budżet powiatu

sprawdź też:

powiat

rydzek

Co piąta złotówka na inwestycje

Co piąta złotówka na inwestycje

W środę radni powiatowi przyjęli budżet na 2015 r. Niespodzianek nie było, większość inwestycji to modernizacje dróg

Idziemy dalej w drogi

W tegoroczynym budżecie powiatu świeckiego mamy aż sześć zadań drogowych za prawie 9 mln zł. Poza tym termomodernizacji mają się doczekać budynki szkoły m.in. w Warlubiu i specjalnej w Świeciu. W Nowem natomiast ma się rozpocząć budowa boiska przy ZSP

Nie będzie cięć w PUP

W świeckim PUP jest zatrudnionych 47 pracowników, ale zwolnień nie będzie, choć w całym kraju tną etaty, bo wynagrodzenia w kolejnych latach mają pochodzić z budżetów starostwa. - W ubiegłym roku dostaliśmy około 1 mln zł na wynagrodzenia, w tym roku było to już tylko 400 tys. zł - tłumaczy Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu.

Zobaczyli, jak pracują urzędnicy

Zobaczyli, jak pracują urzędnicy

administracji powiatu, dowiedzieli się wiele o tym, w jaki sposób ich szkoły dostają pieniądze oraz co przez dwanaście lat zmieniło się w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie powiatu. - Starosta Marzena Kempińska opowiadała im o funkcjonowania Komitetu Regionów, czyli organu doradczego władz UE - mówi

Opolskie. Otwarto lądowisko dla śmigłowców LPR w Kędzierzynie-Koźlu

Obecny na piątkowym otwarciu lądowiska w Kędzierzynie-Koźlu wojewoda opolski Ryszard Wilczyński podkreślił, że jest to inwestycja ważna nie tylko z punktu widzenia powiatu, ale też całego województwa. "To czwarte lądowisko dla zespołu LPR w regionie, obok istniejących już w Opolu, Nysie i

Dolnośląskie. Powiat wałbrzyski wyremontuje cztery mosty

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik starostwa powiatowego Mateusz Mykytyszyn, chodzi o przeprawy w miejscowościach: Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Sierpnica i Glinno. "To najpilniejsze zadania, wymagające natychmiastowej interwencji. W całym powiecie mamy 84 mosty, z których większość

Olsztyn. Samorządy chcą pozyskać 58 mln euro na inwestycje

stolicę regionu. Jak mówił wójt Jonkowa Wojciech Giecko, do tej pory kontakty z Olsztynem i powiatem bywały trudne i przez lata nie uzyskano przełomu w wielu kwestiach. "To pierwszy dokument, który jednoczy działania samorządów różnego szczebla w celu załatwiania określonych spraw mieszkańców"

Samorządy z nadwyżką w budżetach. Ale deficyt i tak przyjdzie

. kwoty wydatków planowanych na cały rok. Gminy, powiaty i województwa wydały o 11,4 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym kwartale 2010 r. wyniosły 41,8 mld zł. To dokładnie jedna czwarta planu na ten rok. W stosunku do tego

"Janosikowe" - bogatsze miasta zapłacą w 2012r. więcej

"Janosikowe" - bogatsze miasta zapłacą w 2012r. więcej

Więcej będzie musiało przekazać między innymi województwo mazowieckie, po zniesieniu ulgi wniesionej w tym roku. Mazowsze przekaże więc 658 milionów złotych "janosikowego", czyli o 146 milionów więcej niż w tym roku. Władze województwa wyliczają, że ta kwota wystarczyłaby na przykład na bu

Sołtys spod Zgorzelca zbierał podatki. Dla siebie

Sołtys spod Zgorzelca zbierał podatki. Dla siebie

Do zatrzymania sołtysa doszło już 18 listopada, jednak ze względu na dobro śledztwa policja dopiero we wtorek ujawniła tę informację. - Nie zdradzamy, o jaką wieś chodzi, bo nie wszystkie z ponad 100 poszkodowanych osób zostały już przesłuchane - tłumaczy Antoni Owsiak, oficer prasowy zgorzeleckiej

Marszałek daje pieniądze na naprawę szkód

Marszałek daje pieniądze na naprawę szkód

już rozstrzygnięta i okazało się, że pracę będą tańsze, niż się spodziewaliśmy. To, co zaoszczędziliśmy, chcemy przekazać na odbudowę infrastruktury w powiatach, przez które przeszła powódź. To kolejne 200 tys. złotych. Marszałek wystąpił także do ministra pracy Jolanty Fedak o przyznanie pieniędzy

Zamieszanie przy wypłacie unijnych stypendiów

Wrocławskim. W tym roku Marta nie może już liczyć na stypendium. W województwie dolnośląskim do udziału w unijnym programie "Szkoła wyższa drogą do sukcesu", który nadzoruje urząd marszałkowski, zgłosiło się 35 instytucji. Odrzucono wnioski sześciu powiatów. - Zabrakło na nie pieniędzy - mówi

Szef MAC apeluje do PiS o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o mniejszościach

uzasadnieniu ustawy. Prezydent wetując ustawę zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego. W opinii Halickiego prezydent wetując ustawę "staje przeciwko słabszym i mniejszym". "Mam

Prezydent zawetował nowelę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Możliwość używania obok języka urzędowego, języka mniejszości - jako pomocniczego, była najważniejszą zmianą wynikającą z noweli. Do tej pory językiem pomocniczym można się było posługiwać jedynie przed organami gminy. Prezydent zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów

Ustawa umożliwiająca powoływanie związków metropolitalnych z podpisem prezydenta

. Metropolia powinna posiadać silne powiązania funkcjonalne i charakteryzować się zaawansowanymi procesami urbanizacyjnymi. Musi być zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wchodzić mają: gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego i powiaty, na obszarze

Prezydent zawetował nowelę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Możliwość używania obok języka urzędowego, języka mniejszości - jako pomocniczego, była najważniejszą zmianą wynikającą z noweli. Prezydent zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego

W 2014 r. w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

proc. wydatków samorządowych ogółem w tym zakresie (wydatki samorządów miast na prawach powiatu, województw i powiatów - odpowiednio: 37,4 proc., 17,7 proc. i 1,5 proc.). Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2014 r. wyniosły 5 mld 306,3 mln

Kujawsko-Pomorskie. Przeszło 11,5 mln zł na drogi dojazdowe do pól

Środki na dotacje pochodzą z budżetu województwa. Pieniądze podzielono tak, aby każda gmina, która złożyła wniosek, mogła otrzymać dotację na jedną inwestycję. "W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach, m.in. za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz

Dolnośląskie samorządy otrzymały 75 mln zł na usuwanie skutków powodzi

otrzymają one na ten cel kolejne 25 mln. W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat dolnośląskie gminy i powiaty otrzymały z budżetu państwa w sumie około 600 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - poinformował. Największymi beneficjentami tegorocznej pomocy z budżetu państwa są: gmina Olszyna

Podkarpackie. Samorządy dostały promesy m.in. zabezpieczenie osuwisk

Jak powiedziała w trakcie uroczystości przekazania promes wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Przypomniała, że wszystkie powiaty i gminy zgłosiły do dofinansowania po trzy zadania. "Dziś na ręce wszystkich starostów

Samorządy coraz sumienniej przygotowują budżety

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (czyli organ wykonawczy jednostki: wójt, burmistrz, zarząd powiatu bądź zarząd województwa) mają przygotować projekt budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest przedkładany też radzie do

Jacek Kurzępa - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Jacek Kurzępa - informacje podstawowe Radny Powiatu Krośnieńskiego. Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przewodniczący Komitetu

Podkarpackie. Prawie 130 wniosków samorządów na budowę dróg lokalnych

Jak poinformowała PAP w poniedziałek dyrektorka wydziału infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Monika Barszcz-Chodkowska, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogła złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiat ziemski - nie więcej niż dwa. Samorządy

Projekt. Powiat metropolitalny ma koordynować rozwój samorządów

, wykonywaniem budżetu, prowadzeniem gospodarki finansowej, zatrudnianiem kierowników jednostek budżetowych. Prace zarządu miałyby wspomagać starostwo metropolitalne i jednostki organizacyjne. Powiat nabywałby mienie m.in. poprzez przekazywanie przez wchodzące w jego skład gminy oraz w wyniku przejmowania od

Polskie samorządy zadłużone na ponad 72 mld zł; jednak szybciej od długów rosną ich dochody

Podkarpaciu z powodu przekroczenia wskaźnika indywidualnego zadłużenia radni utracili zdolność do uchwalenia tegorocznego budżetu. W powiecie ziemskim gorzowskim powodem kłopotów były zobowiązania po szpitalu w Kostrzynie nad Odrą. W zadłużonych Sejnach w Podlaskiem rozważano referendum w sprawie ewentualnych

Słownik samorządowy

- duże miasta zarządzane są często w scentralizowany sposób, a poza tym dzielnice są często zbyt liczne; nie mają środków wyodrębnionych specjalnie dla nich na wzór funduszu sołeckiego INNE ---- BUDŻET - roczny plan finansowy gminy, powiatu, województwa. Dochodami gminy są m.in.: podatki lokalne (np

Szef MAC apeluje do PiS o współpracę przy ustawie o mniejszościach

mniejszościach. Halicki podkreślił, że łączne koszty dostosowania urzędów do tej nowelizacji to 10 tys. zł, która to kwota - jak dodał - była wyszczególniona w uzasadnieniu ustawy. Prezydent wetując ustawę zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z

Śląskie. Pracownicy szkół w Porębie zamierzają pozwać gminę o pensje

O skierowanym do burmistrza 19 listopada piśmie z żądaniem wypłaty zaległych wynagrodzeń poinformowała śląsko-dąbrowska Solidarność. Przewodnicząca oświatowej "S" w powiecie zawierciańskim Anna Gacek przekazała PAP w środę, że dany gminie tygodniowy termin na odpowiedź minie w

Janosikowe nie zostanie poprawione w tej kadencji Sejmu

czwartek przez Ministerstwo Finansów posłom z komisji finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego. Jesienią ub.r. premier Ewa Kopacz podjęła decyzję o nadzwyczajnym zmniejszeniu kwoty janosikowego, jaką w 2015 r. ma zapłacić Mazowsze. Dzięki temu Mazowsze miało odprowadzić do budżetu państwa nie 370

Podkarpackie. Ponad 62 mln zł na inwestycje drogowe w regionie

dofinansowanie są m.in. budowa połączenia alei Rejtana z ul. Ciepłowniczą w Rzeszowie oraz przebudowa drogi powiatowej Kaszyce - Orły w powiecie przemyskim. Natomiast w powiecie lubaczowskim przebudowana będzie droga Lubaczów - Borowa Góra. W ramach NPPDL samorządy mogły starać się o dotację w wysokości do 50

Podkarpackie. 30 mln zł dla samorządów na zabezpieczenie osuwisk

Dodała, że pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. W sumie dofinansowanie trafi do 15 samorządów na realizację 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Pieniądze otrzymają m.in. powiaty strzyżowski, sanocki, rzeszowski i jasielski oraz

Słownik samorządowy

- duże miasta zarządzane są często w scentralizowany sposób, a poza tym dzielnice są często zbyt liczne; nie mają środków wyodrębnionych specjalnie dla nich na wzór funduszu sołeckiego INNE ---- BUDŻET - roczny plan finansowy gminy, powiatu, województwa. Dochodami gminy są m.in.: podatki lokalne (np

Szef MAC apeluje do PiS o współpracę przy ustawie o mniejszościach narodowych

wyszczególniona w uzasadnieniu ustawy. Prezydent wetując ustawę zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego. W opinii Halickiego prezydent wetując ustawę "staje przeciwko słabszym i mniejszym

Wielkopolskie. Ponad 82 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

. "Są samorządy, które startują niemal w każdej edycji NPPDL. Jednym z nich jest powiat poznański. Na tegorocznej wstępnej liście projekt powiatu znalazł się na pierwszym miejscu. Spośród gmin najwyżej oceniono inwestycje gminy miejskiej Turek" - powiedziała PAP Mitręga. Powiat poznański za

Pomorskie.105 km dróg lokalnych zostanie zmodernizowanych

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych to kwota ponad 13,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymały wnioski złożone przez powiaty: chojnicki, człuchowski i malborski. Powiaty mają zmodernizować łącznie 97 km dróg. Pomoc z budżetu państwa otrzymały też trzy gminy: Żukowo, Starogard Gdański i

Pomorskie.255 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2016

starać się o dotację w wysokości do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2016 rok. Maksymalna kwota dofinansowana jednego projektu może wynieść 3 mln zł. Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą skorzystać z dofinansowania tylko jednego zadania, a powiaty ziemski - nie więcej niż dwóch

Śląskie. Popularyzacja kolei w planie rozwoju transportu w regionie

głównie z programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (np. kontrakty wojewódzkie, dotacje celowe czy Fundusz Kolejowy). Bardzo ważne będzie także wykorzystanie pieniędzy z budżetów własnych województwa, gmin oraz powiatów oraz ścisła współpraca tych jednostek samorządu terytorialnego

Kandydatka PSL do Senatu zatrzymana na gorącym uczynku przez CBA

świętokrzyskiego - przewodniczy w nim komisji budżetu i finansów. Zasiada w zarządach struktur terenowych PSL w powiecie kieleckim i w gminie Piekoszów. PSL wystawiło S. jako kandydatkę w jesiennych wyborach do Senatu, w okręgu obejmującym Kielce i powiat kielecki (okręg nr 83). Jak powiedział wiceszef sztabu

Zespół szkół ma boisko, ale bez oświetlenia

  To boisko miało powstać już kilka lat temu, w projekcie budżetu znalazło się w 2012 r. - Z racji wielu pilniejszych inwestycji, radni to zadanie przesunęli do realizacji na następny rok - wspomina Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu. Inwestycja pojawiła się w budżecie na 2013 r. Jej koszt to

Świętokrzyskie. Ponad 25 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Jak powiedziała dziennikarzom wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, promesy dotacyjne będą przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w ubiegłych latach. Trafią do 46 gmin i siedmiu powiatów. 2 mln zł otrzymał powiat ostrowiecki. Wicestarosta powiatu

Podlaskie. Poseł Cimoszewicz wstąpił do Platformy Obywatelskiej

zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego. Podlaskie uważane jest za region bardzo zróżnicowany narodowościowo i wyznaniowo. Są tu m.in. największe w kraju skupiska mniejszości białoruskiej i

Mniejszości narodowe zaniepokojone wetem prezydenta

uzyskiwania odpowiedzi i zaświadczeń w języku pomocniczym. Prezydent zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Sejm: projekt obywatelski dot. podreperowania finansów samorządów - do komisji

od osób fizycznych, które były wprowadzone po roku 2005 "dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego spadły". Porawski, który pełni rolę sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektora Biura Związku Miast Polskich zaznaczył, że luka w

Budżet obywatelski ma już około 90 miast w Polsce

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców, był Sopot. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała tutaj nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej

Podkarpackie. 59 inwestycji drogowych w 2015 r. w ramach NPPDL

planowanych na 2015 rok. Maksymalna kwota dofinansowana mogła wynieść 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogły skorzystać z dofinansowania tylko jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch. W ramach NPPDL mogą być wykonywane m.in. remonty dróg, a także inne prace służące poprawie

MF: deficyt samorządów sięgnął w 2013 r. 54,5 mln zł

"W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8 mld 814,5 mln zł. Według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł, z tego przypadało na: miasta na prawach powiatu minus 653,3 mln zł i województwa minus 55,5 mln zł

PSL chce odrzucenia projektu PO dot. powiatu metropolitalnego

19.02. Warszawa (PAP) - Klub PSL złożył w środę w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o powiecie metropolitalnym autorstwa klubu PO. Ludowcy krytykują złą jakość legislacyjną projektu; przekonują, że tworzy zbędny szczebel samorządu "gdzieś między powiatem a

Kielce. Starostwo Powiatowe przenosi się do nowej siedziby

całości została sfinansowana z budżetu powiatu. Powiat kielecki (ziemski) jest jednym z największych powiatów w Polsce powstałych w ramach reformy administracyjnej w 1999 roku. Położony w centralnej części województwa świętokrzyskiego obejmuje prawie 1/5 jego powierzchni (2246 km kw) i zamieszkiwany jest

Podkarpacie. Wybrano konsorcjum, które będzie aktywizować bezrobotnych

. Urban zaznaczył, że oferta konsorcjum została najwyżej oceniona spośród trzech, które wpłynęły w przetargu. Programem aktywizacji objętych zostanie na Podkarpaciu 1,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych, z powiatów: przemyskiego, łańcuckiego, niżańskiego, sanockiego. W powiatach tych stopa bezrobocia

Podlaskie. Umowy z samorządami na przebudowę dróg lokalnych w 2014 r.

. Długość modernizowanych dróg lokalnych wynosi ogółem 121 km (115 km będzie wyremontowanych, 4 km zbudowane, 2 km wyremontowane). Wysokość dofinansowania z budżetu państwa to blisko 40 mln zł. Do tej pory podpisano umowy z samorządami: gminą Czyże i Rutka-Tartak oraz powiatem hajnowskim, siemiatyckim

Dolnośląskie. Ponad 28 mln zł na inwestycje w Świdnicy z budżetu na 2014 r.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy świdnickiego magistratu Stefan Augustyn, Rada Miejska w Świdnicy przyjęła budżet miasta na 2014 r., w którym dochody i wydatki zaplanowano na tym samym poziomie - ponad 176 mln zł. "Ponieważ mamy do czynienia z rekordowym budżetem, na

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

Dolnośląskie. 57 promes dla samorządów na likwidację szkód powodziowych

Promesy otrzymało 45 gmin i 12 powiatów. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na odbudowę dróg, mostów oraz remont innych obiektów, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, a przede wszystkim powodzi. Kwota 23,5 mln zł jest dofinansowaniem na remont 68 takich

Wszyscy głosowali "za"

zł - mówił Woźniak. - Nasz budżet wynosi 82,5 mln zł. Ubolewam, że dział dochodów własnych nie jest u nas zbyt rozbudowany, ale to przypadłość wszystkich powiatów - dodał. Skarbnik podał też kilka ciekawych zestawień odnośnie do wydatków i dochodów. - Co trzecia złotówka z budżetu powiatu jest

Śląskie. Zatwierdzone wnioski ws. schetynówek na 2015 r.

(stąd potoczne określanie objętych nim dróg "schetynówkami"). W pierwszym takim programie budżet państwa dokładał do samorządowych inwestycji połowę kosztów, później do 30 proc. W ub. roku przywrócono możliwość finansowania połowy kosztów przedsięwzięć. Z informacji Śląskiego Urzędu

Mazowsze: na remonty i budowę dróg w 2015 roku ponad 96 mln zł

mln zł oraz 50 proc. kosztów zadania w ramach wydatków kwalifikowanych". "Gminy i powiaty starające się o pomoc z budżetu państwa muszą być zarządcami dróg na wszystkich odcinkach objętych pracami oraz powinny przedstawić m.in. niezbędne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót"

Kampania zachęcająca do płacenia podatku PIT w Toruniu

. Samorządy gmin, powiatów i województw, zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego, mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z podatku PIT. W przypadku gmin udział wynosi 37,53 proc., powiatów - 10,25 i województw - 1,6 proc. Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje 47,78 proc

Łódź. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego

Jak mówił, przyjmowanie wniosków z propozycjami inwestycji czy działań, na jakie będzie można wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego, rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 28 maja 2014 r. Po weryfikacji czy propozycje są możliwe do realizacji oraz ich zaopiniowaniu, pod koniec września łodzianie

Podkarpackie. Ponad 7 mln zł strat rolników z powodu suszy

powiecie dębickim - ok. 1,2 tys. hektarów, straty z tego powodu oszacowano na 5,5 mln zł. Susza objęła również duże obszary w gminach Cieszanów, Czermin, Gorzyce, Lubaczów, Mielec, Narol, Oleszyce i Horyniec Zdrój. W tej ostatniej gminie obszar objęty suszą to 1 tys. ha, a straty zostały oszacowane na 1,2

Premier Kopacz zmniejsza janosikowe Mazowszu

- Dziękuję pani premier za jej determinację i wsparcie. To dobry sygnał dla wszystkich samorządów. Według proponowanych zmian nie straci żaden samorząd w Polsce. Pani premier zadeklarowała bowiem konieczność większego udziału budżetu państwa, o co od dawna apelowaliśmy - promieniał na wtorkowej

Wielki plan drogowy

było z poszczególnymi gminami się dogadać - mówi Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu. - One też musiały w swych budżetach uwzględnić takie wydatki - dodaje.Starostwo liczy też na dofinansowanie unijne. - Zamierzamy przeznaczyć z budżetu powiatu 34 mln zł - mówi Woźniak. - Jedenaście gmin da nam łącznie

Zachodniopomorskie. 55 mln zł na remonty dróg lokalnych w 2015 r.

przygotowanych, i przynajmniej jeden zawsze jest realizowany - dodał. Oprócz tych dwóch miast, najbardziej efektywne w wykorzystaniu środków na poprawę jakości dróg lokalnych są też Szczecinek i powiat drawski. Samorządy mogły starać się o dotację w wysokości do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na

Andrzej Dera ministrem w Kancelarii Prezydenta, zajmie się m.in. kwestiami samorządu

Solidarnej Polskiej. Zaznaczył, że chciałby mieć szerokie kontakty z przedstawicielami różnych szczebli samorządu - od gmin, przez powiaty po województwa, a także "eliminować z sytemu prawnego to, co doskwiera samorządowcom, co przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu". Kolejną kwestią - zaznaczył

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

Gorzów Wlkp.. 166 pomysłów do budżetu obywatelskiego 2016

zadania własnego miasta na prawach powiatu w zakresie napraw, remontów czy inwestycji. Ponadto musiały być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta, a ich wartość jednostkowa nie mogła przekroczyć kwoty 250 tys. zł brutto" - wyjaśnił

Osie oszczędza i w przyszłym roku robi stadion

wynikających z podpisanych porozumień między powiatem świeckim na dofinansowanie inwestycji oraz zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tym budowy drogi Wierzchy - Zdroje za 3 mln zł. - Z tego połowa środków ma pochodzić z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Co drugie dziecko nieślubne? Są w Polsce miejsca, gdzie już tak jest. "To przez bezrobocie"

Rekordzistą jest powiat gryficki, gdzie 50,2 proc. dzieci rodzi się w wolnych związkach. Na kolejnych miejscach są powiaty: wałbrzyski (46,4 proc.), słubicki (46 proc.) i słupski (42,8 proc.). Tak wynika z raportu "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce" Instytutu Socjologii Uniwersytetu

Zielona Góra powiększona o gminę wiejską

gminy wiejskiej. Nie wykluczone, że stworzą one wspólnie dzielnicę "Nowe Miasto", gdyż takie plany deklarowały władze Zielonej Góry. Wraz z połączeniem dochody w budżecie miasta na 2015 rok wzrosły z 588,9 mln zł do 611,4 mln zł, a wydatki z 590,6 mln zł do 619,5 mln zł. Tym samym Zielona

Duma z budżetu

 Na środowej sesji skarbnik z dumą przedstawił projekt budżetu na 2014 rok, który przez radnych został przegłosowany jednogłośnie. - Nie boję się stwierdzenia, że jest to najlepszy budżet w historii powiatu - mówił Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu.Większą część wydatków inwestycyjnych

Małopolskie. Rusza program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Jak powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, program jest kierowany do dziewcząt w wieku 9-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych. "To pierwszy krok. Jeśli po kampanii edukacyjno-informacyjnej powiaty

Małopolska. Prawie 114 mln zł dla gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Promesy na usuwanie skutków powodzi otrzymało 108 gmin i 13 powiatów (w sumie 83,5 mln zł), a na usuwanie skutków osuwisk 17 gmin, dwa powiaty i samorząd województwa (30,4 mln zł). Pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na remonty lub odbudowę dróg, mostów

Kaczyński o przedterminowych wyborach: nie chcę niczego przewidywać

PiS zapytany, czy w związku z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej i jego zapowiadaną dymisją powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem Kaczyńskiego istnieje także druga możliwość skrócenia kadencji - poprzez nieuchwalenie budżetu. "Wtedy prezydent w

Eksperci: bez reformy finansów samorząd terytorialny straci niezależność

. "Jednostki samorządu terytorialnego (poza województwami) od 40 do 60 proc. swoich budżetów wydają na oświatę: gminy na żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a powiaty na licea i szkolnictwo specjalne. Teoretycznie na realizację tego zadania otrzymują z budżetu centralnego tzw

Wielkopolskie. W Czerniejewie powstała Strefa Aktywizacji Gospodarczej

Grychowska liczy, że Strefa będzie generowała nowe miejsca pracy. Gmina leży w powiecie gnieźnieńskim, w którym stopa bezrobocia wynosi 13,1 proc. i jest o 5,2 proc. wyższa od wielkopolskiej średniej. "Mamy nadzieję, że zwiększymy potencjał regionu tworząc miejsca pracy dla naszych mieszkańców i osób z

Rząd m.in. o programie zwalczania nowotworów w latach 2016-2024

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych ma być finansowany ze środków budżetu państwa. Zakłada on m.in. zwiększenie odsetka wykrywania nowotworów we wczesnych stadiach oraz zmniejszenie regionalnych różnic w dostępności do metod diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych. Program jest

Bez poprawek Senatu do zmian w przepisach o janosikowym

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie - jak chciał pierwotnie rząd - w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych, a środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Lubelskie. Około 125 km lokalnych dróg będzie przebudowanych w 2014 r.

lokalne też są ważne, nie wszędzie dojedzie się autostradą" - powiedział Łazowski. Powiat bialski otrzymał w tym roku 200 tys. zł dotacji, przeznaczona zostanie na przebudowę niespełna 500 metrów drogi w miejscowości Zalesie, z budżetu powiatu do inwestycji dołożone zostanie kolejne 200 tys. zł

Teraz dzieci, potem kobiety

  To była już kolejna akcja w ramach projektu "Zdrowe Nowe" współfinansowanego z budżetu gminy Nowe. Organizatorem było stowarzyszenie "Nowe Różowe Okulary" z Nowego. Badania odbywały się w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda, która była partnerem akcji w Nowem. - USG

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

Jak mówił szef resortu finansów w radiu TOK FM, temat janosikowego będzie kontynuowany w czwartek w rozmowach z koalicją. "Te sprawy muszą być rozwiązane i to szybko, dlatego, że samorządy, a w szczególności województwa muszą wiedzieć, na czym stoją, jeśli chodzi o planowanie budżetu na 2015

Nie będzie problemu z pieniędzmi z obywatelskiego budżetu województwa

Budżet obywatelski to idea, w ramach której o tym, gdzie trafią konkretne środki z budżetu województwa czy miasta - poprzez głosowanie (na zgłoszone do konkursu inicjatywy) - decydują sami mieszkańcy. Jako pierwszy taki plebiscyt przeprowadził Podlaski Urząd Marszałkowski. Do podziału było 100 tys

Opole. Ponad 4,6 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rzecznik wojewody opolskiego Jacek Szopiński poinformował w poniedziałek, że decyzje o przekazaniu pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa podjął minister administracji i cyfryzacji. Samorząd województwa otrzyma 3 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą na odbudowę umocnień rzeki Padół w

Świętokrzyskie.PiS zarzuca PSL nieprawidłowości w finansowaniu kampanii

wyborczej, która może być finansowana tylko ze środków komitetów wyborczych" - powiedział PAP Rusiecki. Poseł PiS zwrócił uwagę, iż w lokalnych tygodnikach, ukazujących się w powiatach okręgu wyborczego nr 82, w którym odbędą się wybory uzupełniające, przy artykułach promujących wykorzystanie

Wielki bałagan przy rozbudowie szpitala. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

, działalności szpitala i przebiegu inwestycji nie kontrolowano, pomimo zaangażowania w projekt środków z budżetu powiatu, a także mimo licznych sygnałów o problemach związanych z realizacją inwestycji. Rozwiązana umowa i zaliczka do zwrotu Rozbudowę szpitala planowano zrealizować przy udziale środków

Wielkopolskie.NIK krytycznie o rozbudowie szpitala w Gnieźnie

kontrolowano, pomimo zaangażowania w projekt środków z budżetu powiatu, a także mimo licznych sygnałów o problemach związanych z realizacją inwestycji. Rozbudowę szpitala planowano zrealizować przy udziale środków pochodzących z UE. Ze względu na rażące odstępstwa w zakresie jakości wykonywanych prac

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Celem regulacji jest zapewnienie odpowiedniej puli pieniędzy na dofinansowanie z budżetu

Sikorski: zwrócę się o niezbędne środki na przyszłoroczne wybory

"Po powrocie do kraju zamierzam zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej, ale także rządu i odpowiednich komisji, i spróbować znaleźć środki w obecnie procedowanym budżecie państwa na przyszły rok, tak, aby wszystkie potrzeby PKW, jeśli chodzi o informatyzację wyborów przyszłorocznych

Krosno. Dyspozytornia medyczna zapewni pomoc ponad 500 tys. mieszkańców

Dyspozytornia powstanie w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym (SPPR) w Krośnie. Będzie odpowiedzialna za dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz miasta Krosna. Jak

Małopolskie. Caritas przekazała pomoc poszkodowanym przez nawałnice

przeznaczają zapomogę. Zasiłki celowe wypłacane z budżetu państwa są natomiast obwarowane wieloma restrykcjami. Ponadto poszkodowani dostali od Caritas sprzęt AGD, bo wiele pralek czy lodówek zostało zalanych" - powiedział wójt. Intensywne opady deszczu wystąpiły w południowej Małopolsce w nocy z piątego

Pieniądze wydajemy od poniedziałku

zostały zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na razie jest kilka propozycji, między innymi budowy placów zabaw na starym mieście, w Przechowie, parku na Górnych Mariankach, chodnika przy rondzie obok ulicy Stromej. Mieszkańcy chcieliby też bezpłatnego wi-fi. Jeśli chodzi o ostatnią propozycję, to

Świętokrzyskie. Więcej samorządów otrzyma pieniądze na drogi lokalne

dofinansowanie zwiększyła się z pięciu do 18. "Realizowanych projektów może być więcej, wszystko zależy od oszczędności przetargowych, na które liczymy" - zauważyła Wojda. Na pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych mogą liczyć m.in. powiaty: włoszczowski, skarżyski, kielecki oraz

Komitet "Lepsze Lubuskie - Bezpartyjny Samorząd" powalczy o miejsca w sejmiku

"Lepsze Lubuskie- Bezpartyjny Samorząd" to inicjatywa samorządowców we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej - poinformował PAP Tyszkiewicz. Będzie on liderem listy w okręgu nr 5 obejmującym powiaty nowosolski, wschowski i żagański. Tyszkiewicz

Grabiec: związki metropolitalne mają być formą współpracy samorządów

opinii: rad co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu, rad co najmniej 70 proc. gmin niemających statusu miasta na prawach powiatu oraz rad co najmniej 50 proc. powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego. Grabiec wyjaśnił, że warunkiem

Podlaskie. Drugie ognisko ASF u świń w powiecie białostockim

konieczności rozszerzania "jakichkolwiek restrykcji" na inne regiony Polski. Strefa ta obejmuje części gmin z czterech powiatów w województwie podlaskim: sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i białostockiego. Mirosław Czech z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku poinformował w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów