średnia krajowa stopa bezrobocia

PAP

Eurostat: bezrobocie w Polsce w sierpniu 8,8 proc., średnia w UE 10,1 proc.

Eurostat: bezrobocie w Polsce w sierpniu 8,8 proc., średnia w UE 10,1 proc.

# Dochodzi więcej informacji dotyczących danych Eurostatu #

Lubuskie. W lipcu bezrobocie najniższe w historii regionu

W lipcu br. stopa bezrobocia w woj. lubuskim wyniosła 11 proc. i była najniższa w historii regionu, tj. od chwili jego powołania w 1999 r. - poinformował Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Dolnośląskie. Pracodawcy zawarli umowę o współpracy z 22 urzędami pracy

Dolnośląscy pracodawcy, działający pod szyldem Konfederacji Lewiatan, podpisali we Wrocławiu umowę o współpracy z 22 powiatowymi urzędami pracy. Chcą wspólnie promować m.in. samozatrudnienie oraz korzystać z europejskich funduszy w zwalczaniu bezrobocia.

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. złagodzone wymagania będą uzależnione od poziomu stopy bezrobocia. W przypadku włączenia do specjalnej strefy ekonomicznej gruntów prywatnych położonych w powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej progi zostały zmniejszone o 20

Bielski: widać poprawę na rynku pracy, co sprzyja popytowi

ostatnich miesiącach w całkiem przyzwoitym tempie. Na razie nie musimy się więc mocno obawiać o osłabnięcie popytu konsumentów" - dodał. W ubiegłym tygodniu GUS podał, że stopa bezrobocia liczona według krajowej metodologii spadła w sierpniu do 11,7 proc. z 11,8 proc. w lipcu. Ministerstwo Pracy i

Świnoujście. Najniższe w regionie bezrobocie efektem m.in. inwestycji

Według danych Wojewódzkiego urzędu Pracy w Szczecinie z końca maja, stopa bezrobocia w Świnoujściu wynosiła 6,7 proc. W całym województwie wskaźnik ten sięgał średnio 16,4 proc. Najwyższą stopę bezrobocia w regionie miał powiat białogardzki - 28,2 proc. W stolicy województwa, Szczecinie

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,2 proc.

. Eksperci zauważyli też, że na koniec tego roku sytuacja na rynku pracy nadal nie będzie dobra, ale wyraźnie lepsza wobec 2012 i 2013 r. Według Instytutu na koniec tego roku bezrobocie sięgnie 12,2 proc., a rok później 11,5 proc. "Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie

Rząd o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017

2015 r. W dokumencie wskazano, że w 2014 r. stopa bezrobocia spadnie do 9,8 proc., w 2015 r. wyniesie średnio 9,3 proc., by w 2017 r. spaść do 7,9 proc. Według resortu finansów zmiany w stopie bezrobocia będą wynikiem prognozowanych zmian w popycie na pracę. Rząd rozpatrzy też przygotowaną przez

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

na rynku pracy nadal nie będzie dobra, choć lepsza niż w 2012 i 2013 roku. Bezrobocie powinno systematycznie spadać i wynieść na koniec tego roku 12,6 proc., a rok później 11,8 proc. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie dwucyfrowa. "W ocenie Instytutu spadek

PKO BP: polska gospodarka może w br. rozwijać się w tempie 3,8 proc.

29.04. Warszawa (PAP) - W tym roku wzrost polskiej gospodarki może sięgnąć 3,8 proc. - szacują ekonomiści PKO BP. Wcześniej przewidywali, że wyniesie on 3,6 proc. Ich zdaniem sprzyjać nam będą: ożywienie w strefie euro, niskie ceny ropy, inwestycje publiczne i niskie stopy procentowe. Jak wskazał

Niemcy.Poziom gospodarczy w b. NRD nadal niższy niż w landach zachodnich

24. rocznicą zjednoczenia kraju. Na utrzymujące się ekonomiczne upośledzenie wschodniej części Niemiec wskazują też inne parametry gospodarcze, między innymi stopa bezrobocia - niemal dwukrotnie wyższa niż na zachodzie kraju. Średnia stopa bezrobocia na wschodzie Niemiec wynosiła w 2013 roku 10,3

Dolnośląskie. 33 mln zł na pomoc dla niezarejestrowanych bezrobotnych

zorganizowane specjalne spotkania informacyjne w większych miejskich ośrodkach regionu. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER) zakłada wydania w ciągu sześciu lat na aktywizację osób młodych na Dolnym Śląsku 125,7 mln euro. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 10,4 proc. przy średniej krajowej

MPiPS: zaangażowanie uczelni niezbędne dla ograniczenia bezrobocia młodych

. Według danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w lipcu wynosiła w Polsce 23,2 proc. i była wyższa od średniej UE (21,7 proc.)

Lubuskie. Uratowano 78 etatów dzięki ustawie o ochronie miejsc pracy

połowy roku będzie brana pod uwagę także stopa bezrobocia na danym terenie" - wyjaśniła. Informacje na temat pomocy z tego źródła lubuscy przedsiębiorcy mogą uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Na koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w woj. lubuskim wynosiła 15,7 proc., przy

W Łódzkiem stopa bezrobocia spadła o prawie 2 procent

Pod koniec 2013 r. w Łódzkiem było 149,7 tys. bezrobotnych. Liczba osób bez pracy zarejestrowanych w analogicznym okresie bieżącego roku jest niższa o ponad 24 tys. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, przekazanych PAP przez analityk Justynę Kaczmarzyk. Stopa bezrobocia w regionie

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

w aktywizacji zawodowej. Szczepkowski przekazał PAP, że rynek pracy w warmińsko-mazurskim cechuje duża płynność, ponieważ od stycznia do sierpnia na listy bezrobotnych wpisało się 77,9 tys. osób, a wypisało z nich 98,6 tys. osób. Ogólna stopa bezrobocia w regionie w sierpniu wynosiła 18,4 proc

Świętokrzyskie. Rusza budowa Staszowskiego Obszaru Gospodarczego

. Zwyciężył miejscowy oferent, firma GMC. Położony w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego Staszów jest dziewiątym pod względem liczby mieszkańców miastem regionu (ok. 15 tys.). Według danych GUS na koniec kwietnia stopa bezrobocia w powiecie staszowskim wynosiła 11,7 proc i była niższa

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

razie nałożenia przez UE sankcji gospodarczych na Rosję" - podkreśliła główna ekonomistka Banku Pocztowego Moniki Kurtek. Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka uważa, że niska inflacja to wynik braku presji płacowej. "Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia utrzymuje wzrost płacy

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,1 proc.

wyniesie średnio 1,3 proc., a na koniec grudnia 2,1 proc. "Inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP oznacza, że w tym roku nie należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych banku centralnego" - dodano. W 2015 roku inflacja powinna być nieco wyższa niż w 2014 r. i wynieść na koniec grudnia 2,4

BNPP obniżył prognozy dla Rosji na lata 2015-16

Bank zakłada, że władzom uda się ustabilizować rubla na obecnym kursie (ok. 60 rubli za dolara), co będzie oznaczało, że w ujęciu średniorocznym rosyjska waluta straci 60 proc. do dolara (w porównaniu z poziomem z początku 2014 r). Przełoży się to na średnią stopę inflacji w 2015 r. na poziomie ok

Raport 10 lat w UE: 2 mln nowych miejsc pracy i o 9,5 pkt proc. niższe bezrobocie

miejscu - po Niemczech. Bezrobocie według unijnego Eurostatu, zmniejszyło z 19,8 proc. w 2003 r. do 10,3 proc. w 2013 r., a spadek był największy w regionie. Według opracowania w Polsce pozostającej poza UE bez pracy w 2013 r. byłoby ponad pół miliona więcej osób, a stopa bezrobocia wynosiłaby 14,2 proc

Świętokrzyskie. Marszałek apeluje do premiera o większy Fundusz Pracy

na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Kielcach, która zwróciła się o zwiększenie kwot na łagodzenie skutków bezrobocia i promocję zatrudnienia m.in. do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak. Stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim utrzymuje się od lat na poziomie

Nie ma równości w wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych

znowelizowanych w tym roku przepisów w powiatach, gdzie stopa bezrobocia przekracza aż 150 proc. średniej krajowej, zasiłek jest wypłacany przez rok. Tam, gdzie jest ta stopa niższa, okres wypłacania zasiłku wynosi tylko pół roku. Ważne w tym wszystkim jest to, że wysokość bezrobocia bada się na dzień 30 czerwca

15 dużych problemów Polski według Komisji Europejskiej. I jeden poważny sukces

prognozowany jest spadek poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych, to nadal jest on bardzo wysoki. Wynosi 27,3 proc. i jest wyższy od średniej unijnej. Według raportu wzrósł także odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej. Gorzej pod tym względem jest m.in. we Włoszech i w Bułgarii, a

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

latach ujemny bilans będzie stale się powiększać, co dodatkowo będzie przyspieszać spadek stopy bezrobocia i wpływać na wzrost jednostkowych kosztów pracy - z negatywnymi konsekwencjami dla konkurencyjności polskich firm. Eksperci uważają, że rozwiązaniem jest podnoszenie produktywności pracy (w czym nie

Łódzkie. Mniej niż 140 tys. bezrobotnych - pierwszy raz od końca 2011 r.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Łodzi wynika, że w czerwcu - w porównaniu z końcem ub. roku - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w regionie łódzkim zmniejszyła się o ponad 14,2 tys. - bez pracy pozostawało na koniec czerwca ponad 137,4 tys. osób. Stopa bezrobocia na koniec maja tego

Warszawa. Uczczono rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

, kulturą i sądownictwem, ale przede wszystkim wojskowymi: siłami zbrojnymi i wywiadem. "Miało 200 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, dysponowało szkolnictwem - szkołami podstawowym, średnimi, a także wyższymi, miało też wielonakładowe wydawnictwa, były też teatry i sądy, które wydawały wyroki w imieniu

Stopa bezrobocia w październiku wzrosła do 11,1 proc.

Rok temu już było widać pierwsze sygnały spowolnienia, jednak nie przekładało się tona sytuację na rynku pracy. Choć firmy wyraźnie już sygnalizowały, że są coraz mniej chętne zatrudniać nowych pracowników, stopa bezrobocia padła do poziomu 8,9 proc., nie notowanego od 1991 roku! Pensje rosły w

Rząd o budżecie na 2015 r. i zmianach dot. urzędów i izb skarbowych

przedsiębiorstw 4 tys. 185 zł. Założono, że w gospodarce będzie zatrudnionych 9 mln 754 tys. osób, z tego 5 mln 591 tys. osób w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku ma wynieść 11,8 proc. Ministrowie zajmą się też projektem zmian w ustawie o Służbie Celnej oraz w ustawie o urzędach

GUS: Nasze zakupy jeszcze mocno rosną. W sierpniu w górę o 11,3 proc.

krajowym rynku pracy - wyjaśnia z kolei ekonomistka Banku Pocztowego. A na rynku pracy mamy dwoistą sytuację. O ile dynamika zatrudnienia systematycznie spada, a w sierpniu firmy zmniejszyły liczbę etatów o 8 tys., o tyle stopa bezrobocia nieznacznie się obniżyła - z 11,7 do 11,6 proc. - To ostatni spadek

Bezrobocie w kryzysie (sezonowo) spada

praktycznie nie ma - mówi Tomczuk. Według niego rynek pracy ożywi też budowa lotniska w Świdniku, która ma ruszyć pod koniec tego roku.W skali kraju lubelskie nie jest województwem o największej stopie bezrobocia (średnia krajowa to 11,2 proc.). Najwięcej ludzi bez pracy mieszka na Warmii i Mazurach, gdzie

Wynagrodzenia wrosły - zarabiamy już średnio 3362 zł

sytuacja na rynku pracy będzie miała wpływ na popyt krajowy, w szczególności konsumpcję prywatną. - Dane potwierdzają, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dostosowują zatrudnienie do bieżącej sytuacji. W przyszłości w ślad za tymi danymi pojawi się również informacja o nieco wyższej stopie bezrobocia

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

. Ale to kraj najmocniej dotknięty kryzysem, gdzie stopa bezrobocia przekracza 27 proc., a rząd walczy z ogromnym długiem publicznym. Następne na liście najmniej skutecznych są: Bułgaria, Włochy i Polska. U nas transfery pozwalają wyjść z biedy zaledwie 5,2 proc. ludności. Jacek Ramotowski

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

atrakcyjnym turystycznie. Odbudowano staromiejski ratusz, bulwar nad rzeką Elbląg, dwa mosty oraz marinę, z której żeglarze wypływają na Zalew Wiślany. Mimo wielu inwestycji unijnych wciąż największym problemem w regionie pozostaje bezrobocie, należące od lat do najwyższych w kraju. Dla całego regionu stopa

"Pracowity Polak, wygodny Niemiec" - "FAZ" i "Die Welt" rozprawiają się z Gauckiem i danymi

produkcyjnym miało pracę, mniej niż średnia określona przez OECD, która wynosi 67,7. Przy tym stopa bezrobocia w Niemczech, która ostatnio wynosiła 5,4 proc., była o połowę niższa od stopy bezrobocia w Polsce, która wynosi 10,1 procent" - czytamy. I dalej: "W Niemczech przede wszystkim wzrost liczby

INE PAN: PKB w 2009 roku wzrośnie o około 0,8 proc.

"W 2009 roku tempo wzrostu PKB będzie zdecydowanie niższe niż w roku ubiegłym i wyniesie średnio ok. 0,8 proc.; wyraźnie obniży się również tempo wzrostu popytu krajowego i wszystkich jego składowych" - napisali ekonomiści w najnowszym raporcie INE PAN."W 2009 roku gospodarka Polski

Rynek pracy: ubywa bezrobotnych, jedna czwarta firm chce zwiększać zatrudnienie

Resort pracy zabrał dane z wojewódzkich urzędów pracy i podał, że na koniec maja w pośredniakach zarejestrowanych było 1912 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., wobec 12,3 proc. na koniec kwietnia. Bezrobocie malało w całym kraju, najbardziej (o 0,9 pkt proc.) w województwie warmińsko

Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi

bezpośrednie inwestycje zagraniczne odpowiadają za znaczny wzrost polskiego PKB i wzrost zatrudnienia. 10-lecie polskiej gospodarki w UE przełożyło się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy, bo o ile w lutym 2004 r. stopa bezrobocia wynosiła 20,6 proc., to obecnie oscyluje wokół 13 proc. Pozytywny

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

konkurencji czy braku wizji podnoszenia jakości usług. Według krzywej Phillipsa , im niższa jest stopa bezrobocia, tym zwiększa się inflacja płac - i na odwrót, im niższa inflacja tym większe bezrobocie. Logicznie rzecz ujmując wygląda to tak, że jeśli ludzie mają ten komfort i bez problemu mogą znaleźć bądź

Raport o mieście. Jak się mieszka w Białymstoku?

nie przekłada się na rynek pracy. W mieście o wysokim kapitale ludzkim powinniśmy obserwować niską stopę bezrobocia.- Sytuacja na rynku pracy stanowi wyzwanie dla Białegostoku. Stopa bezrobocia jest najwyższa spośród badanych miast i wynosi 10 proc. Również bezrobocie wśród młodzieży znacznie

Nadchodzi fala zwolnień - bezrobocie wzrośnie do 10 proc.

należy spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia" - napisano w analizie. "Szczególnie niekorzystny może być pierwszy kwartał przyszłego roku, kiedy to budownictwo ogranicza swoją działalność" - dodano. W październiku br. stopa bezrobocia spadła z 8,9 proc. do 8,8 proc. Po wyeliminowaniu

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

) oraz dochodów z działalności na własny rachunek (efekt obni?enia aktywności gospodarczej w długim horyzoncie projekcji), podano także. "Po obniżeniu w 2010 r., stopa inwestycji nieznacznie wzrośnie w latach 2011-2013, przy średniej dynamice nakładów brutto na środki trwałe w tym okresie 4,7% r/r

Dużo gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej

proc. GUS: Stopa bezrobocia spadła do 9,3 proc. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec sierpnia 2008 roku 9,3% wobec 9,4% miesiąc wcześniej, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2007 roku stopa ta wyniosła 11,9 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia wyniosła

Koniec recesji w Europie

. Europa wciąż zmaga się z bezrobociem, które ogranicza konsumpcję. W całej Unii Europejskiej bez pracy jest ponad 22,1 mln osób - aż o 5 mln więcej niż rok temu. Średnia stopa bezrobocia w całej UE to już 9,2 proc. (rok wcześniej - 7,1 proc.). Ale na Łotwie, która zbankrutowałaby bez międzynarodowej

Złoty pozostaje silny, na długu rentowności wzrosły

informacji z zagranicy" - dodał. W czwartek kluczowymi informacjami będą: decyzja EBC w sprawie stóp procentowych ogłoszona o 13.45 oraz dane z rynku pracy w USA opublikowane o 14.30 - zmiana liczby miejsc pracy poza rolnictwem, stopa bezrobocia oraz liczba nowych podań o zasiłek.

Wynagrodzenia stanęły, mało się buduje

Urząd Statystyczny w Łodzi ogłosił dane za pierwsze półrocze 2009 r. Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Łódzkiem wyniosła 10,4 proc. U nas jest niższe niż średnia w kraju, gdzie wynosi 10,7 proc. Najtrudniej o pracę w województwach warmińsko-mazurskim (17,8 proc.), kujawsko-pomorskim i lubuskim

Nieckarz z RPP: Konieczna jest zdecydowana redukcja stóp procentowych

głębszemu spadkowi dynamiki rozwoju konieczna jest zdecydowana redukcja podstawowych stóp procentowych. "Nasza gospodarka znajduje się w fazie wyraźnie słabnącej dynamiki rozwoju. Malejący popyt krajowy i zagraniczny, pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i zaostrzające się trudności w

Jest dobrze, a nawet jeszcze lepiej

raport o stanie amerykańskiego rynku pracy, okazały się tak dobry że aż podejrzany. Wszystkie wskaźniki były wyjątkowo dobre i zdecydowanie lepsze niż prognozy. Po pierwsze stopa bezrobocia w USA wyniosła 9,4 proc., a oczekiwano aż 9,7 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca (9,5 proc.) oznacza to

Stopy w dół o ćwierć punktu

NBP będzie to około 2,8 proc. Polacy jeszcze nie odczuwają wyraźnych skutków spowolnienia gospodarki. Sytuacja na rynku pracy od lat nie była tak komfortowa. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w październiku do 8,8 proc. Według unijnej metodologii (za bezrobotnego nie uznaje się osoby pracującej

Ostre spadki cen akcji na GPW

marcu została wyrzucona z nowojorskiej giełdy. Inwestorzy w USA są od początku roku wprost bombardowani informacjami wskazującymi, że recesja jest za progiem: silny spadek koniunktury w przemyśle, skok stopy bezrobocia do 5 proc., mniej podpisanych umów kupna domów. Niektórzy analitycy, np. z banku

Łódzkie. Bezrobocie rośnie, ale wolno

województwo jest ciągle poniżej średniej krajowej. Przyznaje jednak, że są powiaty, gdzie sytuacja staje się poważna. - Kilka z nich - kutnowski, tomaszowski, opoczyński, łaski i zgierski - boryka się już z problemem petryfikacji bezrobocia, czyli utrzymującego się na dość wysokim poziomie bezrobocia

Eurobarometr: 81 proc. Polaków nie ma zaufania do krajowych instytucji politycznych (opis)

. Średnia unijna wynosi 51 proc. Ogólnie obywatele Unii Europejskiej są zadowoleni z życia. 86 proc. jest stosunkowo zadowolonych ze swojego życia osobistego i otaczającej ich codzienności, 83 proc. jest zadowolonych ze stopy życiowej, 78 proc. z warunków pracy. Badanie Eurobarometru miało formę wywiadów

Podwyżki 2007: atrakcyjne Trójmiasto

względem wygląda Trójmiasto? Nie najgorzej. Według danych z końca 2006 r. stopa bezrobocia w Gdańsku wynosiła 6,2 proc. w Gdyni - 5,9 proc., a w Sopocie - 5,0 proc. To bardzo dobre wyniki, bo niewiele dzieli nas od lidera, czyli Warszawy (4,6 proc). W regionie sytuacja jest jednak dużo trudniejsza, bo np

Sprzedaż nadal rośnie, ale wolniej. Pensje zjada inflacja

nie ruszą inwestycje i zatrudnienie, dopóty zwykły Kowalski nie poczuje ożywienia na własnej skórze. Na razie pracy jest mniej, a pensje rosną wolniej od cen. Na koniec października w pośredniakach zarejestrowanych było 1,74 mln osób, przez miesiąc przybyło ich więc 28,5 tys. Stopa bezrobocia

Członkostwo w UE przyspieszyło wzrost i modernizację gospodarki

tej chwili znajdujemy się gdzieś pośrodku stawki" - oceniła Piątkowska. "Na koniec 2008 roku stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu wyniosła 7,1 proc. Najwyższy wskaźnik był udziałem Hiszpanii (11,3 proc.), ale gorsze od nas wskaźniki zanotowały również m.in. Francja, Węgry, Portugalia

Gospodarka będzie spowalniać, kluczowy popyt krajowy

" - uważają. Według prognozy IBnGR stopa bezrobocia na koniec bieżącego roku wyniesie 9,1 proc., a na koniec roku 2009 spadnie do poziomu 8,4 proc. "Obecnie wyróżnić można dwa podstawowe zagrożenia dla rynku pracy. Pierwszym z nich jest ewentualne ograniczenie inwestycji w sektorze

W.Brytania. Spada bezrobocie i średnia płaca

premii płace wzrosły w czerwcu o 0,6 proc. rdr., najwolniej od 2001 r., znacznie poniżej inflacji (1,9 proc. rdr w czerwcu). Liczba bezrobotnych w tym samym kwartale obniżyła się o 132 tys. do 2,08 mln. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 6,4 proc. ogółu siły roboczej, co jest najniższym poziomem od

Przez kryzys 34 mln ludzi straciło pracę

W ubiegłym roku liczba bezrobotnych sięgnęła 212 mln - alarmuje MOP w raporcie "Tendencje na światowym rynku pracy". Kryzys szczególnie mocno uderzył w młodych ludzi, wśród których stopa bezrobocia sięgnęła w ubiegłym roku 13,4 proc., podczas gdy wśród starszych pracowników nie przekracza

Polacy krytycznie oceniają rynek pracy

Z danych GUS wynika, że styczeń był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu zeszłego roku. Również w lutym bezrobocie wzrosło i - jak wynika z opublikowanych w środę danych GUS

Jak RPP dyskutowała w ostatnich miesiącach

oni równocześnie, że w średnim okresie spadek naturalnej stopy bezrobocia może być głębszy niż spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, do czego może przyczynić się wzrost udziału osób młodszych wśród wszystkich bezrobotnych, w przypadku których prawdopodobieństwo znalezienia pracy jest relatywnie

Bezrobotni uciekają przed pracą

Ile jest w Polsce bezrobocia? Mierzy się je na dwa sposoby. Pierwszy to rejestr prowadzony przez urzędy pracy. Zgodnie z nim bezrobotny to ten, który się zarejestrował, nawet jeśli w rzeczywistości nie poszukuje pracy. Mierzona tym sposobem stopa bezrobocia w Polsce wynosiła na koniec kwietnia 10,5

Sprzedaż detaliczna wyhamowuje. We wrześniu wzrost o 2,5 proc.

miesiąca przybyło ich 27 tys. Stopa bezrobocia zwiększyła się nieznacznie - z 10,8 do 10,9 proc., jednak ekonomiści nie mają złudzeń, że będzie rosnąć znacznie szybciej. Do końca tego roku może wynieść 12,5 proc., a w przyszłym roku niektórzy spodziewają się, że osiągnie 14 proc. Co gorsza, za zarobione

Bezrobotny chce sam zarabiać. Będzie kłopot

ubezpieczyć tylko 60 proc. bezrobotnych. Na resztę nie starczyło pieniędzy. Podobnie było np. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku gdzie stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13, 8 procent (średnia krajowa to 10,7). Bez pracy jest 5593 osób. - Tam sytuacja jest dramatyczna - przypomina Tomczuk, który już

Wojewoda radzi: Przygotuj się na plan B

zagłębiu bezrobocia. - Jeszcze kilka lat temu w tamtym powiecie bez pracy była co trzecia osoba. Dziś stopa bezrobocia wynosi tam już ok. 20 proc., ale to i tak dwa razy więcej niż średnia dla całego województwa. To trudne warunki do rządzenia. - Proszę sobie wyobrazić: nie było dnia, żeby co najmniej

3 zł za dolara i werbalna interwencja NBP i resortu finansów

nawet o kurs 4,0, ale nie zdołał go przełamać. "Na rynku krajowym można było zaobserwować wzmożoną podaż naszej waluty. Euro osiągnęło maksimum na poziomie 3,9875, a dolar 3,1091. Dziś poznaliśmy dynamikę sprzedaży detalicznej, która to wyniosła we wrześniu 11,6%. Stopa bezrobocia w tym samym

Litwa: niskie bezrobocie, wysoka emigracja

Krajowy urząd zatrudnienia w Wilnie ogłosił właśnie, że bez pracy pozostaje na Litwie zaledwie 4,3 proc. ludzi w wieku produkcyjnym. Przez ostatni miesiąc bezrobocie zmniejszyło się o 2,1 proc. Co prawda według danych UE stopa bezrobocia na Litwie jest wyższa - 7,8 proc. - ale i tak wciąż jest

Jesteśmy gotowi?

przystąpienia do UGW byłaby wówczas podwyższona dynamika inflacji, co widoczne jest zresztą już dziś, gdyby spojrzeć na kraje akcesyjne stosujące system sztywnego kursu walutowego. Co istotne, kraje o najsłabszym wyjściowym poziomie produktywności odnotowują w ostatnich latach najwyższe roczne stopy jej

Polska "czarną owcą" reform gospodarczych

"Polska sprawia najwięcej zmartwień spośród nowych krajów członkowskich UE" - głosi raport, ubolewając nad niską stopą zatrudnienia w Polsce (52 proc. w 2004 roku). "Mimo niewielkiej poprawy w 2005 roku bezrobocie wynosi dwa razy tyle, co średnia unijna, a wskaźniki zatrudnienia

Hi-tech się odchudza

komputerami (np. myszek). Michael Gregoire, szef Taleo, jednej z największych firm headhunterskich, szacuje z kolei, że stopa bezrobocia w Dolinie Krzemowej wyniesie w przyszłym 6-7 proc., czyli 2-3 pkt proc. poniżej średniej krajowej.

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

rządu w 2012 r. za euro trzeba będzie zapłacić średnio 3,69 zł, a za dolara 2,79 zł. Rosnąć mają stopy NBP. W budżecie przyjęto, że główna stopa referencyjna ukształtuje się w 2011 r. średnio na poziomie 4 proc., a w 2012 r. wzrośnie do 4,7 proc. Mimo to Polacy mają dalej kupować. Dodatkowym czynnikiem

Jaka jest Polska po czterech latach w Unii?

. "Ubiegły rok był drugim z kolei rokiem przyspieszonego rozwoju, w którym stopa wzrostu gospodarczego przekroczyła 6 proc." - zauważają. Dodają, że ciągu niespełna czterech lat, od 1 maja 2004 r., bezrobocie w Polsce spadło prawie o połowę - z 20 proc. w 2003 r. do 11,4 proc. w 2007 r., a

Gorzów: Solidarność z kibicami [WIDEO, ZDJĘCIA]

kilkusetmetrowe korki, stały autobusy i tramwaje. Podobnie, jak podczas innych manifestacji w miastach wojewódzkich, związkowcy domagali się m.in. podniesienia płacy minimalnej do poziomu 50 procent średniej krajowej, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej, czasowego obniżenia

Regiony dostaną miliony euro na osłodę

liczby ich mieszkańców. 10 proc. dołożył regionom, w których PKB na mieszkańca był niższy od 80 proc. średniej krajowej. Pozostałe 10 proc. trafi do województw, gdzie stopa bezrobocia przekracza 150 proc. średniej krajowej. Taki podział faworyzował najbiedniejszych, a nie tych, którzy rozwijają się

Eksperci: Powodzie i oszczędność Polaków nie zagrożą koniunkturze

gospodarczego w 2010 r. "Obserwowane tendencje na rynku pracy i utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wskazują, że realny wzrost popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w roku bieżącym będzie nieco niższy niż tempo zanotowane w 2009 r. Tempo wzrostu popytu krajowego ogółem będzie jednak wyższe"

AntyRPP, czyli dziwny front obrony niskich stóp

oczekiwania inflacyjne. Ekonomiści prostowali, że jest dokładnie odwrotnie: widmo wyższych stóp hamuje apetyty ludzi i firm w obawie przed wyższymi kosztami kredytów.Większość analityków bankowych uważa, że podwyżki są jeszcze potrzebne, gdyż rosnące koszty pracy, spadek bezrobocia i boom kredytowy zwiększają

Z GPW wyparowało 25 mld - klienci funduszy w strachu

mimo wszystko jest w rękach globalnych inwestorów, a nie krajowych funduszy. Kursy akcji od początku roku spadają w całej Europie i USA, bo posiadacze akcji panicznie boją się wejścia gospodarki amerykańskiej w recesję. Wzrosło tam bezrobocie, spadła koniunktura w przemyśle, a inwestorzy wyczekują na

Jak Europa radzi sobie z kryzysem

irlandzkiego biura statystycznego stopa bezrobocia wzrosła z 5,4 proc. w marcu 2008 r. do 11,4 proc. w kwietniu tego roku. Islandia Ta licząca ledwie 320 tys. mieszkańców wyspa stała się jedną z najgłośniejszych ofiar kryzysu finansowego. Zgubiły ją rodzime banki, które chętnie otwierały filie m.in. w Wielkiej

Ósme miejsce Torunia w rankingu "Przekroju"

powietrze, baseny i lodowiska, krótki czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej, kwoty przeznaczane przez NFZ na opiekę długoterminową. Nieźle wypadliśmy w porównaniu sprawności sądów i liczby dróg. Jako przeciętne oceniono w zestawieniu: stopę bezrobocia, wyniki egzaminów gimnazjalnych

Reklama wabi klientów funduszy inwestycyjnych

Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Ich zdaniem do krajowych TFI co miesiąc wpłynie 2,5 mld zł. "Napływ nowych środków, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie napędzany rosnącym apetytem na ryzyko, agresywną reklamą funduszy oraz wysokimi dotychczasowymi stopami zwrotu" - czytamy w raporcie CDM

Tarnów. Firmy z sektora IT stworzą ponad 50 miejsc pracy

Małopolski należy do najwyższych w regionie. Na koniec listopada 2014 r. wynosiło ono od 9,3 proc. w Tarnowie do 12,9 proc. w powiecie tarnowskim i 16,8 proc. w powiecie dąbrowskim. W całej Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc.

Podwyżki już były

procentowych na najbliższych posiedzeniach RPP - ocenia w wypowiedzi dla Reutera członek Rady Polityki Pieniężnej Stanisław Owsiak. Ale wśród członków RPP nie ma co do tego zgody. Inni członkowie Rady - Dariusz Filar i Halina Wasilewska-Trenkner - uważają, że główna stopa powinna jeszcze pozostać na poziomie 6

Ostra krytyka włoskiej polityki wobec Romów

tegorocznego raportu KE rozrzucone po Europie romskie społeczności są dotknięte dużo wyższą stopą bezrobocia i w większym stopniu narażone na utrwaloną z pokolenia na pokolenia biedę niż średnia w ich krajach. Średnia oczekiwana długość życia jest krótsza o 10-15 lat. Problemem jest także m.in. niski odsetek

Kłopoty Francuzów z 35-godzinnym tygodniem

bezrobocia rząd wysyłał pracowników sektora publicznego na wczesne emerytury. Okazało się, że mimo to stopa bezrobocia wciąż utrzymuje się w okolicach 10 proc. Od czasu dojścia do władzy w 2002 r. centroprawicowy rząd stopniowo zwiększa dozwoloną liczbę godzin nadliczbowych. Choć jego posunięcia są niezwykle

Francja zaostrza prawo imigracyjne

tys.). Zdecydowana większość nowych imigrantów (ponad 100 tys.) przyjeżdża na mocy przepisów o łączeniu rodzin. Korzystają z tego zwłaszcza Afrykanie (39 proc. wszystkich wszystkich imigrantów) oraz Azjaci (12,7 proc.). Ponieważ stopa bezrobocia wśród mieszkających we Francji: Algierczyków, Turków

Gomułka o wzroście PKB w 2013: stosunkowo dobry wynik

być może nawet spadku stopy bezrobocia też polepsza nastroje gospodarstw domowych. To w sumie powoduje, że sytuacja w budownictwie zaczyna się poprawiać, także inwestycje publiczne zaczynają powoli rosnąć, więc perspektywy na rozwój są nieco lepsze. Ale daleko jeszcze do takiego stanu, jakiego byśmy

Gospodarcza lokomotywa pędzi dzięki większym zakupom

pojawiają się głosy obaw. Nieco szybciej rośnie inflacja, a Rada Polityki Pieniężnej, by nie dopuścić do dalszego wzrostu, już dwa razy podniosła w tym roku stopy procentowe. To z kolei może nieco przyhamować zapał Polaków do brania kredytów i ostudzić gospodarkę. Ekonomistów martwi też sytuacja na rynku

Wrocław reklamuje się, żeby ściągnąć elity

do Centrum outsourcingu procesów gospodarczych HP. Bezrobotni nierobotni Czy to oznacza, że we Wrocławiu brakuje rąk do pracy? Sprawdziliśmy. Stopa bezrobocia w województwie jest tu wyższa od średniej krajowej - wynosi 20,4 proc. W mieście jest o połowę niższa. O problemie rynku pracy na Dolnym

Regiony walczą jak podzielić 16 mld euro

. - regiony o stopie bezrobocia wyższej od 150 proc. średniej krajowej. Algorytm 2. Tzw. metoda berlińska. Bierze pod uwagę wielkości PKB na głowę i uwzględnia liczbę mieszkańców. Algorytm 3. Uwzględnia liczbę ludności (60 proc. wagi) i PKB na mieszkańca (40 proc

Czarnogórska jasna przyszłość

ekonomiczne między RFN a Jugosławią (stopa procentowa była dziesięciokrotnie wyższa, a inflacja nawet stukrotnie), co doprowadziło do wzrostu realnych dochodów ludności o 85 proc., spadku eksportu oraz obniżenia się PKB (o 7,6 proc.) i rezerw walutowych. W celu przeciwdziałania dalszemu spadkowi poziomu

Polacy: Wreszcie nadszedł dobry czas na zakupy

zatrudnionych; rekordowe wykorzystanie przez mocy produkcyjnych fabryk; dodatkowy zastrzyk pieniędzy w naszych kieszeniach z obniżki składki rentowej (pensja bliska średniej krajowej wzrośnie na rękę o około 70 zł miesięcznie), niedobory surowców do produkcji i niektórych towarów (np. materiałów

Co zdrożeje, co stanieje w 2007

... Rosną bowiem stopy procentowe w Szwajcarii. Bank Centralny Szwajcarii podniósł w grudniu po raz piąty z rzędu w ciągu roku główną stopę procentową. Za każdym razem stopy idą w górę o 0,25 pkt proc. Przy jednej podwyżce miesięczna rata kredytu o równowartości 200 tys. zł (wziętego na 20 lat) rośnie o

Makropanorama dziesięciu nowych krajów UE

. słowackiego eksportu stanowią samochody i części samochodowe. Kraj jest w trakcie realizacji ambitnych reform podatkowych i fiskalnych, zaprojektowanych przez wicepremiera i ministra finansów Ivana Miklosa. Stopy podatkowe : PIT, CIT i VAT ujednolicono i wynoszą one 19 proc. Wprowadzono opłaty za niektóre

Prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva został ponownie prezydentem

bankowych pomagających im założyć sklepik czy warsztat, dzięki czemu wielu po raz pierwszy żyje nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc. To dzięki takim programom realne dochody najbiedniejszych Brazylijczyków rosły kilka razy szybciej niż średnia krajowa (14 proc. rocznie wobec 3,5 proc.), co

Ceny mieszkań nie rosną, ale tańszych ofert ubywa

Na przykład w Warszawie mieszkania kosztują średnio grubo ponad 9 tys. zł za m kw. Monika Bazyl z firmy doradczej Reas zwraca uwagę, że na tę cenę składają się oferty od 3,9 tys. zł za m kw. w dzielnicy Wawer do ponad 20 tys. zł za metr głównie w Śródmieściu. Niewątpliwie średnią w stolicy zawyża

Japonia potrzebuje zmian

go wykupi. Mówi się o tym "system konwojowy", bo cały konwój porusza się w tempie najwolniejszego pojazdu. Dlaczego rząd tak się boi wzrostu liczby osób bez pracy, skoro "rekordowa" ostatnio stopa bezrobocia to ledwie niecałe 6 proc.? - W Japonii nie ma dobrego systemu opieki

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

firm ratingowych i inwestorów, będą musiały pójść naszym śladem. RP : Porównanie z długiem Gierka jest niewłaściwe. Polityka Gierka zbankrutowała już po sześciu latach, w 1976 roku. A długi w momencie brania były niespłacalne, gdyż inwestycje nie zapewniały odpowiedniej stopy zwrotu. Dziś polski dług

Game over, czyli witamy w Islandystanie

kraju. - Na wiosnę przyjęliśmy prawo, które miało zwiększyć rezerwy walutowe. Było to jednak za mało i za późno - przyznaje poseł Bjarni Benediktsson. Islandzki bank centralny próbował co prawda powstrzymać szaleństwo kredytowe i ekspansję banków, podnosząc stopy procentowe (do 15,5 proc.), ale z tego

Argentyński krach

powyżej stopy obligacji skarbowych USA.Restrykcje nie zahamowały finansowego krwotoku. Tłumaczy to nawet 10-proc. zwyżki na giełdzie w środku kryzysu - inwestorzy rzucili się do kupowania papierów, które mogą sprzedać na Wall Street. Chociaż operacja przynosi straty, realizowana jest w końcu w banknotach

Eurodesant na Podlaskie - zapis debaty

stopa bezrobocia w województwie podlaskim? Można pomylić się o pół procent. Odpowiedź - 13 procent.Jakub Medek: To nie jest dobra odpowiedź. 11,4 proc. Tadeusz Iwiński: - Ile euro otrzymało Podlaskie z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-13? Można pomylić

[DZIEŃ NA ŻYWO] Debata liderów u Tomasza Lisa, bez liderów

profilu. Zapraszam. 18:30 Palikot ma swoje ''tajne służby''. Przemysław Stopa, jeden z najbardziej znanych paparazzi, postanowił rozpocząć z nim współpracę. Palikot i jego paparazzi polują na polityków 18:23 Ruch Palikota ogłasza kolejny protest przeciw nieuwzględnieniu jego w debacie. Dzisiaj o

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów