archiwum dla zlikwidowanych przedsiębiorstw

md

Do archiwum na Świętoduską

Do archiwum na Świętoduską

Od środy dokumentów, np. po zlikwidowanych przedsiębiorstwach, mieszkańcy muszą szukać w nowej siedzibie miejskiego archiwum.

Po dokumenty na Świętoduską

Pięć kilometrów półek znajdzie się w nowym archiwum lubelskiego Urzędu Miasta, którego urządzanie zacznie się za miesiąc

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

Wciąż 4,5 mln przyszłych emerytów nie zgromadziło dokumentów potwierdzających zarobki i staż pracy. Jeżeli ich nie odnajdą, mogą na starość dostawać grosze. Z każdym rokiem szansa odnalezienia dokumentów maleje

Prawa i Sprawiedliwości pomysł na rząd

Prawa i Sprawiedliwości pomysł na rząd

państwa składają się przedsięwzięcia oczyszczenia oraz umocnienia". Najpierw trzeba oczyszczać ze "spadku po dawnej epoce". PiS chce rozszerzyć lustrację, ujawnić archiwa IPN, zlikwidować Wojskowe Służby Informacyjne, stworzyć Urząd Antykorupcyjny i Komisję Prawdy i Sprawiedliwości. MSZ

Aktyw na ostatnim odcinku

"opinie aktywu i załóg". Dziś raporty te znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Wiosna '80: nasilają się zjawiska incydentalne U progu 1980 r. dla partii najważniejszy był zbliżający się VIII Zjazd. Z poznańskiego KW depeszowano w styczniu '80: "Wskazuje się na pewne analogie w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

RAKSSQL - Kadry i Płace

najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL - Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast

Archiwum Państwowe w Poznaniu

staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich. HistoriaPrzez Polaków archiwum zostało przejęte w styczniu 1919 r., pierwszym dyrektorem został Józef Paczkowski (do 1925 r.), chociaż faktycznie placówką kierował Kazimierz Kaczmarczyk, dyrektor w latach

Archiwum Akt Dawnych

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (AAD) – archiwum państwowe w Warszawie założone 15 czerwca 1867 r. w celu przechowywania akt po zlikwidowanych urzędach administracji centralnej, głównie Rady Stanu i Rady Administracyjnej.Pierwotną siedzibą archiwum było pałac namiestnikowski na Krakowskim

Archiwum Państwowe we Lwowie

Archiwum Państwowe we Lwowie – powstało w 1908 r. z przekształconego Archiwum Namiestnictwa. Archiwum utworzono w celu przechowywania akt po zlikwidowanych urzędach Galicji, zarówno centralnych jak i terenowych.Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej, a w 1933 r

Archiwum Akt Nowych

wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń wydanych na ich podstawie, prowadzenie spraw w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, zlikwidowanych przedsiębiorców i pracodawców Archiwum Akt Nowych nadzoruje

Archiwum Państwowe w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach ? jedno z największych archiwów państwowych w Polsce. W jego zasobach znajdują się dokumenty kancelarii typowej dla średniowiecza, kancelarii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, a także dokumenty województwa śląskiego z okresu międzywojennego. Dzieje Archiwum

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.