD: trzeba poprawić jakość ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci

Według Marka Michalaka polski system, w oparciu o który funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS) jest przestarzały, nie przystaje do współczesnych rozwiązań pedagogicznych i zmian kulturowo-społecznych. W roku szkolnym 2014/2015 MEN podlega 97

Sejmowa komisja za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli o biopaliwach

, które mają zawierać w swoich sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach certyfikacji. Według Senatu

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

sprawozdaniach producenci paliw i biopaliw. Jak tłumaczył PAP sprawozdawca komisji Stanisław Iwan (PO), chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania w tych sprawozdaniach informacji nt. emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz informacji o wykorzystywanych systemach

Dyrektor ośrodka w Gostyninie: pacjenci pod całodobową ochroną

wstępnie zakłada resort zdrowia - to przewidziano, że pracować w nim będzie 77 osób: psychiatra, 6 psychologów z certyfikatami psychoterapii behawioralno-poznawczej oraz pracujące na cztery zmiany w całodobowym systemie: 14 pielęgniarek, 20 sanitariuszy i ok. 10 osób z ochrony - przez pierwsze 18 miesięcy

PKP Intercity: grudniowy termin startu Pendolino może być zagrożony

koncernowi polegała na "dwustopniowej homologacji" oraz skierowaniu do sądu arbitrażowego kwestii kar za nieterminowe dostarczanie pociągów. "Będziemy skłonni odebrać pociągi, które będą jeździć z prędkością 250 km/h, są zgodne z polską infrastrukturą kolejową, będą miały certyfikat Urzędu

Od 2009 domy będą musiały mieć klasę energetyczną.

Certyfikaty mają określać orientacyjne zużycie energii dla domów. Każda nieruchomość otrzyma klasę energetyczną. System będzie działał podobnie jak w przypadku sprzętu AGD. Klasa A będzie oznaczać najniższe zużycie prądu. Zdaniem gazety system certyfikatów wpłynie na ceny mieszkań. Te z najniższą

Rząd m.in. o "dużej" noweli Ordynacji Podatkowej

. Projekt dostosowuje polskie prawo do ustawodawstwa UE i określa system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Oprócz certyfikatów nowa ustawa wymagać będzie prowadzenia kontroli szczelności urządzeń, szkoleń i zaświadczeń, odpowiednich etykiet opisujących

Piechociński: podjęliśmy działania ws. kontroli polskiej żywności w Czechach

Jureczka zaprzeczył natomiast, jakoby polskie produkty były dyskryminowane przez Czechów. Chodzi o szczegółowe kontrole polskiej żywności - w tej sprawie specjalną instrukcję wydał dyrektor Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej w Czechach. Radca prawny ambasady RP

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r. i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów. W systemie aukcyjnym to rząd ma

Sejm. Projekt noweli Prawa farmaceutycznego do podkomisji

opisanie wszystkich procedur odbywających się w hurtowni oraz dostosowanie systemów informatycznych. "Są to kosztowne obowiązki, więc czy resort zdrowia przewiduje jakieś rekompensaty, np. podniesienie marży hurtowej na leki refundowane?" - pytał. Podkreślił, że już obecnie hurtownie dopłacają do

Górnicy zakończyli protest w Braniewie ws. importu węgla z Rosji

oznacza to szybką ścieżkę legislacyjną w sprawie ustawowego wprowadzenia koncesji na handel węglem i wdrożenia systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem, czego się domagali. Szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik powiedział PAP, że górnicy nie odwołują natomiast

Wręczenie nagród X edycji konkursu European Language Label

Certyfikaty wręczyli w środę minister edukacji Katarzyna Hall i p.o. dyrektor generalny ds. tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej Rytis Martikonis. Uroczystość wręczenia certyfikatów towarzyszyła rozpoczętej w środę w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiej dwudniowej konferencji

We wtorek w Sejmie o elektronicznych deklaracjach podatkowych

administracji podatkowej oraz ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych. Dodano, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych

Eksperci: za kłopoty PKW nie odpowiada prawo zamówień publicznych

Państwowa Komisja Wyborcza boryka się z kłopotami z systemem informatycznym od niedzieli - dnia głosowania w wyborach samorządowych. Wystąpiły m.in. problemy z logowaniem do systemu oraz drukowaniem protokołów z niektórych komisji obwodowych. W związku z tym w poniedziałek wieczorem część komisji

Dolnośląskie. Wkrótce pierwszy lot polskiego odrzutowca Flaris Lar 1

lądowania w terenie przygodnym. Zakończono już badania wytrzymałościowe samolotu prowadzone w laboratorium Wojskowej Akademii Technicznej równolegle z próbami systemów odrzutowca na lotnisku. To już ostatnie testy naziemne. Kolejnym krokiem będzie pierwszy lot odrzutowca, który - jak powiedział PAP

Branża biogazu: rozwój tego sektora praktycznie się zatrzymał

Rolnictwa (FDPA) Monika Szymańska. Jako przyczynę kondycji finansowej biogazowni wskazywano załamanie systemu wsparcia, opartego na tzw. zielonych certyfikatach, z powodu ich nadpodaży i spadku cen. Kampanii towarzyszyły badania, z których wynika m.in., że dwie trzecie ankietowanych mieszkańców wsi jest

MIR: będzie centralny rejestr kwalifikacji pracowników

informację o jego kwalifikacjach, uzyskanych podczas szkolenia" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Do rejestru zostaną wpisane kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także stopniowo włączane będą te zdobywane np. poprzez szkolenia. Zakres

Szef MAC: numer 112 to nie jest infolinia, gdzie otrzymujemy porady

. Muszę być cały czas skupiona i to zgłoszenie potraktować naprawdę poważnie. To jest ten problem, którego ludzie nie rozumieją" - dodała. Podkreśliła, że pracę w CPR poprzedza szkolenie oraz egzamin. "Ponadto co trzy lata muszą zdawać egzamin i zdobywać certyfikaty. Zdarzają się przypadki, że

Rząd przyjął projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, głównym celem projektu jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

VPN Tracker

Popularny klient VPN dla systemu Mac OS X pozwalający ustanowić szyfrowane (bezpieczne) połączenie pomiędzy komputerem a serwerem. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie odczytać danych wysyłanych za pomocą zwykłego łącza internetowego. Narzędzie jest przydatne w pracy zdalnej oraz przy rozproszonych

POLARIS

serwisów komputerowych, a nawet analizą finansowa. System klasy CRM to tylko jeden ze sposobów, w jaki można wykorzystać potencjał tego oprogramowania.

Producent POLARIS uzyskał certyfikat partnera korporacji Microsoft dzięki doskonałej integracji pakietu POLARIS z produktami MS

Lynis

Lynis to niewielka i bezpłatna aplikacja, która służy do sprawdzania systemów uniksopodobnych.

Lynis przeprowadza testy badające dostępność metod uwierzytelniania, konta użytkowników bez haseł, czy też zaporę oraz sprawdzających aktualność certyfikatów SSL i

Wtyczka e-Deklaracje

>

Wtyczka e-Deklaracje pozwala na składanie zeznania PIT-37 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik

Enhanced Mitigation Experience Toolkit

całą masę różnego rodzaju narzędzi, pozwalających na generowanie osłon, które to z kolei mają za zadanie uprzykrzyć próby ataków na aplikacje.

Dzięki Enhanced Mitigation Experience Toolkit możemy określać i modyfikować ustawienia, dotyczące zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz

Certyfikat Microsoft

obsługi stacji roboczych oraz systemów operacyjnych Microsoft Windows. Certyfikat został wycofany przez firmę Microsoft z powodu pojawienia się systemu Vista, lecz jest nadal wspierany. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)Certyfikat ?MCSA stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie

Europejski Certyfikat Bankowca

Europejski Certyfikat Bankowca, ECB (z ang. European Foundation Certificate in Banking, EFCB).Celem Europejskiego Certyfikatu Bankowca jest stworzenie systemu akredytacji, która umożliwia uznanie i zaakceptowanie narodowych, zawodowych kwalifikacji bankowych na poziomie odpowiadającym wymogom

Certyfikat zgodności Unii Celnej

można zamienić certyfikat zgodności UC?Ustawodawstwo celne przewiduje możliwość zamiany procedury otrzymania pojedynczego certyfikatu zgodności Unii Celnej na otrzymanie dokumentu na pozwolenie rejestracyjnego w ramach krajowego systemu certyfikacji, działającego na terytorium kraju Unii. Rożnica pomiędzy

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi - dokument, który zawiera stwierdzenie zgodności z przepisami technicznymi na terytorium Federacji Rosyjskiej.http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadectwo_celne_dotycz%C4%85ce_granicy_rosyjskiej TP certyfikat - świadectwo zgodności przepisów

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymiJ. Łunarski

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.