świadectwa dojrzałości

cheko, PAP

90 proc. maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości

90 proc. maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości

90 proc. uczniów, którzy przystąpili do matury, uzyskało świadectwa dojrzałości. 15 proc. z nich skorzystało z tzw. amnestii - poinformował w piątek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko na konferencji prasowej w Warszawie. Gratulacje maturzystom złożył wicepremier, minister edukacji Roman Giertych.

CKE: 79 proc. maturzystów zdało egzamin dojrzałości

Świadectwo dojrzałości uzyskało 79 proc. tegorocznych maturzystów - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

250 osób z fałszywymi świadectwami, w tym maturalnymi. Fałszerz nie żyje

Ponad 250 osób przyznało się do kupienia fałszywych świadectw dojrzałości, ukończenia szkoły i dyplomów zawodowych. Zarzuty usłyszało 50 osób. Te, które na podstawie fałszywek studiowały i ukończyły studia, będą musiały zwrócić dyplom.

Matura 2007 - najlepiej w Małopolsce, najsłabiej na Dolnym Śląsku

Matura 2007 - najlepiej w Małopolsce, najsłabiej na Dolnym Śląsku

Najlepiej na maturze w tym roku wypadli uczniowie z województw: małopolskiego (92 proc. zdało maturę) i podlaskiego (91 proc.). Województwa gdzie maturzystom poszło najgorzej to Lubuskie i Dolnośląskie (po 85 proc. osób uzyskało świadectwa dojrzałości). 95 proc. wszystkich maturzystów zdało

Maturalna rewolucja: wyniki w bazie danych

Maturalna rewolucja: wyniki w bazie danych

W tym roku nie obyło się bez zamieszania. Uczniowie poznali wyniki nowej matury zaledwie kilka dni przed zakończeniem naboru na studia. Dwoili się i troili, by zdążyć dowieźć maturalne świadectwa na wszystkie uczelnie, gdzie zdawali. Pechowcy mieli do objechania nawet trzy różne miasta, położone w

MEN: Amnestia maturalna jeszcze tylko w tym roku

Od 2010 r. każdy maturzysta będzie musiał zdać egzamin z matematyki, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości. Od 2008 r. nie będzie można oblać żadnego z obowiązkowych egzaminów - poinformowano na stronie internetowej MEN po poniedziałkowym spotkaniu wicepremiera ministra edukacji Romana Giertycha z

Starachowice: b. urzędnik udawał, że ma maturę

Prokuratura oskarżyła B. o to, że w kwietniu 2000 roku użył podrobionego świadectwa dojrzałości Technikum Samochodowego dla Pracujących w Radomiu. Jego kserokopię, jako potwierdzenie posiadania średniego wykształcenia, dołączył do akt osobowych i złożył w Urzędzie Miasta w Starachowicach. W

Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś!

Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś!

W tym roku po raz pierwszy na świadectwach dojrzałości nie ma ocen dostatecznych, dobrych czy bardzo dobrych. Są procenty. Tylko co tak naprawdę znaczy, że ktoś ma 46 proc. punktów z polskiego? Wyliczyliśmy średnie wyniki dla kraju - sprawdź, czy wypadłeś poniżej, czy powyżej przeciętnej

MATURA 2014, znamy wyniki! Zdało 71 proc. maturzystów, to o 10 proc. mniej, niż rok temu

MATURA 2014, znamy wyniki! Zdało 71 proc. maturzystów, to o 10 proc. mniej, niż rok temu

okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół świadectwa dojrzałości oraz aneksy do tych świadectw zawierające wyniki wszystkich zdawanych przez ucznia egzaminów oraz oceny końcowe z ostatniego roku nauki w szkole średniej. Wyniki części ustnej egzaminów maturalnych natomiast będą ogłaszane przez

Egzaminy odpowiedzią na amnestię maturalną

Egzaminy odpowiedzią na amnestię maturalną

Niewykluczone więc, że za rok maturzyści w drodze po indeks będą zmuszeni pokonać dwie przeszkody - maturę i egzamin na studia. Teraz przepustką na studia jest matura. Dostają się ci, którzy zdali ją najlepiej.Powrót do tradycyjnej rekrutacji na uczelnie byłby też klęską całej reformy, której ideą b

WYNIKI MATURY 2014: zdało 71 proc. maturzystów. Najgorzej wypadła matematyka.

WYNIKI MATURY 2014: zdało 71 proc. maturzystów. Najgorzej wypadła matematyka.

MATURA 2014: zobacz WYNIKI matury 2014! Matura 2014: jest coraz lepiej Do ubiegłorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 326,5 tysiąca osób, z czego 81% otrzymało świadectwo dojrzałości w czerwcu. To kolejny rok, w którym coraz więcej osób zdaje egzamin maturalny za pierwszym razem, ale

Giertych ogłosi amnestię dla maturzystów

Giertych ogłosi amnestię dla maturzystów

Skąd ten pomysł? Egzaminy dojrzałości poszły słabo (nie zdało 21 proc. uczniów), a niektóre testy były źle przygotowane. Biologii nie zdało 23 proc. zdających (w 2005 r. - 2 proc.). Do MEN płyną sygnały, że niektórzy uczniowie świetnie zdali np. cztery przedmioty, z piątego zabrakło im jednego

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

- tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. To właśnie wprowadzenie na maturze obowiązkowego egzaminu z przedmiotu do wyboru powoduje konieczność zmiany druku świadectwa dojrzałości. Na pierwszej stronie świadectwa pojawi się rubryka informująca o wyniku

Zmiany na maturze. Bez prezentacji, z obowiązkowym rozszerzeniem

Zmiany na maturze. Bez prezentacji, z obowiązkowym rozszerzeniem

zdawalności. - Warunkiem zaliczenia będzie przystąpienie. Nawet jeśli maturzysta uzyska 0 proc., maturę ma zaliczoną - zaznacza Danuta Zakrzewska. Na świadectwie dojrzałości oprócz wyniku procentowego maturzyści będą mieli podany jeszcze jeden wskaźnik w skali centylowej. - Pokazuje odsetek uczniów, którzy

Pracownik liceum wystawiał fałszywe matury. Grozi mu 5 lat

Pracownik liceum wystawiał fałszywe matury. Grozi mu 5 lat

fałszywe świadectwa potwierdzające pozytywne przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Pobierał za to od 1,5 do 2,5 tys. złotych - powiedział Konieczny.Policja zabezpieczyła również kilkadziesiąt formularzy świadectw gotowych do wystawienia, które posiadał Tomasz K.Jak dodał Konieczny, nie jest wykluczone, że

Wyniki matury 2014: 71 proc. maturzystów zdało egzamin maturalny, to 10 pkt proc. mniej niż rok temu

Wyniki matury 2014: 71 proc. maturzystów zdało egzamin maturalny, to 10 pkt proc. mniej niż rok temu

szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia

Matura? Wystarczyło półtora tysiąca złotych

potrzebne było już tylko zdjęcie klienta i 1,5 tys. złotych za przygotowanie żądanego dokumentu - powiedziała Kędzierzawska.Podczas przeszukania mieszkań i domów fałszerzy policjanci znaleźli kilka świadectw dojrzałości już wypełnionych i kilka czystych oraz okrągłe pieczątki szkół i pieczątki dyrektorów

Wstępne wyniki matur. Zdało 78 proc. uczniów

Wstępne wyniki matur. Zdało 78 proc. uczniów

maturzystów.Stuprocentową zdawalność, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym osiągnęli uczniowie zdający "Wiedzę o tańcu". Najgorsze wyniki były z informatyki - tutaj co piąty uczeń nie zdał egzaminu.Maturzyści odbierają dzisiaj swoje świadectwa dojrzałości ze szkół. Teraz będą czekać na wyniki

Matura poprawkowa 2013. Mamy odpowiedzi!

Matura poprawkowa 2013. Mamy odpowiedzi!

2013, wyniki Matura z matematyki to jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych. Podobnie jak w zeszłym roku 15% osób nie zdało matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik z tej części egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego

Indie: Pierwszy wyrok w sprawie grudniowego gwałtu zbiorowego. 18-latek skazany został na trzy lata

Indie: Pierwszy wyrok w sprawie grudniowego gwałtu zbiorowego. 18-latek skazany został na trzy lata

Indiach, zwłaszcza na terenach wiejskich, wielu ludzi nie ma prawidłowo zarejestrowanego wieku, ponieważ jako dowód używane są świadectwa szkolne. Będą surowsze kary dla nieletnich? W odpowiedzi na falę oburzenia po grudniowym gwałcie rząd Indii wprowadził surowsze kary za przestępstwa na tle seksualnym

Matura nie dla każdego. CKE sprawdzi, które szkoły wypadły najgorzej

Matura nie dla każdego. CKE sprawdzi, które szkoły wypadły najgorzej

Gazeta opisuje przykład Zespołu Szkół w Trzyciążu, gdzie żadna z 12 przystępujących do egzaminu osób, nie otrzymała świadectwa dojrzałości. Matematykę oblali wszyscy, język polski zdało siedmioro uczniów. Egzamin z języka angielskiego zdawało 10 osób, poradziły sobie z nim tylko 3. Szkoła oferuje

CKE: 85 proc. maturzystów zdało w tym roku maturę

kultura antyczna. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego

Matura 2013. Przykładowe odpowiedzi maturalne, oficjalne arkusze, terminy matur

Matura 2013. Przykładowe odpowiedzi maturalne, oficjalne arkusze, terminy matur

zbliżającą się maturą 2013. Ćwiczenie czyni mistrza! Matura - jak wyglądała w zeszłym roku? W ubiegłym roku do matury przystąpiło 342 531 uczniów klas maturalnych. W egzaminie wzięli udział również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik

Matura poprawkowa 2013, matematyka, arkusze i odpowiedzi

egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy.Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte

Matura poprawkowa 2013 z matematyki już jutro

podstawowym. Średni wynik z tej części egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym

Matura z języka polskiego już jutro. Kiedy odpowiedzi?

świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Wybrało go 84,2 % maturzystów (295 533 osób). Do egzaminy z języka polskiego na poziomie

Więźniowie będą studiowali na Politechnice Radomskiej

świadectwem dojrzałości. Pomysł uruchomienia grupy studentów - więźniów zrodził się jesienią ubiegłego roku podczas rozmów między władzami uczelni i aresztu. Przez kilka następnych miesięcy instytucje dopracowywały szczegóły przedsięwzięcia. Jest to pierwsza tego inicjatywa w Polsce. Uroczysta inauguracja

Uczniowie byli pod presją, by nie zdawać matury? Zbada to kuratorium

- Skontrolowane będą publiczne i niepubliczne technika oraz licea, w których z egzaminu dojrzałości w tym roku zrezygnowało więcej niż 10 abiturientów - poinformowała dziś kurator oświaty w Kielcach, Małgorzata Muzoł. Słabe wyniki maturzystów psują statystykiWedług anonimowych informacji, które

Kronika policyjna

maturą ze stadionuGratyfikacja należna pracownikom z maturą zachęciła czterech kierowców warszawskiego pogotowia ratunkowego, aby podnieść swoje kwalifikacje. Mężczyźni zameldowali się w kadrach. Każdy z nich dostarczył świadectwo dojrzałości. Dokumenty świeżo upieczonych absolwentów ogólniaka obudziły

Zakończenie roku szkolnego

pojawią się w szkołach, by odebrać świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminów.

Najnowsze kłopoty maturzystów

Maturzyści z całej Polski skarżą się na błędy na świadectwach dojrzałości. Kilkudziesięciu maturzystów z Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny na swoich świadectwach nie znalazło wyników matury z informatyki. Zawinił program drukujący świadectwa. Dyrektor krakowskiej okręgowej komisji

Dyplom magistra za 3 tysiące. Płatna protekcja dyrektora

zabezpieczyli około 150 oryginalnych druków, m.in. świadectw dojrzałości in blanco, na których widnieją podpisy członków komisji egzaminacyjnej. Zarekwirowano także około 25 tysięcy złotych, które były najprawdopodobniej zapłatą za dokumenty poświadczające nieprawdę oraz kilkadziesiąt różnego rodzaju pieczęci

Polka została najlepszą maturzystką w Finlandii

świadectwem - dodaje Małgorzata Kobierska.Magda zdawała maturę w miejscowości Lappeenranta nad jeziorem Saimaa. W sobotę w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, tak jak tysiące innych abiturientów w Finlandii, otrzymała świadectwo dojrzałości. Ale tylko ona może pochwalić się takimi ocenami.Magda

Prof. Norman Davies otrzymał polskie obywatelstwo

losy czternastu europejskich państw, które zostały niemal zupełnie zapomniane. - Historia zaginionych królestw uczy nas, że każde państwo jest śmiertelne, żadne królestwo nie potrwa do końca świata. Państwo jest jak człowiek - rodzi się, ma fazę dojrzałości i funkcjonuje przez pewien dłuższy czy

Fundacja Eberta bije na alarm: Zastraszające rozmiary ksenofobii we wschodnich Niemczech

możliwych kategoriach dwukrotnie wyższe niż u osób, które legitymowały się na przykład świadectwem dojrzałości" - zaznaczają autorzy opracowania. Podobnie wysoki wskaźnik pojawiał się w odpowiedziach osób powyżej 60. roku życia. Autorzy analizy wskazują, że we wschodnich Niemczech dorasta pokolenie

"Świętoszek" i "Zdążyć przed Panem Bogiem" na maturze z języka polskiego

. Na drugim miejscu uplasowała się biologia - 20 proc. abiturientów podejdzie do egzaminu, a wiedzę o społeczeństwie napisze 16 proc. Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja.Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka

RPO: Amnestia maturalna obniża poziom edukacji

egzaminu maturalnego, otrzymały świadectwa dojrzałości. Zauważył, że prawo zezwala, by pewne akty prawne działały wstecz, jednak tylko wtedy, gdy przynosi to korzyść obywatelom i gdy nie łamie się w ten sposób innych zasad prawa. Zdaniem Trociuka, osoby, które dostały świadectwa dojrzałości, mimo że nie

Młodzi socjaldemokraci do premiera ws. religii: Nie oszukujcie

będzie prezentacja religijności ucznia na świadectwie dojrzałości."Obecność lub nie oceny religii na świadectwie dojrzałości jest informacją całkowicie zbędną z punktu widzenia rozwoju dalszej kariery obywatela" - uważają autorzy listu.Ich zdaniem, "w żadnym wypadku w szkołach publicznych

"Super, że się rozstajemy. I nie tkwimy w toksycznych związkach" [SYPIAJĄC Z WROGIEM, CZ. 1]

książek i - co najważniejsze - na samym sobie wypróbował swoje rady. Rozmawiamy o dojrzałości, której nam brakuje, o przyczynach kryzysów w związkach. O tym dlaczego chcemy, by inni myśleli tak, jak my i o tym, jak bezmyślnie powielamy te same błędy w każdym kolejnym związku. Łukasz Głombicki: Czemu

Giertych: Ocena z religii nie będzie wliczana do średniej

. każdy maturzysta będzie musiał zdać egzamin z matematyki, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości; od 2008 r. nie będzie można oblać żadnego z obowiązkowych egzaminów. Egzamin poprawkowy zamiast amnestii W miejsce obowiązującej jeszcze w tym roku tzw. amnestii maturalnej, od przyszłego roku szkolnego

"Przedwiośnie" i "Granica" tematami na polskim?

świadectwo dojrzałości nawet, gdy nie zda jednego egzaminu. Od przyszłego roku szkolnego w miejsce tzw. amnestii maturalnej dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, będzie wprowadzony egzamin poprawkowy. Spowodowane jest to orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy

Spacer przez historię roku 1980

" (1981) Krzysztofa Kieślowskiego, a także dokumenty Kieślowskiego ("Gadające głowy"), Marcela Łozińskiego ("Świadectwo dojrzałości", "Próba mikrofonu"), Ireny Kamieńskiej ("Robotnice"), Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego ("Pielgrzym"), Wojciecha

Spacer przez historię roku 1980

" (1981) Krzysztofa Kieślowskiego, a także dokumenty Kieślowskiego ("Gadające głowy"), Marcela Łozińskiego ("Świadectwo dojrzałości", "Próba mikrofonu"), Ireny Kamieńskiej ("Robotnice"), Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego ("Pielgrzym"), Wojciecha

Zleciła złodziejom kradzież silnika - ukradli jej auto i wyłudzili za nie okup

-letniego katowiczanina - podał Pytel.24-letni szef przestępczej grupy został aresztowany. Dwaj jego wspólnicy zostali objęci dozorami policji. Jeszcze w środę prokurator i sąd zadecydują o losie ostatniego z podejrzanych. Podczas przeszukań w domach mężczyzn znaleziono fałszywe prawa jazdy, druki świadectw

Będą giertychowi maturzyści

Przypomnijmy: min. Giertych wyda wkrótce rozporządzenie, które przyzna świadectwa dojrzałości tym, którzy nie zdali na maturze jednego przedmiotu, a ze wszystkich osiągnęli średnią powyżej 30 proc. Takich osób jest ok. 50 tys. - Nie należy ich karać za to, że system jest niedopracowany - uważa

Prochy "Jura", uczestnika "Akcji pod Arsenałem", złożono na Powązkach

wybuchu wojny Wolski był absolwentem gimnazjum. Naukę kontynuował w systemie tajnego nauczania i w 1943 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie rozpoczął naukę w tajnej Państwowej Szkole Technicznej w Warszawie. W konspiracji działał od roku 1939. Wstąpił najpierw do Szarych Szeregów, a później do AK

Giertych: Chciałbym ponownej amnestii maturalnej

wypadku drogowego, bo jak by miała wypadek drogowy, to by policji powiedziała, że winien jest Giertych - zauważył Giertych.Według niego, tegoroczne kontrowersje wokół zadań maturalnych pokazują, że przydałaby się zaproponowana przez niego tzw. amnestia maturalna, która umożliwiała uzyskanie świadectwa

Trudny los kandydatów na studia

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postanowiło ono, że w przyszłym roku maturzyści będą zdawali tylko jeden poziom. Tym, którzy wybiorą egzamin dojrzałości na trudniejszym poziomie, punkty, według specjalnego przelicznika, przeliczone zostaną na wynik poziomu podstawowego. Dlatego na świadectwie będą dwa wyniki

Lewe świadectwo można kupić na bazarze

pięćdziesiątki. Niczym nie handluje. Sam do nas podchodzi. - Potrzebujecie czegoś konkretnego? - pyta. - Chcemy kupić świadectwo dojrzałości. - To zapraszam do biura - uśmiecha się, wskazując na budę, na której nie ma żadnej wywieszki. Wewnątrz pusto i półmrok, jedyne okno zasłonięte jest kocem. Mężczyzna

Nowej matury nie zdało około 5 proc. maturzystów

liceom w kraju. Dyrektorzy szkół odbiorą też paczki z już wydrukowanymi świadectwami dojrzałości swoich uczniów. Po południu i jutro od rana maturzyści będą odbierać świadectwa w szkołach. Nie będzie na nich tradycyjnych ocen. Trójki czy piątki zastąpi procent punktów zdobytych z każdego maturalnego

Szef kuchni poleca: top 7 newsów Gazeta.pl

''. Potwierdziła, że nawet teść nie rozpoznał jej wśród grających w reklamie postaci. Więcej 6. Sąd za pomyłkę na maturze. Maturzysta ze Sławkowa nie cieszył się długo świadectwem dojrzałości. Zostało mu odebrane, bo ktoś pomylił naklejki w czasie egzaminu. Dodatkowo chłopcem interesuje się prokuratura

Przemówienie pożegnalne do młodzieży

. Maryja jawi się nam dzisiaj jako wzór życia rosnącego ku pełnej dojrzałości."Wzrastać", "dojrzewać": oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko

Wrocław: rozbito gang fałszerzy dokumentów

świadectwa dojrzałości, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dyplomy ukończenia wyższej uczelni, różnego rodzaju zaświadczenia oraz sprzęt elektroniczny i poligraficzny w tym także komponenty, takie jak folie, papier fotograficzny, farby drukarskie, klisze fotograficzne, służące do nielegalnej

Nowa szkoła aktorska we Wrocławiu

klasyczny), a Jose Torres zajmie się tańcem współczesnym. Szkoła wynajęła pomieszczenia od gimnazjum przy ul. Pautscha 9 na Biskupinie. Kandydaci już mogą składać tam swoje dokumenty (do 15 sierpnia): świadectwo dojrzałości i zaświadczenie od lekarza, że mogą wykonywać zawód aktorski, wymagający dużej

Matura 2009: łatwy polski, popularna geografia

z matematyki. Do tego jak dziś polski i język obcy pisemnie i ustnie, ale już bez rozbicia na poziomy. I tylko te egzaminy będą decydowały, czy ktoś maturę zda, czy nie. Przedmioty dodatkowe będą konieczne tylko do rekrutacji na studia, ale ich wynik nie wpłynie na to, czy uczeń dostanie świadectwo

Amnestia maturalna do Trybunału

, że maturę zaliczają również ci uczniowie, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale z innych przedmiotów zdobyli powyżej 30 proc. punktów. To blisko 50 tys. osób (maturzyści tegoroczni i ubiegłoroczni). "Giertychowscy" maturzyści odebrali już świadectwa dojrzałości

Matura 2006 - język polski - pytania i odpowiedzi

, ile punktów maturzysta zdobędzie, egzamin zostanie uznany, a uzyskana ilość punktów będzie wpisana do świadectwa dojrzałości. W kolejnych dniach maturzyści będą musieli jeszcze przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego

Na uczelniach czekają wolne miejsca

podstawowym oraz starym świadectwem dojrzałości. Dlaczego tylko na tym kierunku są wolne miejsca? - Może wystraszyli się historii - mówi z uśmiechem Ewa Zawadzka, dyrektor kolegium. Najbardziej oblegana w tym roku była pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką. Przyjęto na ten kierunek 70 osób, ale

Co piąty uczeń oblał maturę

proc. Legutko poinformował, że z powodu niesamodzielności unieważniono blisko 800 egzaminów; najczęściej z polskiego, angielskiego, niemieckiego, geografii i matematyki. W konsekwencji unieważnienia obowiązkowego egzaminu maturzysta nie otrzymuje świadectwa dojrzałości (ponownie egzamin może zdawać

Dziś matura z matematyki i wiedzy o tańcu

świadectwo dojrzałości, będzie musiał zdać pisemny egzamin z matematyki - będzie on bowiem obowiązkowy. Chęć zdawania matury z matematyki zadeklarowało w tym roku 18 proc. maturzystów. Największą popularnością przedmiot ten cieszy się wśród abiturientów z liceów ogólnokształcących - zdaje go aż 24 proc. z

Poloniści: matura była zbyt łatwa

matur. - Z roku na rok ich poziom był coraz słabszy, ale czegoś takiego jeszcze nie było. To zadania na poziome szkoły podstawowej! - uważa. I dodaje: - Zanim wprowadzono nową maturę uczniowie otrzymywali świadectwa dojrzałości za wyrażenie i uzasadnienie swojego zdania na konkretny temat. Dziś nikt nie

Pierwszy dzwonek Romana Giertycha

strony mamy jednak prouczniowski projekt - amnestię dla maturzystów (maturzyści będą mogli otrzymać świadectwo dojrzałości, gdy nie zdadzą jednego z egzaminów, ale z pozostałych otrzymają średnio więcej niż 30 proc., oblewania roku za trzykrotną naganną ocenę z zachowania). Jacek Strzemieczny, szef

Akt Oddania Matce Bożej

dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości! Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania! Spraw, aby nie brakowało "robotników w winnicy Pańskiej". Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w

Studia: byli na liście przyjętych, indeksów nie dostaną

Dorota* już w połowie liceum postanowiła studiować medycynę. Dwa lata temu zabrakło jej kilku punktów. Rok temu pech się powtórzył. Dlatego w maju ponownie zgłosiła się na maturę, by poprawić wyniki z biologii i chemii. Od kilku lat egzamin dojrzałości jest przepustką na studia, a poprawiać można

Baskijski Kościół czci pomordowanych przez frankistów

na złość i przypomnieć im, że my też mamy swoich poległych - mówi Ramon Perez Maura. Ksiądz Santiago Martin z Madrytu widzi jednak w postępowaniu biskupów baskijskich dobre strony: - To świadectwo dojrzałości. Biskupi odczekali 30 lat, bo nie chcieli, by pamięcią historyczną manipulowano w celach

W dojrzałość z matematyką. Obowiązkowo

matematyki. Gdyby to nie była próba, tylko prawdziwy egzamin, ponad 100 tys. uczniów nie dostałoby świadectwa dojrzałości. A matematycy i uczniowie mówili, że matura próbna nie była najtrudniejsza. - To był kompromis. Chodziło o to, żeby nie spowodować "rzezi" i jednocześnie nie

Pogrom. Klasa, w której nikt nie zdał matury

, po wyniki swojej matury przyjechała wczoraj z chłopakiem. Dowiedziała się od dziennikarzy, że oblała. Reporterzy, którzy już rano wiedzieli, że jest w Polsce szkoła, w której egzamin dojrzałości oblali wszyscy, od rana pytali dyrekcję o przyczyny klęski. Olga ma swoją odpowiedź: - Winni są

Święty Wrocław, Orbitowski, Łukasz

pochłonął. Władze miasta zostają zmuszone do otoczenia osiedla kordonem policyjnym. Narracja jest rozwijana z punktu widzenia tajemniczego kronikarza, który chce potomnym przekazać miejską legendę; niejako opracowuje ją na naszych oczach. Zbiera tylko poszlaki, dysponuje rozproszonymi świadectwami. Zarówno

Startuje matura, jeszcze z amnestią

matematyki będzie obowiązkowy od roku szkolnego 2009-10. Nie znalazł się za to w rozporządzeniu zapis, że ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen. Giertych tłumaczył, że "sprawę tę zostawił do dalszych rozważań".Świadectwa dojrzałości maturzyści otrzymają 29 czerwca. Więcej o maturze w

Ogłoszono wyniki matur - na tej podstawie uczelnie wybiorą swoich przyszłych studentów

studentów czeka w tym roku prawie 500 tys. miejsc w szkołach wyższych. Z tego ok. połowa to miejsca na studiach dziennych na publicznych uczelniach, czyli studiach bezpłatnych. "To więcej niż wynosi zapotrzebowanie" - dodał Luty. Świadectwa dojrzałości otrzymało w tym roku 365 tys. uczniów. Na

Ekspert ds. rynku pracy: To pokolenie oszukane przez system i stereotyp [30-LATKOWIE]

-latkowie są najbardziej poszukiwaną grupą na rynku pracy. Są jeszcze młodzi, elastyczni, z łatwością korzystają z wszelkich technik komputerowych. Ale mają przy tym pewną dojrzałość oraz jakiś bagaż zawodowych doświadczeń, bo już od pewnego czasu funkcjonują na rynku pracy. Tak to wygląda przynajmniej

Rodzina

życia oraz pomaganie potomstwu w osiągnięciu dojrzałości przez zapewnienie mu właściwego wychowania i dostępu do oświaty, to jeden z podstawowych przywilejów każdej pary małżeńskiej. Wiadomo, że małżeństwa zazwyczaj planują rodzicielstwo. Jednak zdarza się, że ich zamierzenia i nadzieje zostają

Wyniki lepsze, ale matura gorsza

, którzy zdali (55 tys.), dostanie świadectwo dojrzałości dzięki amnestii maturalnej. Większość z nich (87 proc.) oblała egzamin pisemny, a co trzeci - z języka obcego. Źle wypadła matura w liceach i technikach uzupełniających - nie zdał tam niemal co drugi uczeń. Tradycyjnie również gorzej poszło

Pogrzeb Zygmunta Kęstowicza na warszawskich Powązkach

jako odtwórca postaci Stefana Jabłońskiego w popularnym radiowym słuchowisku "W Jezioranach". Urodził się 24 stycznia 1921 roku w Szakach koło Kowna. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1939 r. dostał się na wydział prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Studia przerwał z

Matura z rozdziału państwa od Kościoła

stopnia z religii do średniej ocen (na koniec podstawówki czy gimnazjum). Zadekretował to Giertych. Kościół już raz tupnął nogą na poprzedniego ministra Ryszarda Legutkę, gdy ten wyraził wątpliwości, czy to aby słuszne. Wyższa średnia na świadectwie otwiera drogę do lepszej szkoły. To zatem przywilej

Trwa nowa matura - skok na Księżyc

uczyć wszechstronnie, uczy "pod test". W mediach już teraz pojawiają się głosy o zamieszaniu, jakie nas czeka po tej maturze - lawina odwołań, które przecież trzeba rozpatrzyć, może opóźnić wydanie świadectw dojrzałości, co oznaczałoby spory poślizg rekrutacji na studia.

Porażki edukatora IV RP

za wykreśleniem ich z kanonu lektur.Drugi strzał Giertycha - amnestia maturalna. Tym, którzy nie zdali z jednego przedmiotu, dał świadectwo dojrzałości (było to już po ogłoszeniu wyników matury), potem tę zasadę rozciągnął na następne lata. W tym roku np. dzięki amnestii zdał egzamin co siódmy

UJ żegna swojego "najwybitniejszego Wychowanka"

Novum zostanie wyłożona księga kondolencyjna, przy której wartę będą pełnić studenci.Karol Wojtyła w 1938 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem, Karolem, przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu

Przemówienie wygłoszone w czasie koronacji obrazów Matki Bożej

odpowiedzi stwierdzenie, że Jezus z Nazaretu nie jest królem "z tego świata", a jednak mówi o swoim "królestwie". I dlatego pyta powtórnie: Toś Ty jest królem? Odpowiada Chrystus: Ty powiadasz, że Ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo

Wiersze wybrane, Szymborska, Wisława

(toleruje?) trzy. Daje to jeszcze jedną odpowiedź na pytanie: "co to takiego poezja?". Dla autorki w znacznie mniejszym stopniu poezja godna swego miana jest zapisem młodzieńczego zauroczenia ułudą publicystycznego "w s z y s t k o" niż świadectwem dojrzałości, tyleż krytycznej, co i

Homilia w czasie Mszy Św. w Niepokalanowie

Odkupiciel świata, został w tym czynie podjęty z całkowitym heroizmem, a równocześnie z jakąś ogromną prostotą. Ojciec Maksymilian występuje z szeregu, aby przyjęto go jako kandydata do bunkra głodu na miejsce Franciszka Gajowniczka: podejmuje decyzję, w której ujawnia się równocześnie dojrzałość jego

Dobra frekwencja: około 45 proc.

protokołów z punktów wyborczych. Dr Tadeusz Szawiel - socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego - uważa, że taka frekwencja dowodzi, że nie sprawdziły się prognozy jakoby politycy mieli zniechęcić ludzi do polityki. Według Szawiela dobrze to świadczy o naszej demokracji i dojrzałości obywateli. Piotr

Repetowanie za zachowanie i amnestia maturalna

Swoje pomysły na zamiany w oświacie MEN konsultuje z OHP, ale nie z rektorami szkóły wyższych W projekcie zmian w ocenianiu i promowaniu uczniów, który resort właśnie wysłał do konsultacji, zapisano też zapowiadaną przez ministra edukacji Romana Giertycha amnestię maturalną. Świadectwo

Obcy we własnym kraju

przygotowana przez państwowe instytucje Francji i Niemiec wystawa "Obcy? Obrazy Innego", jest świadectwem dojrzałości demokratycznych społeczeństw. Dlatego z tak wielkim oburzeniem niemiecka opinia publiczna zareagowała na polityczną ingerencję w treść wystawy. Poszło o tablicę informującą o

Będzie amnestia za oblaną maturę

We wtorek, a najpóźniej środę rozporządzenie będzie gotowe - mówi "Gazecie" Giertych. A więc mimo krytyki ze wszystkich stron będzie amnestia dla ponad 40 tys. maturzystów, którzy oblali egzamin dojrzałości przez jeden przedmiot, a osiągnęli średnią powyżej 30 proc. Odbiorą świadectwa na

Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny

3,23).5. Liturgia dzisiejszej beatyfikacji, a zwłaszcza psalm responsoryjny, pozwala nam niejako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa. Tego męczeństwa.Czyż to nie ona tak mówi, ona, Karolina? "Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: "Tyś jest Panem moim""

TK: Amnestia maturalna Giertycha jest niezgodna z Konstytucją

wprowadzone przez Giertycha zmiany. Giertych "z pokorą" przyjmuje wyrok TK. Premier zaskoczony Przeczytaj komentarze Tak zwana "amnestia maturalna" polegała na tym, że osoba, która zdawała egzamin w roku szkolnym 2004-2005 i 2005-2006, otrzymywała świadectwo dojrzałości nawet, jeśli z

Własna taryfa dla każdego Kowalskiego

tapety czy dzwonki, wchodząc na te czy inne serwisy. Rynek usług dodanych, dobieranych na podstawie tego, co przeglądamy przez internet w komórce, kwitnie w krajach azjatyckich. U nas będzie podobnie. I im prędzej, tym lepiej, bo jest to świadectwem dojrzałości i konkurencyjności rynku - podkreśla

Kra, Podsiadło, Jacek

krytycyzmem. W stosunku do ryzyka, jakie niesie jego własna legenda, Podsiadło zachował się inteligentnie, głównym przedmiotem książki czyniąc dokonującą się w nim samym przemianę. "Kra" ma go przenieść na drugi brzeg, na stronę dojrzałości, która zapewne jest doświadczeniem nieszczególnie pożądanym

Pasja Janis Joplin

przeciągającymi się nagraniami Joplin wróciła do heroiny. Zmarła 4 października 1970 roku po przedawkowaniu w hotelu w Los Angeles. Pierwsza supergwiazda Płytę "Pearl" ukończono i wydano już po jej śmierci. Nawet teraz, po 35 latach, album pozostaje świadectwem wielkości Joplin

Homilia w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry

, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych... wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce - Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej

Jan Paweł II. Człowiek poddany czasowi

;. Duch ludzki zresztą, choć odczuwa skutki starzenia się ciała, jest stale otwarty ku wieczności i dlatego pozostaje poniekąd zawsze młody; doświadcza zaś tej nieprzemijającej młodości szczególnie mocno, kiedy uspokaja go wewnętrzne świadectwo czystego sumienia i gdy jednocześnie zaznaje troskliwej

Tusk: Polska nie musi ogłaszać planu stabilizacyjnego

; - powiedział Tusk.Jak podkreślił, taka ciągłość to świadectwo dojrzałości demokracji. Zdaniem premiera, informacja na temat roku rządu, przedstawiana przez szefa rządu, powinna stać się "trwałym obyczajem" w Polsce.Tusk: Etatyzm nie jest lekarstwem na kryzys | wideoDonald Tusk określił jako "

Złota Palma za "Drzewo życia"

, od narodzin do dojrzałości. Można by z tego materiału wykroić faulknerowską sagę z amerykańskiego Południa mówiącą o rozpadzie rodziny, o przemijaniu. Ale w koncepcji Malicka lament nad minionym życiem przeradza się w pochwałę istnienia: wszystko było dobre! Historia rodziny staje się elementem

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach

historyczny proces świadomości i wyborów człowieka - jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie

Matura 2006 - język angielski - pytania i odpowiedzi

zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy). Wśród języków obcych najpopularniejszy jest angielski - blisko 76 proc. maturzystów zdecydowało się, że na pisemnym egzaminie dojrzałości wykaże się jego znajomością. W liceach ogólnokształcących chęć

Niecodzienny proces o trzy maturalne punkty

autor pisze, że jedną z korzyści nowej metody jest ograniczenie zużycia wody. Napisała to wszystko w odwołaniu do OKE, ta znów odpisała, że chodziło o metan. I odmówiła zmiany punktacji. Dlatego dziewczyna poszła do sądu. Domaga się zmiany punktacji za maturę z biologii i wydanie nowego świadectwa. Chce

Z czym na targi, czyli wydawcy polecają

jedno z nielicznych literackich świadectw obozowej rzeczywistości widzianej oczami kobiety. Dwa nowe tytuły Sandora Maraiego: "Pokój na Itace" - indywidualne, wielowątkowe dopowiedzenie historii Odyseusza i "Zbuntowanych" - historię grupy chłopców, którzy przed egzaminem dojrzałości

Papieża wspomina rektor kościoła Św. Ducha w Toruniu

pontyfikat. Być może właśnie o tym myślał na łożu śmierci. Obyśmy zatem poszli przez życie w duchu jego nauczania. To byłaby najpiękniejsza ofiara, jaką możemy mu złożyć. Stoimy bowiem w obliczu potężnego wyzwania i sprawdzianu dojrzałości - jak żyć, kiedy już go nie ma? Może pogodzić się z tym naszym

Sceny z życia patrioty, którego uznano za zdrajcę

losy, nazywa go "praojcem elektroniki", a inni widzą w nim nawet "Kopernika elektroniki". *** Żaden film nie obejdzie się bez sceny w seminarium nauczycielskim w Kcyni. Jest rok 1904. Młody Czochralski, ósmy syn niezamożnego stolarza, drze świadectwo

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Druk świadectw

zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Można stworzyć i wydrukować dokumenty dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół specjalnych, zawodowych a także techników, szkół policealnych oraz świadectw dojrzałości.

Druk świadectw jest w pełni zautomatyzowany. Kiedy drukujemy dokument

Świadectwo szkolne

, świadectwo dojrzałości było dodawane do świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum.

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia – typ szkoły artystycznej w Polsce o sześcioletnim cyklu kształcenia, dającej wykształcenie w zawodzie muzyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu

Ogólnokształcąca szkoła baletowa

Ogólnokształcąca szkoła baletowa – typ szkoły artystycznej w Polsce o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dającej wykształcenie w zawodzie tancerz oraz wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiającej uzyskanie świadectwa

Johannes Olav Smit

Johannes Olav Smit (ur. 19 lutego 1883 r. w Deventer, zm. 23 czerwca 1972 r. w Rzymie) – holenderski duchowny katolicki, misjonarz w Norwegii, wikariusz apostolski Norwegii w latach 1922-1928. BiografiaPrzyszedł na świat w katolickiej rodzinie w Holandii. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości

Josef Brems

Josef Ludwig Brems (ur. 7 sierpnia 1870 r. w Testelt, zm. 5 kwietnia 1958 r. w Kopenhadze) - belgijski duchowny katolicki, wikariusz apostolski-biskup Danii w latach 1922-1938. ŻyciorysUrodził się w rodzinie katolickiej w Testelt w 1870 roku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zdecydował

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.